2020. gadā īstenoti daudzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projekti

Publicēja 2021. gada 8. febr. 07:34Kristers Blūms
Ar Kocēnu novada domes atbalstu 2020.gadā īstenoti četri daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas darbu projekti. Labiekārtošanas darbi veikti daudzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos Kocēnu, Zilākalna, Dikļu un Vaidavas pagastos. Atbalsts tika sniegts izsludinot projektu konkursu 2019.gadā, kur viena daudzdzīvokļu dzīvojamā māja saņēma Kocēnu novada domes atbalstu 3600,00 EUR apmērā. Projektu konkurss paredz Kocēnu novada domes sniegtu palīdzību daudzdzīvokļu namu īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas nolūkā, tā nodrošinot sakārtotu un pievilcīgu dzīvošanas vidi Kocēnu novadā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Kraujas”, Dikļos veikusi vairākus darbus pagalma sakārtošanai un tā paplašināšanai. Nozāģēti divi kastaņi, pārauguši ceriņi un apstādījumu krūmi. Nobruģēti celiņi uz šķūnīšiem un laukumi pie ieejām kāpņu telpās. Mājas iedzīvotāji pielīdzināja nelīdzenumus gar apmalēm un iesēja zāli. Projekta noslēgumā tika uzstādītas un pievienotas divas ārējā apgaismojuma laternas.

Skolas ielā 6, Vaidavā izbūvēts vieglo automašīnu stāvlaukums, iegūstot vietu 8 - 9 automašīnu novietošanai. Pirms projekta īstenošanas automašīnas tika novietotas mājas pieguļošajā zaļajā zonā.

Kultūras ielā 12, Zilākalnā mājas pagalmā veikti pagalma atjaunošanas darbi, ieklāts asfaltbetona segums, kas pasargā ēkas pamatus un pagrabus no lietus ūdeņu nokļūšanas tajos, sakārtots laukums automašīnu novietošanai.

Alejas ielā 13A, Kocēnos veikti stāvlaukuma bruģēšanas darbi, izveidojot stāvlaukumu vismaz 7 automašīnām, nobruģēts gājēju celiņš, sakārtota lietus ūdens kanalizācija, paplašināts piebraucamais ceļš.

Parka ielā 16, Vaidavā 2021.gadā plānots pabeigt labiekārtošanas darbus, kur paredzēts izbūvēt automašīnu stāvlaukumu, savukārt, Valmieras ielā 3, Rubenē uzsākti projektēšanas un saskaņošanas darbi, lai pavasarī varētu uzsākt darbus.

Papildus teritorijas labiekārtošanas darbiem, būtiski, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos veiktie darbi atvieglo arī operatīvo transportu piebraukšanu pie ieejas kāpņutelpām, kā arī kopumā uzlabo apdzīvoto vietu vizuālo kopskatu.

Kocēnu novada dome arī 2021.gadā plāno izsludināt projektu konkursu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai. Informācija par konkursa izsludināšanu un konkursa nosacījumi tiks publicēta Kocēnu novada domes mājas lapā un informatīvajā izdevumā. Projekta nosacījumi, salīdzinot ar 2020.gadu, netiks būtiski mainīti, līdz ar to aicinām jau tagad plānot un gatavoties projektu konkursam un konsultēties ar Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāju Svetlanu Tomsoni par projekta nosacījumiem un nepieciešamajiem iesniedzamajiem dokumentiem. Svarīgi, lai pirms pieteikuma iesniegšanas konkursā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāji ir vienojušies par darbu veikšanu un apzinājuši paredzamās darbu izmaksas.

 
Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Tomsone
e-pasts: svetlana.tomsone@kocenunovads.lv
t. 25605539

Comments