Ziņas

Pēdējās ziņas

 • Kocēnu novada dome aicina darbā klientu apkalpošanas sekretāru
  Kocēnu novada dome, Reģistrācija Nr. 90009114171 aicina darbā klientu apkalpošanas sekretāru uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  · Augstākā vai vidējā profesionālā izglītība un lietveža, sekretāra vai klientu apkalpošanas speciālista kvalifikācija.

  · Zināšanas un praktiskā darba pieredze lietvedībā.

  · Teicamas saskarsmes prasmes un pozitīva domāšana.

  · Spēja strādāt efektīvi arī paaugstinātās spriedzes apstākļos un/ vai ierobežotā termiņā un vadīt savas emocijas (paškontrole) stresa situācijās.

  · Precizitāte, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību.

  · Pieredze klientu apkalpošanā pašvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību.

  · Valsts valodas prasme augstākajā līmenī (“C” līmeņa 2. pakāpe).

  · Teicamas datora prasmes (MS Office, Open Office), labas zināšanas un prasmes darbā ar biroja tehniku, dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā.

  Galvenie pienākumi:

  · Kvalitatīva un efektīva klientu apkalpošana (klātienē, pa tālruni un ar elektroniskā pasta starpniecību), nepieciešamības gadījumā atbalsta sniegšana iesnieguma un citu dokumentu noformēšanā.

  · Klientu konsultēšana par pašvaldībā pieejamo pakalpojumu saturu (pārzināt un pilnveidot pašvaldības pakalpojumu saņemšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un pakalpojumu saņemšanas kārtību).

  · Pašvaldības dokumentu (vēstuļu, izziņu, rīkojumu u.c.) sagatavošana.

  · Domes sēžu un pastāvīgo komiteju protokolu un lēmumu tehniskā noformēšana.

  · Dokumentu pavairošana, skenēšana, nosūtīšana pēc pašvaldības darbinieku un apmeklētāju pieprasījuma.

  · Dokumentu reģistrēšana, tālākas virzības nodrošināšana, izpildes termiņu kontrole.

  · Darbs ar Iedzīvotāju reģistra datiem (dzīvesvietas deklarēšanas jautājumi).

  · Pildīt pienākumus, kas saistīti ar skolēnu pārvadāšanu uz izglītības iestādēm, (informācijas pieņemšana no izglītības iestādēm, izglītojamiem, sarakstu sagatavošana un nosūtīšana, abonenta biļešu/mēnešbiļešu izsniegšana, izmaiņu veikšana u.c.).

  · Konsultēt pašvaldības darbiniekus lietvedības jautājumos.

  Piedāvājam:

  · Darba laiku 40 stundas nedēļā;

  · Interesantu un atbildīgu darbu;

  · Iespēju apliecināt savas spējas;

  · Darba algu 911,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;

  · Sociālās garantijas (t.sk. atvaļinājuma pabalsts līdz 30% no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.).


  Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV (dzīves apraksts) līdz 2019.gada 3.decembrim plkst. 17.00 sūtot uz e-pastu:info@kocenunovads.lv (ar norādi "Pieteikums: klientu apkalpošanas sekretārs") vai iesniegt Kocēnu novada domes Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā Alejas ielā 8 (1. stāvā) Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

  Papildu informācija, zvanot pa tālruni 26460313

  Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē.

  Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Kocēnu novada dome informē, ka:
  1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Kocēnu novada dome. Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV- 4220; tālrunis: 66954826, 28675556; e-pasts: info@kocenunovads.lv;
  2) Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv un datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr +37167419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv
  3) Informējam, ka personas dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām un pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: info@kocenunovads.lv
  Publicēja plkst. Kristers Blūms
 • Izsoļu sludinājumi
  Kocēnu novada dome rīko atklātu izsoli ar augšupejošu soli  Kocēnu novada pašvaldībai piederošai cirsmai “ZK kūdra 2”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā:
  • 2. kvartāla 3. nogabalā:
   • platība: 0,43 ha;
   • cirtes veids: kailcirte;
   • izcērtamo koku skaits: 366 gabali;
   • pārdodamās koksnes daudzums: 99,08 m3;
  • 2. kvartāla 7. nogabalā:
   • platība: 0,78 ha;
   • cirtes veids: kailcirte;
   • izcērtamo koku skaits: 577 gabali;
   • pārdodamās koksnes daudzums: 183,09 m3.
  Kokmateriālu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena: 3809,00 EUR.

  Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 7. janvārim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā. 

  Izsole notiks Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2020. gada 8. janvārī plkst. 11.00.   Kocēnu novada dome rīko atklātu izsoli ar augšupejošu soli  Kocēnu novada pašvaldībai piederošai cirsmai “ZK kūdra 8”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā:
  • 8. kvartāla 18. nogabalā:
   • platība: 2,24 ha;
   • cirtes veids: kailcirte;
   • izcērtamo koku skaits: 1787 gabali;
   • pārdodamās koksnes daudzums: 409,70 m3;
  • 8. kvartāla 9. nogabalā:
   • platība: 1,52 ha;
   • cirtes veids: kailcirte;
   • izcērtamo koku skaits: 994 gabali;
   • pārdodamās koksnes daudzums: 327,60 m3.
  Kokmateriālu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena: 11 036,00 EUR.

  Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 7. janvārim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā.

  Izsole notiks Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2020. gada 8. janvārī plkst. 10.30.   Kocēnu novada dome rīko atklātu izsoli ar augšupejošu soli  Kocēnu novada pašvaldībai piederošās cirsmas “ZK kūdra 9”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā 9. kvartāla 2. nogabalā:
  • platība: 1,84 ha;
  • cirtes veids: kailcirte;
  • izcērtamo koku skaits: 900 gabali;
  • pārdodamās koksnes daudzums: 275,34 m3.
  Kokmateriālu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 3809,00 EUR.

  Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 7. janvārim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā. Izsole notiks Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2020. gada 8. janvārī plkst. 10.00
  Kocēnu novada dome rīko atklātu zemes nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli Kocēnu novada pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašuma ar adresi “Kaivas”, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, ar kadastra numuru 9664 007 0004, ar kopējo platību 8,8 ha.
  Nomas tiesību Izsoles sākuma cena ir 350,00 EUR. Reģistrācija dalībai izsolē līdz 2019. gada 19. decembrim plkst. 16.00 Kocēnu novada domes administrācijā. Izsole notiks Kocēnu novada domes administrācijā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā 2019. gada 20. decembrī plkst. 11.30.

  Publicēja 2019. gada 21. nov. 06:48 plkst. Elīna Upīte
 • Latvijas valsts svētkos pasniegtas Kocēnu novada domes "Gada balvas" un sveikti sakoptāko īpašumu saimnieki
  Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas priekšvakarā, 17. novembrī, Vaidavas kultūras un amatniecības centrā Kocēnu novada dome aicināja novada iedzīvotājus un viesus būt kopā, lai godinātu pašvaldības galveno vērtību – tās cilvēkus, kas ar savu pašaizliedzīgo darbu un panākumiem snieguši ieguldījumu Kocēnu novada attīstībā un pašvaldības goda un slavas vairošanā, kā arī rūpējas par savas dzīves vietas un apkārtējās vides sakopšanu.

  Mākslinieces Andas Munkevicas radīto oriģinālo stikla apbalvojumu “Gada balva” Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis un domes priekšsēdētāja vietniece Evija Nagle pasniedza:
  • šogad izdotās grāmatas “Taka uz Zilokalnu” autorei, gidei Olgai Golubevai – par nozīmīgu ieguldījumu Zilākalna vēsturisko vērtību popularizēšanā un izpētē;
  • pašvaldības autobusa vadītājam, kas nodrošina transporta pakalpojumus Kocēnu novada izglītības iestāžu audzēkņiem un sportistiem, vaidavietim Uldim Paltiņam – par pašaizliedzīgu, ilggadīgu un aktīvu iesaisti Kocēnu novada sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanā;
  • sabiedriski aktīvam Kocēnu iedzīvotājam Ģirtam Vanagam – par iniciatīvu un ieguldījumu Kocēnu novada vides sakārtošanā un attīstībā;
  • mākslas zinātņu doktoram, profesoram, grāmatas “Kokmuiža un tās alus darītava” autoram Jānim Kalnačam – par nozīmīgu ieguldījumu Kocēnu novada vēstures izpētē, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un popularizēšanā;
  • Rubenes pamatskolas skolotājai, Rubenes evaņģēliski luteriskās draudzes loceklei un ērģelniecei Anitai Laicānei – par sirsnību, nesavtīgu darbu un aktīvu līdzdalību Rubenes ciema kultūras un sabiedriskās dzīves pilnveidē;
  • mediķei, Kocēnu novada sportistu atbalsta personai Jolantai Tauriņai-Ieveniecei – par pašaizliedzīgu darbu un sirsnību, palīdzot un rūpējoties par Kocēnu novada iedzīvotāju un sportistu veselību;
  • ģimenes ārsta palīdzei Rubenē un Vaidavā Inārai Malceniecei – par pašaizliedzīgu darbu un atbalstu, palīdzot un rūpējoties par ikviena Kocēnu novada iedzīvotāja veselību vairākās paaudzēs;
  • koklētājai, Pasaules koklētāju nometnes organizatorei, vairāku nozīmīgu kultūras pasākumu Kocēnu novadā iniciatorei un režisorei Laimai Jansonei – par nozīmīgu ieguldījumu Kocēnu novada kultūras dzīves pilnveidē un novada vārda popularizēšanā;
  • Kocēnu novada laikmetīgā teātra “Volatus” režisorei Larisai Mercai – par aktīvu, mērķtiecīgu darbu un ieguldījumu Kocēnu novada kultūras un sabiedriskās dzīves pilnveidē.
  Kocēnu novada domes apbalvojuma “Gada balva” saņēmēju un pašvaldības vadības kopbilde (foto autors: Emīls Vanags)


  Jāatzīmē, ka katrs stikla apbalvojums ir individuāls un atšķirīgs gan tekstūrā, gan stikla locījumā, taču atklāj vienotu ideju – koka dzīves līnijas, kas ir nozīmīgs elements arī Kocēnu novada logo simbolā un simbolizē ilgtspējību, stabilitāti, kā arī piederību Kocēnu novadam.

  Pasākumā tika sveikta arī ilggadējā Kocēnu pamatskolas skolotāja un vairāku mācību grāmatu autore Māra Filatova, kura pēc aizvadītiem 38 darba gadiem Kocēnu skolā devusies pelnītā atpūtā. M.Filatova saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu vispārējā izglītībā.

  Reizi divos gados Kocēnu novada dome aicina novadniekus piedalīties konkursā “Skaistākā dzīves vieta un vide Kocēnu novadā” vai arī palūkoties apkārt, un pieteikt dalībai konkursā līdzcilvēku koptos īpašumus. Saskaņā ar konkursa nolikumu vērtēšanas komisijai bija jānosaka galvenā apbalvojuma saņēmēji šādās nominācijās: sakoptākā individuālā māja/ģimenes māja ciematā, sakoptākā lauku sēta/ģimenes māja (ārpus apdzīvotām vietām), sakoptākā daudzdzīvokļu māja un sakoptākais uzņēmums.

  Šogad dalībai konkursā bija pieteikti 12 objekti: Bērzaines pagasta "Pumpuri", Kocēnu pagasta "Jaunjānēni", daudzdzīvokļu māja "Lazdas" Dikļos, Dikļu pils, Dikļu pagasta "Liepkalni", daudzdzīvokļu māja "Saulrieti" Dauguļos, Kocēnu pagasta "Vēsmas", Vaidavas pagasta "Jaunpūpoli", Vaidavas pagasta "Austriņi", Vaidavas pagasta "Indrāni 1", Dārza iela 22 Kocēnos un daudzdzīvokļu māja Alejas ielā 13a, Kocēnos. Nominantu ieguldīto laiku un darbu apkārtējās vides sakopšanā pašvaldība atzinīgi novērtēja, pasniedzot videi draudzīgu, no bērza koka ar rokām veidotu Putnu būrīti, kas kalpos kā simbols rūpēm par apkārtējo vidi, kā arī īpaši izgatavotu atpazīšanās zīmi, kas apliecinās laureāta statusu. Kā atzina vērtēšanas komisija, visi īpašumi ir skaisti savā dažādībā un bija grūti noteikt uzvarētājus atbilstoši konkursa nolikumam, tomēr katrā kategorijā tika izvēlēts laureāts, kas saņēma galveno apbalvojumu – Kocēnu novada karogu:
  • sakoptākā individuālā māja/ģimenes māja ciematā: Dārza iela 22, Kocēnos;
  • sakoptākā lauku sēta/ģimenes māja (ārpus apdzīvotām vietām): Bērzaines pagasta “Pumpuri”;
  • sakoptākā daudzdzīvokļu māja: “Lazdas”, Dikļos;
  • sakoptākais uzņēmums: A/S “Dikļu pils”.
  Konkursa “Skaistākā dzīves vieta un vide Kocēnu novadā 2019" dalībnieku un pašvaldības vadības kopbilde (foto autors: Emīls Vanags)


  Papildus iepriekšminētajam trīs konkursa dalībnieki saņēma sadarbības partneru, SIA “ZAAO” sarūpēto balvu - bezmaksas atkritumu izvešana sešas reizes, un tie bija: Kocēnu pagasta “Jaunjānēni”, Kocēnu pagasta “Vēsmas” un ģimenes māja Dārza ielā 22, Kocēnos. 

  Konkursa "Skaistākā dzīves vieta un vide Kocēnu novadā 2019" dalībnieku video apskatāmi ŠEIT.

  Svētku noskaņu vairoja un paspilgtināja Kocēnu novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu priekšnesumi – Kocēnu novada vokālais ansamblis un jauktais koris “Imera” diriģenta Imanta Toča vadībā. Vokālais ansamblis izpildīja divus muzikāli spēcīgus skaņdarbus a cappella manierē no latviešu tautas mūzikas, kas īpaši izcēla jaunā ansambļa sastāva māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi. Savukārt koris “Imera” kā svētku sveicienu Latvijai 101.dzimšanas dienā atskaņoja divus skaņdarbus – Ulda Marhileviča un Guntara Rača “Mēs esam” un Valda Atāla “Mājupceļš”. Jāpiezīmē, ka korim šobrīd ir izveidojusies īpaši veiksmīga un cieša sadarbība ar pašu komponistu Valdi Atālu, kura dziesmas koris atskaņoja arī šī gada Kokmuižas svētkos Kocēnos. Pasākuma noslēgumā koncertprogrammā “Mūsu gadsimta soļi” dziedātāju Kristīnes Zaharovas, Andra Ābelītes un pavadošās grupas (Juris Kristons, Modris Laizāns un Ivars Kalniņš) izpildījumā bija iespēja dzirdēt leģendārās un klausītāju iemīļotās latviešu dziesmas.

  Kocēnu novada pašvaldība pateicas ikvienam, kurš atsaucās aicinājumam izvirzīt pretendentus gan apbalvojumam “Gada balva”, gan dalībai konkursā “Skaistākā dzīves vieta un vide Kocēnu novadā 2019”! Paldies par kopīgu novada veidošanu, paldies par labiem darbiem, rūpēm un ieguldījumu Kocēnu novada attīstībā!

  Pasākuma fotogalerija apskatāma ŠEIT.
  Publicēja 2019. gada 20. nov. 06:52 plkst. Elīna Upīte
 • Informācija par pastāvīgo komiteju sēžu grafiku
  Kocēnu novada domes pastāvīgo komiteju sēžu un domes sēdes norises grafiks:
  • 21. novembrī plkst. 10.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde;
  • 21. novembrī plkst. 13.00 Sociālo lietu komitejas sēde; 
  • 21. novembrī plkst. 14.00 Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde;
  • 21. novembrī plkst. 15.30 Finanšu komitejas sēde; 
  • 28. novembrī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes sēde. 
  Sēdes norisinās Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.
  Publicēja 2019. gada 19. nov. 23:58 plkst. Elīna Upīte
 • Izsludināta LEADER projektu konkursa VIII kārta uzņēmējdarbības atbalstam
  Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa VIII kārtu uzņēmējdarbības atbalstam no 2019. gada 20. decembra līdz 2020. gada 20. janvārim.

  Projektu konkursi norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014. - 2020. gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

  Projektu iesnieguma pieņemšana no 2019. gada 20. decembra līdz 2020. gada 20. janvārim.

  Projekta konkursa VIII kārtā pieejams finansējums 278 515,25 EUR.

  Projektu pieņemšana notiks šādās 5.1. aktivitātes „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās: 
  1. Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana - 194 960,67 EUR;
  2. Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana - 83 554,58 EUR.

  Plašāka informācija par rīcībām pieejama ŠEIT.

  Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” mājas lapā http://www.brasla.lv un birojā, adrese: Braslas iela 2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152.

  Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski (EPS) Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

  Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodama mājaslapās: www.brasla.lv un www.lad.gov.lv.

  Kontaktinformācija: Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts Liga@brasla.lv.

  Vidzemes lauku partnerībā "Brasla" ietilpst trīs Kocēnu novada pagasti - Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagasts.

  Publicēja 2019. gada 20. nov. 22:45 plkst. Elīna Upīte
 • Apsveikums Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienā
  Mēs maza cilts,
  Mēs būsim lieli tik,
  Cik mūsu griba.
  /Rainis/
  Kur sākas Latvija? Tā sākas katrā no mums, mūsu ģimenē, mūsu pašvaldībā!

  Mēs Kocēnu novadā lepojamies ar mūsu cilvēkiem – uzņēmējiem, skolotājiem, sportistiem, pašvaldības darbiniekiem un aktīviem līdzcilvēkiem, viņu paveikto gan aizvadītajā simtgadē, gan šobrīd. Svarīgais – darīt to, kam mēs ticam, domājot par valsti šodien un nākotnē.

  Mēs lepojamies ar kultūrvēsturisko mantojumu, ko esam saņēmuši no senčiem, mūsu pienākums ir to attīstīt un pilnveidot nākamajām paaudzēm.

  Mēs lepojamies ar Kocēnu novada pašvaldības paveikto līdz šim un turpināsim mērķtiecīgi strādāt arī nākotnē, uzlabojot dzīvi un veidojot tradīcijas mūsu bērniem un mazbērniem, jo mēs esam valsts, daļa no Latvijas!

  Sargāsim un veidosim mūsu valsts nākotni ik dienu! Saules mūžu Latvijai!

  Kocēnu novada domes priekšsēdētājs 
  Jānis Olmanis
  Publicēja 2019. gada 18. nov. 03:08 plkst. Elīna Upīte
 • Siltumenerģijas izmaksas oktobrī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
  SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" apkopojusi informāciju par siltumenerģijas izmaksām oktobrī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Kocēnu novadā.

  Informācija publicēta ŠEIT.
  Publicēja 2019. gada 15. nov. 05:38 plkst. Elīna Upīte
 • Centrālā vēlēšanu komisija reģistrējusi iniciatīvas grupas parakstu vākšanai par 13. Saeimas atsaukšanu
  Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ceturtdien, 2019. gada 14. novembrī, reģistrēja inicatīvas grupas - biedrību “Varu Latvijas Tautai” un politisko partiju “Centra partija” - parakstu vākšanai tautas nobalsošanas ierosināšanai par 13. Saeimas atsaukšanu.

  Parakstīties par šo iniciatīvu vēlētāji varēs 12 mēnešus elektroniski portālā www.latvija.lv vai apliecinot parakstu pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, vai novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja. Parakstu vākšanas termiņš sākās šodien, 15. novembrī, un ilgs līdz 2020. gada 14. novembrim. Parakstīšanās vietas Kocēnu novada pašvaldībā

  Pieņemot lēmumu par iniciatīvas grupu reģistrēšanu, CVK pārliecinājās, ka iesniedzēji atbilst likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” noteiktajām prasībām, proti, viens no iesniedzējiem ir Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā izveidota un reģistrēta ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība un otrs – likumā noteiktā kārtībā reģistrēta politiskā partija.

  CVK arī secināja, ka dienā, kad tika iesniegti iesniegumi par iniciatīvas grupas reģistrēšanu, nebija spēkā Satversmes 14. pantā noteiktie ierobežojumi, kad nevar ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Atbilstoši Satversmei tiesību atsaukt Saeimu vēlētāji nevar izmantot gadu pēc Saeimas sanākšanas, gadu pirms Saeimas pilnvaru beigām, Valsts prezidenta pilnvaru pēdējo sešu mēnešu laikā, kā arī agrāk par sešiem mēnešiem pēc iepriekšējās tautas nobalsošanas par Saeimas atsaukšanu.

  Ņemot vērā, ka abi iesniegumi CVK tika saņemti vienā dienā, un ir par vienu un to pašu jautājumu, CVK lēma, ka vienai iniciatīvai reģistrējamas divas iniciatīvas grupas.

  Latvijas Republikas Satversme paredz, ka ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Lai izmantotu šīs tiesības, CVK jāpiereģistrē iniciatīvas grupa, kurai 12 mēnešu laikā jāsavāc un jāiesniedz CVK ne mazāk kā vienas desmitās daļas (154 865) vēlētāju paraksti.

  Ja likumā noteiktajā termiņā tautas nobalsošanas ierosināšanai nepieciešamais parakstu skaits tiek savākts, jānotiek tautas nobalsošanai par šo jautājumu. Atbilstoši Satversmei, ja tautas nobalsošanā par Saeimas atsaukšanu nobalso vairākums no balsotājiem un vismaz divas trešdaļas no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita, tad Saeima uzskatāma par atsauktu.

  Vairāk informācijas par parakstu vākšanas kārtību – Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē www.cvk.lv sadaļā “Vēlētāju iniciatīvas”.
  Publicēja 2019. gada 21. nov. 04:02 plkst. Elīna Upīte
 • Paplašinās Zilākalna pirmsskolas izglītības grupas telpas
  Kocēnu novada domes sēdē 31. oktobrī deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu iegādāties ēku Kultūras ielā 17, Zilākalnā, lai, pārceļot uz jaunām telpām Zilākalna pagasta bibliotēku, nodrošinātu Jura Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas Zilākalnā attīstību.

  Papildus Zilākalna pagasta bibliotēkai ēkā plānots izvietot arī Zilākalna pagasta pārvaldi ar kasi un telpām Kocēnu novada Sociālajam dienestam apmeklēju pieņemšanai, kā arī paredzēt telpas gan Zilākalna pensionāru klubam, gan vietējiem jauniešiem.

  1958. gadā celtās bijušās kūdras fabrikas administratīvās ēkas platība ir 504,8 m2 un kopā ar to tiks nopirkta arī zeme 2803 m2 platībā, pirkuma summa ir 35 000 eiro.

  Zilākalna pagasts ir visblīvāk apdzīvotais Kocēnu novada pagasts – 26 iedzīvotāji uz vienu kvadrātkilometru, un tajā ir otrs lielākais pirmsskolas vecuma bērnu skaits, kam ir tendence ar katru gadu arvien palielināties. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz šī gada 1. jūliju Zilākalna pagastā deklarēti 72 bērni vecumā līdz sešiem gadiem.

  Pirmā pirmsskolas izglītības grupa Zilākalna pagastā tika atvērta 2001. gadā, kad to apmeklēja deviņi audzēkņi, bērnu skaitam pieaugot, grupa tika pārcelta uz ēku Kultūras ielā 1, kur pašlaik atrodas arī bibliotēka, kultūras nams un pasta nodaļa. Pieaugot iedzīvotāju un jauno ģimeņu skaitam, 2013. gadā tika atvērta otra grupa ar 15 vietām, taču bērnu skaits bērnudārzā turpina palielināties – šajā mācību gadā grupu apmeklē 50 bērni. Telpu ierobežotās platības dēļ veidojas rinda uz vietu bērnudārzā.

  Ēkas Kultūras ielā 17 iegāde, kā rezultātā uz to tiks pārcelta Zilākalna pagasta bibliotēka, radīs apstākļus Jura Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas Zilākalnā attīstībai – līdzšinējās plašās bibliotēkas telpas ir piemērotas pusotra līdz divus gadus veciem bērniem, jo tās atrodas ēkas pirmajā stāvā, kurām ir ērti piekļūt ar bērnu ratiņiem.

  Ēka Kultūras ielā 17, Zilākalnā
  Publicēja 2019. gada 15. nov. 01:03 plkst. Elīna Upīte
 • Ziemeļvidzemes pamatskola aicina darbā IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU un SOCIĀLO PEDAGOGU
  Ziemeļvidzemes pamatskola aicina darbā 
  IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU uz pilnu likmi.

  Galvenie pienākumi:
  • Rūpēties par personības psiholoģisko veselību un veikt preventīvo darbu labvēlīgas vides pilnveidošanā;
  • Palīdzēt bērnam sevi labāk saprast un pārvarēt grūtības, pilnveidot saskarsmes iemaņas un labāk sagatavoties neatkarīgai dzīvei;
  • Veikt psiholoģiski – pedagoģiskos izpēti, rezultātu apstrādāšanu, psiholoģisko slēdzienu un rekomendāciju sagatavošanu;
  • Plānot un organizēt proforientācijas izpēti un profkonsultācijas.

  Prasības kandidātam:
  • otrā līmeņa profesionālā augstākā bakalaura izglītība ar izglītības psihologa kvalifikāciju;
  • kvalifikācija saglabāšanai ir nepieciešamā profesionālās pilnveides izglītība (ieskaitot piedalīšanās semināros, kursos, kā arī piedalīšanās supervīzijās);
  • pieredze darbā ar bērniem ar speciālām izglītības vajadzībām;
  • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);
  • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
  • spēja plānot un organizēt savu darbu;
  • atbildības sajūta un precizitāte;
  • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.

  Profesijas kods: 244503.

  Darba alga (bruto): 862,50 – 920 EUR.

  Darba vietas adrese: Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads.

  CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: ziemelvidzeme@kocenunovads.lv līdz 2019. gada 30. novembrim.

  Tālrunis informācijai: 26423042, Ziemeļvidzemes pamatskolas direktore Ligita Kūle.  Ziemeļvidzemes pamatskola aicina darbā SOCIĀLO PEDAGOGU uz pilnu likmi

  Galvenie pienākumi:
  • organizēt preventīvo darbu atbilstoši aktualitātēm un vajadzībām;
  • noteikt izglītojamo socializācijas grūtības un sniegt atbalstu;
  • nodrošināt individuālās konsultācijas;
  • vadīt sociālās kompetences pilnveides pasākumus.

  Prasības kandidātam:
  • otrā līmeņa profesionālā augstākā bakalaura izglītība ar sociālā pedagoga kvalifikāciju;
  • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);
  • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
  • spēja plānot un organizēt savu darbu;
  • atbildības sajūta un precizitāte;
  • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.

  Profesijas kods: 2359 01.

  Darba alga (bruto): 862,50 – 920 EUR.

  CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: ziemelvidzeme@kocenunovads.lv līdz 2019. gada 30. novembrim.

  Tālrunis informācijai: 26423042, Ziemeļvidzemes pamatskolas direktore Ligita Kūle.
  Publicēja 2019. gada 14. nov. 06:10 plkst. Kristers Blūms
 • Kocēnu novada domes sēdēs pieņemtie lēmumi
  2019. gada 31. oktobrī Kocēnu novada domes sēdē tika izskatīti 47 darba kārtības jautājumi un septiņi papildu jautājumi.

  Nolēma ierosināt Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvojamo telpu Nr. 17, Miera ielā 3, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, kadastra apzīmējums: 9696 001 0095 001 017, 72,30 m² platībā, atsavināšanas procedūru, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Uzdeva Kocēnu novada domes Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma speciālistei veikt tehniskās inventarizācijas lietas pasūtīšanu Valsts zemes dienestā, ierakstīšanu zemesgrāmatā un tirgus novērtējuma pasūtīšanu pie sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja.

  Deviņos lēmumos tika apstiprināta cena, par kādu pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvojamo telpu īrnieki (fiziskas personas), slēdzot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, tos iegūs savā īpašumā.

  Apstiprināja 2019. gada 16. oktobrī notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Intas”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību 3,4 ha platībā ieguva zemnieku saimniecība “Māsiņas vistiņas” par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu 88 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

  Apstiprināja 2019. gada 16. oktobrī notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dauguļu skola”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību 2,99 ha platībā ieguva zemnieku saimniecība “Sūnas” par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu 170 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

  Apstiprināja 2019. gada 16. oktobrī notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lejaslejnieki”, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību 7,7 ha platībā ieguva zemnieku saimniecība “Ozoli” par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu 328 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

  Apstiprināja 2019. gada 16. oktobrī notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Jaunceltnieki”, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību 2,7 ha platībā ieguva zemnieku saimniecība “Stoķi-1” par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu 236 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

  Apstiprināja 2019. gada 22. oktobrī notikušās nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 18, Kultūras ielā 12, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā izsoles rezultātus, pārdodot to fiziskai personai par 6245 eiro.

  Apstiprināja 2019. gada 22. oktobrī notikušās nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 12, Valmieras ielā 3, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā izsoles rezultātus, pārdodot to fiziskai personai par 3300 eiro.

  Nolēma uzdot Nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma speciālistei pie neatkarīga nekustamo īpašumu vērtētāja pasūtīt neiznomāto lauksaimniecības zemju tirgus nomas maksas novērtējumu zemes vienībai “Madēni”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā, īpašuma kadastra Nr. 9652 005 0286, zemes vienība 3,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9652 005 0286. Pēc nomas maksas noteikšanas Kocēnu novada domes sēdē tiks apstiprināta nomas tiesību izsoles sākuma maksa un nomas tiesību izsoles noteikumi.

  Nolēma rīkot nomas tiesību izsoli Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kaivas”, Kocēnu pagastā zemes vienībai 8,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9664 007 0004, kuras lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Nomas tiesību izsoles sākumcena: 350 eiro gadā (bez PVN). Informācija par izsoli tiks publicēta pašvaldības interneta mājaslapā www.kocenunovads.lv un Kocēnu novada domes informatīvajā izdevumā “Kocēnu Novada Vēstis”.

  Nolēma pagarināt ar SIA “A Aptiekas” nomas līgumu par nedzīvojamo telpu nomu Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā un Kultūras ielā 13, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā darbības termiņu uz pieciem gadiem, tas ir līdz 2025. gada 30. jūnijam.

  Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu, nolēma izdarīt precizējumus Kocēnu novada domes 2019. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5/2019 “Kārtība, kādā Kocēnu novada dome sedz braukšanas maksas izdevumus vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”.

  Apstiprināja Kocēnu novada domes saistošos noteikumus Nr. 6/2019 “Grozījumi Kocēnu novada domes 2017. gada 25. maija saistošajos noteikumos Nr. 6/2017 “Kocēnu novada pašvaldības nolikums””, precizējot informāciju par Kocēnu novada pašvaldības struktūru.

  Nolēma ar 2019. gada 1. novembri izstāties no biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” un atsaukt no biedrības izpildinstitūcijas – valdes Kocēnu novada domes deleģēto pārstāvi Ivaru Ādamsonu.

  Nolēma nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – izcērtamu koksni tās īpašumā esošajās mežu platībās:
  • cirsmas “ZK kūdra 9”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, 9. kvartāla 2. nogabalā, kura platība ir 1,84 ha, cirtes veids: kailcirte, izcērtamo koku skaits: 900 gabali, pārdodamās koksnes daudzums: 275,34 m3. Apstiprinātā kustamās mantas nosacītā cena un izsoles sākumcena: 3809 eiro;
  • cirsmas “ZK kūdra 8”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, 8. kvartāla 18. nogabalā, kura platība ir 2,24 ha, cirtes veids: kailcirte, izcērtamo koku skaits: 1787 gabali, pārdodamās koksnes daudzums: 409,70 m3. Cirmas “ZK kūdra”8, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, 8. kvartāla 9. nogabalā, kura platība ir 1,52 ha, cirtes veids: kailcirte, izcērtamo koku skaits: 994 gabali, pārdodamās koksnes daudzums: 327,60 m3. Apstiprinātā kustamās mantas nosacītā cena un izsoles sākumcena: 11 036 eiro;
  • cirsmas “ZK kūdra 2”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, 2. kvartāla 3. nogabalā, kura platība ir 0,43 ha, cirtes veids: kailcirte, izcērtamo koku skaits: 366 gabali, pārdodamās koksnes daudzums: 99,08 m3. Cirsmas “ZK kūdra”2, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, 2. kvartāla 7. nogabalā, kura platība ir 0,78 ha, cirtes veids: kailcirte, izcērtamo koku skaits: 577 gabali, pārdodamās koksnes daudzums: 183,09 m3. Apstiprinātā kustamās mantas nosacītā cena un izsoles sākumcena: 3809 eiro.
  Apstiprināja Kocēnu novada domes saistošos noteikumus Nr. 7/2019 “Grozījumi Kocēnu novada domes 2019. gada 15. marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2019 “Par Kocēnu novada domes budžetu 2019. gadam””.

  Piešķīra finansējumu 4699 eiro apmērā Kocēnu novada Bērzaines pagasta autoceļu inventarizācijas veikšanai.

  Piešķīra finansējumu Kocēnu novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam rīcības prioritātes Nr. 3 “Pieejami pakalpojumi visa mūža garumā” 3.1. rīcības virziena “Konkurētspējīga izglītība” īstenošanai: 
  • vārkatla iegādei Kocēnu pamatskolas virtuves darbības nodrošināšanai – 2041 eiro; 
  • Ziemeļvidzemes pamatskolas Vaidavas pagasta ēkas apkures sistēmas izveidei – 10 505 eiro; 
  • Kocēnu sporta skolas izglītojamo dalībai Latvijas čempionāta florbolā spēlēs – 3500 eiro;
  • bērnu garderobes skapīšu iegādei Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vajadzībām – 2760 eiro.

  Nolēma piešķirt finansējumu 3000 eiro apmērā dalībai šādos sporta pasākumos – Vidzemes čempionātā basketbolā, Pašvaldību kausa izcīņā rogainingā un dalībai skrējienā “Valmieras maratons”.

  Nolēma atbalstīt Bērzaines jauniešu novusa pulciņa darbību, paredzot nodarbību norisi vienu reizi nedēļā 3,5 stundu garumā, un apstiprināja finansējuma piešķiršanu pulciņa vadītāja ikmēneša atalgojumam: 80 eiro.

  Nolēma piešķirt finansējumu 2700 eiro apmērā Kocēnu novada 2020. gada sienas kalendāru izgatavošanai, kas ietver dizaina izstrādi, maketēšanu un tipogrāfisko druku.

  Piešķīra finansējumu 2000 eiro apmērā meža jaunaudžu kopšanai nekustamajā īpašumā “Cantra mežs”, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā un “Pirtnieki”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.

  Atbalstīja Valmieras rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību ar līdzfinansējumu 450 eiro apmērā, lai nodrošinātu Kocēnu novada brīvprātīgo ugunsdzēsēju dalību ugunsdzēsības mācībās Vācijā Giterslo apriņķa ugunsdzēsēju skolā.

  Nolēma piešķirt ikmēneša pabalstu bijušajai Kocēnu pagasta padomes priekšsēdētājai Skaidrītei Vahitovai un bijušajai Dikļu pagasta padomes priekšsēdētājai Renātei Zīderei.

  Apstiprināja Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” nomas maksu ārpusnodarbību pulciņu darbības organizēšanai:
  • Kalna ielā 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā: 1,75 eiro/stundā (tsk. PVN);
  • Rūķu ielā 3, Rubenē, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā: 1,65 eiro/stundā (tsk. PVN).

  Veica grozījumus Kocēnu novada domes 2014. gada 11. decembra sēdes lēmumā Nr. 404 “Par Kocēnu novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku un deputātu darba samaksu”, izsakot lēmuma 5. punktu šādā redakcijā: “5. Noteikt domes deputātiem darba stundas tarifa likmi – ņemot Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro, piemērojot koeficientu 1,20 un dalot ar kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī -160 stundām.” Lēmuma 6. punkts izteikts jaunā redakcijā, nosakot nemainīgās darba stundas par deputāta gatavošanos darbam pastāvīgajās deputātu komitejās, gatavošanos darbam domes sēdēs un dalību ikmēneša deputātu tikšanās. Lēmums stājās spēkā 2019. gada 1. novembrī.

  Nolēma atbalstīt pasākumu – Ilonas Bergas koncertprogrammas “Svešais tālumā” izrādīšanu Bērzainē un Dauguļos, piešķirot Kocēnu novada domes transportu un apmaksājot transporta degvielas izmaksas 50 eiro apmērā.

  Nolēma turpināt pārstāvēt Kocēnu novada tūrisma produktus kopējā Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības piedāvājumā, kā arī pieņēma lēmumu piedalīties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras administrētās Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma apakšaktivitātes “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” īstenošanā. Pašvaldība piedalīsies projekta īstenošanā 2020. gadā ar līdzfinansējuma daļu 4800 eiro apmērā.

  Apstiprināja 2019. gada 25. oktobrī notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības nomāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Avotiņi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā zemes vienību 4,0 ha platībā ieguva zemnieku saimniecība “Pūces” par augstāko nosolīto izsoles objekta nomas maksu 720 eiro gadā un likumdošanā paredzētie nodokļu maksājumi.

  Apstiprināja 2019. gada 3. oktobrī notikušās izsoles rezultātus, kurā tiesības īrēt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 18, Imanta ielā 12, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā ieguva fiziska persona par nosolīto augstāko summu – vienreizēju maksājumu 300 eiro apmērā.

  Izskatot Kocēnu novada domē 2019. gada 22. oktobrī saņemto deputāta Jāņa Zagorska iesniegumu, kurā viņš izsaka vēlmi izbeigt Kocēnu novada domes deputāta pilnvaras pamatdarba apstākļu dēļ, sēdē tika pieņemts lēmums ar 2019. gada 1. novembri izbeigt Kocēnu novada domes deputāta J.Zagorska pilnvaras pirms termiņa.

  Kocēnu novada dome kā Interreg Europe programmas Vidzemes Tūrisma asociācijas projekta “Cult-CreaTE: Cultural and Creative Industries contribution to Cultural and Creative Tourism in Europe” (Kultūras un radošo nozaru ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā) partneris nolēma komandēt Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietnieci Eviju Nagli pārstāvēt Kocēnu novada domi projekta konferencē un darba seminārā “Kultūras un radošā tūrisma labākie piemēri, kas balstīti radošās kultūras industrijās” Kiprā, Nikosijas reģionā laika posmā no 2019. gada 5. novembra līdz 9. novembrim.

  Izdarīja grozījumus Kocēnu novada domes Atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā, izsakot 3.6.1. punktu šādā redakcijā: “3.6.1. darba laika uzskaiti par 3.4.1. punktā noteiktajiem pienākumiem organizē Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļas vadītājs. Protokolos norāda sēžu norises laiku un ilgumu stundās, kā arī klātesošo deputātu vārdisko uzskaitījumu. Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļas vadītājs apkopo informāciju un sagatavo Pārskatu par deputāta pienākumu pildīšanu (pielikums Nr. 1) un iesniedz Domes priekšsēdētājam apstiprināšanai”. Izteica jaunā redakcijā pielikumu Nr. 1 “Pārskats par deputāta pienākumu pildīšanu: piedalīšanās deputātu komitejās, domes sēdēs, komisijās un darba grupās” un pielikumu Nr. 2 “Pārskats par deputāta pienākumu pildīšanu, veicot citus pienākumus, kuri saistīti ar deputāta pienākumu pildīšanu, saskaņā ar deputāta iesniegtajām ziņām, atbilstoši likuma “Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums” III. nodaļā noteiktajam”. Grozījumi stājās spēkā 2019. gada 1. novembrī.

  Veica grozījumus Kocēnu novada domes 2013. gada 12. decembra sēdes lēmumā “Par sakaru izdevumu kompensācijas deputātu pienākumu izpildei kārtības un apmēru apstiprināšanu” (protokols Nr. 17, 23.§), papildinot to ar 4. punktu jaunā redakcijā, kurā teikts, ka lēmums ir spēkā līdz 2019. gada 30. septembrim.

  Veica grozījumus Kocēnu novada domes 2014. gada 11. decembra sēdes lēmumā Nr. 405 “Par Kocēnu novada domes komisijās strādājošo darba samaksas noteikšanu” (protokols Nr.19, 38.§), papildinot ar 1¹ punktu šādā redakcijā: “1¹. Šī lēmuma 1. punkts neattiecas uz domes deputātiem.”, tas nozīmē, ka no 2019. gada 1. novembra Kocēnu novada domes deputātiem par darbu pašvaldības komisijās un darba grupās netiks piemērota darba samaksa.

  Nolēma piekrist iegādāties ēku Kultūras ielā 17, Zilākalnā, kas sastāv no ēkas 504,8 m2 platībā un zemes 2803 m2 platībā, lai, pārceļot uz jaunām telpām Zilākalna pagasta bibliotēku, nodrošinātu Jura Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas filiāles Zilākalnā attīstību. Plašāks lēmuma skaidrojums sekos.  Kocēnu novada domes ārkārtas sēdē 2019. gada 12. novembrī tika pieņemts lēmums lūgt Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu saņemšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Kocēnu novada domes ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos” īstenošanai. Aizņēmuma summa ir 541 525 eiro uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu viens gads, ko plānots saņemt no Latvijas Republikas Valsts kases vai citas kredītiestādes, kura piedāvās izdevīgākus kredīta nosacījumus.  Plašāka informācija par Kocēnu novada domes sēžu norisi un tajās pieņemtajiem lēmumiem pieejama ŠEIT.
  Publicēja 2019. gada 13. nov. 07:23 plkst. Elīna Upīte
 • Kocēnos notiks seminārs "Biškopības produkti veselībai"
  SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra" Valmieras nodaļa 20. novembrī plkst. 10.00 Kocēnu kultūras namā ( Alejas iela 3, Kocēni) rīko informatīvo semināru "Biškopības produkti veselībai".

  Programmā:
  * PVD prasības biškopības saimniecībām;
  * VRG "No Salacas līdz Rūjai"- atbalsts saimniecību attīstībai un produkcijas daudzveidošanai;
  * Biškopības produkcija veselībai (lektors Guntars Melnis, SIA LLKC konsultants biškopībā).

  Plašāka informācija un pieteikšanās līdz 15.11.19. Inga Ozoliņa 26308536, epasts inga.ozolina@llkc.lv.
  Publicēja 2019. gada 19. nov. 00:39 plkst. Elīna Upīte
 • Ar rekordlielu dalībnieku skaitu noslēgusies Kocēnu novada skriešanas seriāla 2019. gada rudens sezona
  Pirmdien, 11. novembrī, ar Lāčplēša dienas skrējienu noslēdzās Kocēnu novada skriešanas seriāla 2019. gada rudens sezona, kas šoreiz piecu posmu garumā, no 3. oktobra līdz 31. oktobrim, norisinājās Kocēnos.

  Sacensību organizatori skrējējiem un nūjotājiem bija sarūpējuši pārsteigumu, izveidojot trasi vietā, ko ikdienā reti kurš apmeklē, un radot taku skriešanas atmosfēru – bija gan kalni, gan lejas, gan dažādi slīpumi. Seriāla sākumā trasi klāja raibas rudens lapas, savukārt tā noslēgumā asas izjūtas sagādāja lietavas un reizumis arī sniegs, kas skriešanu padarīja vēl interesantāku un brīžiem arī izaicinošu.

  Kopš 2016. gada rudens, kad, sanākot kopā aktīvās atpūtas entuziastiem, Sietiņiezī pirmo reizi notika Kocēnu novada skriešanas seriāls “Cilpas”, sacensības norisinājušās septiņās Kocēnu novada vietās – Sietiņiezī, Zilākalnā, Vaidavā, Rubenē, Dikļos, Bērzainē un Kocēnos.

  Salīdzinājumā ar aizvadītajiem posmiem, “Kocēnu Cilpas 2019” bija viskuplāk apmeklētākās, kurās lielākā daļa dalībnieku bija bērni un jaunieši, kas ir arī šo sacensību izveidošanas pamatideja – veicināt bērnu un jauniešu iesaisti aktīvā un veselīgā brīvā laika pavadīšanā. Sacensībās aktīvi piedalījās Valmieras Bērnu sporta skola kopā ar treneri Paulu Rozenvaldi, kā arī bija pārstāvēta Kocēnu sporta skola.

  Sacensībās “Kocēnu Cilpas 2019” kopumā startēja 203 dalībnieki, no kuriem 54 sportisti, spītējot mainīgajiem laikapstākļiem, godam pieveica visus piecus sacensību seriāla posmus, par ko arī viņiem pateicamies! Šie sportisti ir: Gunita Cīrule, Evija Soročina, Ina Mīlenberga, Vita Zariņa, Laine Kīna, Vija Rumba, Ance Rumba, Ketija Rumba, Amanda Linda Hohlova, Samanta Zeibarte, Sāra Šmagre, Laura Lezdiņa, Keita Giptere, Kate Krusta, Sanija Ramona Ābeltiņa, Karīna Ņikuļina, Ksenija Avotiņa, Sandija Rumba, Asnāte Pēlmane, Sāra Agnese Brantiņa, Inese Kokorēviča, Karīna Lezdiņa, Kitija Līgate, Agnese Allika, Kristīne Eglīte, Dace Demme-Vimba, Dace Liepiņa, Inga Vīksna, Gunta Jaunkampe, Andris Āboliņš, Mareks Ķerpe, Kārlis Siliņš, Rolands Ķerpe, Ralfs Grabis, Kristers Fogels, Reinis Eglītis, Jānis Siliņš, Ginters Lūsa, Gustavs Eduards Puriņš, Artis Matīss Fogels, Renārs Kociņš Lielupe, Adrians Kīns, Markus Mīlenbergs, Niks Balgalvis, Atis Saulīts, Edgars Kokorēvičs, Roberts Siliņš, Mārtiņš Ķerpe, Reinis Zeibarts, Jānis Balgalvis, Edgars Antēns, Aivis Gailītis, Valdis Tilts un Raitis Lērme.

  Pēc Lāčplēša dienas skrējiena 11. novembra vakarā, kurā piedalījās 173 dalībnieki, izgaismotajā Kokmuižas promenādē tika sveikti “Kocēnu Cilpu 2019” kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēji visās vecuma grupās, kā arī izlozes veidā pie sacensību atbalstītāju aktīvās atpūtas centra “Eži” sarūpētajām balvām tika sprinta etapa ātrākie veicēji sieviešu un vīriešu konkurencē – Lelde Treimane un Niks Balgalvis.

  Sacensību organizatori saka paldies kocēniešiem – Mikum Krišānam, kurš atļāva izmantot sava īpašuma teritoriju “Kocēnu Cilpu 2019” norisei, Ģirtam Vanagam par dalību Lāčplēša dienas skrējiena trases izveidē un sacensību organizēšanā un Agrim Liepiņam, kurš kopā ar organizatoru komandu ir kopš sacensību pirmsākumiem un paveica neizmērojamu darbu, izveidojot “Kocēnu Cilpas 2019” trasi.

  Aktīvās atpūtas un sportošanas sezona Kocēnu novadā turpināsies arī ziemā, kad piemērotu laikapstākļu gadījumā norisināsies slēpošanas sacensības “Ziemas Cilpas”, un 2020. gada martā sāksies jaunā skriešanas seriāla “Cilpas 2020” sezona.

  Ar 2019. gada Lāčplēša dienas skrējiena rezultātiem iepazīsties ŠEIT.

  Foto no skrējiena un apbalvošanas ŠEIT.

  Ģirta Vanaga foto ŠEIT.


  Publicēja 2019. gada 14. nov. 01:24 plkst. Elīna Upīte
 • Kocēnu novada pašvaldība aizstāvēs čempionu titulu Brīvības rogainingā
  Sestdien, 16. novembrī, Jaunpiebalgā norisināsies orientēšanās sacensības “Brīvības rogainings”, kas vienlaikus būs arī Pašvaldību kausa izcīņa rogainingā.

  Pašvaldību kauss rogainingā tiks izcīnīts jau ceturto reizi, no kurām divas reizes tas ir izdevies Kocēnu novada pašvaldības komandām, kurās aizvadītajos gados startēja pašvaldības deputāti, struktūrvienībās un iestādēs strādājošie, savukārt šogad sacensību nolikumā veiktas izmaiņas, sniedzot iespēju startēt arī konkrētās pašvaldības iedzīvotājiem un nekustamo īpašumu īpašniekiem.

  Kocēnu novada pašvaldību sacensībās pārstāvēs piecas komandas: Līga Valdmane un Andris Robalds; Inese Bērziņa, Jānis Dainis un Ēriks Melkurts; Māris Heinols un Valdis Tilts; Laura un Kaspars Pētersoni; Sandis Āboliņš un Jānis Gailis. Visām komandām Pašvaldību kausa izcīņā noteikts viens kontrollaiks – četras stundas, kuru laikā tām apvidū Jaunpiebalgas novadā būs jāatrod kontrolpunkti ar dažādām vērtībām, uzvarēs komanda ar lielāko punktu summu.

  Kocēnu novada komandu dalību Pašvaldību kausa izcīņā rogainingā atbalsta Kocēnu novada dome.

  Plašāka informācija: https://coksilva.lv/.
  Publicēja 2019. gada 12. nov. 04:02 plkst. Elīna Upīte
 • ZAAO aicina klientus ziņot par problemātisku piebraucamo ceļu stāvokli
  Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “ZAAO” (ZAAO) aicina iedzīvotājus novērtēt piebraucamo ceļu stāvokli uz savu mājsaimniecību un ziņot, ja ir pamats aizdomām, ka atkritumu konteinera tukšošana nav iespējama. Lai netiktu bojāts klientu vai ZAAO īpašums, uzņēmuma speciālisti ar māju saimniekiem vienosies par datumu, uz kuru tiks pārcelta konteineru tukšošana.

  Kā zināms, rudens mainīgo laikapstākļu dēļ daudzviet ZAAO darbības reģionā ceļi kļuvuši slikti izbraucami. Vietām tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi, jo ceļi ir zaudējuši nestspēju. Atkritumu vedējs, kurš ir savācis atkritumus, sver līdz pat 29 tonnām.

  Lēmumu nebraukt pa konkrētu ceļu var pieņemt arī ZAAO šoferi, veicot foto fiksāciju, pēc kuras ZAAO speciālisti sazinās ar klientu, informējot par nepieciešamību pārcelt atkritumu konteinera tukšošanas reizi.

  Saziņa pa tālr.64281250 vai pa e-pastu zaao@zaao.lv.
  Publicēja 2019. gada 7. nov. 00:35 plkst. Kristers Blūms
Parāda ziņas 1 - 15 no 3744. Skatīt vēl »

Kocēnos notiks bezmaksas seminārs par meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanu

Publicēja 2017. gada 17. janv. 07:02Krista Gromova

2017.gada 10. februārī, plkst. 10.00 Kocēnu kultūras namā norisināsies seminārs par meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanu, meliorācijas ietekmi uz vidi un meža ražību, kā arī par meža sertifikāciju, vides un darba aizsardzību mežsaimniecībā. 

Pasākumā būs iespēja uzzināt informāciju par:
 • meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanas nepieciešamību;
 • ekonomiskā pamatojuma izstrādi;
 • meža novērtēšanu, meža ekoloģiju un tipoloģiju;
 • meža audzēšanas ietekmi uz meža nākotnes vērtību;
 • meliorācijas pamatojumu, tās nozīmi meža ražības paaugstināšanā;
 • meža meliorācijas sistēmu ierīkošanu;
 • meža meliorācijas sistēmu renovācijas ietekmi uz vidi;
 • meliorācijas ietekmi uz lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras nozari;
 • informāciju par Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociāciju tās mērķiem, uzdevumiem un iespējām;
 • meža sertifikācijas vidi, standartiem un principiem;
 • vides, sociālās un ekonomiskās interešu sabalansēšanu apsaimniekojamā teritorijā;
 • vides un darba aizsardzību mežsaimniecībā.

Piedalīšanās seminārā ir bez maksas.
Vairāk informācijas var uzzināt, zvanot pa tālr. 25414008.
Semināru organizē LVMI “Silava”.


1-1 of 1