Aicinām apmeklēt bezmaksas vingrošanas nodarbības

Publicēja 2021. gada 10. maijs 06:49Elīna Upīte
Aicinām iedzīvotājus apmeklēt vingrošanas nodarbības, kas projekta "Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem" ietvaros norisinās visos Kocēnu novada pagastos. Nodarbību apmeklējums ir bez maksas, tās notiek brīvā dabā.

Nodarbību grafiks šai nedēļai:
  • Bērzainē (pulcēšanās pie Bērzaines tautas nama) - pirmdien, 10. maijā, plkst. 19.00 - 20.00;
  • Dikļos (pulcēšanās pie Dikļu kultūras centra) - trešdien, 12. maijā, plkst. 19.00 - 20.00;
  • Kocēnos (pulcēšanās pie Kocēnu kultūras nama) - otrdien, 11. maijā, plkst. 19.00 - 20.00;
  • Rubenē (pulcēšanās pie Rubenes pamatskolas) - otrdien, 11. maijā, plkst. 17.30 - 18.30;
  • Vaidavā (pulcēšanās pie Vaidavas kultūras un amatniecības centra) - ceturtdien, 13. maijā, plkst. 18.00 - 19.00;
  • Zilākalnā (pulcēšanās pie Zilākalna kultūras nama) - trešdien, 12. maijā, plkst. 17.30 - 18.30.
Nodarbības vada treneris Normunds Bucenieks.

Nodarbībās iekļauti dažādi veselības veicināšanas, fiziskās formas uzlabošanas vingrinājumi, stājas problēmu profilakse un novēršana, izvēloties cilvēka funkcionālajam stāvoklim atbilstošas fizisko aktivitāšu metodes.

Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansēta projekta "Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem" mērķis ir nodrošināt dažādu mērķa grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu, veicinot veselīga dzīves veida pamatprincipu ievērošanu, kā arī samazināt sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju skaitu, un uzlabot pakalpojumu pieejamību vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem.

Projekts tiek īstenots ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” ietvaros.


Comments