1. aprīlī stāsies spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Publicēja 2021. gada 29. marts 00:55Elīna Upīte
Atbilstoši  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumam 2021. gada 1. aprīlī stāsies spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Kocēnu novada Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, Rubenes, Zilākalna un Vaidavas ciemos:
  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifs: 1,17 EUR/m3 (bez PVN);
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifs: 1,55 EUR/m3 (bez PVN).
Kā lēmumā norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, tā ir izvērtējusi tarifu projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secinājusi, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Būtiskākās ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa iekļautās izmaksas veido maksa par elektroenerģiju, personāla izmaksas, kā arī infrastruktūras uzturēšanas, pamatlīdzekļu nolietojums, materiālu, transporta un citas izmaksas. Tarifā arī iekļautas izmaksas, kas saistītas ar ūdens patēriņa skaitītāju verifikāciju un jaunu skaitītāju uzstādīšanu ēku ievados, kas saskaņā ar Ūdenssaimniecības likumu jāveic SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” kā pakalpojuma sniedzējam.

Par SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" paveikto 2020. gadā lasiet ŠEIT.
Comments