Aicina atbalstīt Rubenes baznīcas atjaunošanas projektu

Publicēja 2020. gada 23. apr. 22:16Kristers Blūms
1.Korintiešiem 16:13-14 “Esiet modri! Pastāviet ticībā! Esiet vīrišķīgi un stipri! Viss, ko jūs darāt, lai notiek mīlestībā! “


2019. – 2020. gadā Rubenes baznīcā norisinās atjaunošanas darbi. Izmantojot iespējas, ko sniedz Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” finansējums, Rubenes draudze, cieši sadarbojoties ar Kocēnu novadu atjauno šo arhitektūras pieminekli. Atjaunojam kopīgi tā, lai dievnams Rubenē un tā apkārtne kļūtu par pievilcīgu un gaišu vietu – gan dievkalpojumiem, gan ekskursijām un pastaigām, un klātbūtnei vienatnē. Šobrīd īstenojam pirmos soļus ceļā uz skaistu dārzu šajā Kocēnu novadā vēsturiskajā vietā.

Projekts paredz, ka mēs sakārtojam un izveidojam dievnamu par atvērtu vidi – kā sakrālu telpu dievkalpojumiem, ar kultūrvēsturisku interaktīvu ekspozīciju “pa Hronikas pēdām”, ar iespēju veidot kultūras pasākumus.

Atjaunošanas darbu laikā atklājas daudz vēsturiskas liecības. Mēs apgūstam spēju un vēlmi kopīgi darboties pie šī nozīmīgā projekta. Vienlaikus, atsedzot konstrukcijas, nemitīgi ieraugām arī nepieciešamību veikt kādus papildus darbus ēkas sakārtošanai un tālākai saglabāšanai.

Rubenes draudze šo projektu spēj īstenot vienīgi pateicoties Kocēnu novada atbalstam. Vienlaikus mēs apzināmies, cik nozīmīgs ir katra draudzes locekļa, katra Rubenes dievnama atjaunotnē ieinteresētā atbalsts, cik daudz var sniegt lūgšana, kopīgs darbs vai ziedojums.

Mēs lūdzam Jūs atbalstīt Rubenes baznīcas atjaunošanas projektu ar savu ziedojumu.

Katram, kurš ziedos 30 eiro un lielāku summu, mēs gatavojam pateicību – suvenīru, kas īpaši atgādinās par šo kopīgo darbu. Atjaunošanas gaitā bija nepieciešams mainīt arī pirms apmēram 130 gadiem ieklāto koka grīdu, kas daudzviet bija krietni bojāta. Rūpīgi izšķirojot izņemtos dēlus, no labāk saglabātajiem veidojam suvenīrus – vienkāršus koka paliktņus mobilajiem telefoniem. Šim aicinājumam ir pievienots suvenīra ilustratīvs attēls.

Ziedojumus aicinām veikt, ieskaitot līdzekļus draudzes kontā, izmantojot šos rekvizītus:

Rubenes evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ. Nr. 90000432827

AS Swedbank, konts: LV26HABA0551004671942


Mērķis: Dievnama atjaunošanai un vides sakārtošanai

Ļoti lūdzam Jūs, ja vien Jums tas iespējams, maksājuma uzdevumam pievienot arī savu tālruņa numuru, vai elektroniskā pasta adresi, lai mēs varētu ar Jums sazināties un vienoties par suvenīru saņemšanu.

Vēlot Jums Dieva svētību,
Rubenes draudze
Mācītājs Artis Eglītis


Comments