Aicinām skolēnus vecumā no 15 līdz 20 gadiem pieteikties darbam vasarā

Publicēja 2021. gada 12. maijs 02:08Kristers Blūms   [ atjaunināja Elīna Upīte 2021. gada 12. maijs 23:02 ]
Kocēnu novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) piedāvā skolēnu nodarbinātības programmu “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

Pasākuma dalībnieki
Programmā piedalīties aicināti skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Kad varēšu strādāt?

Skolēniem būs iespēja strādāt vienu mēnesi laika periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam.

Kā pieteikties dalībai?
Lai pieteiktos darbam vasaras brīvlaikā, no 17. maija līdz 16. augustam jāveic elektroniska pieteikšanās NVA mājaslapā.

Ja skolēns vēlas strādāt kādā no Kocēnu novada pašvaldības piedāvātajām 27 darba vietām, papildus reģistrācijai NVA mājaslapā jāaizpilda arī Kocēnu novada pašvaldības sagatavotā pieteikuma veidlapa, kas elektroniskā formātā pieejama ŠEIT vai tā jāaizpilda rakstiski un jāiesniedz Kocēnu novada pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas centrā Alejas ielā 8, Kocēnos. Pieteikšanās no 12. maija līdz 20. maijam.

Kocēnu novada pašvaldības piedāvātās darba vietas:
  • Jaunākā skolotāja palīgs Kocēnu, Rubenes un Zilākalna pirmskolas izglītības iestādēs;
  • Palīgstrādnieks – Vaidavā, Rubenē, Bērzainē, Dikļos un Zilākalnā.

Kur varēšu strādāt?
Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns jau pirms reģistrācijas pasākumā var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un laiku. Ja skolēns nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā saņems informāciju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību par iespēju pretendēt uz brīvajām darba vietām. Pirms dalības pasākumā uzsākšanas saņemsi uzaicinājumu ierasties NVA filiālē.


Ierodoties NVA filiālē Tev vajadzēs uzrādīt:
  • Personu apliecinošu dokumentu (pase vai identifikācijas karte);
  • Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem – ārsta izziņu par medicīnisko apskati (ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības);
  • Skolēnam ar invaliditāti – ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņa, kurā ir norādīts kādus darba pienākumus aizliegts veikt.

Cik varēšu nopelnīt?
Atbilstoši darba līgumā nolīgtajam, bet vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesi, ievērojot, ka skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, bet skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā.
Darba devējs darba laikā nodrošinās darba vadītāju un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - apmaksātās obligātās veselības pārbaudes.
NVA pasākuma dalībniekus apdrošina pret nelaimes gadījumiem darba vietā.
Strādājot ir svarīgi zināt savas un darba devēja tiesības un pienākumus.

Informācija skolēnu vecākiem:
Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu. Plašāka informācija ŠEIT.

Ja rodas papildus jautājumi, zvaniet kontaktpersonai, kas filiālē atbild par pasākumu - NVA filiāļu kontaktpersonas.
Comments