Ziņas

Pēdējās ziņas

 • Rubenē aizvadīts 3x3 florbola turnīrs meitenēm

  Kocēnu sporta skola 14. decembrī organizēja 3 pret 3 turnīru jaunākajām Sporta skolas audzēknēm. Turnīrs notika Rubenes pamatskolā, divās vecuma grupās: 2006.un 2007.gadā dzimušās meitenes un 2008.gadā dzimušās un jaunākas meitenes.
  Pavisam dalību pieteikušas bija 17 komandas - no Kocēniem, Rubenes, Valmieras, Dikļiem, Stalbes, Baložiem, Ķekavas un Tērvetes.  Par turnīra rezultātiem vēl informēsim!

  Plašāku foto galeriju meklē ŠEIT!

  Publicēja 2017. gada 14. dec. 23:17 plkst. Kristers Blūms
 • Kocēnos skatāma izstāde "Latviešu oriģinālliteratūra Latvijas bibliotēkās"

  Kocēnu pagasta 1. bibliotēkā līdz 10. janvārim apskatāma Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursa LNB izstrādātā projekta "Latviešu oriģinālliteratūra Latvijas bibliotēkās" grāmatu izstāde.   Eksemplāri pieejami lasītājiem līdzņemšanai.
  Pateicoties krājuma atbalsta projektiem, publiskajās bibliotēkās lasītājiem ir iespēja saņemt vērtīgākos un kvalitatīvākos latviešu oriģinālliteratūras izdevumus. Ar šiem projektiem tiek sniegts atbalsts Latvijas publiskajām bibliotēkām,  lasītājiem, izdevējiem un arī grāmatu autoriem, rakstniekiem, tulkotājiem.
  Publicēja 2017. gada 14. dec. 22:41 plkst. Kristers Blūms
 • Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna publiskajā apspriedē diskutē par plānotajiem sabiedrībā balstītajiem sociālajiem pakalpojumiem

  12.decembrī Valmierā notika Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam publiskā apspriede, uz kuru pulcējās pašvaldību un citu organizāciju pārstāvji. Apspriedes dalībnieki izmantoja iespēju uzdot jautājumus plāna izstrādātājiem SIA “Dynamic University”, kā arī VPR pārstāvjiem par  plānoto sociālo pakalpojumu izvietojumu deinstitucionalizācijas projekta ietvaros.
   
  Kā atzina plāna izstrādātāji, dokuments tapis ciešā sadarbībā ar Vidzemes pašvaldībām – par tā saturu vairākkārtīgi diskutēts ar pašvaldības priekšsēdētājiem un sociālo dienestu pārstāvjiem.
   
  Plāns veidots pamatojoties uz deinstitucionalizācijas projekta ietvaros  veiktajiem mērķgrupu individuālajiem izvērtējumiem, kā arī esošo sociālo un vispārējo pakalpojumu pieejamības izvērtējumiem pašvaldībās (t.sk. kaimiņpašvaldībās).  Plāna izstrāde veikta sadarbībā gan ar pašvaldību un sociālo dienestu pārstāvjiem kā pakalpojuma nodrošinātājiem, gan sociālo pakalpojumu sniedzējiem, NVO sektora pārstāvjiem, VPR Attīstības padomes locekļiem, mērķgrupu interešu pārstāvjiem u.c.
   
  Apspriedes laikā klātesošie tika informēti par deinstitucionalizācijas procesu Latvijā un izvirzītajiem mērķiem Vidzemē. Tāpat tika iezīmēts jaunattīstītāmo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu plānotais novietojums, potenciālais klientu loks un aprēķinātais finansējums pakalpojumu izveidošanai. Kā uzsvēra plāna izstrādātāji – mērķis šim procesam un konkrētajam plānam ir viens: radīt deinstitucionalizācijas projekta mērķgrupu pārstāvjiem iespēju dzīvot sabiedrībā.
   
  Šobrīd ārpusģimenes aprūpē Vidzemē atrodas 736 bērni, no kuriem 15% atrodas institūcijās. Turklāt saskaņā ar pašvaldību sniegtajiem datiem, gandrīz 600 bērnus var uzskatīt par t.s. ”riska bērniem”, kuriem ģimenes situācijas dēļ ir liels risks nokļūt institūcijās. Šobrīd individuālie izvērtējumi veikti 156 bērniem. Jau zināms, ka šobrīd valsts politika paredz ievērojamu atbalstu audžuģimeņu institūta stiprināšanai, kas arī būtu deinstitucionalizācijas procesa virsmērķis attiecībā uz šo mērķgrupu – katram bērnam jādzīvo ģimenē. Kopumā Vidzemes plānošanas reģionā šobrīd darbojas 9 bērnu sociālās aprūpes iestādes – trīs no tām ir privātas organizācijas, pārējās sešas atrodas pašvaldību pārziņā. Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros divas pašvaldību pārziņā esošās bērnu sociālās aprūpes iestādes rekomendēts slēgt.
   
  Vēl viena deinstitucionalizācijas projekta mērķgrupa ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Šobrīd projektā ar šādiem traucējumiem izvērtēti 296 bērni, tomēr kopumā projektā paredzēts identificēt 420 Vidzemes reģiona bērnu vajadzības. Apkopojot plānos atspoguļoto informāciju, šobrīd zināms, ka visvairāk konkrētajai mērķgrupai nepieciešams nodrošināt hidroterapijas, fizioterapijas, kanisterapijas, reitterapijas un mākslas terapijas nodarbības, kā arī dienas aprūpes centra pakalpojumu un “atelpas brīža” pakalpojumu. Plānojot pakalpojumu novietojumu reģionā, “Atelpas brīža” pakalpojumu  iecerēts veidot Cēsu novadā, Madonas novadā un Valmieras pilsētā, savukārt dienas aprūpes centrus Alūksnes, Cēsu, Madonas, Smiltenes novados, kā arī Valmierā. Tas gan nenozīmē, ka pakalpojumu būs iespējams saņemt tikai šo konkrēto pašvaldību iedzīvotājiem - pašvaldību starpā tiks veidotas t.s. funkcionālās saites, kas nozīmē, ka konkrētos pakalpojumus varēs saņemt arī kaimiņnovados dzīvojošie mērķgrupas pārstāvji. Ar šo jau šobrīd rēķinās pašvaldības, kas apņēmušās veidot jaunus sociālos pakalpojumus.
   
  Projekta ieviešanas laikā plānots apzināt 476 personu ar garīga rakstura traucējumiem vajadzības, šobrīd individuālie izvērtējumi veikti 208 personām, no kurām 147 personas dzīvo sabiedrībā, bet 61  - institūcijās. Šobrīd individuālo izvērtējumu apkopojums uzskatāmi liecina, ka šai mērķgrupai visvairāk nepieciešams nodrošināt tieši dienas aprūpes centru pakalpojumus, kā arī nepieciešams veidot grupu dzīvokļus un specializētās darbnīcas.
  Eksperti, kas piedalījušies plāna izstrādē uzsvēra, ka specializētās darbnīcas var kalpot par vienu no galvenajiem instrumentiem, lai sagatavotu jauniešus ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgām darba gaitām.
   
  Šobrīd plānā apkopotā informācija liecina, ka 16 pašvaldības Vidzemes plānošanas reģionā projekta ietvaros plāno piesaistīt Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus infrastruktūras attīstīšanai, veidojot jaunus vai uzlabojot jau esošos pakalpojumus. Jāpiebilst, ka Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības plāno apgūt  šobrīd Latvijā otro lielāko ERAF finansējuma kvotu, kas tiks piešķirta infrastruktūras izveidei pašvaldībās – kvota tiek noteikta vadoties pēc  mērķgrupas personu skaita, kas tiks iesaistīta projektā.
   
  Apspriedes dalībnieki uzsvēra ka īpaši nepieciešams domāt par atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tostarp arī viņu ģimenes locekļiem, kā arī aktīvi jāstrādā ar sabiedrību, lai tajā veidotos izpratne un empātija par konkrēto mērķgrupu pārstāvjiem. Tāpat nepieciešams stiprināt pašvaldību sadarbību sociālo pakalpojumu attīstīšanai, veidojot pārdomātu un ilgtspējīgu piedāvājumu saviem iedzīvotājiem – deinstitucionalizācijas mērķgrupu pārstāvjiem un viņu ģimenēm. Izšķiroša loma būs arī izveidoto pakalpojumu kvalitātei, te lielākā atbildība un iniciatīva jāuzņemas pašām pašvaldībām, kuras pakalpojumus veidos.
   
  Sanāksme tika noslēgta ar deinstitucionalizācijas plāna eksperta Viestura Kleinberga secinājumu: “Iedzīvotāji ir kļuvuši gudrāki. Viņi apzinās, kas tiem pienākas un ka pašvaldība ir atbildīga par to, lai nodrošinātu iespēju sociālos pakalpojumus saņemt.”
   
  Atgādinām, ka ikviens interesents aicināts iesūtīt savus komentārus vai ieteikumus Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam uzlabošanai. Priekšlikumus iespējams iesniegt līdz 2017. gada 27.decembrim. Vairāk informācijas ŠEIT.
   
  Vairāk informācijas: Laine Zālīte, projekta “Vidzeme iekļauj” sociālo pakalpojumu eksperte, laine.zalite@vidzeme.lv; mob.t. 26536286.


  Publicēja 2017. gada 14. dec. 05:29 plkst. Kristers Blūms
 • Aicinām uz Ziemassvētku tirdziņu Vaidavas kultūras un amatniecības centrā

  2017. gada 22. decembrī no plkst. 18:00 Vaidavas un kultūras amatniecības centrā norisināsies Ziemassvētku tirdziņš, kur ikviens varēs paspēt iegādāties kādu kārumu un, varbūt, pat vēl kādu Ziemassvētku dāvanu!

  Tirgotājiem iepriekš pieteikties pie Zeltītes Kavieres (29432170) vai Initas Jurgenbergas (27891681).


  Publicēja 2017. gada 14. dec. 01:41 plkst. Kristers Blūms
 • Sveču mežs iemirdzēsies Sietiņiezī

  Pirmajos Ziemassvētkos, 25.decembrī, no plkst.16.00, ar vairāk nekā 2000 svecēm un 1000 gaismas lukturīšiem, tiks izgaismots baltā smilšakmens atsegums – Sietiņiezis, kas atrodas Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā, bet tā mežs atklās savu iemītnieku atstātās pēdas smiltīs un sveču gaismā ierāmēs meža skaistākos skatus.

  Jau ceturto gadu pēc kārtas noskaņu pasākums „Sveču mežs” aicina uz maģisku kopābūšanu sveču gaismā, kuras laikā, kopā ar zinātnisko teātri Laboratorium saldēsim sniegu, ja tas nebūs, vai pārbaudīsim uguns maģiskās īpašības, ja sniegs būs. Tāpat gaidīsim bērnus radošajā sniega bumbu veidošanas darbnīcā, kā arī aicinām iepazīt meža zvēru dzīvi smilšu kino seansos. 
  Pēc pastaigas pa izgaismotajām Sietiņieža takām, kurās sveču gaismā ierāmēsim meža skaistākos skatus, aicinām Jūs ieklausīties Ziemassvētku skaņās kopā ar Armandu, Raimondu un Salvi no grupas Apvedceļš un iepirkties mājražotāju tirdziņā.

  Kā katru gadu, pasākuma apmeklētājus gaida uguns skulptūru iemirdzēšanās un sveču mandalas visā parka teritorijā.
  INFORMĀCIJA PAR SATIKSMES KUSTĪBU PASĀKUMA LAIKĀ. Sietiņieža tuvējo māju “Sietiņi” saimnieki pasākuma automašīnu novietošanai atvēlējuši ganību lauku. Lai mazajiem (un arī lielajiem) nebūtu jāmēro ceļš no autostāvvietas līdz “Sveču mežam,” esam paredzējuši, ka autovadītājiem būs iespēja iebraukt līdz ieejai Sietiņiezī, izlaist pasažierus un pašiem doties atpakaļ uz stāvlaukumu pie “Sietiņu” mājām. Tur, pēc auto novietošanas, Jūs sagaidīs silta tēja un VTU Valmiera mikroautobuss, kas Jūs nogādās atpakaļ pie ieejas Sietiņiezī. Atpakaļceļā darbosies šī pati sistēma. Lūdzam autovadītājus ceļa posmā no pagrieziena uz Sietiņiezi līdz ieejai Sietiņiezī (ceļš V189) nenovietot automašīnas nevienā no ceļa pusēm!

  Vairāk par pasākumu: www.facebook.com/svecumezs

  Zane Rašmane
  Sveču meža idejas un realizācijas autore
  Mob.tel. 29189734

  Publicēja 2017. gada 13. dec. 00:34 plkst. Kristers Blūms
 • Apkopotas aktuālās apkures cenas Kocēnu novada ciematu daudzdzīvokļu mājām

  Kocēnu novada pašvaldības mājaslapā, sadaļā PAŠVALDĪBA - KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA - SILTUMENERĢIJAS IZMAKSAS apkopoti jaunākie dati par 1m2 izmaksām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās oktobra un novembra mēnesī.

  Publicēja 2017. gada 12. dec. 22:54 plkst. Kristers Blūms
 • Kocēnu novadā ar trim koncertiem uzstāsies dziedātājs Ainars Bumbieris
   
  17. decembrī Kocēnu novadā ar trim koncertiem uzstāsies dziedātājs Ainars Bumbieris, piedāvājot novada iedzīvotājiem un visiem koncertprogrammu "Trīs soļi līdz Jaunam gadam". 
  Plkst. 13.00 koncerts Zilākalna kultūra namā, plkst. 16.00 Bērzaines tautas namā, bet plkst.  20.00 Vaidavas kultūras un amatniecības centrā. Visos Koncertos ieeja bez maksas!
  Publicēja 2017. gada 12. dec. 07:02 plkst. Kristers Blūms
 • Konkursa ’’Skaistākā dzīves vieta un vide Kocēnu novadā’’ video atskats

  Piedāvājam iepazīties ar 2017. gada konkursa ’’Skaistākā dzīves vieta un vide Kocēnu novadā’’ laureātiem Kocēnu novada Youtube kontā!


  Šogad Kocēnu novada pašvaldība apsekoja un sveica 10 skaistākās dzīves vietas un to saimniekus – Krēsliņu ģimeni, Ņikitinu ģimeni, Dzintru Danovsku, Bitmaņu ģimeni, Šķērstiņu ģimeni, Vagaru ģimeni, Vītolu ģimeni, Viju Nīmani, Lieni Liniņu un Arturu Kļaviņu un Vaseru ģimeni.

  Publicēja 2017. gada 13. dec. 01:02 plkst. Kristers Blūms
 • Izdota ”Liesma” rubrika “Dzīves vide Ziemeļvidzemē — mūsu kopējā telpa” ietverot informāciju par Kocēnu novadu.

  Aicinām iepazīties ar Ziemeļvidzemes laikraksta ”Liesma” rubriku “Dzīves vide Ziemeļvidzemē — mūsu kopējā telpa”, kurā ietverta arī informācija par Kocēnu novadu.

  Decembra izdevumā par Kocēnu novadu lasiet:
  • Dzīve jāsakārto līdz piecdesmit...
  • Par dzīvi un mīlestību
  • Veicina jaunatnes politiku
  • Dzīvot ir interesanti!
  • Dikliešu 100 vārdi Latvijai

  Ar 2017. gada 7. decembra izdevumu iepazīsties šeit!
  Publicēja 2017. gada 12. dec. 00:55 plkst. Kristers Blūms
 • Aizvadīts Kocēnu novada slēgtais čempionāts novusā
  3.decembrī, Vaidavā norisinājās Kocēnu novada slēgtais čempionāts novusā. 

  Vietu sadalījums:
  Zēni ar nelielām spēles prasmēm 1.vieta - Rihards Žugs;
  Vīri ar labām spēles prasmēm 1. vieta -  Aleksejs Mironovs;
  Vīri ar nelielām spēles prasmēm 1. vieta -  Pēteris Goldšteins;
  Meitenes un dāmas ar nelielām spēles prasmēm 1. vieta -  Karlīna Marena un  Diāna Sirmā;
  Meitenes un dāmas ar labām spēles prasmēm 1. vieta -  Evelīna Sirmā un  Ingrida Ozola.

  Ar pārējiem turnīra rezultātiem var iepazīties Vaidavas novusa kluba mājaslapā 

   


  Savukārt, 17.decembrī norisināsies turnīra ’’Vaidavas Kauss 2017’’, 6.- noslēdzošais posms.Kopumā Vaidavas kausā šogad piedalījušies 108 dalībnieki, no kuriem noskaidroti 16 labākie, kuri svētdien sacentīsies par godalgotām vietām.

  17. decembrī Vaidavā laipni gaidīti tiek visu Vaidavas kausa posmu dalībnieki, arī tie, kuri nav iekļuvuši 16 labāko dalībnieku grupā. Tiks izspēlēts Cerību kauss, Vaidavas dāmu un kopvērtējuma kausi.
  Sacensības organizē Vaidavas novusa klubs, atbalsta Kocēnu novada dome.


  Publicēja 2017. gada 12. dec. 00:22 plkst. Kristers Blūms
 • Kocēnu kultūras namā izskanējusi koncertprogramma “Dziediet visi vienu dziesmu”

  10.decembrī Kocēnu kultūra namā izskanējis valsts simtgadei dāvināts pirmatskaņojums – koncertprogramma “Dziediet visi vienu dziesmu”.

  Koncertā pie klavierēm komponisti Ingmārs Zemzars un Emīls Zilberts. Koncertu kuplina mākslinieki Mārtiņš Roziņš (kontrabass) un Anete Toča (flauta), Kocēnu novada vokālā grupa IMERA un vokālā grupa "TAKA".

  Klausītāju baudījumam tika sniegta profesionāla, kvalitatīva Vidzemes komponistu Emīla Zilberta un Ingmara Zemzara koncertprogramma ar šogad tapušiem jaundarbiem, kuri radīti speciāli apvienotajam Kocēnu un Burtnieku novada divu paaudžu korim. Projekts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Vidzemes plānošanas reģiona, Latvijas valsts mežu, Burtnieku un Kocēnu novada domes atbalstu.
    

   

  Publicēja 2017. gada 11. dec. 01:38 plkst. Kristers Blūms
 • “Valmiera/ORDO” spēlētāji viesojas Kocēnu pamatskolā

  Ceturtdien, 7.decembrī “Valmiera/ORDO” spēlētāji Jānis Kaufmanis un Edmunds Elksnis projekta “Spēlē kopā ar Valmiera/ORDO” ietvaros viesojās Kocēnos, kur vadīja sporta stundu Kocēnu pamatskolas pirmklasniekiem. 

  Nodarbības ievadā abi valmieriešu aizsargi, kuri dzīvē ir arī labi draugi, ar mazajiem pirmklasniekiem kopīgi iesildījās, bet tās turpinājumā sekoja stafete ar basketbola elementiem, kā arī pati basketbola spēle. Pēc nodarbības mazie pirmklasnieki neslēpa savu gandarījumu par nodarbībā piedzīvoto un iegūtajiem jaunajiem draugiem, savukārt Edmunds un Jānis priecājās par iespēju uz kādu mirkli izrauties no ierastās treniņu ikdienas. Paldies Kocēnu pamatskolai par jauko uzņemšanu!

  Projekta “Spēlē kopā ar Valmiera/ORDO” mērķis ir popularizēt aktīvu, veselīgu dzīvesveidu, “Valmiera/ORDO” LBL1/BBL komandas basketbolistiem piedaloties sporta stundās un rādot pozitīvo piemēru par sportisku dzīvesveidu. Projekts tika aizsākts 2015./2016. gada basketbola sezonā un kopumā divu sezonu laikā kluba spēlētāji novadījuši vairāk kā divdesmit nodarbību dažādās Valmieras un Vidzemes skolās.  Šosezon basketbolisti viesosies sākumskolu pirmajās klasēs, vadīs sporta stundas, sportos kopā ar bērniem un atbildēs uz tos interesējošiem jautājumiem par basketbolistu ikdienu. Projekts ilgs visu sezonu un tā ietvaros plānots viesoties, vismaz, sešās skolās.

  Projektu atbalsta un sportotājiem enerģiju dāvā “Zelta zirgs” – Valmiermuižas iesala dzēriens no Latvijas graudiem. “Zelta zirgs” ir dabiskākais (bez pievienota cukura un konservantiem) un latviskākais spēka dzēriens. Tas satur dabīgos B grupas vitamīnus, kas ieteicami cilvēku uzturā (it īpaši arī sportistiem), tādēļ pēc aktīvas sportošanas “Valmiera/ORDO” dāvina iesala dzērienu “Zelta zirgs” projekta dalībniekiem.  

  Foto: Edgars Vaivads

  Informāciju sagatavoja:
  "Basketbola kluba Valmiera"
  Sabiedrisko attiecību daļa
  Info@bkvalmiera.lv


  Publicēja 2017. gada 8. dec. 04:43 plkst. Kristers Blūms
 • Aicinām aizpildīt aptaujas anketu Kocēnu novada jaunatnes darba uzlabošanai

  Sekmīgākai jaunatnes darba izpētei Kocēnu novadā sagatavota aptaujas anketa ar mērķi apzināt Kocēnu novadā dzīvojošos jauniešus, lai veicinātu Kocēnu novada jauniešu aktivitāti un interesi par Kocēnu novadā notiekošajiem pasākumiem un aktivitātēm.

  Personīgā informācija netiks publicēta vai jebkādā citā veidā tiražēta.
  Kocēnu novada dome nodrošina Personu datu konfidencialitāti, dati tiks izmantoti tikai Kocēnu novada Kultūras, sporta un jauniešu nodaļas darbības nodrošināšanai jaunatnes jomā, lai sekmīgāk organizētu jauniešu kustību novadā.

  Publicēja 2017. gada 8. dec. 04:26 plkst. Kristers Blūms
 • 13. decembrī uzņēmējus aicina uz semināru Valmierā ''Vai eko-inovācijas un IKT risinājumi var uzlabot Vidzemes uzņēmēja konkurētspēju?''

  Videi draudzīgas inovācijas un uzņēmējdarbība, ilgtspējīga attīstība un ietekmes uz vidi mazināšana ir jautājumi, kas pēdējos gados ir kļuvuši nozīmīgi, lai veicinātu uzņēmumu konkurētspēju. Šobrīd to visu vienā vārdā sauc par par eko-inovācijām.
   
  Vidzemes plānošanas reģions projekta SUPER ietvaros 13. decembrī Valmierā (Tērbatas ielā 10) organizē darba semināru, kurā interesentiem būs iespēja uzzināt jaunākās attīstības iespējas un idejas resursu efektīvai izmantošanai, lietojot informācijas tehnoloģijas.  Pasākumā plānotas diskusijas kopā ar Vidzemes Augstskolas pārstāvjiem, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tehnoloģiju skautiem IKT jomā,  IT klastera pārstāvi, SIA ZAAO un citiem progresīviem jomas speciālistiem un entuziastiem.
   
  Plašāku informāciju par semināra norisi, darba kārtību un programmu meklē Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā!

  Interesenti aicināti pieteikt savu dalību seminārā līdz 11. decembrim, plkst.10:00 VPR mājaslapā, sadaļā “Semināri VPR”.
  Papildu jautājumi: Laima Engere, projekta SUPER vadītāja, mob.t. 28376912, laima.engere@vidzeme.lv.  Publicēja 2017. gada 8. dec. 00:47 plkst. Kristers Blūms
 • Iedegta egle pie Kocēnu novada pašvaldības ēkas

  2017. gada 7.decembrī plkst. 17.00 pie Kocēnu novada pašvaldības ēkas norisinājās Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums.

  Pasākumu, galvenokārt, apmeklēja vietējie iedzīvotāji – vecāki ar bērniem, kuriem pirms egles iedegšanas bija iespēja piedalīties rotaļās un atrakcijās kopā ar Pelīti un Ziemassvētku vecīti. Tāpat, Ziemassvētku vecītis bērniem, kuri palīdzēja uzburt svētku brīnumu un iedegt eglīti bija sarūpējis arī kādu mazu kārumu.


  Publicēja 2017. gada 7. dec. 23:25 plkst. Kristers Blūms
Parāda ziņas 1 - 15 no 2679. Skatīt vēl »

Kocēnos notiks bezmaksas seminārs par meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanu

Publicēja 2017. gada 17. janv. 07:02Krista Gromova

2017.gada 10. februārī, plkst. 10.00 Kocēnu kultūras namā norisināsies seminārs par meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanu, meliorācijas ietekmi uz vidi un meža ražību, kā arī par meža sertifikāciju, vides un darba aizsardzību mežsaimniecībā. 

Pasākumā būs iespēja uzzināt informāciju par:
 • meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanas nepieciešamību;
 • ekonomiskā pamatojuma izstrādi;
 • meža novērtēšanu, meža ekoloģiju un tipoloģiju;
 • meža audzēšanas ietekmi uz meža nākotnes vērtību;
 • meliorācijas pamatojumu, tās nozīmi meža ražības paaugstināšanā;
 • meža meliorācijas sistēmu ierīkošanu;
 • meža meliorācijas sistēmu renovācijas ietekmi uz vidi;
 • meliorācijas ietekmi uz lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras nozari;
 • informāciju par Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociāciju tās mērķiem, uzdevumiem un iespējām;
 • meža sertifikācijas vidi, standartiem un principiem;
 • vides, sociālās un ekonomiskās interešu sabalansēšanu apsaimniekojamā teritorijā;
 • vides un darba aizsardzību mežsaimniecībā.

Piedalīšanās seminārā ir bez maksas.
Vairāk informācijas var uzzināt, zvanot pa tālr. 25414008.
Semināru organizē LVMI “Silava”.


1-1 of 1