Aicina darbā Ziemeļvidzemes internātpamatskolas direktoru/-i

Publicēja 2016. gada 16. maijs 06:09Eva Eglīte   [ atjaunināts 2016. gada 16. maijs 06:45 ]


Ziemeļvidzemes internātpamatskola tiek veidota kā jaunas sūtības skola, apvienojot divas ar izglītības kvalitāti un pieredzi bagātas speciālās internātpamatskolas. Ziemeļvidzemes internātpamatskolas īpašā misija - īstenot pasākumu kompleksu, kas novērš bērnu, skolēnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām izolēšanos no pārējās sabiedrības, piedāvājot secīgus pirmsskolas izglītības, sākumskolas un pamatizglītības posmus, profesionālo ievirzi un, skolu absolvējot - nodarbinātības iespējas pašvaldības sociālajā uzņēmumā. Skola pilnībā nodrošinās izpratni par audzēkņu specifiskajām vajadzībām, vienlaikus īstenojot sociālās aizsardzības pasākumus, izglītojošo un uzraugošo funkciju, nodrošinot pāreju uz tādu darbības modeli, kur uzsvars tiek likts uz personas ar invaliditāti tiesībām uz patstāvīgu dzīvi un aktīvu līdzdalību sabiedriskajos procesos. 

Ja Jūs ir ieinteresējis jauns izaicinājums attīstīt un vadīt Ziemeļvidzemes internātpamatskolu un Jums piemīt atbilstošas zināšanas, īpašības un pieredze – labprāt uzņemsim draudzīgajā Kocēnu novada domes kolektīvā!
Prasības pretendentam:
 • uz jums neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu; 
 • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām; 
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā; 
 • vēlama vismaz 3 gadu pieredze vadības darbā (par minēto vadības darbu tiek uzskatīts darbs iestādes vadītāja, struktūrvienības vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā; cits darbs, ja tas saistīts ar vadības darbu); par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām. 
Vēlamies, lai jums ir:
 • stratēģisks redzējums un kompetence par vispārējās, profesionālās izglītības un speciālās izglītības attīstību un izpratne par inovācijām izglītībā; 
 • izglītības jomas normatīvo aktu pārzināšana un pieredze to sagatavošanā; 
 • zināšanas un izpratne par speciālo izglītības programmu īstenošanu un izpratne par bērnu ar speciālajām vajadzībām integrēšanu sabiedrībā; 
 • prasme organizēt un vadīt komandas darbu; 
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos; 
 • pieredze darbā ar finanšu līdzekļu piesaistes un sadarbības projektiem; 
 • lieliskas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes; 
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte; 
 • spēja risināt problēmsituācijas; 
 • B kategorijas autovadītāja apliecība; 
 • teicamas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku; 
 • nevainojama reputācija, lojalitāte Latvijas Republikai un tās Satversmei. 
Mēs piedāvājam jums:
 • iespēju strādāt dinamiskā vidē;
 • atbildīgu darbu; 
 • atalgojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 
 • sociālās garantijas. 
Galvenie darba pienākumi:
 • plānot un vadīt skolas darbu, tās stratēģisko attīstību; 
 • vadīt iestādes komandu, organizēt pedagogu darbībai labvēlīgu vidi; 
 • nodrošināt iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādi un to ievērošanu, izglītības iestādes attīstības plāna un izglītības programmu izstrādi; 
 • nodrošināt mācību plāna izpildi un audzināšanas darba norisi; 
 • izstrādāt un kontrolēt iestādes budžetu; 
 • nodrošināt skolu ar atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem un personāla vadību; 
 • sadarboties ar Kocēnu novada izglītības jomas vadību un pašvaldības izglītības iestādēm Kocēnu novada izglītības sistēmas pilnveidošanā; 
 • sadarboties ar valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un citiem partneriem skolas darba pilnveidošanā un attīstīšanā. 

Motivācijas vēstuli, darba pieredzes aprakstu (CV), valsts valodas prasmes apliecības kopiju (nepieciešamības gadījumā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2016. gada 10. jūnijam plkst. 16.00 iesniegt Kocēnu novada domes Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā Alejas ielā 8 (1. stāvā), Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, vai sūtīt uz e-pastu: info@kocenunovads.lv (ar norādi "Pieteikums Ziemeļvidzemes internātpamatskolas direktora amatam").

Papildu informācija, zvanot pa tālruni 26141003.


Comments