Aicināti pieteikties Dauguļu Mazezera un Rāķa ezera apsaimniekotāji

Publicēja 2018. gada 6. jūn. 23:37Kristers Blūms
Kocēnu novadā ir 3 publiskie ezeri - Vaidavas ezers, Dauguļu Mazezers un Rāķa ezers. Pašvaldības pienākums ir uzturēt, apsaimniekot un pārvaldīt publiskos ezerus un nodrošināt piekļuvi to resursiem, kā arī radīt brīvā laika pavadīšanas iespējas. 
Kocēnu novada dome 2015. gadā sadarbībā ar nodibinājumu “Vides risinājumu institūts” veica Kocēnu novada publisko ūdenstilpju nozīmīgus pētījumus, kas atspoguļo ezeru ekosistēmu un cilvēku acīm neredzamo pasauli. Pamatojoties uz pētījumiem, tika izstrādātas ezeru zivsaimnieciskās apsaimniekošanas stratēģijas.

Pētījumu rezultātā tika sniegtas arī rekomendācijas ezeru zivju resursu apsaimniekošanai.
Vēlams pastiprināt zivju aizsardzību ezerā, nolūkā izskaust maluzvejniecību, kas atstāj negatīvu ietekmi uz ezera zivju resursu. Vaidavas ezera apsaimniekošana, tai skaitā zivju resursu aizsardzība, uzticēta biedrībai “Vaidavas ezera pārvalde”.

Pamatojoties uz Kocēnu novada domes 2018. gada 25. maija lēmumu "Par konkursa nolikumu par ūdenstilpju Dauguļu Mazezers un Rāķa ezers nomas tiesību piešķiršanu apstiprināšanu" līdz 30. jūnijam tiek aicināti pieteikties pārējo divu ezeru apsaimniekotāji. Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Kocēnu novada mājas lapā www.koceni.lv.


ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 6. jūn. 23:37
ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 6. jūn. 23:37
Comments