5. maijā Kocēnu novada domē būs ierobežota pakalpojumu pieejamība

Publicēja 2016. gada 26. apr. 01:20Eva Eglīte
Sakarā ar plānoto 0,4 kV kabeļlīnijas izbūvi, ko uz noslēgtā līguma pamata veic SIA “Voltec” ar nolūku uzlabot kabeļu sistēmu un palielināt pieejamo elektrības jaudu Kocēnu novada domes administrācijas ēkai Alejas ielā 8, Kocēnos, 2016. gada 5. maijā no plkst. 13.30 līdz plkst. 18.00 tiks pārtraukta elektroenerģijas padeve Kocēnos – daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Alejas ielā 9 un Alejas ielā 11 (konkrēto māju iedzīvotāji iepriekš tiks informēti), veikaliem "Elvi" un "Top!" (darbība tiks nodrošināta ar ģeneratora palīdzību). Elektroenerģijas nebūs arī Kocēnu novada domē, līdz ar to tiks ierobežota pakalpojumu pieejamība. 

Minētajā laikā Kocēnu novada domes Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļa būs pieejama apmeklētājiem kā ierasts, taču jāņem vērā, ka iedzīvotājiem nebūs pieejami, piemēram, kopēšanas un skenēšanas, kā arī faksa pakalpojumi, nebūs iespējams piezvanīt domes speciālistiem, izmantojot stacionāro telefonu, saņemt atbildes elektroniski, saņemt dažāda veida izziņas, lēmumu izrakstus, kā arī saņemt citus pakalpojumus, kas tiks ierobežoti elektroenerģijas padeves pārtraukuma dēļ.

Nevarēs izrakstīt rēķinus, bet rēķinu apmaksu veikt būs iespējams (izņemot ar postterminālu saistītos maksājumus). Iedzīvotāji elektroenerģijas padeves pārtraukuma laikā nevarēs deklarēt dzīves vietu, Dzimtsarakstu nodaļā nebūs iespējams veikt miršanas un dzimšanas reģistrus, Bāriņtiesā nevarēs veikt notariālas darbības.

Elektrības padeves pārtraukuma laikā Kocēnu novada domē tiks pieņemti visa veida dokumenti un sniegtas mutiskas konsultācijas.

Comments