Aicina sniegt priekšlikumus Gaujas Nacionālā parka attīstībai

Publicēja 2020. gada 12. marts 02:06Elīna Upīte
Īpaši aizsargājama dabas teritorija, Gaujas Nacionālais parks ir izveidots 1973. gadā, tas ir vecākais nacionālais parks Latvijā un otrs vecākais Baltijā. To par savu ceļojuma galamērķi izraugās daudzi tūkstoši ceļotāju ik gadu. Parks izveidots, lai aizsargātu Gaujas senlejas un tās apkārtnes unikālās dabas vērtības, vienlaikus nodrošinot teritorijā gan rekreācijas, gan dabas aizsardzības funkcijas. Parkā ir vairākas īpaši bioloģiski vērtīgas teritorijas, piemēram, Nurmižu grava, Roču mežs, Sudas purva rezervātu zonas u.c. Kopš 2004. gada Gaujas Nacionālais parks ir iekļauts Natura 2000 tīklā. Ap 92 tūkstošus ha plašajā teritorijā ietilpst Amatas, Beverīnas, Cēsu, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Sējas, Siguldas un Kocēnu novads.

Dabas aizsardzības plānu (Plāns) turpmākajiem 12 – 15 gadiem no 2019. gada septembra līdz 2023. gada janvārim Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment’’. Plāna, kura uzdevums ir saskaņot iedzīvotāju, zemes īpašnieku, dabas resursu izmantošanas, dabas aizsardzības un reģiona attīstības intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības, izstrādes nepieciešamību nosaka likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, to apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Lai saņemtu informāciju par Plāna izstrādi un savlaicīgi paustu viedokli, 2020. gada 11. un 13. februārī Siguldas pagastā un Pārgaujas novadā notika informatīvās sanāksmes, uz kurām tika aicināti zemes īpašnieki un citi interesenti. Sanāksmju protokoli un prezentācijas ir pieejamas Plāna izstrādātāja interneta vietnē http://www.environment.lv/lv/jaunumi/gauja.

Aicinām sniegt priekšlikumus par turpmāko Gaujas Nacionālā parka attīstības vīziju un plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem rakstiski, adresējot tos SIA “Estonian, Latvian & Lithunian Environment’’ (Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010 vai gauja@environment.lv). Jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālruni 28010505 darba dienās plkst. 10.00 – 16.00.

Plāna izstrādes aktualitātes varat skatīt www.environment.lv/jaunumi, www.daba.gov.lv, www.skaitamdabu.gov.lv vai sava novada interneta vietnē.

Plāna izstrāde notiek dabas skaitīšanas jeb projekta "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" ietvaros, kas tiek īstenots ar ES Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.
Comments