16. maijā uzsāksies pieteikumu pieņemšana skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā

Publicēja 2016. gada 13. maijs 04:12Eva Eglīte
Kocēnu novada dome aicina pieteikties darbam vasaras brīvlaikā skolēnus vecumā no 13 - 16 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Kocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuri iegūst pamatizglītību kādā no Kocēnu novada izglītības iestādēm. 

Lai pieteiktos darbam, skolēniem no 16. – 27. maijam jāiesniedz izglītības iestādes direktoram aizpildīta pieteikuma anketa, vecāku atļauja un ārsta vai medicīnas iestādes izziņa par skolēna veselības stāvokļa atbilstību algota darba veikšanai. Ja pēc pirmreizējās skolēnu pieteikšanās atvēlētajos finanšu līdzekļos veidosies ietaupījums, tiks izsludināta atkārtota skolēnu pieteikšanās, kur mērķauditorija būs bērni vecumā no 13 līdz 16 gadiem, kuri iegūst pamata izglītību kādā no Kocēnu novada pašvaldības izglītības iestādēm, bet ir deklarēti citos novados, vai kuri ir deklarēti Kocēnu novadā, bet iegūst pamata izglītību citu novadu pašvaldību izglītības iestādē.

Skolēnu darbs norisināsies no 5. jūnija. Katram skolēnam būs iespēja strādāt divas nedēļas, saņemot darba samaksu, kas tiks aprēķināta, nostrādāto stundu skaitu reizinot ar valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi.

Darbavietas tiks nodrošinātas katrā Kocēnu novada pagastā, kur skolēni tiks iesaistīti pašvaldības iestāžu un to apkārtnes labiekārtošanā.

Kocēnu novada dome skolēnu nodarbinātības projektu realizēs jau sesto gadu. No pašvaldības budžeta projekta īstenošanai atvēlēti 11 100 eiro. Aizvadītajā gadā iespēju strādāt algotu darbu izmantoja 109 skolēni.

ĉ
Eva Eglīte,
2016. gada 13. maijs 04:12
Ċ
Eva Eglīte,
2016. gada 13. maijs 04:12
Comments