Ziņas

Pēdējās ziņas

 • GNP tūrisma biedrība, tai skaitā arī Kocēnu novads, piedalās tūrisma izstādē „MATKA NORDIC TRAVEL FAIR 2019”
  No 17. līdz 20.janvārim Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība kopā ar Rīgas Tūrisma Attīstības biroju “Live Rīga” un Jūrmalas pilsētas domi piedalās starptautiskajā tūrisma izstādē Somijā „Matka Nordic Travel Fair 2019”, kas ir lielākā Ziemeļvalstu tūrisma izstāde. Mērķis ir sekmēt Gaujas Nacionālā parka zīmola “Enter Gauja” atpazīstamību, kā arī sadarbībā ar Rīgu un Jūrmalu veicināt ceļotājus izvēlēties plašākas ceļojumu programmas un atvēlēt ceļojumam uz Latviju ilgāku laika posmu. Izstādes apmeklētāji varēs saņemt informāciju par dabas un aktīvā tūrisma iespējām Gaujas Nacionālajā parkā, iepazīties ar mobilo lietotni “Enter Gauja”, kas aizstāj drukāto tūrisma ceļvedi.

  2018.gadā šo izstādi apmeklēja ap 65 tūkstošiem interesentu, un tajā piedalījās vairāk kā 900 dalībnieku no  83 pasaules valstīm. Kā rāda Centrālās Statistikas pārvaldes dati, tad somu tūristu skaits Latvijā pakāpeniski pieaug. 

  Ar dalību izstādē “Matka 2019”, Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība aizsāk izstāžu sezonu. Kopumā plānots piedalīties četrās izstādēs Somijā, Lietuvā, Igaunijā, kā arī Latvijā, izstādē “Balttour 2019”. 

  Gaujas Nacionālā parka teritorijā esošās pašvaldības – Siguldas, Cēsu, Valmieras, Līgatnes, Amatas, Pārgaujas, Kocēnu, Priekuļu un Inčukalna – kopš 2012.gada īsteno stratēģiju Gaujas Nacionālā parka kā vienota tūrisma galamērķa veicināšanai.

  Šajā gadā „Enter Gauja” zīmols tiks popularizēts Somijā, Lietuvā un Igaunijā.

  Gaujas Nacionāla parka tūrisma biedrība piedalās starptautiskajā tūrisma izstādē „Matka Nordic Travel Fair 2019” saskaņā ar 2018.gada 4.oktobrī noslēgto līgumu Nr. SKV-L-2018/179 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par “Starptautiskās konkurētspējas veicināšanu”, un noslēgto līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.3.2.1.1/16/A/009 “Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera attīstības 2.posms” realizāciju.  Publicēja plkst. Kristers Blūms
 • Informācija par pastāvīgo komiteju sēžu grafiku
  Kocēnu novada domes pastāvīgo komiteju sēžu un domes sēdes norises grafiks:
       • 17. janvārī plkst. 10.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde;
       • 17. janvārī plkst. 13.00 Sociālo lietu komitejas sēde; 
       • 17. janvārī plkst. 14.00 Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde;
       • 17. janvārī plkst. 15.00 Finanšu komitejas sēde; 
       • 24. janvārī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes sēde.
  Sēdes norisinās Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.
  Publicēja plkst. Elīna Upīte
 • Kocēnu novada skolas sacenšas par enerģijas patēriņa samazināšanu
  Šī gada janvārī tika dots starts skolu sacensībai programmā “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs”. No 2019. gada janvāra līdz decembrim vairāk nekā 20 skolas no 8 Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām apņēmušās samazināt savas skolas enerģijas patēriņu, mainot savus paradumus un ieviešot regulārus energotaupības pasākumus.

  Reizē ar Cēsu Enerģijas dienu šī gada 10. janvārī notika pirmā Vidzemes plānošanas reģiona tikšanās ar programmas “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs” dalībniekiem - skolotājiem, skolu darbiniekiem un pašvaldību speciālistiem. Programmas mērķis ir veicināt racionālu enerģijas patēriņu Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībās, motivējot izglītības iestādes sadarboties ar savām pašvaldībām un iesaistīt skolēnus nelietderīgas enerģijas izmaksu samazināšanā. Skolas galvenokārt sacenšas pašas ar sevi, lai sasniegtu enerģijas ietaupījumu, taču veselīgu konkurenci radīs arī skolu tops, kurā tiks izmantoti skolām vien zināmi komandu nosaukumi. Uzvarētājs būs zināms vien programmas noslēgumā. Vidzemes plānošanas reģions ir noslēdzis vienošanos ar pašvaldībām un skolām par to, ka lielākā daļa no sasniegtā izmaksu ietaupījuma tiks izmantots skolas vajadzībām.

  Siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņam skolā šogad rūpīgāk sekos līdzi Smiltenes vidusskolas, Blomes pagasta pamatskolas, Launkalnes sākumskolas, Līgatnes novada vidusskolas, Rubenes pamatskolas, Ziemeļvidzemes internātpamatskolas Vaidavā, Kocēnu pamatskolas, Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Gulbenes sākumskolas, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas un Liepas pamatskolas skolēni, skolotāji un pārējie skolas darbinieki. Savukārt tikai ar elektroenerģijas patēriņa uzskaiti programmā piedalās Palsmanes pamatskola, Bilskas pamatskola, Variņu pamatskola, Jura Neikena Dikļu pamatskola, Ziemeļvidzemes internātpamatskola Dauguļos, Rāmuļu pamatskola, Galgauskas pamatskola, Lejasciema vidusskola un Zaubes pamatskola.

  Lai motivētu skolēnus kļūt par zinošiem un atbildīgiem enerģijas lietotājiem, kā arī lai atbalstītu skolotājus un citus skolas darbiniekus, Vidzemes plānošanas reģiona ekspertu komanda izstrādā mācību materiālu par deviņām tēmām – Enerģijas patēriņš ēkās; Apkure; Elektrība; Enerģijas veidi; Klimata pārmaiņas; Apgaismojums; Ventilācija; Ūdens; Energoefektivitāte ēkas konstrukcijās un sistēmās. “Mācību materiāli galvenokārt paredzēti skolēniem pamatskolas posmā, bet tos iespējams adaptēt arī citu vecumposmu izglītojamiem. Materiālu izmantošanas vietu un laiku mācību procesā izvēlas pats skolotājs. Lielākoties tēmas iederas klases stundās, dabaszinībās, fizikā, sociālajās zinībās, taču atsevišķas tēmas var tikt izmantotas bioloģijas, ģeogrāfijas, mājturības, tehnoloģiju un citu mācību priekšmetu stundās, kā arī citās skolas aktivitātēs,” skaidro Ingūna Irbīte, Vidzemes plānošanas reģiona eksperte mācību materiāla sagatavošanā. Mācību materiāli būs pieejami Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

  Programmu “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs” īsteno Vidzemes plānošanas reģions Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gada projekta “Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai" (EFFECT4buildings) ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Norvēģijas atbalstu. “EFFECT4buildings” mērķis ir palielināt ēku energoefektivitātes pasākumu skaitu publiskajās ēkās visā Baltijas jūras reģiona teritorijā. Vairāk par projektu uzziniet: http://www.vidzeme.lv
  Publicēja plkst. Elīna Upīte
 • VIDEO: Aizvadīts Kocēnu novada ziemas pārgājiens
  13. janvārī norisinājās Kocēnu novada domes organizēts ziemas pārgājiens "Septiņu kungu robežu meklējot", kas pulcēja 90 dalībniekus.

  Plašāka informācija par pasākuma norisi Vidzemes TV sagatavotajā sižetā.

  Uz tikšanos kādā no nākošajiem Kocēnu novada domes rīkotajiem pasākumiem!


  Publicēja 2019. gada 14. janv. 23:54 plkst. Elīna Upīte
 • Uzsākta pasākuma "Kocēnu novada sporta laureāts 2018" ieejas biļešu tirdzniecība
  No šodienas, 14. janvāra, iespējams iegādāties pasākuma “Kocēnu novada sporta laureāts 2018” ieejas biļetes. Kā ierasts, laureātiem - sportistiem un treneriem, ieejas biļete nebūs nepieciešama.

  Kocēnu novada sporta laureātu godināšanas pasākums notiks piektdien, 1. februārī, no plkst. 18.00 vietā, kur arī ikdienā mājo sportisks gars – Kocēnu sporta namā. Pasākuma laikā Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis pasniegs apbalvojumus par sasniegumiem dažādos sporta veidos 2018. gadā, kā arī tiks atklāti interneta balsojuma rezultāti. Līdz 25. janvārim ikviens aicināts nobalsot par viņaprāt aizvadītā gada populārāko sportistu/sportisti, sporta komandu un sporta notikumu Kocēnu novadā. Anketa pieejama ŠEIT.

  Papildus laureātu apbalvošanai pasākumā būs iespēja vērot aizraujošu priekšnesumu – RED BULL Slackship 2017. gada čempiona Tauri Vahesaar (Igaunija) paraugdemonstrējumu, un neformālajā daļā uz dejām aicinās grupa “Jammee – Band”.

  Ieejas biļetes cena: 5 EUR. Biļetes būs iespējams iegādāties tikai iepriekšpārdošanā, tās pieejamas kasēs – Kocēnu novada domes administrācijā Kocēnos un pagastu pārvaldēs Bērzainē, Dikļos, Vaidavā un Zilākalnā, kā arī Rubenes ciema kasē Rubenes sporta namā.

  Publicēja 2019. gada 14. janv. 07:55 plkst. Elīna Upīte
 • Kocēnu novada dome saņem pateicību “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā”” organizēšanā
  Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros Latvijas novados 2018. gadā norisinājās projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””, kura mērķis bija stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes. Konkursa mērķa auditorija bija skolēni no 1. līdz 12.klasei. Kocēnu novada dome kā viens no projekta atbalstītājiem saņēmusi pateicības rakstu.

  “Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā ”Mana zeme skaistā””  no Kocēnu novada piedalījās Jura Neikena Dikļu pamatskola, Kocēnu pamatskola un Rubenes pamatskola.

  Fotokonkursa ietvaros skolēni tika aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un fotoaparātus. Konkursa darbu iesniegšana notika projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem bija iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada, skolas un klases. Mājaslapas apmeklētājiem bija iespēja nobalsot par labākajiem attēliem.

  Projekta pirmajā kārtā kopā piedalījušās 220 skolas no visiem Latvijas reģioniem, iesniegti 5914 darbi, no kuriem 1782 pārvērsti fotogleznās, priecējot projekta dalībniekus, mācību iestāžu audzēkņus un mācībspēkus. 

  Publicēja 2019. gada 14. janv. 04:48 plkst. Kristers Blūms
 • Pašvaldības policija pastiprināti pievērsīs uzmanību klaiņojošo mājdzīvnieku problēmai
  Pamatojoties uz saņemtajām iedzīvotāju sūdzībām par klaiņojošiem mājdzīvniekiem – suņiem un kaķiem, kā arī par mājdzīvnieku labturības prasību neievērošanu, Kocēnu novada pašvaldības policija informē, ka tuvākajā laikā šai problēmai tiks pievērsta pastiprināta uzmanību, rīkojot reidus, kuru laikā noķertie mājdzīvnieki tiks nogādāti Valmieras pilsētas dzīvnieku patversmē, un saucot pie administratīvās atbildības mājdzīvnieku īpašniekus.

  Mājdzīvnieku labturības prasības noteiktas Dzīvnieku aizsardzības likumā un Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai".

  Sods par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu ir noteikts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pantā, kas nosaka, ka par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 7 līdz 350 eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez to konfiskācijas. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti viena gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 15 līdz 700 eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

  Pašvaldības administratīvā komisija, balsoties uz Kocēnu novada pašvaldības policijas sastādīto administratīvo pārkāpumu protokolu un Valmieras pilsētas dzīvnieku patversmes sniegto informāciju, pieņems lēmumu par soda apmēru un tā piemērošanu. Ja uzliktais sods netiks izpildīts vai neapstrīdēts, tad administratīvā komisija nodos lietu parāda piespiedu piedziņai tiesu izpildītājam.
  Publicēja 2019. gada 14. janv. 02:43 plkst. Elīna Upīte
 • Siltumenerģijas izmaksas decembrī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
  SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" apkopojusi informāciju par siltumenerģijas izmaksām decembrī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Kocēnu novadā.

  Informācija publicēta ŠEIT.
  Publicēja 2019. gada 11. janv. 10:14 plkst. Elīna Upīte
 • Darba piedāvājums Rubenē
  Kocēnu novada dome aicina darbā saimniecisko darbu speciālistu Rubenes ciemā uz nenoteiktu laiku. 

  Galvenie darba pienākumi - dažādu saimniecisko darbu veikšana Rubenes ciema teritorijā.

  Prasības pretendentam:
       • vidējā vai vidējā-speciālā izglītība; 
       • autovadītāja apliecība; 
       • labas komunikācijas spējas, patstāvība; 
       • spēja organizēt un plānot darbu; 
       • spēja strādāt komandā; 
       • valsts valodas zināšanas. 
  Traktora vadītāja apliecība un datorprasmes tiks uzskatītas par priekšrocībām.

  CV , pieteikumu/motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Rubenes ciema kasē līdz 20.01.2019.
  Publicēja 2019. gada 11. janv. 01:02 plkst. Elīna Upīte
 • Kocēnu skauti un gaidas devušies uz ziemas nometni “Baltais vilks”
  Šodien, 11. janvārī, pašā rīta agrumā 13 Kocēnu 38. skautu vienības dalībnieki devās uz ikgadējo Latvijas skautu un gaidu ziemas nometni “Baltais vilks”, kas norisināsies līdz 13. janvārim Ložmetējkalnā.

  Turpinot Latvijas 1. brīvvalsts laikā iesākto roveru tradīciju – katru gadu doties uz Ložmetējkalnu, lai atcerētos un pieminētu mūsu varoņus – strēlniekus, jau 17. reizi skauti un gaidas pulcēsies Baltijas valstīs lielākajā ziemas nometnē “Baltais vilks”.

  Šogad nometnes “Baltais vilks” vadmotīvs būs miers. Kā par mieru cīnījās latviešu strēlnieki, ko miers nozīmē mūsdienās un kāda ir skautu un gaidu loma miera veicināšanā – par to “Baltajā vilkā 2019”.

  Vairāk kā 100 gadus atpakaļ strēlnieki iestājās par savu zemi, šodien skauti un gaidas rūda sevi, nometņojot ziemas apstākļos. Nometnē jauniešiem ir unikāla iespēja trīs dienas dzīvot āra apstākļos, guļot apkurināmās teltīs un pašiem rūpējoties par savu sadzīvi. Nometnes dalībnieki piedalīsies dažādās izglītojošās un praktiskās aktivitātēs ar mērķi apgūt jaunas prasmes, izaicināt sevi un uzzināt ko jaunu par Latvijas vēsturi – Ziemassvētku kaujām. Izglītojošas un praktiskas nodarbības pasākumā vadīs skautu un gaidu brīvprātīgie vadītāji, kā arī viesi no Latvijas, Kanādas un Amerikas Savienoto valstu karavīri.

  Svarīga nometnes tradīcija ir viesu pēcpusdiena, šogad tā paredzēta 12. janvārī no plkst. 15.00. Nometnes viesiem būs iespēja redzēt un uzzināt, kā skauti un gaidas nometņo, kā arī apskatīt vēstures ekspozīciju par Ziemassvētku kaujām un skautisma vēsturi. Plkst. 17.30 notiks Valgundes pagasta svinīgais pasākums Ložmetējkalnā. 

  Kocēnu 38. vienības skauti un gaidas kopā ar vadītāju Viesturu Laimīti pirms došanās uz nometni


  “Baltais vilks” šogad pulcēs vairāk nekā 150 skautu un gaidu no visas Latvijas - no Rīgas, Jūrmalas, Ogres, Ogresgala, Tukuma, Ķeguma, Valmieras, Kocēniem, Rēzeknes, Baldones un Dobeles, kā arī viesiem no Austrālijas un Polijas.

  Nometne “Baltais vilks 2019” tapusi ar Nacionālo bruņoto spēku, āra dzīves izglītības centra “Pelēkais vilks” materiāltehnisko atbalstu, Latvijas, Amerikas un Kanādas karavīru darbu, Latvijas skautu un gaidu brīvprātīgo vadītāju ieguldījumu, kā arī Rīgas domes finansiālu atbalstu un dalībnieku vecāku līdzmaksājumu.
  Publicēja 2019. gada 11. janv. 00:03 plkst. Elīna Upīte
 • VIDEO: LTV Rīta Panorāma - svētdien Kocēnu novadā ziemas pārgājiens "Septiņu kungu robežu meklējot"
  Šorīt, 11. janvārī,  Latvijas Televīzijas  raidījuma "Rīta Panorāma" veidotāji sazinājās ar Kocēnu novada pašvaldības projektu un tūrisma speciālistu Tomu Treimani, lai uzzinātu plašāku informāciju par svētdien, 13. janvārī, gaidāmo Kocēnu novada ziemas pārgājienu "Septiņu kungu robežu meklējot".

  Plašāka informācija par pārgājienu publicēta ŠEIT.


  Publicēja 2019. gada 10. janv. 23:22 plkst. Elīna Upīte
 • “Caurumkrogs” nominēts balvai “Kilograms kultūras” nominācijā “Kultūrvieta”
  Unikālā brīvdabas gleznu galerija, kas izveidota Kocēnu novada “Caurumkrogā”, nominēta Latvijas sabiedrisko mediju gada balvai kultūrā “Kilograms kultūras” nominācijā “Kultūrvieta”. Skatītāju ziemas balsojums norisināsies līdz 18. janvāra plkst. 23.59 interneta vietnē www.lsm.lv. Balsot iespējams vienu reizi dienā, autorizējoties ar savu sociālo mediju profilu vai e-pastu.

  Kocēnu novada “Caurumkrogā”, tagadējās Kocēnu pagasta “Saulītēs”, iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Savam novadam” aktīvas un pašaizliedzīgas darbības rezultātā ar Kocēnu novada pašvaldības atbalstu izveidota unikāla brīvdabas gleznu galerija, kurā pastāvīgi apskatāmi novadnieka, mākslinieka Jāņa Staņislava Rozes darbi. Jānis Staņislavs Roze (1823–1897) ir pirmais latviešu portretists, kura dzīves ceļš aizsācies "Caurumkrogā". Agrākajā krogā pie sienām novietoti Jāņa Staņislava Rozes mākslas darbu attēli. Pie brīvdabas galerijas atrodama velonovietne, kas atgādina zirgu slitu, uz bijušā krogus skursteņa uzstādīts metālmākslinieka Mārtiņa Dakša veidotais vēja rādītājs ar Jāņa Staņislava Rozes dzimšanas gadu. 2018. gadā ekspozīcija papildināta ar Jāņa Staņislava Rozes māsas dēla Jāņa Staņislava Birnbauma gleznu attēliem.

  Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balva "Kilograms kultūras” ir sabiedrisko mediju apbalvojums kultūras jomā, kas apliecina sabiedrisko mediju aktīvu līdzdarbību Latvijas kultūras dzīves procesos. Balvas norisi nodrošina un balvu piešķir Latvijas Televīzija, Latvijas Radio un Latvijas sabiedrisko mediju portāls LSM.lv.  Brīvdabas gleznu galerijas atklāšana "Caurumkrogā"

  Popularizē Jāņa Rozes mākslas mantojumu un uzsāk vides sakārtošanu Caurumkrogā

  Publicēja 2019. gada 10. janv. 04:59 plkst. Elīna Upīte
 • Veiks Rubenes evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas atjaunošanu un pieejamības uzlabošanu
  Rubenes evaņģēliski luteriskā baznīca turpina Specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ” Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” īstenošanu.

  Kā vēstīts iepriekš, projekta aktivitāšu rezultātā tiks nodrošināta ne vien deviņu valsts nozīmes kultūras mantojuma objektu saglabāšana, bet arī to atjaunošana un pieejamības nodrošināšana sabiedrībai, radot jaunus, mūsdienīgus pakalpojumus un sekmējot vietas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu septiņu pašvaldību administratīvajās teritorijās.

  Projekta vadošais partneris ir Siguldas novada dome, partneri Rubenes evaņģēliski luteriskā draudze, Cēsu, Amatas, Valkas, Pārgaujas novadu pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldība, Cēsu Svētā Jāņa Evaņģēliski luteriskā draudze un Valmieras Svētā Sīmaņa Evaņģēliski luteriskā draudze.

  Projekta kopējās izmaksas visiem partneriem kopā plānotas 9 385 265,75 eiro apmērā, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 5 634 000 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums ir 262 437,47 eiro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums Rubenes evaņģēliski luteriskās draudzes aktivitātēm ir 237 677,00 eiro, tajā skaitā Kocēnu novada domes priekšfinansējums Snieguma rezerves nodrošināšanai 14 498,30 eiro, Rubenes evaņģēliski luteriskās draudzes līdzfinansējums 41 943,00 eiro.

  Rubenes evaņģēliski luteriskai baznīcai projekta aktivitāšu rezultātā jānodrošina interaktīvas ekspozīcijas “Pa Hronikas pēdām” izveidošana, kas vēstīs par būtiskiem kultūrvēstures notikumiem ne tikai lokālā vai Latvijas mēroga, bet plašākā reģiona kontekstā. Rubene pašlaik manifestējas kā vienīgā un centrālā priestera Indriķa/Henriha darbības un tā Hronikas atspoguļotāja. Indriķa Livonijas hronika ir pirmais pilnīgākais rakstītās vēstures avots, kas stāsta par notikumiem Baltijā 12. gs. beigās un 13. gs. pirmajos gadu desmitos. Lai gan Hronikā tēlotie notikumi neaptver pat nepilnu pusgadsimtu, politiskās, ekonomiskas un kultūras dzīves jautājumus Latvijas un Igaunijas vēsturi tā atspoguļo tik spilgti kā neviena cita šī laika hronika vai dokuments.

  Projekta ietvaros ir noslēdzies tehniskā projekta izstrādes posms. Tehnisko projektu izstrādāja arhitekts Mikus Lejnieks (SIA “Lejnieku projektēšanas birojs”). Projekta risinājumi nodrošina ēkas funkcionalitātes saglabāšanu, vienlaikus paredzot iespēju diennakts pieejamībai un kultūrvēsturiskās ekspozīcijas izvietošanai. Jaunizveidotās funkcijas neradīs ietekmi uz ēkas pamatfunkcijas veikšanu.

  Tehniskais projekts risina baznīcas diennakts pieejamības nodrošināšanu, ēkas ārējās fasādes atjaunošanu, baznīcas torņa pieejamību un tā kāpņu restaurāciju, vēsturisko solu, durvju un logu restaurāciju. Tehniskajā projektā iekļauta torņa jumta seguma nomaiņa, zibensaizsardzības sistēmas atjaunošana, automašīnu stāvlaukuma izbūvi 550 m2 platībā.

  2018. gada nogalē noslēgts līgums ar SIA “DdStudio” par ekspozīcijas “Pa Hronikas pēdām” vēsturisko liecību 3D modulācijas ekspozīcijas objektu izveidošanu un instalācijas uzstādīšanu.

  Pie vēsturisko materiālu izpētes, apkopošanas un ekspozīcijas satura izstrādes kopš 2018. gada maija strādā vēstures eksperts Gundars Plešs.

  Projekta īstenošanas termiņš ir 2019. gada nogale.

  Publicēja 2019. gada 9. janv. 23:15 plkst. Elīna Upīte
 • Kocēnos veikts laupīšanas mēģinājums
  Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē, ka otrdien, 8. janvārī, plkst. 16.38 Kocēnos kāds nepilngadīgs jaunietis, draudot ar nazi, mēģināja aplaupīt veikalu. Pārdevējai ātri reaģējot un izsaucot palīdzību, laupīšanas mēģinājums netika īstenots.

  Tobrīd nenoskaidrots jaunietis, ienākot veikalā ģērbies tumšā apģērbā un šallē, kas daļēji nosedz seju, ar nazi sāka draudēt pārdevējai, pieprasot atdot naudu, kura glabājas kasē. Pārdevēja jaunietim atteica un nospieda trauksmes pogu, kā rezultātā puisis, saprotot, ka laupīšana neizdosies, no veikala metās bēgt. 

  Policija, uzsākot jaunieša meklēšanu, pēc laika saņēma informācija, ka netālu esošajā veikalā atrodas meklētās personas aprakstam līdzīgs jaunietis. Kā tika noskaidrots, jaunietis bija tā pati persona, kura bija veikusi laupīšanas mēģinājumu.

  Saistībā ar notikušo policija aizturējusi 2001. gadā dzimušu jaunieti, kurš iepriekš nav nonācis likumsargu redzeslokā. Policija uzsākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 176.panta pirmās daļas – par laupīšanu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

  Iepriekš līdzīgs laupīšanas mēģinājums Kocēnu novadā notika aizvadītā gada 30.augustā, kad īsi pirms veikala slēgšanas kāds vīrietis, piedraudot ar nazi veikala darbiniecei, centās izlaupīt no kases naudu. Arī toreiz laupīšanas mēģinājums bija nesekmīgs un laupītājs tika aizturēts.
  Publicēja 2019. gada 9. janv. 03:58 plkst. Elīna Upīte
 • Kocēnu novada MTB komanda gatavojas jaunajai sezonai
  Kocēnu novada MTB komanda gatavojas Latvijas kalnu divriteņu maratona jaunajai sezonai, kas sāksies 28. aprīlī ar līdz šim nebijušu etapu no Valmieras līdz Cēsīm.

  Kā vēsta organizatori, 2019. gada seriāls izcelsies ar jaunām un interesantām trasēm, kas būs lieliski piemērotas kā iesācējiem, tā rūdītiem riteņbraucējiem.

  Nākamā gada sezonā iekļauti septiņi etapi. Katrs no tiem izcelsies ar savu “odziņu”. Pozitīvu pārsteigumu pilns būs jau pirmais etaps. Pirmo reizi distances dažādos braucienos vedīs no Valmieras līdz Cēsīm.

  Jau astoto gadu sezonas atklāšanas posmā aktīvi iesaistīsies Kocēnu novada pašvaldība – gan kā dalībnieki, startējot “Kocēnu novada MTB” komandai, gan arī kā sabiedrotie organizatoriskos jautājumos.

  Tā kā aptuveni puse (~ 20 km) velotrases, kas šogad būs sākuma posms, atrodas Kocēnu novada teritorijā, iestājoties pavasarim, tiks veikti trases sagatavošanas darbi, savukārt sacensību norises dienā par dalībnieku labsajūtu trasē rūpēsies Kocēnu novada pašvaldības darbinieki un brīvprātīgie jaunieši, kas nodrošinās dzirdināšanas punkta darbību pie viesu nama “Straupnieki”, savukārt ar uzmundrinošiem skaņdarbiem velobraucējus iepriecinās un pavadīs Kocēnu kultūras nama pūtēju kvintets Larisas Stivriņas vadībā.

        
  Distanču kartes (lai palielinātu attēlu, iespiediet uz tā)
  Publicēja 2019. gada 8. janv. 03:57 plkst. Elīna Upīte
Parāda ziņas 1 - 15 no 3337. Skatīt vēl »

Kocēnos notiks bezmaksas seminārs par meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanu

Publicēja 2017. gada 17. janv. 07:02Krista Gromova

2017.gada 10. februārī, plkst. 10.00 Kocēnu kultūras namā norisināsies seminārs par meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanu, meliorācijas ietekmi uz vidi un meža ražību, kā arī par meža sertifikāciju, vides un darba aizsardzību mežsaimniecībā. 

Pasākumā būs iespēja uzzināt informāciju par:
 • meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanas nepieciešamību;
 • ekonomiskā pamatojuma izstrādi;
 • meža novērtēšanu, meža ekoloģiju un tipoloģiju;
 • meža audzēšanas ietekmi uz meža nākotnes vērtību;
 • meliorācijas pamatojumu, tās nozīmi meža ražības paaugstināšanā;
 • meža meliorācijas sistēmu ierīkošanu;
 • meža meliorācijas sistēmu renovācijas ietekmi uz vidi;
 • meliorācijas ietekmi uz lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras nozari;
 • informāciju par Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociāciju tās mērķiem, uzdevumiem un iespējām;
 • meža sertifikācijas vidi, standartiem un principiem;
 • vides, sociālās un ekonomiskās interešu sabalansēšanu apsaimniekojamā teritorijā;
 • vides un darba aizsardzību mežsaimniecībā.

Piedalīšanās seminārā ir bez maksas.
Vairāk informācijas var uzzināt, zvanot pa tālr. 25414008.
Semināru organizē LVMI “Silava”.


1-1 of 1