Aicinām pieteikties biznesa ideju līdzfinansējuma konkursam Kocēnu novadā

Publicēja 2017. gada 17. jūl. 04:06Inese Arhīvs
Turpinās pieteikšanās biznesa ideju līdzfinansējuma konkursam, kurā jaunie uzņēmēji var pretendēt uz finansējumu līdz 2000,00 eiro savas biznesa idejas realizēšanai Kocēnu novadā. Lai pretendētu līdzfinansējuma saņemšanai, interesentiem līdz 2017.gada 31.augustam jāsagatavo detalizēts uzņēmējdarbības priekšlikuma pieteikums.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, sekmētu darba vietu radīšanu, jaunu preču un pakalpojumu veidošanu, Kocēnu novada dome no 2017.gada 1.marta ir izsludinājusi konkursu biznesa ideju līdzfinansēšanai. Konkursa nolūks ir sniegt finansiālu atbalstu tādiem jaunajiem vai topošajiem komersantiem, kuri ar savu ideju var sniegt ieguldījumu novada attīstībā, radot jaunas darba vietas vai konkurētspējīgus produktus, pakalpojumus.

Domes līdzfinansējums līdz EUR 2000,00 apmērā šī konkursa ietvaros tiks piešķirts uzņēmumiem (sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, individuāliem komersantiem, zemnieku saimniecībām), kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ne vairāk par vienu gadu, un fiziskām personām, kuras ir gatavas uzsākt komercdarbību Kocēnu novada administratīvajā teritorijā, reģistrējot uzņēmumu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā pēc atbalsta saņemšanas.

Lai pretendētu līdzfinansējuma saņemšanai, interesentiem līdz 2017.gada 31.augustam jāsagatavo detalizēts pieteikums. Uzņēmējdarbības priekšlikumus izvērtēs kompetenta žūrija, kurā galvenokārt būs uzņēmēji vai nozares speciālisti. Konkursa rezultāti tiks analizēti un lēmums par finansējuma piešķiršanu pieņemts līdz 2017.gada 30.novembrim. Iesniegtais priekšlikums jāīsteno viena gada laikā.

Kontaktpersona: Inese Pabērza, Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja, mob.tel.: 26418755, e-pasts: inese.paberza@kocenunovads.lv.
Comments