Ziņas‎ > ‎

Novada ziņasKultūras jomas speciālisti apmeklē Imanta Lancmaņa lekciju “Eiropas pilis un Latvija”

Publicēja Elīna Upīte   [ atjaunināts ]

15. janvārī Eiropas Savienības mājā Rīgā norisinājās mākslas vēsturnieka un gleznotāja, Rundāles pils ilggadējā direktora Imanta Lancmaņa lekcija “Eiropas pilis un Latvija”, kurā lektors pretstatīja citu Eiropas valstu un Latvijas pilis, salīdzināja to mērogus, stāstīja, kā Latvija gājusi līdzi kopīgajai attīstībai. Lekciju apmeklēja arī Kocēnu novada domes kultūras jomas speciālisti.

Lekcijas apmeklētājiem bija iespēja arī aplūkot I.Lancmaņa foto izstādi “Pilis Eiropā”, ko veidojusi Kocēnu novada dome sadarbībā ar Valmieras muzeju.

I.Lancmanis fotografē visas pilis un muižas, kurās viņš nonāk. Lielāko foto arhīva daļu veido Latvijas pilis un muižas, kas fotografētas vairāk nekā 50 gadu ilgā periodā, un tās izmantotas gan Imanta Lancmaņa sarakstītajās grāmatās, gan daudzskaitlīgajās publikācijās Latvijas un ārvalstu mākslas un arhitektūras žurnālos. Savukārt Eiropas pilis fotografētas ekskursiju laikā ārzemēs un fotogrāfijas pārsvarā tiek izmantotas profesionālajām interesēm.

Izstāde “Pilis Eiropā” sniedz iespēju apmeklētājiem gūt iedvesmu no kultūras un estētikas, kas atrodama pilīs Eiropā.

Līdz 29. janvārim izstāde apskatāma ES mājā, tālāk tā ceļos uz Jēkabpili, pēc tam uz Madonu.

Kocēnu novada domes kultūras jomas speciālisti kopā ar Imantu Lancmani (no kreisās puses) - 
Regīna Šalte, Ilona Migla, Brigita Jaunīte, Aiva Zirne, Imants Lancmanis, Vineta Vintere, Sarmīte Krūza, Antra Paegle, Solvita Spāre, Inese Stepane


Aicinām pieteikties dalībai Kocēnu novada senioru pasākumā

Publicēja 2019. gada 16. janv. 06:54Elīna Upīte

31. janvārī plkst. 15.00 Kocēnu sporta namā notiks ikgadējais Kocēnu novada domes organizētais pasākums Kocēnu novada senioriem.

Seniorus uzrunās Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis. Pasākumā uzstāsies Kocēnu pamatskolas deju kolektīvs "Saulīte", Vaidavas kultūras un amatniecības centra senioru deju kopa "Feja", Kocēnu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Savieši", dziedātājs Aleksandrs Jevdokimovs un mūziķis Renārs Veličko. Par jautrību un balles mūziku rūpēsies grupa "Ballīšu orķestris",.

Kocēnu novada seniori laipni aicināti pieteikties dalībai pasākumā līdz 24. janvārim Kocēnu novada domes kasē un pagastu pārvaldēs pie kasieres – sekretāres.

Dalības maksa: 5 eiro (samaksu veikt piesakoties).

Papildu informācija, zvanot Sociālā dienesta darbiniekiem – Sarmītei Bračkai (tālr. 27891674) vai Solvitai Rumbai (tālr. 27891673).

Ziemeļvidzemes internātpamatskola aicina darbā Saimniecības vadītāju un Sociālo pedagogu

Publicēja 2019. gada 16. janv. 01:07Kristers Blūms   [ atjaunināja Elīna Upīte ]

SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJS

Darba apraksts:
      • Organizēt un kontrolēt darba aizsardzības ugunsdrošības un elektrodrošības pasākumus filiālē;
      • Organizēt darba aizsardzības instrukciju izstrādi un aktualizāciju, izstādāt ugunsdrošības pasākumu plānu, instrukcijas. Atbilstoši instrukcijām, veikt darbinieku un klientu instruktāžu;
      • Izstrādāt tehniskās specifikācijas iepirkumiem;
      • Organizēt saimniecības nodaļas darbinieku darba laika plānošanu, darba laika uzskaiti (darba laika  grafiki, tabeles);
      • Plānot un organizēt regulāras apkopes esošajām mašīnām un iekārtām (attīrīšanas iekārtās, virtuves blokā, katlu mājā u.c.) atbilstoši izgatavotājas rūpnīcas instrukcijām;
      • Nodrošināt savlaicīgu elektrosaimniecības, ūdensvada, kanalizācijas un ventilācijas sistēmas pārbaudi, vajadzības gadījumā organizēt remontu.
Prasmes:
 • Profesionālā vidējā izglītība.
Papildus prasības:
 • Autovadītāja D kategorijas apliecība ;
 • Traktortehnikas vadītāja apliecība;
 • Veselības pārbaudes karte par obligātās veselības pārbaudi ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam;
 • Vides aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • Pieredze darba ar datoru (lietotāja līmenī). Darbam nepieciešamo tehnisko līdzekļu darbības principu un lietošanas pārzināšana.

Papildus garantija:
 • Veselības apdrošināšana pēc 3 mēnešiem.
Darba alga: 760 - 850,00 EUR.

CV ar norādi "Vakancei Saimniecības vadītājs" sūtīt uz e-pastu ziemelvidzeme@kocenunovads.lv līdz 01.02.2019.

Tālrunis informācijai: 26423042 (Ligita Kūle).


SOCIĀLAIS PEDAGOGS

Darba apraksts:
 • diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu integrēšanos skolā, sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē;
 • plānot un īstenot konkrētas sociālpedagoģiskās darbības bērnu resocializācijas jomā (plānot un vadīt prasmju apguves grupas, atbalsta grupas skolēniem, nodrošināt individuālās konsultācijas skolēniem, vecākiem, skolas darbiniekiem);
 • vadīt gadījumu un pārkāpumu risināšanas procesu;
 • veikt regulāru preventīvo darbu skolā atbilstoši skolas aktualitātēm un vajadzībām.
 
Prasības kandidātam:
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā bakalaura izglītība ar sociālā pedagoga kvalifikāciju;
 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);
 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • atbildības sajūta un precizitāte;
 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.

Darba alga: 820,00 EUR.

CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: ziemelvidzeme@kocenunovads.lv līdz 01.02.2019.

Tālrunis informācijai: 26423042 (Ligita Kūle).

GNP tūrisma biedrība, tai skaitā arī Kocēnu novads, piedalās tūrisma izstādē „MATKA NORDIC TRAVEL FAIR 2019”

Publicēja 2019. gada 15. janv. 23:39Kristers Blūms

No 17. līdz 20.janvārim Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība kopā ar Rīgas Tūrisma Attīstības biroju “Live Rīga” un Jūrmalas pilsētas domi piedalās starptautiskajā tūrisma izstādē Somijā „Matka Nordic Travel Fair 2019”, kas ir lielākā Ziemeļvalstu tūrisma izstāde. Mērķis ir sekmēt Gaujas Nacionālā parka zīmola “Enter Gauja” atpazīstamību, kā arī sadarbībā ar Rīgu un Jūrmalu veicināt ceļotājus izvēlēties plašākas ceļojumu programmas un atvēlēt ceļojumam uz Latviju ilgāku laika posmu. Izstādes apmeklētāji varēs saņemt informāciju par dabas un aktīvā tūrisma iespējām Gaujas Nacionālajā parkā, iepazīties ar mobilo lietotni “Enter Gauja”, kas aizstāj drukāto tūrisma ceļvedi.

2018.gadā šo izstādi apmeklēja ap 65 tūkstošiem interesentu, un tajā piedalījās vairāk kā 900 dalībnieku no  83 pasaules valstīm. Kā rāda Centrālās Statistikas pārvaldes dati, tad somu tūristu skaits Latvijā pakāpeniski pieaug. 

Ar dalību izstādē “Matka 2019”, Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība aizsāk izstāžu sezonu. Kopumā plānots piedalīties četrās izstādēs Somijā, Lietuvā, Igaunijā, kā arī Latvijā, izstādē “Balttour 2019”. 

Gaujas Nacionālā parka teritorijā esošās pašvaldības – Siguldas, Cēsu, Valmieras, Līgatnes, Amatas, Pārgaujas, Kocēnu, Priekuļu un Inčukalna – kopš 2012.gada īsteno stratēģiju Gaujas Nacionālā parka kā vienota tūrisma galamērķa veicināšanai.

Šajā gadā „Enter Gauja” zīmols tiks popularizēts Somijā, Lietuvā un Igaunijā.

Gaujas Nacionāla parka tūrisma biedrība piedalās starptautiskajā tūrisma izstādē „Matka Nordic Travel Fair 2019” saskaņā ar 2018.gada 4.oktobrī noslēgto līgumu Nr. SKV-L-2018/179 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par “Starptautiskās konkurētspējas veicināšanu”, un noslēgto līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.3.2.1.1/16/A/009 “Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera attīstības 2.posms” realizāciju.Informācija par pastāvīgo komiteju sēžu grafiku

Publicēja 2019. gada 15. janv. 01:11Elīna Upīte

Kocēnu novada domes pastāvīgo komiteju sēžu un domes sēdes norises grafiks:
      • 17. janvārī plkst. 10.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde;
      • 17. janvārī plkst. 13.00 Sociālo lietu komitejas sēde; 
      • 17. janvārī plkst. 14.00 Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde;
      • 17. janvārī plkst. 15.00 Finanšu komitejas sēde; 
      • 24. janvārī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes sēde.
Sēdes norisinās Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

Kocēnu novada skolas sacenšas par enerģijas patēriņa samazināšanu

Publicēja 2019. gada 15. janv. 01:04Elīna Upīte

Šī gada janvārī tika dots starts skolu sacensībai programmā “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs”. No 2019. gada janvāra līdz decembrim vairāk nekā 20 skolas no 8 Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām apņēmušās samazināt savas skolas enerģijas patēriņu, mainot savus paradumus un ieviešot regulārus energotaupības pasākumus.

Reizē ar Cēsu Enerģijas dienu šī gada 10. janvārī notika pirmā Vidzemes plānošanas reģiona tikšanās ar programmas “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs” dalībniekiem - skolotājiem, skolu darbiniekiem un pašvaldību speciālistiem. Programmas mērķis ir veicināt racionālu enerģijas patēriņu Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībās, motivējot izglītības iestādes sadarboties ar savām pašvaldībām un iesaistīt skolēnus nelietderīgas enerģijas izmaksu samazināšanā. Skolas galvenokārt sacenšas pašas ar sevi, lai sasniegtu enerģijas ietaupījumu, taču veselīgu konkurenci radīs arī skolu tops, kurā tiks izmantoti skolām vien zināmi komandu nosaukumi. Uzvarētājs būs zināms vien programmas noslēgumā. Vidzemes plānošanas reģions ir noslēdzis vienošanos ar pašvaldībām un skolām par to, ka lielākā daļa no sasniegtā izmaksu ietaupījuma tiks izmantots skolas vajadzībām.

Siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņam skolā šogad rūpīgāk sekos līdzi Smiltenes vidusskolas, Blomes pagasta pamatskolas, Launkalnes sākumskolas, Līgatnes novada vidusskolas, Rubenes pamatskolas, Ziemeļvidzemes internātpamatskolas Vaidavā, Kocēnu pamatskolas, Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Gulbenes sākumskolas, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas un Liepas pamatskolas skolēni, skolotāji un pārējie skolas darbinieki. Savukārt tikai ar elektroenerģijas patēriņa uzskaiti programmā piedalās Palsmanes pamatskola, Bilskas pamatskola, Variņu pamatskola, Jura Neikena Dikļu pamatskola, Ziemeļvidzemes internātpamatskola Dauguļos, Rāmuļu pamatskola, Galgauskas pamatskola, Lejasciema vidusskola un Zaubes pamatskola.

Lai motivētu skolēnus kļūt par zinošiem un atbildīgiem enerģijas lietotājiem, kā arī lai atbalstītu skolotājus un citus skolas darbiniekus, Vidzemes plānošanas reģiona ekspertu komanda izstrādā mācību materiālu par deviņām tēmām – Enerģijas patēriņš ēkās; Apkure; Elektrība; Enerģijas veidi; Klimata pārmaiņas; Apgaismojums; Ventilācija; Ūdens; Energoefektivitāte ēkas konstrukcijās un sistēmās. “Mācību materiāli galvenokārt paredzēti skolēniem pamatskolas posmā, bet tos iespējams adaptēt arī citu vecumposmu izglītojamiem. Materiālu izmantošanas vietu un laiku mācību procesā izvēlas pats skolotājs. Lielākoties tēmas iederas klases stundās, dabaszinībās, fizikā, sociālajās zinībās, taču atsevišķas tēmas var tikt izmantotas bioloģijas, ģeogrāfijas, mājturības, tehnoloģiju un citu mācību priekšmetu stundās, kā arī citās skolas aktivitātēs,” skaidro Ingūna Irbīte, Vidzemes plānošanas reģiona eksperte mācību materiāla sagatavošanā. Mācību materiāli būs pieejami Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Programmu “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs” īsteno Vidzemes plānošanas reģions Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gada projekta “Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai" (EFFECT4buildings) ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Norvēģijas atbalstu. “EFFECT4buildings” mērķis ir palielināt ēku energoefektivitātes pasākumu skaitu publiskajās ēkās visā Baltijas jūras reģiona teritorijā. Vairāk par projektu uzziniet: http://www.vidzeme.lv

VIDEO: Aizvadīts Kocēnu novada ziemas pārgājiens

Publicēja 2019. gada 14. janv. 23:54Elīna Upīte

13. janvārī norisinājās Kocēnu novada domes organizēts ziemas pārgājiens "Septiņu kungu robežu meklējot", kas pulcēja 90 dalībniekus.

Plašāka informācija par pasākuma norisi Vidzemes TV sagatavotajā sižetā.

Uz tikšanos kādā no nākošajiem Kocēnu novada domes rīkotajiem pasākumiem!


Uzsākta pasākuma "Kocēnu novada sporta laureāts 2018" ieejas biļešu tirdzniecība

Publicēja 2019. gada 14. janv. 06:47Elīna Upīte   [ atjaunināts 2019. gada 14. janv. 07:55 ]

No šodienas, 14. janvāra, iespējams iegādāties pasākuma “Kocēnu novada sporta laureāts 2018” ieejas biļetes. Kā ierasts, laureātiem - sportistiem un treneriem, ieejas biļete nebūs nepieciešama.

Kocēnu novada sporta laureātu godināšanas pasākums notiks piektdien, 1. februārī, no plkst. 18.00 vietā, kur arī ikdienā mājo sportisks gars – Kocēnu sporta namā. Pasākuma laikā Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis pasniegs apbalvojumus par sasniegumiem dažādos sporta veidos 2018. gadā, kā arī tiks atklāti interneta balsojuma rezultāti. Līdz 25. janvārim ikviens aicināts nobalsot par viņaprāt aizvadītā gada populārāko sportistu/sportisti, sporta komandu un sporta notikumu Kocēnu novadā. Anketa pieejama ŠEIT.

Papildus laureātu apbalvošanai pasākumā būs iespēja vērot aizraujošu priekšnesumu – RED BULL Slackship 2017. gada čempiona Tauri Vahesaar (Igaunija) paraugdemonstrējumu, un neformālajā daļā uz dejām aicinās grupa “Jammee – Band”.

Ieejas biļetes cena: 5 EUR. Biļetes būs iespējams iegādāties tikai iepriekšpārdošanā, tās pieejamas kasēs – Kocēnu novada domes administrācijā Kocēnos un pagastu pārvaldēs Bērzainē, Dikļos, Vaidavā un Zilākalnā, kā arī Rubenes ciema kasē Rubenes sporta namā.

Kocēnu novada dome saņem pateicību “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā”” organizēšanā

Publicēja 2019. gada 14. janv. 04:48Kristers Blūms   [ atjaunināts 2019. gada 14. janv. 04:48 ]

Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros Latvijas novados 2018. gadā norisinājās projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””, kura mērķis bija stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes. Konkursa mērķa auditorija bija skolēni no 1. līdz 12.klasei. Kocēnu novada dome kā viens no projekta atbalstītājiem saņēmusi pateicības rakstu.

“Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā ”Mana zeme skaistā””  no Kocēnu novada piedalījās Jura Neikena Dikļu pamatskola, Kocēnu pamatskola un Rubenes pamatskola.

Fotokonkursa ietvaros skolēni tika aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un fotoaparātus. Konkursa darbu iesniegšana notika projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem bija iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada, skolas un klases. Mājaslapas apmeklētājiem bija iespēja nobalsot par labākajiem attēliem.

Projekta pirmajā kārtā kopā piedalījušās 220 skolas no visiem Latvijas reģioniem, iesniegti 5914 darbi, no kuriem 1782 pārvērsti fotogleznās, priecējot projekta dalībniekus, mācību iestāžu audzēkņus un mācībspēkus. 

Pašvaldības policija pastiprināti pievērsīs uzmanību klaiņojošo mājdzīvnieku problēmai

Publicēja 2019. gada 14. janv. 02:43Elīna Upīte

Pamatojoties uz saņemtajām iedzīvotāju sūdzībām par klaiņojošiem mājdzīvniekiem – suņiem un kaķiem, kā arī par mājdzīvnieku labturības prasību neievērošanu, Kocēnu novada pašvaldības policija informē, ka tuvākajā laikā šai problēmai tiks pievērsta pastiprināta uzmanību, rīkojot reidus, kuru laikā noķertie mājdzīvnieki tiks nogādāti Valmieras pilsētas dzīvnieku patversmē, un saucot pie administratīvās atbildības mājdzīvnieku īpašniekus.

Mājdzīvnieku labturības prasības noteiktas Dzīvnieku aizsardzības likumā un Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai".

Sods par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu ir noteikts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pantā, kas nosaka, ka par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 7 līdz 350 eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez to konfiskācijas. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti viena gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 15 līdz 700 eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Pašvaldības administratīvā komisija, balsoties uz Kocēnu novada pašvaldības policijas sastādīto administratīvo pārkāpumu protokolu un Valmieras pilsētas dzīvnieku patversmes sniegto informāciju, pieņems lēmumu par soda apmēru un tā piemērošanu. Ja uzliktais sods netiks izpildīts vai neapstrīdēts, tad administratīvā komisija nodos lietu parāda piespiedu piedziņai tiesu izpildītājam.

1-10 of 3340