37. skrējiens "Apkārt Vaidavas ezeram"

Publicēja 2018. gada 12. jūn. 01:14janis.paze@valmraj.lv   [ atjaunināts 2018. gada 13. jūn. 23:32 ]
37. skrējiens “Apkārt Vaidavas ezeram”

   1. jūlijā  Vaidavā notiks  tautas skrējiens “Apkārt Vaidavas ezeram”, kas šogad norisināsies jau 37. reizi . No 8.jūnija reģistrāciju dalībai sacensībās var veikt biedrības “Sporta klubs SPORTLAT” mājas lapā internetā www.sportlat.lv, aizpildot pieteikuma formu. Līdz 22. jūnijam (ieskaitot) iespēja reģistrēties par samazinātu dalības maksu,  savukārt iepriekšējā pieteikšanās noslēgsies 28. jūnijā(plkst. 23:59).

  Pēc 28. jūnija dalībai sacensībās varēs pieteikties tikai to norises

dienā, 1. jūlijā no plkst. 8:00 līdz 9:30, samaksājot pilnu dalības maksu.

     Sacensības sāksies plkst. 9.10 Vaidavas ciema centrā, kad

startēs jaunākie skrējiena dalībnieki. Divās vecuma grupās - 2010. -2012.g.dz. un 2013.gadā dzimušie un jaunāki bērni veiks 700 metrus. Bet trešajā grupā 2006. – 2009. gados dzimušie skries 1400 metrus

    Plkst. 10.00 tiks dots kopējs starts 11,7 km garajam skrējienam “Apkārt Vaidavas ezeram”. Distances laikā dalībniekiem būs iespēja atveldzēties 3 dzirdināšanas punktos.

  Pirmo 1. – 3. vietu uzvarētāju apbalvošana 21 vecuma grupā - ap plkst. 12:30 Vaidavas ezera pludmalē.

    Skrējienu “Apkārt Vaidavas ezeram” organizē Kocēnu novada dome sadarbībā ar biedrību “Sporta klubs SPORTLAT”.

 
                   37. skrējiens
   “APKĀRT VAIDAVAS EZERAM”
                   NOLIKUMS

  

LAIKS UN VIETA

Skrējiens notiks 2018. gada 1. jūlijā Vaidavā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā.

  SACENSĪBU VADĪBA

Sacensības organizē Kocēnu novada dome. Kocēnu sporta skola sadarbībā ar biedrību “Sporta klubs SPORTLAT”.

Biedrība “Sporta klubs SportLat” nodrošina dalībnieku reģistrāciju.  Rezultātu apkopošanu, publicēšanu nodrošina Kocēnu  novada pašvaldība. 

 SACENSĪBU PROGRAMMA

Norise

Laiks/ plkst.

Bērnu skrējiena dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās

8:00 – 8:50

Starts bērniem

9:10, 9:20, 9:30

11,7 km skrējiena dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās

8:00 – 9:40

Starts skrējējiem 11,7 km

10:00

Apbalvošana Vaidavas ezera pludmalē

~ 12:30

 Sacensības 11,7 km skrējienā norisināsies ar kopējo startu.

  DISTANCES

Tradicionālās sacensības norisināsies vienā aplī – distance 11,7 km apkārt Vaidavas ezeram.

Distanču garumi:

  • skrējiens vīriešiem un sievietēm - 11,7 km;
  • bērni – trīs grupas: B1 un B2 – 0,7 km, B3 – 1,4 km.

  VECUMA GRUPAS

Meistarības klase 11,7 km:

Sieviešu grupas

Dzimšanas gads

S14

2003. dz. g. un jaunākas

S16

2002. – 2001. dz. g.

S18

2000. – 1997. dz. g.

S22

1996. – 1989. dz. g.

S30

1988. – 1984. dz. g.

S35

1983. – 1979. dz. g.

S40

1978. – 1974. dz. g.

S45

1973. – 1969. dz. g.

S50

1968. dz. g. un vecākas

 

Vīriešu grupas

Dzimšanas gads

V14

2003. dz. g. un jaunāki

V16

2002. – 2001. dz. g.

V18

2000. – 1997. dz. g.

V22

1996. – 1989. dz. g.

V30

1988. – 1984. dz. g.

V35

1983. – 1979. dz. g.

V40

1978. – 1974. dz. g.

V45

1973. – 1969. dz. g.

V50

1968. – 1964. dz. g.

V55

1963. – 1959. dz. g.

V60

1958. – 1954. dz.g

V65

1953. g. dz. un vecāki

 Bērnu grupas:

1 aplis = 0,7 km

SB1 un VB1 – 2013. g. dzim. un jaunāki

SB2 un VB2 – 2010. – 2010. g. dzimušie

 2 apļi = 0,7 x 2 = 1,4 km

SB3 un VB3 – 2006. – 2009. g. dzimušie

 

 APBALVOŠANA

1.    1- 3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā 11,7 km distancē tiks apbalvoti ar medaļu, kā arī ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām.

2.    1- 6. vietas ieguvēji 11,7 km distancē absolūtajā vērtējumā gan vīriešiem, gan sievietēm saņems piemiņas balvas.

3.    1- 3. vietas ieguvēji 11,7 km distancē absolūtajā vērtējumā starp Kocēnu novada iedzīvotājiem gan vīriešiem, gan sievietēm saņems piemiņas balvas.

4.    1– 3. vietas ieguvēji katrā bērnu vecuma grupā saņem piemiņas balvas.

Visi finišējušie bērnu vecuma grupu dalībnieki saņems pārsteiguma balviņas.

 DALĪBAS MAKSA

Reģistrācija dalībai sacensībās tiks uzsākta 2018. gada 8.jūnijā biedrības “Sporta klubs SPORTLAT” mājaslapā internetā www.sportlat.lv.

  

Meistarības klase (11,7 km), izņemot S14, S16 un V14, V16, V65

S14, S16, V14,V16, V65

(11,7 km)

Kocēnu novada iedzīvotājiem un sportistiem*

(11,7 km)

Bērnu grupas

Līdz 21.06.2018.

plkst. 23:59

6,00 EUR

5,00 EUR

4,00 EUR

1,00 EUR

Līdz 28.06.2018.

plkst. 23:59

8,00 EUR

6,00 EUR

5,00 EUR

1,00 EUR

1.06.2018.

(sacensību diena)

10,00 EUR

8,00 EUR

8,00 EUR (S14, S16, V14,V16, V65 )

10,00 EUR (pārējās grupas)

2,00 EUR

·        Attiecas uz Kocēnu novada iedzīvotājiem – personām, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas Kocēnu novada administratīvajā teritorijā,

·         “Kocēnu sporta kluba” sportistiem,

·        Kocēnu sporta skolas audzēkņiem

·         personām, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuras pārstāvējušas Kocēnu novada pašvaldību dažādās sporta sacensībās.

 Dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases marķējums un tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi, dzirdināšanas punkti trasē, sacensību rezultātu fiksēšana.

 Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks atsaka savu dalību. Tāpat dalības maksa netiek atgriezta Force Majeure gadījumos.

  

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

  • interneta mājas lapā www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu;
  • sacensību dienā – sacensību reģistratūrā.

 Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:

  • Swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)
  • Nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)
  • Seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem)
  • ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu;
  • izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.

 JA DALĪBAS MAKSA NAV PĀRSKAITĪTA LĪDZ 28.06.2018., SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA – 8,00 VAI 10,00 EUR!!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC DATUMA, KAD TĀ TIEK APMAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.

 ! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic ne vēlāk 3 dienas pirms sacensību norises dienas. Plašāka informācija: sportlat@sportlat.lv.

Organizatora laika reģistrācijas iekārtas (SPORTIdent) bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā soda nauda 65,00 EUR.

  

DROŠĪBA

Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai. Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikumu anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

Sacensības notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības. 

Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi! 

Dalībniekam jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem. 

Organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā. 

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruņiem 27885551 (Kocēnu sporta skolas direktors - Jānis Dainis) un 29188645 (Kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs -Mikus Krišāns).
Organizatori nav atbildīgi par to, ja dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

  DAŽĀDI

Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem skrējiena “Apkārt Vaidavas ezeram” laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. Tāpat organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejupielādēt foto un video.

 PROTESTI

Protesti tiek pieņemti, iemaksājot 20,- EUR Drošības naudu, stundu (vienu stundu) pēc sacensību finiša. Pamatotu protestu gadījumā nauda tiek atgriezta.

DATU APSTRĀDE

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto porta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Sportlat ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

Piesakoties sacensībām katrs dalībnieks savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz epastu: sportlat@sportlat.lv.

 

SPORTLAT REKVIZĪTI

Biedrība “Sporta klubs SportLat”
Reģ.Nr.: 40008107277
Adrese: Kaivas iela 50, k–5 – 31, Rīga, LV-1021
A/S Swedbanka
Konts: LV64HABA0551014830359