Aicina darbā Kocēnu novada Būvvaldes vadītāju/arhitektu (-i)

Publicēja 2020. gada 20. marts 02:41Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 20. marts 02:49 ]
Kocēnu novada dome aicina darbā Būvvaldes vadītāju/arhitektu (-i) uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. 

Prasības pretendentiem: 
 • Augstākā arhitekta izglītība un arhitekta profesionālā kvalifikācija;
 • Būvniecības nozares normatīvo aktu pārzināšana;
 • Pieredze darbā pašvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Prasme strādāt Būvniecības informācijas sistēmā;
 • Prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus, organizēt darbu, motivēt citus darbiniekus, koordinēt darbu kopēju izpildi;
 • Iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku, datorprogrammām (MS Office, Open Office, Auto CAD);
 • Valsts valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpe;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:
 • Izskatīt un virzīt lēmuma pieņemšanai iesniegumus par būvniecības iecerēm;
 • Kontrolēt iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem un lēmumos ietverto nosacījumu izpildei;
 • Pārstāvēt Būvvaldi pašvaldības domes un komiteju darbā, darba grupu sēdēs, pašvaldības iestāžu rīkotajās sanāksmēs;
 • Plānot, organizēt un kontrolēt Būvvaldes darbu, pieņemt apmeklētājus un sniegt konsultācijas;
 • Pieņemt apmeklētājus būvniecības procesa jautājumos;
 • Izskatīt un saskaņot vides veidojošo elementu (t.sk. reklāmas, noformējumu, informāciju, krāsojumu) projektus;
 • Apzināt Būvvaldes uzturēšanai un uzdevumu izpildei nepieciešamos finanšu resursus, izstrādāt budžeta plānu un kontrolēt apstiprināto finanšu līdzekļu ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

Piedāvājam: 
 • Darba laiku 40 stundas nedēļā; 
 • Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu; 
 • Iespēju apliecināt savas spējas;
 • Atalgojums 1565,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas; 
 • Sociālās garantijas (t.sk. atvaļinājuma pabalsts līdz 50% no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.).

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV (dzīves apraksts) līdz 2020. gada 14. aprīlim plkst. 17.00 sūtīt uz e-pastu: info@kocenunovads.lv (ar norādi "Pieteikums Būvvaldes vadītāja/arhitekta amatam").

Papildu informācija, zvanot pa tālruni 26004855.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Kocēnu novada dome informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Kocēnu novada dome. Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV- 4220; tālrunis: 66954826, 28675556; e-pasts: info@kocenunovads.lv;
2) Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv un datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr +37167419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv;
3) Informējam, ka personas dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām un pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: info@kocenunovads.lv.
Comments