Aicinām balsot par neformālo iedzīvotāju iniciatīvas grupu projektu konkursam iesniegtajām idejām

Publicēja 2021. gada 27. maijs 01:17Kristers Blūms
Apkopojot iesniegumus Kocēnu novada domes organizētajam neformālo iedzīvotāju iniciatīvas grupu projektu konkursam piedāvājam balsošanai deviņus iesniegtos projektus.

Kocēnu novada dome šādu konkursu 2021. gadā organizē jau devīto gadu ar mērķi atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot vides sakārtošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām.

Kopā 2021. gadā saņemti deviņi iesniegumi, kuri pretendē uz Kocēnu novada pašvaldības finansējumu, kas sasniedz 700 EUR vienam projektam.

Piedāvājam balsot par iesniegtajām idejām ŠEIT. Balsošana norisinās no 27. maija līdz 3. jūnijam. Balsojot par projekta ideju, ir iespēja pieteikties projekta īstenošanā, iegūstot papildu dalībniekus projekta īstenošanā un iegūt vismaz piecu dalībnieku neformālo grupu.

Informējam, ka no vienas IP adreses iespējams balsot vienu reizi! Tāpat kā 2020. gadā, arī šogad konkursa nolikums iekļauta iespēja pieteikties dalībai projekta īstenošanā - tas nozīmē, ka, lai gan iedzīvotāju iniciatīvu grupā ir jābūt vismaz pieciem dalībniekiem, ideju projektu konkursam varēja iesniegt arī viena persona, pieteikumā norādot, ka būs nepieciešami papildu dalībnieki. Dalībai projektu īstenošanā var pieteikties ikviens interesents, rakstot uz e-pastu attistiba@kocenunovads.lv.

Projektu pieteikumos minēto aktivitāšu īstenošanai, varēja pieteikties fizisku personu neformālās grupas, kā arī nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kas Kocēnu novada administratīvajā teritorijā vēlas īstenot sabiedriski nozīmīgas aktivitātes, sekmēt apkārtējās vides sakārtošanu un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Projektu raksturojums un tā aktivitātes:

Kokmuižas skolas dīķa pastaigu taka (Iesniedzējs: Ģirts Vanags): Projekta mērķis ir uzlabot pastaigu taku, kura ved gar dīķi aiz Kocēnu pamatskolas vēsturiskajā Kokmuižas pils parkā. Plānota takas seguma uzlabošana un tiltiņa pār novadgrāvi atjaunošana.

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju treniņa laukuma izveide un labiekārtošana (Iesniedzējs: Biedrība „Dikļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”): Projekta mērķis ir Izveidot kvalitatīvu un jēgpilnu ugunsdzēsības treniņu laukumu, attīstot ugunsdzēsības sporta kustību jaunā Valmieras novada teritorijā. Plānota vingrošanas elementu un inventāra materiālu iegāde un uzstādīšana (Līdzsvara tilts; Sienas barjeras; Mazās barjeras; Soli un atkritumu urnas; Galds).

Neikena stāstu stāsts Dikļos (Iesniedzējs: Dikļu evaņģēliski luteriskās draudzes un iedzīvotāju neformālās iniciatīvas grupas apvienība): Projekta mērķis ir Dikļu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Plānota Neikena domu akmens apkārtnes labiekārtošana - Neikena sola uzstādīšana; Draudzes ziņojuma dēļa pie Dikļu dievnama atjaunošana.

Rotaļu laukums Bērzainē (Iesniedzējs: Egita Līce): Projekta mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Bērzaines pagasta bērniem, nodrošinot ģimenēm drošu un draudzīgu atpūtas vietu. Plānota šūpoļu konstrukciju atjaunošana, smilškastes uzstādīšana, kāpšanas elementu uzstādīšana.

20.gs. I puses Dikļu fotogrāfa Alberta Krūmiņa stikla negatīvu kolekcijas digitalizācija, apstrāde un attēlu publiskas pieejamības nodrošināšana (Iesniedzējs: Biedrība “Apvārsnis”/Valters Grīviņš): Projekta mērķis ir Dikļu fotogrāfa Alberta Krūmiņa radoši dokumentālā mantojuma saglabāšana, popularizēšana un izmantošana diklēniešu pašizziņai. Plānota negatīvu digitalizācija un zinātniskā apstrāde Valmieras muzejā, Digitalizēto attēlu grafiskā apstrāde un publicēšana Historia.lv, Informatīvs pasākums Dikļos - interesentu iepazīstināšana ar projekta rezultātiem.

Gatavojamies gleznotāja Jāņa Staņislava Rozes 200 dzimšanas dienai (Iesniedzējs: IIG Savam novadam/Ineta Amoliņa): Projekta mērķis ir stiprināt novada identitāti un godināt latviešu profesionālās glezniecības aizsācēju. Plānota gatavošanās J.S.Rozes 200 dzimšanas dienai, rožu dobes izveidošana, piemiņas vietas paplašināšana (norāžu zīmes, soliņi), informatīva izdevuma izveide, Informācija QR koda veida par mākslinieku.

BUB (brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības) Bērzaine treniņu laukuma izveide (Iesniedzējs: BUB “Bērzaine”/Sanita Laiviņa): Projekta mērķis ir izveidot ugunsdzēsēju treniņu laukumu, lai pilnveidotu brīvprātīgo ugunsdzēsēju prasmes darbā ar ugunsdzēsības tehniku, aprīkojumu. Plānota ugunsdzēsības šaušanas mērķu izveide un ūdens rezervuāra(tvertnes) izveide.

Satiksim izcilos novadniekus ar Volatus (Iesniedzējs: IIG Volatus/Maija Zālamane): Projekta mērķis ir apzināt un saglabāt informāciju par Kocēnu novada kultūras mantojumu – personībām video formātā. Plānota materiālu par spilgtām personībām Kocēnu novadā apkopošana, aktieru video ieraksts - Datora iegāde.

Sakopta Budenbroku muiža 2
(Iesniedzējs: Biedrība "Budenbrokas muiža"/Ieva Treimane): Projekta mērķis ir Budenbrokas muižas teritorijas labiekārtošana un muižas kā kultūrvēsturiskas vērtības saglabāšana. Plānota muižas aizmugures daļas dārza sakopšana (zemes frēzēšana, Arborista pakalpojums, Meža dienu aktivitātes un talkas organizēšana).

Kopējais konkursā pieejamais Kocēnu novada domes finansējums 2021. gadā ir 3500 EUR, vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 700 EUR. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu, un iesniegtais projekts var būt arī jau iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. Projektu ieviešanas periods: līdz 2021. gada 30. decembrim.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar Attīstības nodaļas vadītāju Svetlanu Tomsoni (e-pasts: svetlana.tomsone@kocenunovads.lv).

Comments