Aicina darbā Kocēnu novada Būvvaldes galveno speciālistu - arhitektu (uz nenoteiktu laiku)

Publicēja 2020. gada 17. febr. 22:52Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 17. febr. 22:52 ]
Kocēnu novada dome aicina darbā Būvvaldes galveno speciālistu - arhitektu uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Prasības pretendentiem/-ēm: 
 • augstākā izglītība – arhitekta kvalifikācija (profesijas kods 216101); 
 • ļoti labas zināšanas būvniecību regulējošos normatīvajos aktos, Administratīvā procesa piemērošanā, un spēja tos pielietot darba pienākumu veikšanai; 
 • analītiskā domāšana, iniciatīva, komunikācija un ētiskums, elastība, precizitāte, atbildības sajūta; 
 • teicamas prasmes darbā ar datoru; 
 • prasmes darbam BIS (Būvniecības informācijas sistēmā); 
 • prasme analizēt, pamatot viedokli un vērtējumu; 
 • labas saskarsmes spējas, argumentācijas prasmes; 
 • praktiskā darba pieredze arhitekta amatā vismaz trīs gadi; 
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi: 
 • savas kompetences jautājumos izskatīt būvniecības iesniegumus un izskatīt būvprojektus, to atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī Beverīnas, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novadu teritorijas plānojumiem; 
 • sniegt konsultācijas ar būvniecību saistītos jautājumos; 
 • sadarboties ar iestādēm un organizācijām, kas veic plānošanas, būvniecības uzraudzības funkcijas; 
 • sagatavot ar būvniecības procesu saistītu dokumentāciju un administratīvos aktus; 
 • savas kompetences ietvaros sagatavot atbilžu projektus uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem;
 • piedalīties objektu pieņemšanā ekspluatācijā;
 • izskatīt un saskaņot reklāmas projektus, sagatavot reklāmas pases;
 • izskatīt un saskaņot vides labiekārtošanas projektus.

Piedāvājam:
 • darba laiku 40 stundas nedēļā;
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • darba algu 1118,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • dociālās garantijas (t.sk. atvaļinājuma pabalsts līdz 30% no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.).

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV (dzīves apraksts) ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām līdz 2020. gada 1. martam plkst. 16.00 iesniegt, sūtot uz e-pastu: info@kocenunovads.lv (ar norādi "Pieteikums vakantajam Būvvaldes galvenā speciālista – arhitekta amatam") vai Kocēnu novada domes Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā Alejas ielā 8 (1. stāvā) Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Papildu informācija, zvanot pa tālruni 29499339.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Kocēnu novada dome informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Kocēnu novada dome. Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV- 4220; tālrunis: 66954826, 28675556; e-pasts: info@kocenunovads.lv;
2) Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv un datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr +37167419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv
3) Informējam, ka personas dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām un pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: info@kocenunovads.lv.
Comments