Aicina uz mākslinieka Jāņa Rozes dzimto māju apkārtnes sakopšanas talku

Publicēja 2015. gada 13. okt. 22:57Eva Eglīte   [ atjaunināja Elīna Upīte 2016. gada 11. okt. 23:39 ]

2018. gadā apritēs 195 gadu kopš dzimis Jānis Staņislavs Roze, viens no latviešu profesionālās glezniecības pamatlicējiem, pirmais ievērojamākais portretists.

Jānis Roze dzimis Kocēnu novada Caurumkrogā, tagadējās “Saulītēs”. Mākslinieks savus labākos darba gadus pavadīja Rīgā, būdams atzīts mākslinieks. 1854. gadā J. Rozem Pēterburgas Mākslas akadēmija piešķīra mākslinieka grādu, bet sešus gadus vēlāk - akadēmiķa grādu. Viņš ir pirmais latviešu mākslinieks, kurš ieguvis šo augsto atzinību.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa „Savam novadam", kas šogad piedalījās Kocēnu novada domes izsludinātajā neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursā un saņēma finansējumu projekta “Jāņa Staņislava Rozes atgriešanās” realizēšanai, 2015. gada 24. oktobrī plkst. 10.00 aicina visus brīvprātīgos uz mākslinieka dzimtās mājas “Saulītes” apkārtnes sakopšanas talku. Vēlams paņemt līdzi darba rīkus un labu garastāvokli. Talkas organizatori sola siltu zupu, kā arī iepazīstināt ar J. Rozes daiļradi. Kontaktinformācija - 26494959 (Maija Zālamane), lūgums zvanīt pēc 21. oktobra).

Iniciatīvas grupas „Savam novadam" projekta “Jāņa Staņislava Rozes atgriešanās” mērķis ir popularizēt gleznotāja mākslas mantojumu un uzsākt apkārtējās vides sakārtošanu ievērojamā novadnieka dzimšanas vietas apkārtnē. Projekta ietvaros tiks veikta arī materiālu apkopošana par J. Rozi Vaidavas pagasta novadpētniecības pastāvīgajai ekspozīcijai, izveidots informatīvs stends, kā arī izstrādāts teritorijas labiekārtošanas plāns J. Rozes dzimtajām mājām.


Pašportrets (1854.g.)

Comments