Aicinām piedalīties balsojumā par Vaidavas ezera pludmales attīstības projektu

Publicēja 2020. gada 16. jūn. 00:46Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 16. jūn. 06:37 ]
Kocēnu novada iedzīvotāji un Vaidavas ezera pludmales apmeklētāji aicināti izteikt viedokli par pašvaldības uzsākto Vaidavas ezera pludmales attīstības projektu, kurā izstrādāts tehniskais projekts un kura īstenošana, pamatojoties uz 92 Vaidavas ciema iedzīvotāju parakstītu pretenziju, pašlaik ir apturēta.

Ņemot vērā iedzīvotāju izrādīto iniciatīvu paust atbalstu projekta turpmākai virzībai, pašvaldība ir sagatavojusi parakstu lapas, kurās iespējams parakstīties “PAR” vai “PRET” plānotajām infrastruktūras attīstības iecerēm, kas tika prezentētas aizvadītajā piektdienā, 12. jūnijā, sapulcē Vaidavas kultūras un amatniecības centrā.

Kā iepriekš ziņots, projekta “Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana antropogēnās slodzes mazināšanai” ietvaros plānota esošās pludmales paplašināšana par 50 metriem, vienlaikus to attīrot no niedru apauguma, papildinot ezera grunti un pludmales zonu ar smilti un granti. Paredzēts uzstādīt betona un plastikāta pontonu laipas – viena laipa paredzēta kā laivu un SUP dēļu piestātne, savukārt otra laipa norobežos peldēšanas zonu. Bērniem paredzēti divi slīdkalniņi ūdenī. Papildus laipām plānots arī ierīkot celiņus piekļūšanai pludmales zonai personām ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem, lai maksimāli nodrošinātu vides pieejamību visām iedzīvotāju grupām, kā arī paredzēti soliņi, velosipēdu novietnes, atkritumu urnas un informatīvs stends. Plānotais celiņu un pontonu laipu kopējais garums aptuveni 175 metru. Apmeklētāju ērtībām ir ierīkotas trīs jaunas pludmales ģērbtuves. Papildus esošajām pārvietojamām tualetēm tiks uzstādītas vēl divas, viena no tām personām ar īpašām vajadzībām.

Parakstu lapas līdz 24. jūnijam (ieskaitot) pieejamas Vaidavas pagasta pārvaldē un veikalā “Jancis”, veikalā "Top" Rubenē, kā arī Kocēnu novada pašvaldības administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos un veikalā “Lats”.

Projekta “Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana, antropogēnās slodzes mazināšanai” īstenošanu līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Comments