Aicina iesniegt priekšlikumus ceļu remontdarbiem lauku apvidos

Publicēja 2015. gada 25. aug. 06:26Eva Eglīte
Šī gada 18. augustā valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos. 

Noteikumu projekts paredz atbalstīt pašvaldības lauku ceļu ar grants segumu izbūvi un pārbūvi atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības plānam, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir objektiem, kas nepieciešami lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, pārstrādei, kā arī integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem. Šajā programmā atbalstu var saņemt tikai par grants seguma ceļu remontu. Īpaši nozīmīgos gadījumos pašvaldība izvērtēs iespēju finansēt asfaltbetona segumu.

Kocēnu novadam šī pasākuma realizēšanai iedalīti 790 000 eiro. To noteica vairāki kritēriji: novada grants seguma ceļu kopgarums, novada kopējās laukaugu platības un novada kopējo lauksaimniecības dzīvnieku skaits. To, kurus ceļus remontēt, noteiks pašvaldība kopīgi ar lauku uzņēmējiem, tādēļ aicinām līdz šī gada 20. septembrim rakstiski iesniegt savus priekšlikumus Kocēnu novada domē (Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220). Pēc tam notiks kopīga ideju izvērtēšana un lēmuma pieņemšana, par ko tiks sniegta papildu informācija.
Comments