Aicina vecākus iesniegt iesniegumu pabalsta saņemšanai ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē

Publicēja 2020. gada 13. aug. 03:15Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 1. sept. 03:39 ]
Kā viens no atbalsta veidiem, ko Kocēnu novada pašvaldība sniedz Kocēnu novadā dzīvesvietu deklarējušo daudzbērnu ģimeņu bērniem, ir pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai 100% apmērā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Savukārt visiem Kocēnu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu audzēkņiem pašvaldība nodrošina brīvpusdienas.

Tuvojoties jaunā mācību gada sākumam, Kocēnu novada domes Sociālais dienests atgādina – lai saņemtu pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai Kocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, vecākiem Sociālajā dienestā Kocēnos vai pagastu pārvaldē sociālajam darbiniekam jāiesniedz iesniegums. Iesniegumu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu, jāsūta uz e-pasta adresi soc.dienests@kocenunovads.lv.

Saskaņā ar Kocēnu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kocēnu novadā”, tiesības saņemt pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai daudzbērnu ģimeņu bērniem 100% apmērā Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēs ir daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri kopā ar vismaz vienu vecāku vai likumisko pārstāvi ir deklarēti vienā adresē Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.

Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums par brīvpusdienu saņemšanu. Iesnieguma veidlapa lejuplādējama ŠEIT, kā arī pieejama Kocēnu novada domes administrācijā Kocēnos un pagastu pārvaldēs.

Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas. Pabalsts tiek piešķirts no mēneša, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.

Saistošie noteikumi:
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 13. aug. 05:01
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 13. aug. 05:02