Ziņas‎ > ‎

Novada ziņas


Rubenē aizvadīts 3x3 florbola turnīrs meitenēm

Publicēja 2017. gada 14. dec. 23:17Kristers Blūms


Kocēnu sporta skola 14. decembrī organizēja 3 pret 3 turnīru jaunākajām Sporta skolas audzēknēm. Turnīrs notika Rubenes pamatskolā, divās vecuma grupās: 2006.un 2007.gadā dzimušās meitenes un 2008.gadā dzimušās un jaunākas meitenes.
Pavisam dalību pieteikušas bija 17 komandas - no Kocēniem, Rubenes, Valmieras, Dikļiem, Stalbes, Baložiem, Ķekavas un Tērvetes.  Par turnīra rezultātiem vēl informēsim!

Plašāku foto galeriju meklē ŠEIT!

Kocēnos skatāma izstāde "Latviešu oriģinālliteratūra Latvijas bibliotēkās"

Publicēja 2017. gada 14. dec. 22:41Kristers Blūms


Kocēnu pagasta 1. bibliotēkā līdz 10. janvārim apskatāma Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursa LNB izstrādātā projekta "Latviešu oriģinālliteratūra Latvijas bibliotēkās" grāmatu izstāde.   Eksemplāri pieejami lasītājiem līdzņemšanai.
Pateicoties krājuma atbalsta projektiem, publiskajās bibliotēkās lasītājiem ir iespēja saņemt vērtīgākos un kvalitatīvākos latviešu oriģinālliteratūras izdevumus. Ar šiem projektiem tiek sniegts atbalsts Latvijas publiskajām bibliotēkām,  lasītājiem, izdevējiem un arī grāmatu autoriem, rakstniekiem, tulkotājiem.

Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna publiskajā apspriedē diskutē par plānotajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem

Publicēja 2017. gada 14. dec. 05:29Kristers Blūms


12.decembrī Valmierā notika Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam publiskā apspriede, uz kuru pulcējās pašvaldību un citu organizāciju pārstāvji. Apspriedes dalībnieki izmantoja iespēju uzdot jautājumus plāna izstrādātājiem SIA “Dynamic University”, kā arī VPR pārstāvjiem par  plānoto sociālo pakalpojumu izvietojumu deinstitucionalizācijas projekta ietvaros.
 
Kā atzina plāna izstrādātāji, dokuments tapis ciešā sadarbībā ar Vidzemes pašvaldībām – par tā saturu vairākkārtīgi diskutēts ar pašvaldības priekšsēdētājiem un sociālo dienestu pārstāvjiem.
 
Plāns veidots pamatojoties uz deinstitucionalizācijas projekta ietvaros  veiktajiem mērķgrupu individuālajiem izvērtējumiem, kā arī esošo sociālo un vispārējo pakalpojumu pieejamības izvērtējumiem pašvaldībās (t.sk. kaimiņpašvaldībās).  Plāna izstrāde veikta sadarbībā gan ar pašvaldību un sociālo dienestu pārstāvjiem kā pakalpojuma nodrošinātājiem, gan sociālo pakalpojumu sniedzējiem, NVO sektora pārstāvjiem, VPR Attīstības padomes locekļiem, mērķgrupu interešu pārstāvjiem u.c.
 
Apspriedes laikā klātesošie tika informēti par deinstitucionalizācijas procesu Latvijā un izvirzītajiem mērķiem Vidzemē. Tāpat tika iezīmēts jaunattīstītāmo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu plānotais novietojums, potenciālais klientu loks un aprēķinātais finansējums pakalpojumu izveidošanai. Kā uzsvēra plāna izstrādātāji – mērķis šim procesam un konkrētajam plānam ir viens: radīt deinstitucionalizācijas projekta mērķgrupu pārstāvjiem iespēju dzīvot sabiedrībā.
 
Šobrīd ārpusģimenes aprūpē Vidzemē atrodas 736 bērni, no kuriem 15% atrodas institūcijās. Turklāt saskaņā ar pašvaldību sniegtajiem datiem, gandrīz 600 bērnus var uzskatīt par t.s. ”riska bērniem”, kuriem ģimenes situācijas dēļ ir liels risks nokļūt institūcijās. Šobrīd individuālie izvērtējumi veikti 156 bērniem. Jau zināms, ka šobrīd valsts politika paredz ievērojamu atbalstu audžuģimeņu institūta stiprināšanai, kas arī būtu deinstitucionalizācijas procesa virsmērķis attiecībā uz šo mērķgrupu – katram bērnam jādzīvo ģimenē. Kopumā Vidzemes plānošanas reģionā šobrīd darbojas 9 bērnu sociālās aprūpes iestādes – trīs no tām ir privātas organizācijas, pārējās sešas atrodas pašvaldību pārziņā. Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros divas pašvaldību pārziņā esošās bērnu sociālās aprūpes iestādes rekomendēts slēgt.
 
Vēl viena deinstitucionalizācijas projekta mērķgrupa ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Šobrīd projektā ar šādiem traucējumiem izvērtēti 296 bērni, tomēr kopumā projektā paredzēts identificēt 420 Vidzemes reģiona bērnu vajadzības. Apkopojot plānos atspoguļoto informāciju, šobrīd zināms, ka visvairāk konkrētajai mērķgrupai nepieciešams nodrošināt hidroterapijas, fizioterapijas, kanisterapijas, reitterapijas un mākslas terapijas nodarbības, kā arī dienas aprūpes centra pakalpojumu un “atelpas brīža” pakalpojumu. Plānojot pakalpojumu novietojumu reģionā, “Atelpas brīža” pakalpojumu  iecerēts veidot Cēsu novadā, Madonas novadā un Valmieras pilsētā, savukārt dienas aprūpes centrus Alūksnes, Cēsu, Madonas, Smiltenes novados, kā arī Valmierā. Tas gan nenozīmē, ka pakalpojumu būs iespējams saņemt tikai šo konkrēto pašvaldību iedzīvotājiem - pašvaldību starpā tiks veidotas t.s. funkcionālās saites, kas nozīmē, ka konkrētos pakalpojumus varēs saņemt arī kaimiņnovados dzīvojošie mērķgrupas pārstāvji. Ar šo jau šobrīd rēķinās pašvaldības, kas apņēmušās veidot jaunus sociālos pakalpojumus.
 
Projekta ieviešanas laikā plānots apzināt 476 personu ar garīga rakstura traucējumiem vajadzības, šobrīd individuālie izvērtējumi veikti 208 personām, no kurām 147 personas dzīvo sabiedrībā, bet 61  - institūcijās. Šobrīd individuālo izvērtējumu apkopojums uzskatāmi liecina, ka šai mērķgrupai visvairāk nepieciešams nodrošināt tieši dienas aprūpes centru pakalpojumus, kā arī nepieciešams veidot grupu dzīvokļus un specializētās darbnīcas.
Eksperti, kas piedalījušies plāna izstrādē uzsvēra, ka specializētās darbnīcas var kalpot par vienu no galvenajiem instrumentiem, lai sagatavotu jauniešus ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgām darba gaitām.
 
Šobrīd plānā apkopotā informācija liecina, ka 16 pašvaldības Vidzemes plānošanas reģionā projekta ietvaros plāno piesaistīt Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus infrastruktūras attīstīšanai, veidojot jaunus vai uzlabojot jau esošos pakalpojumus. Jāpiebilst, ka Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības plāno apgūt  šobrīd Latvijā otro lielāko ERAF finansējuma kvotu, kas tiks piešķirta infrastruktūras izveidei pašvaldībās – kvota tiek noteikta vadoties pēc  mērķgrupas personu skaita, kas tiks iesaistīta projektā.
 
Apspriedes dalībnieki uzsvēra ka īpaši nepieciešams domāt par atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tostarp arī viņu ģimenes locekļiem, kā arī aktīvi jāstrādā ar sabiedrību, lai tajā veidotos izpratne un empātija par konkrēto mērķgrupu pārstāvjiem. Tāpat nepieciešams stiprināt pašvaldību sadarbību sociālo pakalpojumu attīstīšanai, veidojot pārdomātu un ilgtspējīgu piedāvājumu saviem iedzīvotājiem – deinstitucionalizācijas mērķgrupu pārstāvjiem un viņu ģimenēm. Izšķiroša loma būs arī izveidoto pakalpojumu kvalitātei, te lielākā atbildība un iniciatīva jāuzņemas pašām pašvaldībām, kuras pakalpojumus veidos.
 
Sanāksme tika noslēgta ar deinstitucionalizācijas plāna eksperta Viestura Kleinberga secinājumu: “Iedzīvotāji ir kļuvuši gudrāki. Viņi apzinās, kas tiem pienākas un ka pašvaldība ir atbildīga par to, lai nodrošinātu iespēju sociālos pakalpojumus saņemt.”
 
Atgādinām, ka ikviens interesents aicināts iesūtīt savus komentārus vai ieteikumus Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam uzlabošanai. Priekšlikumus iespējams iesniegt līdz 2017. gada 27.decembrim. Vairāk informācijas ŠEIT.
 
Vairāk informācijas: Laine Zālīte, projekta “Vidzeme iekļauj” sociālo pakalpojumu eksperte, laine.zalite@vidzeme.lv; mob.t. 26536286.


Aicinām uz Ziemassvētku tirdziņu Vaidavas kultūras un amatniecības centrā

Publicēja 2017. gada 14. dec. 01:41Kristers Blūms


2017. gada 22. decembrī no plkst. 18:00 Vaidavas un kultūras amatniecības centrā norisināsies Ziemassvētku tirdziņš, kur ikviens varēs paspēt iegādāties kādu kārumu un, varbūt, pat vēl kādu Ziemassvētku dāvanu!

Tirgotājiem iepriekš pieteikties pie Zeltītes Kavieres (29432170) vai Initas Jurgenbergas (27891681).


Sveču mežs iemirdzēsies Sietiņiezī

Publicēja 2017. gada 13. dec. 00:34Kristers Blūms


Pirmajos Ziemassvētkos, 25.decembrī, no plkst.16.00, ar vairāk nekā 2000 svecēm un 1000 gaismas lukturīšiem, tiks izgaismots baltā smilšakmens atsegums – Sietiņiezis, kas atrodas Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā, bet tā mežs atklās savu iemītnieku atstātās pēdas smiltīs un sveču gaismā ierāmēs meža skaistākos skatus.

Jau ceturto gadu pēc kārtas noskaņu pasākums „Sveču mežs” aicina uz maģisku kopābūšanu sveču gaismā, kuras laikā, kopā ar zinātnisko teātri Laboratorium saldēsim sniegu, ja tas nebūs, vai pārbaudīsim uguns maģiskās īpašības, ja sniegs būs. Tāpat gaidīsim bērnus radošajā sniega bumbu veidošanas darbnīcā, kā arī aicinām iepazīt meža zvēru dzīvi smilšu kino seansos. 
Pēc pastaigas pa izgaismotajām Sietiņieža takām, kurās sveču gaismā ierāmēsim meža skaistākos skatus, aicinām Jūs ieklausīties Ziemassvētku skaņās kopā ar Armandu, Raimondu un Salvi no grupas Apvedceļš un iepirkties mājražotāju tirdziņā.

Kā katru gadu, pasākuma apmeklētājus gaida uguns skulptūru iemirdzēšanās un sveču mandalas visā parka teritorijā.
INFORMĀCIJA PAR SATIKSMES KUSTĪBU PASĀKUMA LAIKĀ. Sietiņieža tuvējo māju “Sietiņi” saimnieki pasākuma automašīnu novietošanai atvēlējuši ganību lauku. Lai mazajiem (un arī lielajiem) nebūtu jāmēro ceļš no autostāvvietas līdz “Sveču mežam,” esam paredzējuši, ka autovadītājiem būs iespēja iebraukt līdz ieejai Sietiņiezī, izlaist pasažierus un pašiem doties atpakaļ uz stāvlaukumu pie “Sietiņu” mājām. Tur, pēc auto novietošanas, Jūs sagaidīs silta tēja un VTU Valmiera mikroautobuss, kas Jūs nogādās atpakaļ pie ieejas Sietiņiezī. Atpakaļceļā darbosies šī pati sistēma. Lūdzam autovadītājus ceļa posmā no pagrieziena uz Sietiņiezi līdz ieejai Sietiņiezī (ceļš V189) nenovietot automašīnas nevienā no ceļa pusēm!

Vairāk par pasākumu: www.facebook.com/svecumezs

Zane Rašmane
Sveču meža idejas un realizācijas autore
Mob.tel. 29189734

Apkopotas aktuālās apkures cenas Kocēnu novada ciematu daudzdzīvokļu mājām

Publicēja 2017. gada 12. dec. 22:54Kristers Blūms


Kocēnu novada pašvaldības mājaslapā, sadaļā PAŠVALDĪBA - KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA - SILTUMENERĢIJAS IZMAKSAS apkopoti jaunākie dati par 1m2 izmaksām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās oktobra un novembra mēnesī.

Kocēnu novadā ar trim koncertiem uzstāsies dziedātājs Ainars Bumbieris

Publicēja 2017. gada 12. dec. 07:02Kristers Blūms

 
17. decembrī Kocēnu novadā ar trim koncertiem uzstāsies dziedātājs Ainars Bumbieris, piedāvājot novada iedzīvotājiem un visiem koncertprogrammu "Trīs soļi līdz Jaunam gadam". 
Plkst. 13.00 koncerts Zilākalna kultūra namā, plkst. 16.00 Bērzaines tautas namā, bet plkst.  20.00 Vaidavas kultūras un amatniecības centrā. Visos Koncertos ieeja bez maksas!

Konkursa ’’Skaistākā dzīves vieta un vide Kocēnu novadā’’ video atskats

Publicēja 2017. gada 12. dec. 04:27Kristers Blūms   [ atjaunināts 2017. gada 13. dec. 01:02 ]


Piedāvājam iepazīties ar 2017. gada konkursa ’’Skaistākā dzīves vieta un vide Kocēnu novadā’’ laureātiem Kocēnu novada Youtube kontā!


Šogad Kocēnu novada pašvaldība apsekoja un sveica 10 skaistākās dzīves vietas un to saimniekus – Krēsliņu ģimeni, Ņikitinu ģimeni, Dzintru Danovsku, Bitmaņu ģimeni, Šķērstiņu ģimeni, Vagaru ģimeni, Vītolu ģimeni, Viju Nīmani, Lieni Liniņu un Arturu Kļaviņu un Vaseru ģimeni.

Izdota ”Liesma” rubrika “Dzīves vide Ziemeļvidzemē — mūsu kopējā telpa” ietverot informāciju par Kocēnu novadu.

Publicēja 2017. gada 12. dec. 00:55Kristers Blūms


Aicinām iepazīties ar Ziemeļvidzemes laikraksta ”Liesma” rubriku “Dzīves vide Ziemeļvidzemē — mūsu kopējā telpa”, kurā ietverta arī informācija par Kocēnu novadu.

Decembra izdevumā par Kocēnu novadu lasiet:
  • Dzīve jāsakārto līdz piecdesmit...
  • Par dzīvi un mīlestību
  • Veicina jaunatnes politiku
  • Dzīvot ir interesanti!
  • Dikliešu 100 vārdi Latvijai

Ar 2017. gada 7. decembra izdevumu iepazīsties šeit!

Aizvadīts Kocēnu novada slēgtais čempionāts novusā

Publicēja 2017. gada 11. dec. 06:51Kristers Blūms   [ atjaunināts 2017. gada 12. dec. 00:22 ]

3.decembrī, Vaidavā norisinājās Kocēnu novada slēgtais čempionāts novusā. 

Vietu sadalījums:
Zēni ar nelielām spēles prasmēm 1.vieta - Rihards Žugs;
Vīri ar labām spēles prasmēm 1. vieta -  Aleksejs Mironovs;
Vīri ar nelielām spēles prasmēm 1. vieta -  Pēteris Goldšteins;
Meitenes un dāmas ar nelielām spēles prasmēm 1. vieta -  Karlīna Marena un  Diāna Sirmā;
Meitenes un dāmas ar labām spēles prasmēm 1. vieta -  Evelīna Sirmā un  Ingrida Ozola.

Ar pārējiem turnīra rezultātiem var iepazīties Vaidavas novusa kluba mājaslapā 

 


Savukārt, 17.decembrī norisināsies turnīra ’’Vaidavas Kauss 2017’’, 6.- noslēdzošais posms.Kopumā Vaidavas kausā šogad piedalījušies 108 dalībnieki, no kuriem noskaidroti 16 labākie, kuri svētdien sacentīsies par godalgotām vietām.

17. decembrī Vaidavā laipni gaidīti tiek visu Vaidavas kausa posmu dalībnieki, arī tie, kuri nav iekļuvuši 16 labāko dalībnieku grupā. Tiks izspēlēts Cerību kauss, Vaidavas dāmu un kopvērtējuma kausi.
Sacensības organizē Vaidavas novusa klubs, atbalsta Kocēnu novada dome.


1-10 of 2679