Aicinām iesniegt idejas neformālo iedzīvotāju iniciatīvas grupu projektu konkursā

Publicēja 2021. gada 16. maijs 23:45Kristers Blūms
Kocēnu novada pašvaldība ir izsludinājusi pieteikumu iesniegšanu pašvaldības finansējuma saņemšanai neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursā.

Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci dalībnieki un kuri konkursa ietvaros paredzētās projekta aktivitātes īstenos Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, veicināt sadarbību starp pašvaldību, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī, piesaistīt ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos.

Ceļš no projekta idejas līdz projekta pieteikuma sagatavošanai un finansējuma saņemšanai ir sadalīts trīs etapos, lai projekta idejas vērtēšanā iesaistītos arī iedzīvotāji, kā arī projekta idejas iesniedzējiem ir iespēja savai idejai piesaistīt domubiedrus.

Projekta idejas pieteikumu pretendenti aicināti nosūtīt uz e-pasta adresi info@kocenunovads.lv līdz 2021. gada 20. maijam. Izvērtējot saņemto ideju atbilstību projektu konkursa mērķim un nolikuma prasībām, projekta idejas no 2021. gada 27. maija līdz 3. jūnijam tiks nodotas sabiedrības balsojumam. Apkopojot balsojuma rezultātus, projekti, kas saņēmuši lielāko balsu skaitu (vismaz septiņi projekti), tiks virzīti detalizētākai projekta pieteikuma un dokumentācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Projekta pieteikuma un dokumentu iesniegšanas termiņš ir līdz 2021. gada 25. jūnijam.

Viens pretendents var iesniegt vienu projekta pieteikumu, iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. Projektā pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst būt lielāks par 700 eiro, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis.

Projektu ieviešanas periods: līdz 2021. gada 30. decembrim.

Konkursa dokumenti:

2020. gadā pašvaldības finansējumu saņēma šādi projekti:
  • Biedrība “Rubenes Anši” veica teritorijas ap ūdenskrātuvēm Lielais Ansis un Mazais Ansis labiekārtošanu;
  • Biedrība "Alejas 13a" atjaunoja apstādījumus un atpūtas zonu pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 13a, Kocēnos;
  • Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Savam novadam” veica bijušo krogus ēku fotofiksāciju vēsturiskajā Valmieras-Rīgas ceļa posmā Kocēnu novada teritorijā un fotogrāfiju izgatavošanu, no kurām izveidota izstāde; izgatavoja ārtelpas ekspozīcijas stendu izvietošanai Caurumkroga logos – “Caurumkrogs laiku lokos”; sagatavoja materiālus lekcijai "Krogs 18. un 19. gadsimtā Latvijas iedzīvotāju ikdienā - no Brandeļa kroga līdz Zvirgzdu krogam" sagatavošana, ar ko iepazīstinās interesentus, tiklīdz to atļaus epidemioloģiskās drošības noteikumi;
  • Iedzīvotāju iniciatīvas grupas "Vienoti par attīstību Dauguļos" 2019. gadā un 2020. gadā realizēto projektu "Lasām, rakstām un saņemam" mērķis bija nomainīt vecos, nokalpojušos pastkastīšu statīvus un daļu pastkastīšu pret jaunām, tādējādi veidojot pievilcīgāku apkārtējo dzīves vidi gan Dauguļos, gan Kocēnu novadā kopumā, kā arī veicinot pasta sūtījumu pieejamību iedzīvotājiem;
  • Biedrība "Budenbrokas muiža" veic Budenbroku muižas teritorijas labiekārtošanu (informatīvais stends, soliņi) un iegādājusies trimmeri teritorijas kopšanai;
  • Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Imantas ielas bērnu vecāki” paplašinās bērnu rotaļu laukumu, uzstādot divus jaunus rotaļu elementus.
Jāatzīmē, ka iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Savam novadam” 2020. gadā īstenotais projekts ''Pieņemšana Caurumkrogā pie Jāņa Staņislava Rozes'' saņēmis Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli-Latvija” veicināšanas balvu, kā viens no labākajiem Vidzemes reģionā īstenotajiem iedzīvotāju projektiem.

 
Biedrības "Budenbrokas muiža" paveiktas muižas teritorijas labiekārtošanā I Aktīvie Dauguļu iedzīvotāji, 2019. gads

 
Biedrības "Rubenes Anši" darba rezultāts - labiekārtotā teritorija apkārt ūdenstilpei Mazais Ansis
Comments