Aicinām darbā sociālo darbinieku (uz noteiktu laiku)

Publicēja 2020. gada 29. jūn. 23:44Elīna Upīte
Kocēnu novada pašvaldība aicina darbā sociālo darbinieku uz noteiktu laiku ar darba vietu Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. 

Prasības pretendentiem/-ēm: 
 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālā darbā;
 • Teicamas saskarsmes prasmes un pozitīva domāšana;
 • Spēja strādāt efektīvi arī paaugstinātās spriedzes apstākļos un/ vai ierobežotā termiņā un vadīt savas emocijas (paškontrole) stresa situācijās;
 • Spēja strādāt patstāvīgi un komandā, noteikt prioritātes un plānot ikdienas darbus;
 • Vēlama pieredze sociālajā darbā;
 • Precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī (“C” līmeņa 2. pakāpe);
 • Labas datora prasmes, labas zināšanas dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā.

Galvenie pienākumi: 
 • Pieņemt iedzīvotājus un nodrošināt iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Dikļu pagastā, nepieciešamības gadījumā arī citos novada pagastos;
 • Nodrošināt asistenta pakalpojuma izvērtēšanu, piešķiršanu un administrēšanu Kocēnu pašvaldībā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • Veikt sociālo darbu ar personām ar funkcionāliem traucējumiem, sadarbojoties ar citiem dienesta darbiniekiem;
 • Vadīt sociālos gadījumus, organizēt starpprofesionālo un starpinstitucionālo sadarbību, kas saistīts ar personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās situācijas uzlabošanu.

Piedāvājam: 
 • Darba laiku 40 stundas nedēļā;
 • Interesantu un atbildīgu darbu;
 • Iespēju apliecināt savas spējas;
 • Darba algu 984,70 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • Sociālās garantijas (t.sk. atvaļinājuma pabalsts līdz 50% no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.).

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV (dzīves apraksts) līdz 2020. gada 7. jūlijam plkst. 17.00 sūtīt uz e-pastu: soc.dienests@kocenunovads.lv (ar norādi "Pieteikums Sociālā dienesta sociālā darbinieka vakancei") vai iesniegt Kocēnu novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā Alejas ielā 8 (1. stāvā) Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Papildu informācija, zvanot pa tālruni 27891673.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Kocēnu novada dome informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Kocēnu novada dome. Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV- 4220; tālrunis: 66954826, 28675556; e-pasts: info@kocenunovads.lv;
2) Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv un datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr +37167419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv
3) Informējam, ka personas dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām un pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: info@kocenunovads.lv.
Comments