Ziņas

Pēdējās ziņas

 • Kocēnu novada dome aicina darbā Būvvaldes vadītāja vietnieku/-ci - būvinspektoru/-i
  Kocēnu novada dome, Reģistrācijas Nr. 90009114171 aicina darbā Būvvaldes vadītāja vietnieku/-ci - būvinspektoru/-i uz nenoteiktu laiku ar darba vietu - Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.

  Prasības pretendentiem:
  Persona, kurai ir patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā (turpmāk -  būvspeciālista sertifikāts), atbilstoši 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.499 „Noteikumi par būvinspektoriem” izvirzītajām prasībām. 
  Iepriekšēja pieredze būvinspektora amatā, tiks uzskatīta par priekšrocību.
  Pieredze Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanā.
  Iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.
  Prasme strādāt ar biroja tehniku, datorprogrammām (MS Office, Open Office).
  Valsts valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpe.
  B kategorijas autovadītāja apliecība.

  Galvenie pienākumi:
  Kontrolēt būvniecības procesu un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.
  Veikt būvniecības kontroli objektos.
  Pieņemt būves ekspluatācijā.
  Sniegt konsultācijas par būvniecības procesa kārtību.
  Veikt citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības.
  Lietot BIS, kas paredzēta būvniecības procesa nodrošināšanai.
  Piedalīties iesniegto būvprojektu izvērtēšanā.
  Sniegt ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem.

  Piedāvājam:
  Darba laiku 40 stundas nedēļā;
  Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu;
  Iespēju apliecināt savas spējas;
  Atalgojums 1388,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
  Sociālās garantijas (t.sk. atvaļinājuma pabalsts līdz 50% no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums u.c.).

  Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV (dzīves apraksts), atbilstošas profesionālās izglītības dokumentu kopijas, līdz 2020. gada 18. decembrim plkst. 16.00 sūtīt uz e-pastu: info@kocenunovads.lv (ar norādi "Pieteikums Būvvaldes vadītāja vietnieka/-ces - būvinspektora/-es amatam").

  Papildus informācija, zvanot pa tālruni 28642457.
  Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē.

  Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Kocēnu novada dome informē, ka:
  1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Kocēnu novada dome. Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV- 4220; tālrunis: 66954826, 28675556; e-pasts: info@kocenunovads.lv;
  2) Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv un datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe, tālr +37167419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

  Publicēja 2020. gada 4. dec. 01:27 plkst. Kristers Blūms
 • Nākamgad Lielā Talka norisināsies 24. aprīlī
  Lai rūpētos par Latvijas dabu - tās tīrību un ilgtspējību, nākamgad jau četrpadsmito reizi pēc kārtas, norisināsies visas Latvijas vides sakopšanas akcija - Lielā Talka. Pavasarī, neskatoties uz Covid-19 pandēmijas izplatību un ierobežojumiem, iedzīvotāji bija aicināti talkot solo, duo un ģimenes talkās, kā rezultātā tīrākas un skaistākas tapa 955 talkošanas vietas visā Latvijā. Savukārt nākamgad Lielā Talka, kā ierasts, norisināsies pēdējā aprīļa sestdienā – 24. datumā, par vadmotīvu izvēloties: “Tīra Latvija nākamajām paaudzēm”.

  Lielās Talkas mērķis jau kopš tās pirmsākumiem ir bijis aicināt Latvijas sabiedrību pievērst uzmanību un aicināt līdzdarboties vides sakopšanā, atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Savas pastāvēšanas otrajā desmitgadē, sākot ar 2019. gadu, Lielā Talka aicina ne tikai cīnīties ar piesārņojuma sekām, bet arī ar tā cēloņiem – mudinot cilvēkus plašāk domāt un rīkoties laikus, lai tīru Latviju un tās skaisto dabu piedzīvotu ne tikai mēs, bet arī nākamās paaudzes. 

  Tāpat kā pērn, 2021. gadā organizatori aicinās talkot, piesakot savu talkošanas vietu un veicot sakopšanas un labiekārtošanas darbus. Līdz ar Lielās Talkas aktivitātēm, jau trešo gadu iedzīvotāji aicināti dalīties idejās par to, kas palīdzētu Latvijai kļūt ilgtspējīgākai, piedaloties radošajā akcijā “Ideju Talkā”. 

  Lielās Talkas organizatore Vita Jaunzeme: “Ir liels gandarījums, ka arī šis gads nebija izņēmums, un pavasarī varēja norisināties Lielā talka, bet rudenī – Pasaules talka. Nav svarīgi, vai šogad talkojām vieni, kopā ar kādu draugu, paziņu vai ģimenes lokā – tas kļuva par vērtīgu ieguldījumu Latvijas nākotnē. To turpināsim darīt arī nākamgad, jo darbs pie sabiedrības izpratnes veicināšanas par vides jautājumiem, ir ceļš uz ilgtspējīgas valsts veidošanu un attīstību. Cilvēkam un dabai jāmijiedarbojas, bet par to, cik harmoniski – atbildam mēs.”

  Pirmo reizi Lielā Talka Latvijā norisinājās 2008. gadā. Šo gadu laikā, kopā Lielajā Talkā piedalījušies vairāk nekā miljons cilvēku, veicot sakopšanas un labiekārtošanas darbus gan Latvijā, gan iesaistoties mūsu diasporu pārstāvjiem. Desmit gadu laikā, aktīvi piedaloties sakopšanas un labiekārtošanas talkās, salīdzinot ar 2008. gadu, Latvijā atkritumu daudzums ir iespaidīgi samazinājies.  Papildu informācija: www.talkas.lv

  Par talkošanas specifikāciju, atbilstoši situācijai valstī, informēsim.

  Uz tikšanos visā Latvijā 24. aprīlī! 

  Publicēja 2020. gada 4. dec. 03:20 plkst. Kristers Blūms
 • Pirmssvētku laikā pašvaldība dāvinās saldumu paciņas bērniem un senioriem
  Kā ik gadu, arī šogad Kocēnu novada pašvaldība turpinās ilggadējo tradīciju pirmssvētku laikā dāvināt saldumu paciņas senioriem un bērniem.

  Saldumu paciņas saņems Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi un Kocēnu novadā deklarētie bērni vecumā līdz 6 gadiem (ieskaitot), Kocēnu novadā deklarētie seniori no 80 gadu vecuma un vientuļie seniori, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

  Pašvaldība dāvinās saldumus arī katram Kocēnu novada pašvaldības vispārizglītojošo mācību iestāžu audzēknim.

  Šogad, ievērojot Covid-19 izplatības ierobežošanas noteikumus, tradicionālie Ziemassvētku eglītes pasākumi Kocēnu novadā deklarētiem bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, netiks organizēti, taču sarūpēto saldumu paciņu būs iespējams saņemt no 2020. gada 14. decembra līdz 2021. gada 22. janvārim pašvaldības Sociālajā dienestā Alejas ielā 8, Kocēnos (ieeja ēkā no Ozolu ielas puses).
  Publicēja 2020. gada 3. dec. 06:54 plkst. Elīna Upīte
 • No 2021. gada lielākajā daļā Kocēnu novada būs zemāki siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi
  Ir noslēgusies SIA “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” iesniegtā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta izvērtēšana un jaunie tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – regulators) padomes 2020. gada 26. novembra sēdes lēmumu Nr. 155.

  Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs (bez pievienotās vērtības nodokļa), kas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī:


  Apstiprinātie siltumenerģijas apgādes gala tarifi ietver siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, kā arī tirdzniecības izmaksas.

  Kocēnu novada visos ciemos siltumenerģijas ražošana un piegāde tiek nodrošināta 100% automātiskā režīmā (bez operatoru klātbūtnes), ražošanas procesā tiek izmantoti atjaunojami energoresursi – šķelda un kokskaidu granulas (Bērzainē un Kocēnos vasaras periodā). Mūsdienīgo un energoefektīvo katlu māju izbūvei Kocēnu, Zilākalna, Vaidavas un Rubenes ciematos SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" piesaistījusi investīcijas no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 1 150 279 eiro apmērā.

  SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" paziņojumu par tarifu projektu iesniegšanu regulatorā publicēja 2020. gada 21 .februārī Latvijas Vēstnesī, savukārt 2020. gada 11. martā Kocēnu kultūras namā notika uzklausīšanas sanāksme par iesniegtajiem tarifu projektiem, piedaloties regulatora un uzņēmuma pārstāvjiem, kā arī siltumenerģijas pakalpojuma lietotājiem. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi par tarifu projektiem netika izteikti.

  Kā lēmumā norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, regulators ir izvērtējis tarifu projektus un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secinājis, ka tarifu projekti ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

  Tarifos iekļauto datu kopsavilkums:
  Publicēja 2020. gada 2. dec. 06:00 plkst. Elīna Upīte
 • Piesaki projektu Ziedotāju aplim un iegūsti 2000 eiro!
  Valmieras novada fonds aicina iedzīvotājus un organizācijas piedāvāt projektu idejas ceturtajam Ziedotāju aplim. Jomas nav noteiktas un viena projekta summa ir līdz 2000 eiro. Projektus jāiesniedz līdz 18. janvārim.

  Ziedotāju aplis Valmierā notiks jau ceturto reizi. Tajā Valmieras novada fonds aicinās apkaimes ļaudis klātienē ziedot naudu trim projektiem. Šobrīd aicinām projektu autorus piedāvāt savu ieceri līdz 2000 eiro apmērā. Trīs izvēlētie projekta autori tiks aicināti idejas prezentēt potenciālajiem ziedotājiem 25. februārī. Šī ir organizāciju iespēja ne vien iegūt finansējumu projektam, bet pievērst uzmanību organizācijas mērķiem un veidot ilgtermiņa attiecības. Pirms projektu iesniegšanas aicinām konsultēties ar fonda vadītāju Patriciju Siliņu. Izvēlētajiem projektiem fonds palīdzēs sagatavoties prezentācijai.

  Projekta tematika nav ierobežota, tomēr Ziedotāju aplim aicinām piedāvāt tādas ieceres, kuras vērstas uz sabiedriskā labuma darbības nodrošināšanu, regulāriem pakalpojumiem, to paplašināšanu vai uzlabošanu, jaunu ilgtermiņa ideju uzsākšanu. Pieteikumu var iesniegt gan biedrības un nodibinājumi, gan neformālas iedzīvotāju grupas no Valmieras apkaimes (Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novada).

  Vairāk informācijas un pieteikuma anketu var atrast fonda mājas lapā www.vnf.lv sadaļā “Īsteno ideju”.

  Ar jautājumiem sazinieties, rakstot uz e-pastu vnf@vnf.lv vai zvanot pa tālruni 26399772 (Patricija Siliņa).

  Iepriekšējā Ziedotāju aplī projekta “Regbija laukuma izveide Brenguļos” īstenošanai VNF piešķīra finansējumu 1390,00 EUR, projekta “Siltas maltītes piegāde senioriem” finansējumu 2045,00 EUR projekta “Palīdzi ģimenei pieredzēt teātri” īstenošanai finansējumu 1430,00 EUR apmērā

  Valmieras novada fonds jau 15 gadus strādā, atbalsot vietējo iedzīvotāju iniciatīvas dzīves uzlabošanai Valmierā un apkaimē, bet ziedotājiem piedāvājot mērķtiecīgas filantropijas atbalstu.
  Publicēja 2020. gada 2. dec. 01:23 plkst. Elīna Upīte
 • Pieņemts ārkārtējās situācijas pagarinājums līdz 11. janvārim
  Mērķtiecīgākai Covid-19 ierobežošanai un cīņai pret vīrusa radīto apdraudējumu Latvijas iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, tiek ieviesti stingrāki un precīzāki drošības pasākumi līdz 11. janvārim. To mērķis ir visai sabiedrībai kopīgi radīt apstākļus, kuros vīruss nevar izplatīties. Tas nozīmē, ka 2020. gada nogalē jāsasparojas svētku laiku veltīt kopīgai, bet savrupai cīņai pret vīrusu. Papildu drošības pasākumiem būs pieejams atbalsts gan uzņēmējiem, gan strādājošajiem. Vienlaikus valdība konsekventi strādā pie vakcīnas pieejamības.

  Otrdien, 1. decembrī, pieņemot lēmumu par Ārkārtējās situācijas pagarinājumu, Ministru kabinets lēma arī par drošības pasākumu vienkāršošanu, atvieglojot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu.

  Sabiedriskajā transportā un ārpus mājām telpās, kur ir vairāk par vienu cilvēku, visiem jānēsā sejas maska. Sejas maskas var nenēsāt bērni līdz septiņu gadu vecumam un cilvēki, kuri acīmredzamu funkcionālu traucējumu dēļ tās nevar lietot.

  Pulcēšanās

  No 3. decembra visā Latvijā ikvienam ikdienas gaitās jāievēro 2+2 princips – divi metri, divi cilvēki. Tātad jāievēro divu metru distance un tikšanās jāierobežo līdz diviem cilvēkiem.

  Līdz 11. janvārim ir pārtraukta visu kultūrvietu, izstāžu, kā arī gadatirgu, tai skaitā Ziemassvētku tirdziņu darbība. Bibliotēkas drīkst klātienē izsniegt grāmatas līdzņemšanai un, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, apmeklētājiem joprojām ir pieejami muzeji.

  Nedrīkst notikt privāti pasākumi, izņemot vienas mājsaimniecības ietvaros. Drīkst apciemot cilvēkus, kuri dzīvo vieni un ir nepieciešama aprūpe, ievērojot 2+2 principu.

  Bērēs un kristībās neatliekamos gadījumos drīkst pulcēties ārpus telpām ne vairāk kā 10 cilvēki (neskaitot ar to norisi tieši saistītos cilvēkus, piemēram, garīdznieku), ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, lietojot mutes un deguna aizsegus.

  Tikmēr reliģiskās darbības vietās vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 20% no maksimāli pieļaujamā cilvēku skaita.

  Joprojām drīkst notikt organizētās sapulces, piketus un gājienus, bet uz tiem var pulcēties ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības – divu metru fizisku distanci un ievērojot organizatora noteiktās prasības.

  Izglītība

  Stingrāki drošības pasākumi tiek ieviesti arī izglītības jomā. Klātienē mācību process drīkst notikt tikai bērnudārzos un 1.-4. klasēs. Skolās jānodrošina 3 kvadrātmetru platība vienam skolēnam. No 3. decembra bērnudārzos strādājošajiem visu laiku jānēsā maskas. No 4. janvāra skolās maskas jānēsā gan stundu laikā, gan ārpus mācību procesa gan skolēniem, gan skolotājiem.

  Augstākās izglītības, profesionālās izglītības un pieaugušo profesionālās tālākizglītības un neformālās izglītības process drīkst notikt tikai attālināti. Savukārt praktiskās iemaņas, kuras nav iespējams apgūt attālināti, drīkst klātienē apgūt tikai individuāli – viens pasniedzējs ar vienu audzēkni.

  Interešu izglītības praktiskās daļas var notikt klātienē tikai individuāli. Klātienē nav atļauti koru un pūšaminstrumentu kolektīvu mēģinājumi.

  Sports

  No 3. decembra klātienē telpās sporta treniņi drīkst notikt tikai Latvijas pieaugušo izlases, Olimpiskās vienības un Paraolimpiskās vienības sportistu un komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu pilngadīgu profesionālo sportistu (profesionāļi, kuriem nodarbošanās ar sportu ir pamatdarbs) treniņi.

  Pārējie sporta treniņi telpās drīkst notikt tikai individuāli vai divatā ar treneri, savukārt grupu treniņi līdz 10 cilvēkiem drīkst notikt tikai ārpus telpām. Jāņem vērā, ka teltis vai citas pagaidu būves, ja tām ir sienas, arī tiek uztvertas kā iekštelpas, taču apjumti laukumi bez sienām tiek uzskatīti par ārtelpām.

  Veikali un pakalpojumi

  No 3. decembra veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās vienam apmeklētājam jānodrošina 15 kvadrātmetru platība. Informācijai par pieļaujamo cilvēku skaitu jābūt skaidri redzamai pie ieejas. Mazās telpās apmeklētāji drīkst iet pa vienam.

  Saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, veikaliem un pasākumu organizatoriem jānodrošina, ka cilvēki, kuri nelieto sejas masku, vai to dara nepareizi (neaizsedzot gan muti, gan degunu), netiek ielaista telpās un nesniedz pakalpojumu tiem, kuri neievēro epidemioloģiskās drošības prasības.

  Visi veikali un tirdzniecības centra neatkarīgi no kopējās tirdzniecības platības drīkst strādāt darbdienās kā ierasts. Taču sestdienās, svētdienās un svētku dienās drīkst strādāt tikai aptiekas, tai skaitā veterinārās aptiekas, savukārt veikalos, drīkst tirgot tikai pārtikas preces (izņemot alkoholu un cigaretes), higiēnas preces un degvielu.

  Darbadienās strādā visi ar vienādiem kvadratūras ierobežojumiem. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās tirdzniecības vietas nedrīkst strādāt, izņemot – aptiekas (arī veterinārās) un veikalus, kuros tirgo pārtiku (izņemot alkoholu un cigaretes), higiēnas preces, degvielu.

  Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus drīkst darboties skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji – friziera un manikīra pakalpojumu sniedzēji.

  Sabiedriskais transports

  Lai pasargātu cilvēkus sabiedriskajā transportā, no 7. decembra tajā pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt 50% no transportlīdzekļa ietilpības. Ja nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, tad transporta līdzeklī jābūt norādēm par sēdvietu izmantošanu, nodrošinot fizisko distancēšanos. Sabiedriskajā transportā sejas maskas jālieto gan transportlīdzekļa vadītājam, gan pasažieriem, tai skaitā bērniem no 7 gadu vecuma.

  Papildu drošībai, lai gan Covid-19 izplatība lielākoties notiek valsts iekšienē un inficēšanās lielā daļā gadījumu nav izsekojama no 7. decembra sāksies stingrāka Latvijā ieceļojušo cilvēku kontrole, lai pārliecinātos par Covidpass.lv aizpildīšanu, tā atvieglojot infekcijas izplatības kontroli.


  Informāciju sagatavoja: Ministru kabinets.
  Publicēja 2020. gada 2. dec. 00:20 plkst. Elīna Upīte
 • Izmaiņas ZAAO atkritumu apsaimniekošanas maksā, mainoties dabas rezursu nodokļa likmei
  Informējam par plānotajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā no 2021. gada 1. janvāra, kas pamatotas ar valstī apstiprinātajām dabas resursu nodokļa (DRN) izmaiņām. 

  DRN likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos 2021. gadā pieaugs līdz 65,00 EUR par tonnu (šobrīd tās apmērs ir 50,00 EUR par tonnu). Otrdien, 24. novembrī, ZAAO nosūtīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai apstiprināšanai jauno sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu. 

  Mainoties DRN likmei, tā attiecīgi ietekmēs arī atkritumu apsaimniekošanas kopējo maksu. 

  Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2021. gada 1. janvāra sadārdzināsies vidēji par 5%. Par 240 litru konteinera vienreizēju tukšošanu būs jāmaksā aptuveni 0,28 eiro vairāk, tas ir vidēji 5,90 eiro par viena 240 litru konteinera tukšošanas reizi. 1100 litru konteinera tukšošanas reize sadārdzinās vidēji par 1.30 eiro – viena šāda konteinera tukšošana maksās aptuveni 27 eiro). 

  Plānotā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Kocēnu novadā no 2021. gada 1. janvāra:

  PašvaldībaMaksa EUR/mbez PVN Maksājums par 240 l konteineru EUR ar PVN Maksājums par 1100 l konteineru
  EUR ar PVN
  Kocēnu novads20,475,9427,25

  Lai samazinātu individuālos tēriņus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ZAAO aicina iedzīvotājus izmantot uzņēmuma nodrošināto dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru – EKO laukumus, EKO punktus, kā arī vairākās pilsētteritorijās pieejamo individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātmājām. 

  Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas daļas speciālistiem epastā: zaao@zaao.lv vai pa tālr. 64281250.

  ZAAO ir pašvaldību uzņēmums, kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes 27 novadu teritorijās.

  Publicēja 2020. gada 1. dec. 03:43 plkst. Elīna Upīte
 • Kocēnu pamatskolas skolēni mācās maizes valodu
  Šajā mācību gadā Latvijas skolās 1., 4., 7. un 10. klasē sākusies lietpratībā īstenota mācību pieeja. Kocēnu pamatskolas 4.b klase, latviešu valodā apgūstot tēmu "Maizes valoda", līdztekus uzdevumam apkopot informāciju no dažādiem avotiem, nošķirt svarīgo no mazsvarīgā, rosināja klases audzinātāju Lāsmu Salnāju arī pašiem klasē izcept maizi.

  Vispirms skolēni atbilstoši mācību priekšmeta programmā paredzētajam tīmeklī un iespiestajos izdevumos meklēja informāciju par maizi, apkopoja iegūtās ziņas un prezentēja klasesbiedriem. Mācījās rakstīt definīcijas par dažādiem maizes veidiem Latvijā. Skolēni izvēlējās atšķirīgas valstis, lai noskaidrotu, kāda ir populārākā maize citur pasaulē. Skatījās video, kā top maize.

  Kad bija pienācis brīdis cept maizi klasē, cītīgi meklēja maizes receptes un domāja, kas ir nepieciešams un kāda elektroniskā iekārta XXI gadsimtā būtu vajadzīga, lai ieceri īstenotu. Rezultātā tapa pašcepta maize - Vīnes baltmaize (recepte tika uzlabota, pieliekot klāt dažādas sēkliņas). Lai maize būtu gardāka, skolēni izdomāja, ka varētu to ēst kopā ar ķiploku sviestu. Viss izdevās, ne tikvien latviešu valodā vajadzīgās prasmes apgūstot, bet izmēģinot arī mūsdienās esošās iespējas maizes cepšanā.

  Foto autore: Lāsma Salnāja.
  Publicēja 2020. gada 1. dec. 03:29 plkst. Elīna Upīte
 • Sākas pieteikšanās pirmajam atkritumu pārstrādes veicināšanas hakatonam “DaibeZero”
  Šā gada 1. decembrī sākas pieteikšanās Latvijā pirmajam atkritumu pārstrādes veicināšanas hakatonam “DaibeZero”. Komandu pieteikumus iespējams iesniegt līdz 2021. gada 17. janvārim.

  Pasākumu organizē SIA “ZAAO” kopā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, LIAA Valmieras biznesa inkubatoru, A/S “Valmieras stikla šķiedra” un citiem sadarbības partneriem, lai virzītos uz aprites ekonomikas īstenošanu un veicinātu atkritumu saimniecības attīstību, kā arī dotu iespēju jauniem uzņēmējiem, zinātniekiem un vides entuziastiem līdzdarboties Latvijai svarīgos procesos, radot inovācijas atkritumu izpētes un pārstrādes jomā trim atkritumu veidiem – riepām, stikla šķiedras atkritumiem un no atkritumiem iegūstamajam kurināmajam (NAIK).

  Hakatona norise plānota 2021. gada 20. un 21. februārī reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe” un Vidzemes olimpiskajā centrā.

  Pasākuma organizatori vērš uzmanību, ka atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu apjoms ir būtiski jāsamazina un jāpalielina to pārstrādes īpatsvars. Latvijā atkritumu pārstrādē joprojām ir brīvas nišas, lai varētu domāt par jaunu pārstrādes uzņēmumu veidošanos. Lai hakatona rezultātā komandām izdotos radīt un īstenot atkritumu pārstrādes idejas jaunu izejvielu vai materiālu radīšanai, ir piesaistīta spēcīga mentoru komanda, kura ar savām zināšanām un pieredzi komandām sniegs atbalstu gan komandu veidošanā, gan projektu vadībā, gan materiālzinātnē, tāpat arī prototipēšanā, ideju komercializēšanā un komunicēšanā.

  Labākās idejas paredzēts iesniegt Latvijas investīciju un attīstības aģentūrai tālākai attīstīšanai. Potenciālajam pārstrādes uzņēmuma veidotājam tiks piedāvātas iespējas infrastruktūras izveidei RAAC “Daibe”.

  Hakatona balvu fonds – 10 000 eiro.

  Pasākuma nolikums un pieteikšanās mājaslapā www.daibezero.lv. Komandās aicināti līdz 6 cilvēkiem, maksimālais komandu skaits – 10.

  Potenciālajām komandām, pēc iepriekšēja pieteikuma, 12.decembrī būs iespēja apmeklēt arī RAAC “Daibe”, lai klātienē novērtētu pārstrādei pakļaujamo materiālu veidu, apjomu un uzdotu interesējošos jautājumus.

  Hakatona “DaibeZero” ģenerālsponsors ir A/S “AJ Power Recycling”. Hakatonu atbalsta Valmieras Attīstības aģentūra, Koprades darbnīca “Dare”, SIA “Vidzemes olimpiskais centrs”, Valmieras peldbaseins, PIKC “Valmieras tehnikums”, Red Bull, Loftbergs, Grosbergs un citi.


  Publicēja 2020. gada 1. dec. 03:25 plkst. Elīna Upīte
 • Adventa laikā pie Rubenes baznīcas apskatāms iedzīvotāju kopīgi veidots un izgaismots vainags
  Pirmajā adventa svētdienā, 29. novembrī, Kocēnu novada pašvaldība aicināja ikvienu piedalīties svētku sajūtas radīšanā un visas dienas garumā sev vēlamā laikā pievienot līdzi paņemtos skujkoku zarus lielajam adventes vainagam, kas izveidots pie atjaunotās Rubenes evaņģēliski luteriskās baznīcas.

  Kopīgā darba rezultātu visu adventa laiku ir iespēja baudīt ikvienam – vainags ir papildināts ar gaismiņām, un 30. novembra vakarā pirmssvētku un gaidīšanas laika noskaņu jo īpašāku un gaišāku padarīja sniegs.
  Publicēja 2020. gada 1. dec. 03:11 plkst. Elīna Upīte
 • Stāsies spēkā jauni saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kocēnu novadā
  Ņemot vērā, ka Kocēnu novada domes 2011. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 5/2011 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kocēnu novadā” ir nepilnīgi un neatbilst aktuālajam normatīvajam regulējumam atkritumu apsaimniekošanas jomā, Kocēnu novada dome ir izdevusi jaunus saistošos noteikumus Nr. 9/2020 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kocēnu novadā”, kas stāsies spēkā 2020. gada 2. decembrī.

  Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, tādējādi samazinot atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu, kā arī veicinātu atkritumu rašanās samazināšanu, dabas resursu efektīvu izmantošanu, atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu apritē.

  Tajos paredzētas prasības atkritumu savākšanai Kocēnu novada administratīvajā teritorijā, norādot, ka sadzīves atkritumu savākšana Kocēnu novada administratīvajā teritorijā tiek veikta, izmantojot noteiktus atkritumu savākšanas veidus un infrastruktūru: atkritumu dalītās savākšanas punktus, tajā skaitā nodrošinot bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas iespēju, nešķiroto atkritumu konteineru novietnes, priekšapmaksas atkritumu maisus.

  Noteikumos ir norādīti Kocēnu novada pašvaldības, atkritumu radītāja, valdītāja, nekustamā īpašuma īpašnieka un apsaimniekotāja, publisko pasākumu rīkotāja un atkritumu apsaimniekotāja pienākumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.

  Saistošajos noteikumos izvirzītas arī prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai, nosakot, ka Kocēnu novada pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju rada atkritumu dalītās savākšanas, tajā skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas, iespēju Kocēnu novada teritorijā atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem un starp atkritumu apsaimniekotāju un Kocēnu novada pašvaldību noslēgtā līguma nosacījumiem.

  Tāpat ar saistošajiem noteikumiem noteikts, ka atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums apkopot un publicēt informāciju par Kocēnu novada administratīvajā teritorijā noslēgtajiem un nenoslēgtajiem līgumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Lai izpildītu ar saistošajiem noteikumiem uzlikto pienākumu, atkritumu apsaimniekotājam ir jāapkopo un jāpublicē informācija, piemēram, savā tīmekļvietnē vai atsevišķi izveidotā datu bāzē, ievērojot normatīvo aktu prasības attiecībā uz personas datu apstrādi. Ar šādu publiski pieejamu datu bāzi tiktu panākts, ka informācija par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir vai nav noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ir pieejama vienuviet, tā būtu viegli pārredzama un izkontrolējama. Attiecīgās datu bāzes publiska pieejamība dotu iespēju arī iedzīvotājiem ātri un pārskatāmi uzzināt informāciju par to, vai konkrētajā nekustamajā īpašumā ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

  Saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksts publicēts ŠEIT.
  Publicēja 2020. gada 1. dec. 02:47 plkst. Elīna Upīte
 • Kocēnu novada Valsts un pašvaldību vienotajam klientu apkalpošanas centram - 5 gadi
  Šī gada 2. novembrī apritēja pieci gadi, kopš Kocēnu novada pašvaldības administrācijā ir izveidots un iedzīvotājiem pieejami Kocēnu novada Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumi.

  Kocēnu novada Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) mērķis ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanu.

  Kocēnu novada domes VPVKAC klātienē var pieteikt noteiktus valsts iestāžu pakalpojumus: 
  1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA); 
  2. Valsts ieņēmumu dienests (VID); 
  3. Valsts zemes dienests (VZD); 
  4. Lauksaimniecības datu centrs (LDC); 
  5. Uzņēmumu reģistrs (UR); 
  6. Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA); 
  7. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP); 
  8. Valsts darba inspekcija (VDI); 
  9. Lauku atbalsta dienests (LAD).

  2019. gada nogalē un 2020. gadā Kocēnu VPVKAC pakalpojumu grozs tika papildināts trīs jauniem līgumiem, noslēdzot sadarbības līgumus ar: 
  • Būvniecības valsts kontroles biroju – iespējams saņemt informāciju par Būvniecības informācijas sistēmā pieejamiem pakalpojumiem: 
   • Informācija par BIS publiskās sistēmas sadaļu “E- pakalpojumi”; 
   • Informācija par BIS publiskās sistēmas lietotāja darba vietu; 
   • Palīdzība BIS e-pakalpojuma izmantošanā.
  • Veselības un darbnespēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju – saņemt informāciju par šādiem iestādes e-pakalpojumiem: 
   • Iesniegums VDEĀK par invaliditātes noteikšanu; 
   • Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai; 
   • Mani dati VDEĀK; 
   • Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana. 
  • Sociālās integrācijas valsts aģentūra – saņemt informāciju par iestādes pakalpojumiem: 
   • Profesionālās piemērotības noteikšana; 
   • Profesionālā rehabilitācija; 
   • Transportlīdzekļa pielāgošana.
  Informāciju un konsultācijas var saņemt: 
  • personīgi: Alejas ielā 8, Kocēnos; 
  • zvanot: 28675556, 66954826 (VPVKAC tālrunis, arī par www.latvija.lv pakalpojumiem).
  Ērtākai saziņai ar pašvaldību iesakām: 
  • Iesniegt e-iesniegumu, izmantojot portālu www.latvija.lv
  • Sūtīt jautājumu vai elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: info@kocenunovads.lv vai koceni@pakalpojumucentri.lv (par valsts iestāžu pakalpojumiem); 
  • Elektroniski parakstīts dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
  Publicēja 2020. gada 1. dec. 01:00 plkst. Elīna Upīte
 • Domes sēdē pieņemtie lēmumi
  Kocēnu novada domes sēdē 26. novembrī pieņemtie lēmumi:
  • nolēma piešķirt papildu finansējumu 5721 eiro apmērā jaunas pirmsskolas izglītības grupiņas izveidei Zilākalnā;
  • pamatojoties uz īrnieces iesniegumu ar lūgumu atļaut izpirkt no pašvaldības īrēto dzīvokli, nolēma uzsākt Kocēnu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Valmieras ielā 11-4, Zilākalnā atsavināšanu;
  • nolēma atsavināt nekustamo īpašumu, kas atrodas „Jaunveļķi”, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā, un sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 96880040201) 1,03 ha platībā, pārdodot to privātpersonai par 399,60 eiro (īpašuma novērtējums: 200 eiro, novērtējuma veikšana: 199,60 eiro);
  • nolēma atsavināt nekustamo īpašumu – zemes gabalu Avotu ielā 14, Rubenē, Kocēnu pagasts un pārdot iepriekšminēto zemes gabalu dzīvojamās ēkas nepabeigtas būvniecības stadijā īpašniekam par 3100 eiro;
  • apstiprināja pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Imanta ielā 9-9, Zilaiskalnā pārdošanas cenu 6900 eiro un nolēma slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar esošo dzīvokļa īrnieci;
  • apstiprināja pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Imanta ielā 10-10, Zilaiskalnā pārdošanas cenu 6500 eiro un nolēma slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar esošo dzīvokļa īrnieci;
  • apstiprināja pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Kultūras ielā 19-24, Zilaiskalnā pārdošanas cenu 6100 eiro un nolēma slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar esošo dzīvokļa īrnieci;
  • apstiprināja pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Miera ielā 3-14, Zilaiskalnā pārdošanas cenu 6400 eiro un nolēma slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar esošo dzīvokļa īrnieci;
  • apstiprināja pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Valmieras ielā 9-3, Zilaiskalnā pārdošanas cenu 4300 eiro un nolēma slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar esošo dzīvokļa īrnieci; 
  • nolēma atļaut SIA “Berga Vīns” ražot pašu ražotu vīnu (tai skaitā dzirkstošos ābolu, bērzu sulas, cidoniju vīnus), raudzētos dzērienus un pārējos alkoholiskos dzērienus no SIA “Berga Vīns” valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus un apstiprināt saražotā vīna, sidra daudzumu – līdz 10 000 litru pirmajā darbības gadā, turpmākajos gados – 15 000 litru gadā, nepārsniedzot absolūtā alkohola saturu 15%;
  • nolēma ar 2020. gada 23. oktobri izbeigt nomas tiesiskās attiecības ar Biedrību sporta klubs “EFEKTS” par trenažieru zāles un aerobikas zāles telpu nomu Kocēnu sporta namā (Alejas ielā 4, Kocēnos). Uzdeva Kocēnu sporta skolas sporta zāļu pārvaldniekam apzināt alternatīvu pielietojumu 184,2 m² plašajām telpām; 
  • nolēma pagarināt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu ar Ilzes Kuzmas ģimenes ārsta praksi par telpu nomu Kalna ielā 8-27, Rubenē, un noteica telpu nomas maksu par 1m² 0,70 EUR /m² mēnesī un pievienotās vērtības nodoklis. Nolēma piemērot Ilzes Kuzmas ģimenes ārsta praksei iznomājamām telpām 80% atlaidi mēnesī no telpu nomas maksas; 
  • apstiprināja 2020. gada 11. novembrī notikušās nekustamā īpašuma – zemes vienības “Jaunkārkliņi”, Zilālkalna pagastā izsoles rezultātus, pārdodot to fiziskai personai par 7130 eiro; 
  • apstiprināja 2020. gada 12. novembrī notikušās nekustamā īpašuma – dzīvokļa Miera ielā 3-24, Zilākalnā izsoles rezultātus, pārdodot to fiziskai personai par 7957 eiro; 
  • izskatot SIA “Klasmann-Deilmann Latvija” iesniegumu, nolēma atļaut atmežot meža zemi 32,10 ha platībā nekustamajā īpašumā “Rāķu purvs 4”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 9652 003 0066 un 9652 003 0027;
  • apstiprināja sadarbības līguma tekstu starp Kocēnu novada domi un Rubenes evaņģēliski luterisko draudzi. Sadarbības līguma ietvaros pašvaldība apņemas līdzfinansēt projektu “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos”, atbalstīt draudzes organizētos pasākumus, kas saistīti ar Rubenes baznīcas kā nozīmīga kultūrvēsturiskā pieminekļa saglabāšanu un atjaunošanu, un iespēju robežās līdzdarboties draudzes organizēto aktivitāšu popularizēšanā, savukārt draudze apņemas un nodrošina Rubenes baznīcas kā Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa un ar to saistītā nozīmīgā kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu, aizsargāšanu un ap to izveidoto pakalpojumu attīstību. Līgumā arī noteikts, ka Rubenes baznīca nozīmīgs kultūrvēsturiskā mantojuma objekts un tajā izveidotais tūrisma produkts “Rubenes baznīcas ekspozīcija “Pa Hronikas pēdām”” būs brīvi pieejams visiem iedzīvotājiem ne mazāk kā 10 gadus no brīža, kad projekts ir pilnībā pabeigts; 
  • nolēma veikt grozījumus apbalvojuma “Kocēnu novada sporta laureāts” nolikumā; 
  • apstiprināja Kocēnu novada domes saistošos noteikumus Nr. 11/2020 “Grozījumi 2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Kocēnu novadā””. Grozījumi paredz atbalstu līdz 2,50 eiro dienā apmērā ēdināšanas izmaksu segšanai ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti un kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, mācās pamatizglītības iestādē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, bet ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam; 
  • nolēma noteikt brīvpusdienu nodrošināšanu pārtikas paku veidā attālinātā mācību procesa laikā no 2020. gada 16. novembra izglītojamiem, kuri mācās Kocēnu novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs, un piešķirt vienam izglītojamam vienu pārtikas paku, kuras nominālvērtība ir 22,00 eiro. Pārtikas paku izmaksu aprēķinā par pamatu ņemta vienas dienas pusdienu cena 2,20 eiro. Pārtikas pakas sagatavo SIA “Glazūra”, kas iepirkumu procedūras rezultātā nodrošina ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Kocēnu novada izglītības iestādēs. Kocēnu novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs no valsts piešķirtajiem līdzekļiem tiek apmaksāta ēdināšana 1. – 4. klašu skolēniem, savukārt 5. – 9. klašu skolēniem pusdienu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem; 
  • nolēma piešķirt vienu sejas masku katrai trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes pilngadīgajai personai un bērnam no 13 gadu vecuma, uzrādot spēkā esošu izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam; 
  • apstiprināja vecāku maksu par bērna, kuram ir noteikta diagnoze “fenilketonūrija”, ēdināšanu Kocēnu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, 1,70 eiro dienā; 
  • nolēma turpināt pārstāvēt Kocēnu novada tūrisma produktus kopējā Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības piedāvājumā un piedalīties projektā “Gaujas Nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veidošanu” īstenošanā ar līdzfinansējumu 2021. gadā 4800 eiro; 
  • apstiprināja projekta “Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana, antropogēnās slodzes mazināšanai” kopējo summu 19 258,65 eiro, no kuriem 8944,32 eiro ir Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējums un 10 314,33 eiro – Kocēnu novada domes līdzfinansējums. Projekta ietvaros izgatavotas trīs ģērbtuves, iegādātas divas pārvietojamās tualetes, no kurām viena piemērota personām ar kustību traucējumiem, veikta topogrāfiskā uzmērīšana un projektēšana; 
  • nolēma nodot īres tiesību izsolei dzīvokli Imanta ielā 10-18, Zilākalnā. Dzīvokļa platība: 56,9 m2, kadastra apzīmējums: 9696 001 0077 001 018. Īres tiesību izsoles sākuma summa: 350 eiro, paredzot, ka īres tiesību nosolītā summa ir vienreizējs maksājums un maksa par šajā lēmumā minētās dzīvojamās telpas īri maksājama atbilstoši Kocēnu novada domes lēmumiem; 
  • nolēma nodot īres tiesību izsolei dzīvokli Valmieras ielā 9-6, Zilākalnā. Dzīvokļa platība: 50,10 m2, kadastra apzīmējums: 9696 001 0070 001 006. Īres tiesību izsoles sākuma summa: 350 eiro, paredzot, ka īres tiesību nosolītā summa ir vienreizējs maksājums un maksa par šajā lēmumā minētās dzīvojamās telpas īri maksājama atbilstoši Kocēnu novada domes lēmumiem; 
  • nolēma dāvināt vienu Kocēnu novada 2021. gada kalendāru katram Kocēnu novadā deklarētam senioram no 63 gadu vecuma, uzlikt par pienākumu Sociālajam dienestam organizēt kalendāru izsniegšanu Kocēnu novada pagastu pārvaldēs līdz 2021. gada 31. janvārim un senioru sarakstu sagatavošanu.
  Publicēja 2020. gada 1. dec. 00:35 plkst. Elīna Upīte
 • Stāvlaukuma pārbūves norise Vaidavā
  Kā iepriekš vēstīs, septembra nogalē tika uzsākti Kocēnu novada pašvaldības investīciju projekta “Vaidavas ciema centra laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtošana” 1. kārtas būvdarbi.

  Pašlaik, ņemot vērā laikapstākļus, būvdarbu procesā ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums. Aizvadīto divu mēnešu laikā ir izbūvēta lietus notekūdeņu novadīšanas sistēma, brauktuves daļā, kur ieklāta asfaltbetona seguma pirmā kārta, veikta pie stāvlaukuma esošās ietves pārbūve, izbūvēta jauna autobusu pieturvieta ar nojumi un papildināts ielu apgaismojums pie pieturvietas un gājēju pārejas. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma būvuzņēmējs ieklās vēl vienu asfaltbetona seguma kārtu, veiks ielas horizontālo apzīmējumu uzklāšanu un apzaļumošanas darbus.

  Līdz šim būvdarbu laikā slēgtais Skolas ielas posms transportlīdzekļu satiksmei ir atvērts, un no otrdienas, 1. decembra, autobusi kursēs no jaunās pieturvietas pie Vaidavas kultūras un amatniecības centra.

  Projekta īstenošanas rezultātā tiks novērsta lietus ūdens uzkrāšanās stāvlaukuma teritorijā, līdz šim tajā izveidojas apjomīgas peļķes un ziemā – bīstams apledojums, tiks skaidri iezīmētas automašīnu stāvvietas un palielināts to skaits, paredzot vietas 40 automašīnām, tajā skaitā trīs autostāvvietas personām ar invaliditāti, kā arī tiks atvieglota sabiedriskā transporta kustība.

  Būvdarbus veic SIA “Limbažu ceļi”, līguma summa 169 130,17 eiro, kas finansēta no Kocēnu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
  Publicēja 2020. gada 30. nov. 10:49 plkst. Elīna Upīte
 • Ziemeļvidzemes pamatskola aicina darbā nakts aukli
  Ziemeļvidzemes pamatskola aicina darbā uz nenoteiktu laiku NAKTS AUKLI (profesijas kods: 5311 01).

  Prasības:
  • Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība;
  • Vēlama nakts aukles darba pieredze skolā ar skolēniem, īpaši ar skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  • Labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
  • Atbildības sajūta un precizitāte;
  • Valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.

  Galvenie darba pienākumi:
  • Uzraudzīt skolēnu higiēnas prasību ievērošanu; vakaros un no rītiem palīdzēt (ja nepieciešams) skolēniem nomazgāties, sakārtot apģērbu, saklāt gultas;
  • Nodrošināt kārtību un klusumu naktsmiera laikā;
  • Atbildēt par izglītojamo veselību un dzīvību diennakts laikā;
  • Ievērot savstarpējās kultūras un uzvedības normas.

  Summētais darba laiks: 30 - 40 stundas nedēļā.

  Bruto alga: 3,08 EUR/ stundā, 50% piemaksa par nakts darbu.

  Darba vieta: Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads.

  CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi ziemelvidzeme@kocenunovads.lv līdz 2020. gada 4. decembrim. Tālrunis uzziņām 26423042.
  Publicēja 2020. gada 30. nov. 07:27 plkst. Elīna Upīte
Parāda ziņas 1 - 15 no 4312. Skatīt vēl »

Kocēnos notiks bezmaksas seminārs par meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanu

Publicēja 2017. gada 17. janv. 07:02Krista Gromova

2017.gada 10. februārī, plkst. 10.00 Kocēnu kultūras namā norisināsies seminārs par meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanu, meliorācijas ietekmi uz vidi un meža ražību, kā arī par meža sertifikāciju, vides un darba aizsardzību mežsaimniecībā. 

Pasākumā būs iespēja uzzināt informāciju par:
 • meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanas nepieciešamību;
 • ekonomiskā pamatojuma izstrādi;
 • meža novērtēšanu, meža ekoloģiju un tipoloģiju;
 • meža audzēšanas ietekmi uz meža nākotnes vērtību;
 • meliorācijas pamatojumu, tās nozīmi meža ražības paaugstināšanā;
 • meža meliorācijas sistēmu ierīkošanu;
 • meža meliorācijas sistēmu renovācijas ietekmi uz vidi;
 • meliorācijas ietekmi uz lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras nozari;
 • informāciju par Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociāciju tās mērķiem, uzdevumiem un iespējām;
 • meža sertifikācijas vidi, standartiem un principiem;
 • vides, sociālās un ekonomiskās interešu sabalansēšanu apsaimniekojamā teritorijā;
 • vides un darba aizsardzību mežsaimniecībā.

Piedalīšanās seminārā ir bez maksas.
Vairāk informācijas var uzzināt, zvanot pa tālr. 25414008.
Semināru organizē LVMI “Silava”.


1-1 of 1