Aicina piedalīties publiskajā apspriešanā par pašvaldības ceļu ar grantēto segumu pārbūvi

Publicēja 2016. gada 22. sept. 02:58Elīna Upīte   [ atjaunināts 2016. gada 22. sept. 03:01 ]
Atbilstoši Zemkopības ministrijas izstrādātajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” Kocēnu novada dome gatavo iesniegšanai projekta iesniegumu par pašvaldības īpašumā esošo ceļu ar grants segumu pārbūvi.

Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļa infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijā, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos.

Kocēnu novada dome līdz 2015. gada 20. septembrim saņēma 13 iesniegumu (ar kopējo ceļa seguma garumu 27,4 km) no Kocēnu novada iedzīvotājiem ar priekšlikumiem par iespējamo pašvaldības grants ceļu pārbūvi. Ņemot vērā Kocēnu novada domei pieejamo atbalstu grantēto ceļu pārbūvei un apzinot vidējās cenas ceļu būvniecības tirgū, visus pašvaldības ceļu posmus nav iespējam izbūvēt, tādēļ ir nepieciešams apspriest Kocēnu novada domes izstrādātos kritērijus, pēc kuriem tiks noteikti nozīmīgākie ceļa posmi, kurus nepieciešams pārbūvēt.

Kocēnu novada dome aicina iedzīvotājus uz publisko apspriedi, lai izvērtētu piedāvātos kritērijus un prezentētu SIA “CK” izstrādātos pašvaldības grants seguma ceļa posmu apsekošanas aktus.

Publiskā apspriede notiks 2016. gada 17. oktobrī Kocēnu kultūras nama 2. stāva kamīnzālē plkst. 17.30.

Pieteikšanās dalībai sabiedriskajā apspriešanā pie Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītājas vietnieces Kristīnes Līdakas, zvanot pa tālruni 27891668 vai e-rakstot e-pastā: kristine.lidaka@kocenunovads.lv.

    
Foto: Vairis Pinzulis
Comments