Ziņas‎ > ‎

Aktualitātes Kocēnu novada pašvaldībā

Paziņojums par deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanu 2021. gada 5. jūnija Valmieras novada domes vēlēšanām

Publicēja Elīna Upīte

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana 2021. gada 5. jūnija Valmieras novada domes vēlēšanām notiks: Valmieras pilsētas pašvaldības ēkā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1. stāva zālē.

Kandidātu sarakstu pieņemšana tiks organizēta vēlēšanu komisijas noteiktos darba laikos, iepriekš piesakoties pie Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Ilzes Polkas, tālrunis 29107921, (izņemot pēdējo kandidātu sarakstu iesniegšanas dienu (2021. gada 6. aprīlis), kad sarakstus pieņems iesniedzēju ierašanās secībā).

Darba laiki:
 • Trešdien, 17. martā, no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00;
 • Piektdien, 19. martā, no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00;
 • Pirmdien, 22. martā, no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00;
 • Trešdien, 24. martā, no plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00;
 • Piektdien, 26. martā, no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00;
 • Pirmdien, 29. martā, no plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00;
 • Trešdien, 31. martā, no plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00;
 • Otrdien, 6. aprīlī, no plkst.14.00 līdz plkst. 18.00.
Valmieras novada vēlēšanu komisijas depozīta konts drošības naudas iemaksai par kandidātu sarakstu Valmieras novada domes vēlēšanām atvērts:
Luminor bank AS
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr. LV94 RIKO 0002 0130 9868 0
Saņēmējs: Valmieras novada vēlēšanu komisija
Maksājuma mērķis: Kandidātu saraksta nosaukums – drošības nauda pašvaldības vēlēšanās.

Drošības nauda par kandidātu sarakstu domes vēlēšanām noteikta 15 euro par katru ievēlējamo deputātu.

Kandidātu sarakstam un tam pievienojamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu. Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas (arī elektroniski parakstītas) izdrukas no lietojumprogrammas) un elektroniskā formā - lietojumprogrammā.

Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir Valmieras novada vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja personīgi iesniegtu (Lāčplēša ielā 2, Valmierā) vai elektroniski parakstītu iesniegumu (e-pasts: vnvk@valmiera.lv). Iesnieguma forma pieejama https://www.cvk.lv/lv/velesanas/pasvaldibu-velesanas/2021-gada-5-junija-velesanas/kandidatu-saraksti

Papildus informāciju var saņemt Valmieras novada vēlēšanu komisijā:
 • Komisijas priekšsēdētāja Ilze Polka, tālr. 29107921, e-pasts: ilze.polka@valmiera.lv;
 • Komisijas sekretāre Svetlana Greka, taļr. 28303465, e-pasts: svetlana.greka@kocenunovads.lv;
 • Datorspeciālists Jānis Strads, tālr. 26103985, e-pasts: janis.strads@valmiera.lv.

Gada ienākumu deklarācijas aicina iesniegt elektroniski

Publicēja Elīna Upīte

Kocēnu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 aicina iedzīvotājus ārkārtas situācijas laikā gada ienākumu deklarācijas VID iesniegt elektroniski, izmantojot vietni eds.gov.lv.

Klātienē gada ienākumu deklarācijas netiks pieņemtas.

Kocēnu valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs tālrunis informācijai – 66954826.

Sākot no marta, iedzīvotāji var sākt iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2020.gadu. Iedzīvotāji, kam tas jādara obligāti, var iesniegt deklarācijas trīs mēnešu laikā, līdz pat 1.jūnijam, bet brīvprātīgi, attaisnoto izdevumu atgūšanai, to var darīt trīs gadu garumā. Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina deklarāciju iesniegt elektroniski, Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), jo tajā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas.

VID arī aicina nesniegt deklarācijas tieši marta pirmajās dienās, jo gadījumā, ja sistēmai vienlaicīgi cenšas pieslēgties pārmēru liels lietotāju skaits, tās tā var darboties lēnāk vai uz laiku nebūt pieejama.

VID tīmekļvietnes sadaļā “Gada ienākumu deklarācija” ir pieejama video pamācība un citi informatīvi materiāli, savukārt šī gada 9. martā plkst. 14.00 VID aicina ikvienu interesentu uz bezmaksas tiešsaistes semināru, kurā izstāstīs un parādīs, kā pieslēgties EDS sistēmai un pareizi aizpildīt un iesniegt deklarāciju. Plašāka informācija ŠEIT.

Lai palielinātu attēlu, uzspiediet uz tā!

Uzsākta Valmieras novada plānošanas dokumentu izstrāde

Publicēja 2021. gada 26. febr. 02:05Elīna Upīte

Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2021.gada 28.janvāra sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.2, 3.§) ir uzsākta jaunveidojamā Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrāde.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, nosaka, ka Valmieras novadu veidos sekojošas teritoriālās vienības: Bērzaines pagasts, Dikļu pagasts, Kocēnu pagasts, Vaidavas pagasts un Zilākalna pagasts (Kocēnu novada pašvaldība); Brenguļu pagasts, Kauguru pagasts un Trikātas pagasts (Beverīnas novada pašvaldība); Burtnieku pagasts, Ēveles pagasts, Matīšu pagasts, Rencēnu pagasts, Valmieras pagasts un Vecates pagasts (Burtnieku novada pašvaldība); Rūjienas pilsēta, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Lodes pagasts, Vilpulkas pagasts (Rūjienas novada pašvaldība); Valmieras valstspilsēta (Valmieras pilsētas pašvaldība); Naukšēnu pagasts un Ķoņu pagasts (Naukšēnu novada pašvaldība); Mazsalacas pilsēta, Mazsalacas pagasts, Ramatas pagasts, Sēļu pagasts un Skaņkalnes pagasts (Mazsalacas novada pašvaldība); Strenču pilsēta, Sedas pilsēta, Plāņu pagasts un Jērcēnu pagasts (Strenču novada pašvaldība).

Jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem, - Valmieras pilsētas pašvaldība.

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un specializācija, kā arī telpiskās attīstības perspektīva.

Valmieras novada attīstības programmā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunveidojamā Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, izsakot viedokli iedzīvotāju aptaujās, sabiedriskajās apspriešanās.

Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta pašvaldību tīmekļa vietnēs www.valmiera.lvwww.koceni.lv, www.beverinasnovads.lvwww.burtniekunovads.lvwww.rujiena.lvwww.naukseni.lvwww.mazsalaca.lvstrencunovads.lv. Lūdzam sekot līdzi informācijai.

Priekšlikumus iespējams iesniegt:
 • nosūtot pa pastu Valmieras pilsētas pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201;
 • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pasts@valmiera.lv;
 • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes vadītājs Valmieras pilsētas pašvaldības Izpilddirektora vietnieks / Attīstības pārvaldes vadītājs Sandis Svarinskis.

Ar lēmumu un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes darba uzdevumiem var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

VIDEO: Atklāta "cilpošanas" spēle par Kocēnu novadu - "Novadpētnieks CILPO"

Publicēja 2021. gada 26. febr. 00:00Kristers Blūms

2020. gada pavasarī veiksmīgi tika aizvadīts Kocēnu novada pašvaldības rīkotais konkurss "Novadpētniekam pa pēdām", kurā ikviens interesents tika aicināts pārbaudīt savas zināšanas par Kocēnu novadu. Turpinot jau iesāktās tradīcijas radīta jauna spēle “Novadpētnieks CILPO”, kurā izmantoti iedzīvotāju vidū jau labi pazīstamie "cilpošanas" spēles principi.


2021. gadā Vidzemes plānošanas reģions un Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Vidzemes pašvaldībām jau trešo reizi organizē Inovāciju nedēļu. Šoreiz Inovāciju nedēļas pasākumi norisināsies nedaudz atšķirīgā formātā – inovācijas piekritēji visas nedēļas garumā pulcēsies tiešsaistes pasākumos. Kocēnu novads spēli "Novadpētnieks CILPO" izveidojis tieši Vidzemes inovāciju nedēļas ietvaros. Šajā laikā, kad nav iespējams ceļot un satikties klātienē Kocēnu novads izmanto inovatīvus, virtuālus rīkus, lai satiktos un ļautu gan novadniekiem, gan novada viesiem plašāk iepazīt Kocēnu novadu. Spēle “Novadpētnieks CILPO” atklāta 26. februārī plkst. 10.00 Kocēnu novada Facebook kontā.

“Novadpētnieks CILPO” ir aizraujoša spēle par un ap Kocēnu novadu - tā vērtībām, simboliem, interesantiem faktiem, personībām un īpašām vietām. Spēli veido 6 Cilpas, kuras, savukārt, veido ap 30 dažādi jautājumi, uzdevumi un stāsti. Tā ir pastaigu spēle, ~ 3km garumā, kuru iespējams spēlēt no jebkuras vietas pasaulē, pat ja neatrodies Kocēnu novadā. Viss kas vajadzīgs ir telefons, aplikācija un pašu izvēlēts pastaigu maršruts. Vairāk par to kas ir cilpošana un kā tā notiek iespējams iepazīties www.cilpo.lv.

Spēle “Novadpētnieks CILPO” norisinās no 26.februāra līdz 28.martam. Naskākajiem un zinošākajiem cilpotājiem būs iespēja balvā iegūt CILPOTĀJU komplektu kas sastāvēs no pārgājienos noderīgiem atribūtiem, kā arī Kocēnu novada suvenīriem un mājražotāju labumiem. Spēle būs pieejama vietnē www.cilpo.lv arī pēc 28. marta, bet pēc noteiktā spēles laika nebūs iespējams tikt pie iepriekš minētajām balvām.

Spēlē piedalīties iespējams gan individuāli, gan savas mājsaimniecības ietvaros – veidojot komandu. Spēle notiek pastaigas formā, kur izmantojot viedtālruni dalībnieki ik pēc 100 noietiem metriem saņem kārtējo jautājumu – uzdevumu.

"Viens no šī projekta mērķiem, sadarbojoties ar aktīvā tūrisma centru "Eži" bija radīt interaktīvu, aizraujošu prāta spēli, kas kalpotu kā tūrisma piesaistes instruments un vēsturiska atmiņa par Kocēnu novadu. Līdztekus tā ir arī radoša un pielāgota ideja kā organizēt pasākumus attālināti, apvienojot kultūras, sporta un tūrisma nozares" stāsta spēles idejas līdzautore - Kocēnu novada domes kultūras un starptautisko sakaru koordinatore Nora Urbāne.

Dalības maksa ir 5 EUR, plašāk par spēli uzzini www.cilpo.lv un spēles “Novadpētnieks CILPO” aktualitātēm seko arī Kocēnu novada Facebook kontā. Par Vidzemes inovāciju nedēļu plašāk uzzini apmeklējot vietni innovation.vidzeme.lv.

Pašvaldība pārceļ nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu

Publicēja 2021. gada 25. febr. 05:49Elīna Upīte

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību un sniedzot atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem, šodien, 25. februārī, Kocēnu novada domes sēdē pieņemts lēmums pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņu visiem tā maksātājiem, kuriem ir pienākums maksāt nodokli par Kocēnu novada pašvaldības teritorijā esošajiem īpašumiem.

Ja līdz lēmuma pieņemšanai maksājums nav veikts, nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņi – 31. marts, 17. maijs, 16. augusts un 15. novembris – pārcelti uz 2021. gada 15. decembri, neaprēķinot nokavējuma naudu.

Droši un ērti nekustamā īpašuma nodokli ir nomaksāt internetbankā, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejams pašvaldības bankas konts NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts Kocēnu novada domei. Pārskaitījums veicams uz Kocēnu novada domes kontu, kas norādīts sagatavotajā nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā.

Aicina atzīmēt ikgadējo Zemes stundu

Publicēja 2021. gada 25. febr. 04:18Elīna Upīte

Pasaules Dabas Fonds aicina Latvijas iedzīvotājus 27. martā piedalīties Zemes stundā, pulksten 20.30 uz stundu izslēdzot vai iespējami samazinot apgaismojumu. Šogad Zemes stundas galvenā tēma ir dabas daudzveidības izzušana un aicinājums steidzami rīkoties, īstenojot dabas saglabāšanas un atjaunošanas pasākumus un klimata pārmaiņu mazināšanas iniciatīvas. Dalība akcijā apliecina solidaritāti un demonstrē organizāciju, uzņēmumu un iedzīvotāju rūpes un izpratni par dzīvās dabas stāvokli.

Zemes stunda ik gadu apvieno miljoniem cilvēku, uzņēmumus un organizācijas no vairāk nekā 180 valstīm un teritorijām, kas iestājas par vides jautājumu aktualizēšanu. Šogad ierasto pulcēšanās pasākumu un fizisko klātbūtni pilsētu gaismas objektu izslēgšanas brīdī aizstās kopības sajūta un solidarizēšanās digitāli. Virtuālajā fokusā — dabas daudzveidības izzušana un ar to saistītās sekas.

Dabas daudzveidība samazinās un aptuveni miljonam sugu draud izmiršana. Bioloģiskās daudzveidības mērķu īstenošanas novērtējums liecina, ka mēs neesam sasnieguši iepriekšējās desmitgadēs starptautiski izvirzītos mērķus problēmas mazināšanai. Arī Latvijas ziņojumi Eiropas Komisijai par dabas stāvokli neuzrāda apmierinošu situāciju mūsu valstī. Zemes stunda izceļ iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmumu, zinātnes un izglītības institūciju, valdību lomu bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanai nākamajā desmitgadē.

“Notikumi pēdējā gada laikā ir iezīmējuši planētas mazo mērogu, un to var attiecināt arī uz dzīvās dabas izzušanas sekām. Labvēlīgs dzīvās dabas stāvoklis ir sabiedrības labklājības priekšnosacījums. Starptautiskā un nacionālā līmenī mūsu rīcība samazina dabas daudzveidību, kas rada draudus cilvēces labklājībai un palielina jaunu pandēmiju attīstības risku. Šis gads ir ļoti nozīmīgs gan cenšoties atgūties no COVID-19 pandēmijas ietekmēm, gan pieņemot starptautiskus lēmumus par nākamo desmitgadi,” norāda Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors.

“Latvijā lielu popularitāti ir guvuši bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumi mežos, purvos un pļavās, kad brīvprātīgie ekspertu vadībā piedalās biotopu atjaunošanas darbos. Arī šogad Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar partneriem plāno vēl aktīvāk īstenot “Daru labu dabai” iniciatīvas pasākumus, kā arī izzinošos pārgājienus dabā. Lai arī klātienes pasākumu organizēšana vēl ir ierobežota, mums visiem ir iespēja pievienoties Zemes stundas akcijai, kas ir par ikviena rūpēm un apņemšanos uzlabot dzīvās dabas stāvokli," aicina Elīna Pekšēna, Pasaules Dabas Fonda pārstāve.

Pasaules Dabas Fonds ar Zemes stundas partneri Latvijā uzņēmumu Tetra Pak akcijas ietvaros rīko konkursu “Klimata vēstnieks”, organizē dažādus izglītības pasākumus, aicina valsts institūcijas, pašvaldības, uzņēmumus iesaistīties akcijā, simboliski samazinot apgaismojumu vides objektiem un atbalstot akciju informatīvi, rosina savus sociālo tīklu sekotājus un viedokļu līderus līdzdarboties vēstījuma par dabas saglabāšanas nepieciešamību un nozīmību nodošanai plašākai sabiedrībai. Neizpaliks arī tradicionālais Zemes stundas koncerts tiešsaistē.

Citāda skolas diena Kocēnu pamatskolā

Publicēja 2021. gada 24. febr. 22:45Elīna Upīte

Divas nedēļas katru dienu kādai klasei Kocēnu pamatskolā notikusi Citāda skolas diena jeb projektu diena. Bez ierastajām attālinātajām mācību stundām un stundu darbiem skolēniem bija iespēja tikties ar skolotājiem no citām skolām un skolas sadarbības partneriem.

Vislielākais paldies dabas un tehnoloģiju parka “URDA” skolotājām un administrācijai par nodarbībām, kurās 1., 2. klašu skolēni veica eksperimentus kopā ar Skudru Urdu; 4. - 6. klašu skolēni mācījās izprast lietu otrreizējas pārveides nozīmi, piem., izmantot PET pudeli zirņu diedzēšanai, savukārt 7. - 9. klašu skolēni pētīja sava kosmētikas plauktiņa saturu. 7. klašu skolēniem bija arī kustīga teātra sporta nodarbība, kuru vadīja Valmieras Viestura vidusskolas skolotāja Līga Gacka, bet 8. un 9. klašu skolēni piedalījās ķīmijas nodarbībā Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolotāju Ketijas Nēringas-Martinsones un Kārļa Krastiņa vadībā.

Paldies vecākiem, kuri palīdzēja bērniem sagādāt praktiskajiem darbiem dažādas nepieciešamās lietas!

Savukārt skolēnus vēl gaida Valmieras 2. vidusskolas piedāvātās integrētās fizikas un angļu valodas nodarbības, bet karjeras izglītībā nodarbības un sadarbību piedāvās Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, Valmieras Tehnikums un Valmieras Valsts ģimnāzija.

Paldies visiem sadarbības partneriem par Citādo skolas dienu Kocēnu pamatskolā, kas bija aizrautīga, vērtīga, citāda – īpaši attālinātajā mācību laikā. Iespējams, tā kļūs par skolas tradīciju.

Attēlos: mazdārziņš otrreiz izmantotā PET pudelē; tā skolēna rokām top vannas bumba, un rezultāts.

 

Negaidīt no cilvēka neiespējamo

Publicēja 2021. gada 24. febr. 06:14Elīna Upīte

Uz ielas pretī nāk sieviete, kura stumj bērnu ratus, bet tajos esošais bērns ir aptuveni desmit gadus vecs. Ķermenis salīcis, kājas pret pārējo ķermeni nesamērīgi tievas. Bērns smejas un skaļi spiedzošām skaņām cenšas komunicēt ar pasauli. Garāmgājēji novērš skatienus, kāds uz brīdi uzsmaida bērna mammai, kāds pāriet ielas otrā pusē, jo ir mācīts neskatīties uz citādo.

Ģimenēs, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem, ikdienu apgrūtina ne vien rehabilitācijas procedūras, asistenta nodrošināšana bērnam un vides pieejamības problēmas, bet arī sabiedrības neizpratne par bērna ar funkcionāliem traucējumiem piederību sabiedrībai. Vecāku vēlme, lai bērna dzīvē satiktie cilvēki aiz funkcionāliem traucējumiem ierauga bērnu un viņa vajadzības, bieži paliek nesadzirdēta, nesaredzēta un nesaprasta.

Lai mazinātu sabiedrībā esošo stigmu par bērniem ar funkcionālām traucējumiem un sniegtu zināšanas, šī gada 19. februārī Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros tika organizētas apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem. Apmācības notika ZOOM platformā un tajās piedalījās 25 dalībnieki no desmit Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām. Aktīvākie apmācību dalībnieki pārstāvēja izglītības nozari.

“Tas, ka mums rada trauksmi kaut kas nepazīstams un citāds, ir normāli. Tā ir mūsu smadzenes daļa, kas tā noreaģē, bet ne vienmēr kaut kas uzreiz ir jādara. Trauksme raisa vēlmi iesaistīties vai dusmas, kas ir aizsargreakcija. Kā piedzīvot to, ka neko nevar darīt? Nevis aizmukt, izvairīties, bet izdzīvot bezspēcības laiku? Pieņemšana. Pieņemšana ir sadarbība. Nav viena vispārīgā metode, pareizais veids, kā komunicēt ar šādiem bērniem un viņu ģimenēm. To nevar vienā pieejā iemācīties un tad lietot. Pareizais veids veidojas, kad iemācāmies būt iejūtīgāki, vairāk spējīgi nevis komunicēt no pareizās pozīcijas (kas būtu ļoti augstprātīgi), bet vairāk nostāties līdzās, būt gataviem līdzpārdzīvot. Un galvenais atslēgas vārds ir cieņa!”- tā, iedrošinot dalībniekus, pauda lektore Mg.psych., mg.sc.sal., sertificēta psiholoģe, mākslas terapeite, supervizore Ilze Dreifelde.

Apmācību laikā dalībnieki strādāja darba grupās, kurās diskutēja par tādām tēmām, kā neizpratne, iesaiste, uzmanības pievēršana un komunikācijas grūtības ar bērnu, kuram ir funkcionāli traucējumi un viņa ģimeni. “Man ikdienā nav saskarsme ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Šodiena man pilnīgi noteikti ir kas jauns un liek aizdomāties par šiem bērniem,” – pārdomās dalījās kāda bibliotēkas darbiniece. “Bijām dalībnieki no dažādām sfērām un tas ļāva mums uz lietām paskatīties no dažādiem skatu punktiem,”- tā pēc diskusijām secināja viena no dalībniecēm.

Apmācību noslēgumā dalībniekiem bija brīnišķīga iespēja noklausīties iedrošinošu dzīvesstāstu, kurā dalījās audžumamma Elīna Bataraga. Elīnas ģimenē aug audžumeita, kurai ir smagi funkcionāli traucējumi. “Ir ok, ja bērnam nekad nebūs amata un viņš nekad nestrādās. Jānomet tas plīvurs, ka visi ir salīdzināmi. Mirklis, kad es atmetu ideju, ka man audžumeitu ir “jāsalabo” bija sāpīgs, bet tas nesa milzu atvieglojumu,”- dalījās E.Bataraga. Audžumamma uzsvēra, ka ikvienam ir iespēja palīdzēt īpašajiem bērniem, atbalstot viņa vecākus. Viens vecākam pateikts teikums var mainīt ļoti daudz, Elīna aicina to izmantot, lai celtu: ”Īpašo bērnu vecāki ir vienlaikus ļoti stipri un ļoti trausli. Viņi var cīnīties par savu bērnu, kā lauvas, bet jebkurš negatīvs komentārs par bērnu spēj sagraut vecāku. Ir viegli saskatīt trūkumus un grūtības, bet, lai ieraudzītu stiprās puses, ir nepieciešama piepūle!”

 

Jautājumiem: Deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, mob.t 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lvSociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, laine.zalite@vidzeme.lv.

Informāciju sagatavoja: Naula Dannenberga, projekta "Vidzeme iekļauj" sabiedrisko attiecību speciāliste, mob.t. 26148024, naula.dannenberga@vidzeme.lv.

Par semināru kandidātu sarakstu gatavotājiem 2021.gada pašvaldības domes vēlēšanām

Publicēja 2021. gada 24. febr. 05:58Elīna Upīte   [ atjaunināts 2021. gada 24. febr. 06:42 ]

No šā gada 17. marta līdz 6. aprīlim norisināsies deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanām.

Atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam pašvaldības domes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt reģistrēta politiskā partija, reģistrētu politisko partiju reģistrēta apvienība, divas vai vairākas reģistrēta politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētu politisko partiju reģistrētā apvienībā. Deputātu kandidātu saraksti iesniedzami rakstveidā un elektroniskā veidā pašvaldības vēlēšanu komisijai un sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu.

Lai palīdzētu labāk sagatavoties deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai, Centrālā vēlēšanu komisija šā gada 1. martā rīkos semināru deputātu kandidātu sarakstu gatavotājiem un iesniedzējiem 2021. gada pašvaldību vēlēšanās. Seminārs notiks tiešsaistē, Webex platformā, piekļuves saite semināra dalībniekiem tiks nosūtīta semināra dienā uz e-pastu, kas tiks norādīts, piesakot uz semināru.

Semināra darba kārtība

 • plkst. 14.00 – 14.05 Semināra atklāšana (Kristīne Bērziņa, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja);
 • plkst. 14.05 – 14.35 Deputātu kandidātu sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas nosacījumi (Ritvars Eglājs, Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs);
 • plkst. 14.35 – 15.00 Iespēja iesūtīt jautājumus, atbildes uz jautājumiem;
 • plkst. 15.00. – 15.10 Pārtraukums;
 • plkst. 15.10 – 15.50 Darbs ar deputātu kandidātu sarakstu gatavošanas sistēmu (uzņēmuma “SOAAR” pārstāvis);
 • plkst. 15.50 – 16.15 Atbildes uz jautājumiem.

Dalībai seminārā aicinām pieteikties līdz š.g. 26. februārim, nosūtot semināra dalībnieka vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruņa numuru, pārstāvētās partijas vai partijas apvienības nosaukumu uz e-pastu seminari@cvk.lv.

Vienlaikus informējam, lai iegūtu kandidātu saraksta gatavotāja piekļuves tiesības Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammai, kurā sagatavojami deputātu kandidātu saraksti, ir jāaizpilda pieteikuma forma, kas jāiesniedz attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai. Pēc tam, kad pašvaldības vēlēšanu komisija būs saraksta gatavotājam piešķīrusi sistēmas lietotāja tiesības, šim pārstāvim būs iespēja uzsākt kandidātu sarakstu sagatavošanu, kā arī pēc nepieciešamības pieslēgt lietojumprogrammai citus saraksta pārstāvjus, kuri būs iesaistīti kandidātu saraksta un tam pievienojamo dokumentu sagatavošanā.

Lūdzam ņemt vērā, ka šā gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma noteiktās administratīvajās teritorijās, izņemot Rīgas pašvaldību, kur pašvaldības vēlēšanas notika 2020. gadā. Līdz ar to Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammas piekļuves tiesības jāpieprasa un deputātu kandidātu saraksti jāiesniedz jauno pašvaldību vēlēšanu apgabalu vēlēšanu komisijām. 2021. gada pašvaldību vēlēšanu komisiju saraksts un kontaktinformācija.

Ar biežāk uzdotajiem jautājumiem par deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu 2021. gada pašvaldību vēlēšanām iespējams iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanas/Pašvaldību vēlēšanas/2021. gada 5. jūnija vēlēšanas/Kandidātu saraksti”. Nosacījumi deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai un pieņemšanai noteikti Pašvaldības domes vēlēšanu likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcijā.

24. februārī notiks diskusija "Vai atpūta labiekārtotā dabā mums visur pienākas bez maksas?"

Publicēja 2021. gada 23. febr. 00:59Kristers Blūms

Vidzemes inovāciju nedēļas ietvaros trešdien, 24. februārī, plkst. 10.00–12.00 Vidzemes plānošanas reģions aicina uz diskusiju par šobrīd tik ļoti aktuālo jautājumu – dabas taku un dabas mantojuma objektu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Vai publiskās labiekārtotās dabas takās būtu jāievieš ieejas maksa? Kādi ir iespējamie pārvaldības mehānismi? Vai ir nepieciešama tūrisma pārvaldības inovācija?

Meklējot labsajūtu dabā, mēs izmantojam ekosistēmas pakalpojumus un esam pieņēmuši, ka šie pakalpojumi mums pienākas par brīvu. Bieži vietas, kur cilvēki gūst īpašu dabas baudījumu un labprāt atgriežas atkal, atrodas aizsargājamās dabas teritorijās, turklāt tiek sagaidīta ērta piekļuve, drošība, komforts un labiekārtojums.

Kā ilgtermiņā aizsargāt unikālo dabas mantojumu, vienlaikus ļaujot sabiedrībai to baudīt un izzināt videi draudzīgā veidā? Kāpēc gan pie mums, gan citviet pasaulē aktualizējies jautājums par “maksas dabu”?

Vai tie Latvijas sabiedrības pārstāvji, kas aktīvi izmanto labiekārtotas dabas takas, būtu gatavi piedalīties ar līdzmaksājumu šādu taku izveidē un uzturēšanā?

Diskusijā uzklausīsim dabas tūrismā ieinteresēto un iesaistīto pušu pārstāvjus no Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas valsts mežiem, Kocēnu novada domes - Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra vadītājs Toms Treimanis, Dziļezera-Riebezera dabas takas, Cecīļu dabas takām un piedzīvojumu tūrisma aģentūras "Baltic Nature Travel". Diskusiju moderēs Vidzemes Augstskolas asociētais profesors, ģeogrāfijas doktors un HESPI pētnieks Andris Klepers.

Norises laiks: trešdiena, 2021. gada 24. februāris, plkst. 10.00–12.00

Dalība: Diskusijas tiešraidi bez reģistrēšanās būs iespējams skatīties Vidzemes inovāciju nedēļas tīmekļa vietnē innovation.vidzeme.lv , kur būs iespēja arī uzdot jautājumus (pierakstoties savā Youtube kontā). Reģistrētie dalībnieki var pievienoties diskusijai arī ZOOM platformā (ierobežots skaits).

Vairāk informācijas un reģistrēšanās šajā saitē:
http://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2021-02-24/diskusija-vai-atputa-labiekartota-daba-mums-visur-pienakas-bez-maksas.html

Diskusiju organizē Vidzemes plānošanas reģions, un tiešraidi atbalsta Vidzemes Augstskola.

Diskusija tiek īstenota ar projekta "Pārrobežu pārgājiena maršruts "Mežtaka"" un Eiropas Reģionālās attīstības fonda Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam finansiālu atbalstu. Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Informāciju sagatavojusi: Māra Sproģe, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, +371 26488091, mara.sproge@vidzeme.lv

1-10 of 4479