Aicina līdzdarboties Kokmuižas svētku organizēšanā

Publicēja 2017. gada 31. jūl. 23:57Krista Gromova
Lai veicinātu vietējās sabiedrības līdzdalību Kokmuižas svētku organizēšanā, no 2017.gada 1.augusta līdz 10.augustam ikviens ir aicināts pieteikt savu iniciatīvu Kokmuižas svētku ieskandināšanas pasākumam “Pagalmu uvertīra”, kas norisināsies 8. septembrī.

Plānots, ka Kokmuižas svētkus ieskandinot, 2017.gada 8 septembrī no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 ar iedzīvotāju līdzdalību tiks organizēta Pagalmu uvertīra, kas paredz plašākai publikai pieejamu kultūras pasākumu norisi Kocēnu novada Kocēnu pagasta daudzdzīvokļu māju pagalmos, zaļajās zonās u.tml.

Kocēnu novada dome aicina ikvienu novada iedzīvotāju līdzdarboties Pagalmu uvertīras organizēšanā un no 2017.gada 1.augusta līdz 10.augustam brīvā formā datorrakstā (ne vairāk kā 1 A4 lapa) pieteikt savu iniciatīvu, sūtot pieteikumu elektroniskā veidā uz e-pastu – vineta.vintere@kocenunovads.lv.

Pieteikumā jānorāda pasākuma mērķauditorija, koncepcija (teātris, performances spēles, konkursi, dzejas lasījumi, koncerti vai tml.), norisei nepieciešamā finansējuma apmērs (ja tāds ir nepieciešams idejas realizācijai) un pamatojumus, kā arī informācija par idejas pieteicēju (atbildīgās personas vārds, uzvārds, telefona numus, elektroniskā pasta adrese). Pieteikumā var pievienot arī citu informāciju vai vizuālos materiālus, kas iesniedzējam šķiet saistoši.

Kopējais pieejamais finansējums pasākuma organizēšanai ir 800 EUR – vienai iniciatīvai pieejamais finansējums ir līdz 200 EUR.

Iesniegtos pieteikumus vērtēs Kokmuižas svētku organizēšanas darba grupa, ņemot vērā idejas atbilstību Kokmuižas svētku tēmai – laiks.

Laiks ir relatīvs jēdziens. Laiku var uzskatīt par mērīšanās sistēmas galveno elementu, kuru lieto, lai varētu secīgi sakārtot notikumus, intervālu starp tiem, kā arī kvalitatīvi raksturojot ķermeņu kustību. Laiku uzskata par ceturto dimensiju blakus platumam, garumam, augustmam. Laiku iedala pagātnē, tagadnē un nākotnē. Ikdienā mēs laiku mēram sekundēs, minūtēs, stundās, dienās, nedēļās, mēnešos un gados. Vēsturiski – dekādēs, gadsimtos un tūkstošgadēs. Ja nebūtu laika, nebūtu hronoloģijas. Domājot par cilvēka esības piepildījumu, Laime ir laiks – piepildīts laiks.

Arī aizvadītajā gadā Kokmuižas svētkus ieskandināja Pagalmu uvertīra, uz kurām tika laipni aicināts ikviens interesents. Koncerti norisinājās pļavā pie ūdenstorņa, laukumā pie dvīņu mājām un Kocēnu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” teritorijā.
Comments