Aicina vecākus iesniegt iesniegumu uzturmaksas atlaides saņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

Publicēja 2015. gada 14. jūl. 04:30Elīna Upīte   [ atjaunināts 2015. gada 14. jūl. 04:32 ]
Tuvojoties jaunā mācību gada sākumam, Kocēnu novada domes Sociālais dienests atgādina - lai saņemtu uzturmaksas atlaidi Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēs, vecākiem Sociālajā dienestā Kocēnos vai pagastu pārvaldē sociālajam darbiniekam jāiesniedz iesniegums.

Saskaņā ar Kocēnu novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 6/2014 “Par materiālo atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem” uztura maksas atlaidi 100% apmērā novada pirmsskolas izglītības iestādēs piešķir daudzbērnu ģimeņu bērniem, kas deklarējuši savu dzīvesvietu Kocēnu novadā. Daudzbērnu ģimene ir ģimene, kura aprūpē trīs un vairāk bērnu, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus līdz 18 gadu vecumam, saglabājot daudzbērnu ģimenes statusu arī pēc tam, kad vecākais bērns sasniedz 18 gadu vecumu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam, ja bērns turpina mācības vispārējās izglītības iestādes klātienē, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika studijās. 

Uztura maksas atlaides tiek piešķirtas no nākošā mēneša pirmās mācību dienas līdz kārtējā mācību pusgada pēdējai mācību dienai. Sākoties jaunam mācību pusgadam, ģimenei (mājsaimniecībai) atkārtoti jāiesniedz iesniegums, lai izvērtētu tiesības atkārtoti saņemt uztura maksas atlaides. Ja bērns sāks apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi augustā, iesniegums jāiesniedz jūlijā, savukārt, ja jauno mācību gadu sāks septembrī, iesniegums iesniedzams augustā.

Iesnieguma veidlapa lejuplādējama ŠEIT, kā arī pieejama Kocēnu novada domes administrācijā Kocēnos un pagastu pārvaldēs.
ĉ
Elīna Upīte,
2015. gada 14. jūl. 04:30
Comments