Aicinām skolēnus vecumā no 15 līdz 20 gadiem pieteikties darbam vasarā

Publicēja 2020. gada 9. jūn. 03:40Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 9. jūn. 03:45 ]
Kocēnu novada pašvaldība sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) piedāvā skolēnu nodarbinātības programmu “Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

Pasākuma dalībnieki

Programmā piedalīties aicināti skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Kad varēšu strādāt? 

Skolēniem būs iespēja strādāt vienu mēnesi laika periodā no 1. jūlija līdz 31. augustam.

Kā pieteikties dalībai? 

Lai pieteiktos darbam vasaras brīvlaikā, no 11. jūnija līdz 17. augustam jāveic elektroniska pieteikšanās NVA mājaslapā.

Ja skolēns vēlas strādāt kādā no Kocēnu novada pašvaldības piedāvātajām darba vietām, papildus reģistrācijai NVA mājaslapā jāaizpilda arī Kocēnu novada pašvaldības sagatavotā pieteikuma veidlapa, kas elektroniskā formātā pieejama ŠEIT vai tā jāaizpilda rakstiski un jāiesniedz Kocēnu novada pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas centrā Alejas ielā 8, Kocēnos. Lai strādātu jūlijā, jāreģistrējas līdz 25. jūnijam, savukārt, lai strādātu augustā, jāreģistrējas līdz 15. jūlijam.

Kur varēšu strādāt? 

Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns jau pirms reģistrācijas pasākumā var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un laiku. Ja skolēns nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā saņems informāciju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību par iespēju pretendēt uz brīvajām darba vietām. Pirms dalības pasākumā uzsākšanas saņemsi uzaicinājumu ierasties NVA filiālē.

Ierodoties NVA filiālē Tev vajadzēs uzrādīt:
  • Personu apliecinošu dokumentu (pase vai identifikācijas karte);
  • Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem – ārsta izziņu par medicīnisko apskati (ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības);
  • Skolēnam ar invaliditāti – ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņa, kurā ir norādīts kādus darba pienākumus aizliegts veikt.

Cik varēšu nopelnīt? 

Atbilstoši darba līgumā nolīgtajam, bet vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesi, ievērojot, ka skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, bet skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā.

Darba devējs darba laikā nodrošinās darba vadītāju un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - apmaksātās obligātās veselības pārbaudes.

NVA pasākuma dalībniekus apdrošina pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Strādājot ir svarīgi zināt savas un darba devēja tiesības un pienākumus.

Informācija skolēnu vecākiem:
Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu. Plašāka informācija ŠEIT.

Ja rodas papildus jautājumi, zvaniet kontaktpersonai, kas filiālē atbild par pasākumu - NVA filiāļu kontaktpersonas.
Comments