Ziņas

Pēdējās ziņas

 • Informācija par pastāvīgo komiteju sēžu grafiku
  Kocēnu novada domes pastāvīgo komiteju sēžu un domes sēdes norises grafiks:

  - 23. janvārī plkst. 10.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde;
  - 23. janvārī plkst. 13.00 Sociālo lietu komitejas sēde;
  - 23. janvārī plkst. 14.00 Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēde;
  - 23. janvārī plkst. 15.30 Finanšu komitejas sēde;
  - 30. janvārī plkst. 10.00 Kocēnu novada domes sēde.

  Sēdes norisināsies Kocēnu kultūras nama lielajā zālē Alejas ielā 3, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.
  Publicēja plkst. Elīna Upīte
 • Aicinām izvirzīt pretendentus "Kocēnu novada uzņēmēju gada balvai – 2019"
  13. martā Vaidavas kultūras un amatniecības centrā norisināsies tradicionālais Kocēnu novada pašvaldības rīkotais uzņēmēju godināšanas pasākums, kura ietvaros pašvaldība izteiks pateicību uzņēmējiem, zemniekiem, tūrisma uzņēmējiem, amatniekiem un mājražotājiem par devumu novada ekonomikas stiprināšanā, labklājības un atpazīstamības vairošanā. Vienlaikus pasākums ir arī iespēja uzņēmējiem savstarpēji iepazīties, veidot jaunus kontaktus un uzzināt par uzņēmējdarbības attīstības iespējām.

  Kocēnu novada pašvaldība aicina ikvienu interesentu izvirzīt pretendentus apbalvojuma saņemšanai deviņās nominācijās: “Gada ražotājs”, “Gada lauksaimnieks”, “Gada tūrisma uzņēmējs”, “Gada amatnieks/mājražotājs”, “Ģimene lauku sētā”, “Rosīgie jaunieši”, “Gada jaunums”, “Kocēnu novada vārda popularizētājs” un “Gada pakalpojumu sniedzējs”.

  Lai pieteiktu pretendentu, jāaizpilda pieteikuma forma, kurā jānorāda uzņēmuma nosaukums vai pašnodarbinātās personas vārds, uzvārds un jāpievieno īss apraksts, kurā jāpamato, kāpēc, Jūsuprāt, šis pretendents ir pelnījis saņemt nomināciju “Kocēnu novada uzņēmēju gada balvā - 2019”. Gaidīsim pieteikumus ne tikai par uzņēmējiem, kuri savu darbību ir nostabilizējuši, bet arī par jaunajiem uzņēmējiem, kas nesen uzsākuši darbību Kocēnu novadā. Dalībai konkursā konkrētās nominācijās aicinām nepieteikt iepriekšējo trīs gadu konkrēto nomināciju uzvarētājus.

  Pieteikumu iespējams iesniegt četros veidos:
  • aizpildot pieteikuma anketu internetā, saite publicēta ŠEIT
  • aizpildot pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma “Kocēnu Novada Vēstis” Nr. 158 publicēto pieteikuma anketu;
  • rakstiskā veidā, brīvā formā sagatavojot informāciju par pretendentu, un šo pieteikumu iesniedzot Kocēnu novada pašvaldības administrācijā Kocēnos vai pagastu pārvaldēs pie sekretāres – kasieres (Rubenes ciemā – pie kasieres sporta namā); 
  • sūtot īsziņu ar informāciju par pretendentu uz tālr. 26328943.
  Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 24.01.2020.

  Aizvadīto trīs gadu laureātu saraksts (2016. – 2018. gads): nominācija “Gada ražotājs” – SIA “Silviko”, Z/S “Zilūži”; “Gada lauksaimnieks” – Z/S “Zilūži”, Z/S “Kaņepītes”, Z/S “Kārļi”; “Gada tūrisma uzņēmējs” – Daiga Liepiņa, brīvdienu māja “Pilskalni”, SIA “Ezergribieši”; “Gada amatnieks/mājražotājs” – konservu darbnīca “Mežāzis”, Inese Kušķe, SIA “Vīna darītava “Matilde””; “Ģimene lauku sētā” – Valdmaņu ģimene, Gaiļu ģimene, Grasbergu ģimene; “Rosīgie jaunieši” – Nauris Jurgenbergs un Guntars Eglītis (SIA “Cooperative”), Kristaps Zīverts (Z/S “Kalnozoli”); “Gada jaunums” – SIA “Apbedīšanas nams – krematorija”, SIA “Dainar”, SIA “Kocēnu korti” – Bestes apartamenti; “Kocēnu novada vārda popularizētājs” – Z/S “Zilūži”, Zeltīte Kaviere; “Gada pakalpojumu sniedzējs” – SIA “Vectēvs”, SIA “AK-12”, SIA “Daupro”; papildu nominācijas, kas iekļautas pēc komisijas ierosinājuma, “Gada inovācija” – pasākums “Mālēdiens”; “Gada būve” – SIA “BYKO-LAT”, pirts Dikļu pagasta “Bužās”; “Gada finanšu zelts” – SIA “Klasmann Deilmann Latvia” un SIA “AK 12”.
  Publicēja 2020. gada 19. janv. 22:43 plkst. Kristers Blūms
 • Valsts meža dienests līdz 1. februārim no meža īpašniekiem gaida pārskatus
  Meža likumā teikts, ka meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību. Par iesniegtās informācijas patiesumu atbildīgs meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Pārskatus gatavo par koku ciršanu, meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu, jaunaudžu kopšanu un citām darbībām, ja tās veiktas 2019. gadā. 

  Sagatavojot pārskatus uzmanību vajadzētu pievērst dokumentu sagatavošanas kvalitātei. Korekti jāatspoguļo īpašnieka vai pilnvarotās personas dati - vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta, tālrunis, elektroniskā pasta adrese, īpašuma un zemes vienības kadastra apzīmējums, meža kvartāla un nogabala numurs, cirsmas platība, cirtes izpildes veids un protams nocirstās koksnes apjoms. Koksnes apjoms jānorāda precīzi pa meža nogabaliem. 

  Piemēram norādot lielāku ciršanas apjomu nekā izcirsts patiesībā, pēc pārskata ievadīšanas Meža valsts reģistrā, parādīsies informācija, ka piemēram pēc kopšanas cirtes izpildes mežaudzes pirmā stāva koku šķērslaukums samazinājies zem minimālās vērtības, bet pēc sanitārās cirtes izpildes šķērslaukums samazinājies zem kritiskās vērtības (mežaudze iznīcināta). Šādā situācijā Valsts meža dienesta mežzinim būs jātērē laiks un degviela, lai dotos dabā un veiktu mērījumus. Par informācijas nesniegšanu vai apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam draud administratīvā atbildība. 

  Pārskata veidlapu paraugi atrodami Valsts meža dienesta interneta vietnē: www.vmd.gov.lv. Neskaidrību gadījumos ieteicams konsultēties ar Valsts meža dienesta darbiniekiem.

  Ziemeļvidzemes virsmežniecības
  Kocēnu nodaļas
  5. Raiskuma apgaitas
  mežzinis Raimonds Mežaks

  Publicēja 2020. gada 17. janv. 00:47 plkst. Kristers Blūms
 • Iespējams iegādāties pasākuma “Kocēnu novada sporta laureāts 2019” ieejas biļetes - turpinās balsojums
  No šodienas, 17. janvāra, iespējams iegādāties pasākuma “Kocēnu novada sporta laureāts 2019” ieejas biļetes. 

  Kocēnu novada sporta laureātu godināšanas pasākums notiks piektdien, 31. janvārī, no plkst. 18.30 Vaidavā, Vaidavas Kultūras un amatniecības centrā. Pasākuma laikā godināsim sportistus un to trenerus par sasniegumiem dažādos sporta veidos 2019. gadā, kā arī tiks atklāti interneta balsojuma rezultāti. 

  Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti Kocēnu novada sportistu godināšanā, no 10. līdz 16. janvārim aicinājām iesniegt pretendentus “Kocēnu novada sporta laureāts 2019” šādās nominācijās: populārākais sportists/sportiste, populārākā sporta komanda, kā arī populārākais sporta notikums. Saņemot vairāk nekā 350 atbildes aicinām turpināt balsošanu jau par konkrētiem kandidātiem katrā kategorijā!

  Līdz 24. janvārim ikviens aicināts nobalsot par viņaprāt aizvadītā gada populārāko sportistu/sportisti, sporta komandu un sporta notikumu Kocēnu novadā. Anketa pieejama ŠEIT

  Papildus laureātu apbalvošanai,  pasākuma apmeklētājiem būs iespēja vērot sportiskus un muzikālus pārsteigumus, kā arī neformālajā daļā uz dejām aicinās grupa “Eels of the sixties”. 

  Ieejas biļetes cena: 5 EUR. Biļetes būs iespējams iegādāties tikai iepriekšpārdošanā, tās pieejamas kasēs – Kocēnu novada domes administrācijā Kocēnos un pagastu pārvaldēs Bērzainē, Dikļos, Vaidavā un Zilākalnā, kā arī Rubenes ciema kasē Rubenes sporta namā.

  Laureātiem - sportistiem un treneriem, ieejas biļete nebūs nepieciešama. 
  Publicēja plkst. Elīna Upīte
 • Sākas parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem
  No šodienas, 16. janvāra, līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”.

  Ko un kāpēc paredz likumu grozījumi?

  Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma Valsts prezidents E. Levits apturēja likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām” publicēšanu uz diviem mēnešiem.

  Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt – ja līdz kārtējām vēlēšanām ir palikuši vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši 9 – 24 mēneši, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Šāds risinājums, kā skaidro grozījumu autori, nepieciešams, lai ietaupītu līdzekļus jaunu vēlēšanu rīkošanai domes atlaišanas gadījumā.

  Tāpat izmaiņas paredz – ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. Patlaban šis termiņš ir 15 mēneši. Grozījumu autori norāda – nav pieļaujams, ka tik ilgu laiku pašvaldību vada cilvēki bez vēlētāju dota mandāta.

  Piemēram, ja notiktu pašvaldības domes ārkārtas vēlēšanas, šie grozījumi ļautu to ievēlēt uz vairāk nekā pieciem gadiem. Uz tik ilgu termiņu domi nevarētu ievēlēt kārtējās vēlēšanās, kas paredzētas jau nākamgad. (Plašāks izklāsts LV portāla publikācijā – “Kā tiek ievēlēta jauna pašvaldības dome, ja esošā ir atlaista”.)

  Svarīgi - parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu!

  Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs.

  Kocēnu novada iedzīvotājiem būs iespēja parakstīties sešās parakstu vākšanas vietās Kocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā:

  • Bērzaines pagasta pārvaldē (“Pīlādži”, Bērzaine, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads, LV-4208);
  • Dikļu pagasta pārvaldē (“Grāvelsiņi”, Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV-4223);
  • Kocēnu pagasta 1. bibliotēkā Kocēnos (Alejas iela 4, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220);
  • Kocēnu sporta skolas Rubenes sporta namā (Nākotnes iela 2, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4227);
  • Vaidavas pagasta pārvaldē (Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228);
  • Zilākalna pagasta pārvaldē (Imanta iela 7, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads, LV-4222).

  Parakstu vākšanas vietu darba laiks:

  • pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00;
  • otrdienās, ceturtdienās un sestdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00.

  Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta saskaņā ar šā vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu. Iesniegumus varēs iesniegt parakstu vākšanas vietās. Kocēnu novada Vēlēšanu komisijas kontaktinformācija: komisijas priekšsēdētāja Svetlana Greka, tālr. 28303465, e-pasts: svetlana.greka@kocenunovads.lv; komisijas sekretāre Dace Lizuma, tālr. 26460313, e-pasts: dace.lizuma@kocenunovads.lv.

  Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments (Latvijas pilsoņa pase vai personu apliecība).

  Saskaņā ar likumu "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" šajā laikā jānotiek trīsdesmit dienu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par apturēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.

  Apturētie likumi:

  Spēkā esošās attiecīgo likumu redakcijas:
  Publicēja 2020. gada 16. janv. 01:33 plkst. Elīna Upīte
 • Remontdarbu laikā Kocēnu novada domes administrācijas funkcijas tiks nodrošinātas Kocēnu sporta namā un kultūras namā
  Saistībā ar energoefektivitāti paaugstinošiem remontdarbiem, kas norisinās ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, no pirmdienas, 13. janvāra, uz nenoteiktu laiku pašvaldības administrācijas pakalpojumi tiks nodrošināti Kocēnu sporta namā, bibliotēkā (Alejas ielā 4, Kocēnos), Kocēnu kultūras namā (Alejas ielā 3, Kocēnos) un Kocēnu novada pašvaldības policijas iecirknī (Alejas ielā 7, Kocēnos).

  Kocēnu sporta nama ēkā tiks nodrošināta Kocēnu novada dzimtsarakstu nodaļas, dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļas, attīstības nodaļas un valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra, kā arī Kocēnu kases darbība.

  Savukārt Kocēnu kultūras namā atradīsies domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietniece, juristi, finanšu nodaļa, sociālais dienests, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa un nekustamo īpašumu nodaļas speciālisti.

  Kocēnu novada bāriņtiesa būvdarbu laikā atradīsies Kocēnu novada pašvaldības policijas iecirknī, bet daļu funkciju pildīs savās ierastajās darba telpās – Kocēnu novada domes ēkā, Alejas ielā 8.

  Administrācijas darba laiks tiks saglabāts līdzšinējais: pirmdienās plkst. 8.00 – 18.00, no otrdienas līdz ceturtdienai plkst. 8.00 – 17.00, piektdienās plkst. 8.00 – 16.00, pusdienu pārtraukums plkst. 12.00 – 13.00.

  SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”, Kocēnu novada būvvalde, Ilzes Kuzmas ģimenes ārsta prakse un aptieka “Apotheka” savu atrašanās vietu nemainīs, kā arī būs pieejams bankomāts.

  Kā iepriekš ziņots, pašvaldības administrācijas ēkā norisinās energoefektivitāti paaugstinoši būvdarbi - jumta siltināšana, ēkas vidusdaļā vienslīpu jumta konstrukcija tiek pārbūvēta par divslīpu, sienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, cokola siltināšana, pagraba pārseguma siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija, tajā skaitā sildelementu nomaiņa, ventilācijas sistēmas izbūve. Plānots, ka energoefektivitāti veicinošo pasākumu īstenošanas rezultātā divkārši samazināsies gan primārās enerģijas patēriņš, gan izmaksas par siltumenerģiju, gan CO2 emisija, kas rodas, apsildot ēku.

  Aicinām sekot līdzi informācijai Kocēnu novada mājaslapā sadaļā Kontakti un neskaidrību gadījumā zvanīt attiecīgās nodaļas vadītājam. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
  Publicēja 2020. gada 13. janv. 03:40 plkst. Kristers Blūms
 • Siltumenerģijas izmaksas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās decembrī
  SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" apkopojusi informāciju par siltumenerģijas izmaksām daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Kocēnu novadā 2019. gada decembrī.

  Informācija publicēta ŠEIT.
  Publicēja 2020. gada 13. janv. 01:55 plkst. Elīna Upīte
 • Informācija SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” klientiem
  Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2019. gada 28. novembra lēmumu Nr. 173 “Valsts A/S “Latvijas pasts” universālā pasta pakalpojuma tarifi”, kā rezultātā būtiski pieaug iekšzemes vienkāršo vēstuļu korespondences sūtījumu tarifs, SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" maina maksu par uzņēmuma sniegtā pakalpojuma rēķina nogādāšanu klientam ar pasta starpniecību – 1,35 eiro bez PVN par vienu rēķina nosūtīšanu.

  Uzņēmums aicina iedzīvotājus izvēlēties rēķina saņemšanu e-pastā! Sīkāka informācija par iespēju turpmāk rēķinus saņemt elektroniski pieejama, zvanot pa tālr. 26662735.
  Publicēja 2020. gada 13. janv. 01:48 plkst. Elīna Upīte
 • Aicinām piedalīties balsojumā “Kocēnu novada sporta laureāts 2019”
  31. janvārī Vaidavas kultūras un amatniecības centrā norisināsies tradicionālais pasākums “Kocēnu novada sporta laureāts”, kurā Kocēnu novada dome teiks paldies sportistiem, komandām un treneriem par augstvērtīgu rezultātu sasniegšanu sportā 2019. gadā.

  Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti Kocēnu novada sportistu godināšanā, no šodienas, 10. janvāra, līdz 16. janvārim aicinām iesniegt pretendentus “Kocēnu novada sporta laureāts 2019” šādās nominācijās: populārākais sportists/sportiste, populārākā sporta komanda, kā arī populārākais sporta notikums.

  Balsošana norisinās elektroniski, no vienas IP adreses var nobalsot vienu reizi. Balsošanas anketa publicēta ŠEIT.
  Publicēja 2020. gada 10. janv. 09:47 plkst. Elīna Upīte
 • Kocēnu 38. skautu vienība devusies uz ziemas sagaitu "Baltais vilks"
  Turpinot starpkaru Latvijas laikā iesākto roveru tradīciju – doties ik gadu uz Ložmetējkalnu- jau 18. reizi 236 skauti un gaidas no visas Latvijas pulcējas ziemas sagaitā „Baltais vilks”, lai izzinātu un izdzīvotu strēlnieku laiku. Kā ik gadu, arī šoreiz uz sagaitu devušies arī Kocēnu 38. skautu vienības dalībnieki, kuriem dalība šajā sagaitā ir neatņemama skautu dzīves sastāvdaļa.

  “Tas ir laiks janvāra sākumā, kad mēs – skauti un gaidas – tiekamies Ložmetējkalnā, lai iepazītu laiku, kad strēlnieki devās Ziemassvētku kaujās, aizsargājot savu zemi. Jaunieši izzinās kāds bija šis laiks, kā tika aizvadīta strēlnieku ikdiena un, ko strēlnieki darīja savā brīvajā laikā. 2020. gada “Baltā vilka” vadmotīvs ir laiks – strēlnieku laiks” stāsta vad. Nils Klints, ilggadējs nometnes vadītājs.

  Sagaita pilnībā norisinās āra apstākļos un dzīvošana nodrošināta apkurināmās teltīs, jaunieši paši gatavo ēst un apgūst dzīves prasmes. Programma ir veidota, lai jauniešiem būtu iespēja izpildīt skautu un gaidu prasības āra piedzīvojumu prasmju pilnveidē, sevišķi ziemas prasmēs. Piemēram, gatavojot uzturvētīgas uzkodas būšanai ārā ziemā, orientēšanos, pirmo palīdzību, apgūstot higiēnas pamatlietas nometnē u.c. Kā arī iepazīt strēlnieku laiku – gan vēsturiski, gan viņu sadzīvi un ikdienu, piedaloties izzinošās un prasmju nodarbībās - strēlnieku rokdarbos gredzenu un nozīmīšu veidošanā, vēstuļu rakstīšanā, teātra spēlēšanā, dziesmu dziedāšanā. Nodarbību vadīšanā iesaistīti arī skautu un gaidu sadarbības partneri - Latvijas Valsts mežu, Aizsardzības ministrijas, Latvijas Mazpulku pārstāvji.

  Kocēnu 38. skautu vienības dalībnieki pirms došanās ceļā uz sagaitu

  Pasākuma organizēšanu veic jaunieši pēc principa – vienaudzis – vienaudzim, ar nelielu pieaugušo brīvprātīgo atbalstu. Brīvprātīgais darbs ir pamats skautu un gaidu organizācijas ikdienas darbībai.

  Ikviens interesents 11. janvārī, sākot no plkst. 18.00 ir aicināts apmeklēt nometni “Baltais Vilks”. Nometnes viesiem būs iespēja redzēt un uzzināt, kā skauti un gaidas nometņo, kā arī apskatīt vēstures ekspozīciju par Ziemassvētku kaujām un skautisma vēsturi. Plkst. 17.30 notiks Valgundes pagasta svinīgais pasākums Ložmetējkalnā.

  “Baltais Vilks” šogad pulcēs 236 dalībniekus no visas Latvijas – (208) skauti un gaidas no Rīgas, Jūrmalas, Ogres, Ogresgala, Tukuma, Valmieras, Kocēniem, Saldus un Baldones, 22 jaunsargi no Lielvārdes un Kurzemes novadiem, kā arī 6 dalībnieki no “Mazā Nameja” (starptautisko misiju veterānu bērnu kopienas).

  Nometne “Baltais vilks 2020” tapusi ar Nacionālo bruņoto spēku, āra dzīves izglītības centra “Pelēkais vilks” materiāltehnisko atbalstu, Latvijas skautu un gaidu brīvprātīgo vadītāju ieguldījumu, kā arī Rīgas domes finansiālu atbalstu un dalībnieku vecāku līdzmaksājumu.

  Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustības, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pašpaļāvību, vēlmi izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā vairāk kā 900 aktīvu skautu un gaidu. Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācija ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija. Sīkāk www.skauti.lv.
  Publicēja 2020. gada 10. janv. 01:47 plkst. Elīna Upīte
 • Noteiktu laiku nebūs pieejami Zilākalna pagasta bibliotēkas pakalpojumi
  Saistībā ar Zilākalna pirmsskolas izglītības grupu paplašināšanu no 10. janvāra līdz 24. janvārim apmeklētājiem nebūs pieejami Zilākalna pagasta bibliotēkas pakalpojumi, lai veiktu bibliotēkas krājumu un inventāra pārvietošanu. 
   
  No 25. janvāra bibliotēka atradīsies pagaidu telpās Zilākalna pagasta pārvaldes ēkā Imanta ielā 7, Zilākalna pagastā, kur tā atradīsies, kamēr norisināsies Kocēnu novada pašvaldības iegādātās ēkas Kultūras ielā 17 rekonstrukcija.

  Kā iepriekš ziņots, Kocēnu novada domes sēdē 31. oktobrī deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu iegādāties ēku Kultūras ielā 17, Zilākalnā, lai, pārceļot uz jaunām telpām Zilākalna pagasta bibliotēku, nodrošinātu Jura Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas Zilākalnā attīstību. Papildus Zilākalna pagasta bibliotēkai ēkā plānots izvietot arī Zilākalna pagasta pārvaldi ar kasi un telpām Kocēnu novada Sociālajam dienestam apmeklēju pieņemšanai, kā arī paredzēt telpas gan Zilākalna pensionāru klubam, gan vietējiem jauniešiem.
  Publicēja 2020. gada 10. janv. 00:57 plkst. Elīna Upīte
 • Notiks Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem
  No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”.

  Ko un kāpēc paredz likumu grozījumi?

  Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma Valsts prezidents E. Levits apturēja likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām” publicēšanu uz diviem mēnešiem.

  Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt – ja līdz kārtējām vēlēšanām ir palikuši vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši 9 – 24 mēneši, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Šāds risinājums, kā skaidro grozījumu autori, nepieciešams, lai ietaupītu līdzekļus jaunu vēlēšanu rīkošanai domes atlaišanas gadījumā.

  Tāpat izmaiņas paredz – ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. Patlaban šis termiņš ir 15 mēneši. Grozījumu autori norāda – nav pieļaujams, ka tik ilgu laiku pašvaldību vada cilvēki bez vēlētāju dota mandāta.

  Piemēram, ja notiktu pašvaldības domes ārkārtas vēlēšanas, šie grozījumi ļautu to ievēlēt uz vairāk nekā pieciem gadiem. Uz tik ilgu termiņu domi nevarētu ievēlēt kārtējās vēlēšanās, kas paredzētas jau nākamgad. (Plašāks izklāsts LV portāla publikācijā – “Kā tiek ievēlēta jauna pašvaldības dome, ja esošā ir atlaista”.)

  Svarīgi - parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu!

  Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs.

  Kocēnu novada iedzīvotājiem būs iespēja parakstīties sešās parakstu vākšanas vietās Kocēnu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā:

  • Bērzaines pagasta pārvaldē (“Pīlādži”, Bērzaine, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads, LV-4208);
  • Dikļu pagasta pārvaldē (“Grāvelsiņi”, Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV-4223);
  • Kocēnu pagasta 1. bibliotēkā Kocēnos (Alejas iela 4, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220);
  • Rubenes sporta namā (Nākotnes iela 2, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4227);
  • Vaidavas pagasta pārvaldē (Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228);
  • Zilākalna pagasta pārvaldē (Imanta iela 7, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads, LV-4222).

  Parakstu vākšanas vietu darba laiks:

  • pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00;
  • otrdienās, ceturtdienās un sestdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 19.00.

  Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta saskaņā ar šā vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu. Iesniegumus varēs iesniegt parakstu vākšanas vietās. Kocēnu novada Vēlēšanu komisijas kontaktinformācija: komisijas priekšsēdētāja Svetlana Greka, tālr. 28303465, e-pasts: svetlana.greka@kocenunovads.lv; komisijas sekretāre Dace Lizuma, tālr. 26460313, e-pasts: dace.lizuma@kocenunovads.lv.

  Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments (Latvijas pilsoņa pase vai personu apliecība).

  Saskaņā ar likumu "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" šajā laikā jānotiek trīsdesmit dienu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas sarīkošanu par apturēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.

  Apturētie likumi:

  Spēkā esošās attiecīgo likumu redakcijas:
  Publicēja 2020. gada 10. janv. 00:04 plkst. Elīna Upīte
 • Mācības un pieredzes apmaiņas pasākumi lauku uzņēmējiem 2020. gadā
  Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Valmieras konsultāciju birojs aicina uz mācībām un pieredzes braucieniem topošos un esošos bioloģisko saimniecību īpašniekus, piensaimniekus un piena pārraudzības veicējus, mājražotājus, kā arī augkopības saimniecību vadītājus! 2020. gada pirmajā ceturksnī aicināsim apmeklēt tuvas un tālas ārzemes (Lietuvu, Beļģiju, Luksemburgu), kā arī iepazīt Latvijas uzņēmēju sasniegumus tradicionālās un netradicionālās lauksaimniecības nozarēs.

  28. un 29. janvārī uz mācībām aicinām piensaimniekus un piena pārraudzības darba veicējus. LLKC veterinārijas speciālists Dainis Arbidāns vadīs teorētiskās un praktiskās mācības, pēc kurām dalībnieki saņems apliecinājumu par profesionālās pilnveides paaugstināšanu nozarē.

  30. janvārī sāksim mācību programmu bioloģisko saimniecību īpašniekiem un speciālistiem. Pēc programmas apgūšanas dalībnieki iegūs profesionālās pilnveides izglītības apliecību, kas nepieciešama, lai izveidotu un vadītu bioloģisko saimniecību. Bioloģisko saimniecību īpašniekiem un iesācējiem būs iespēja apgūt teorētiskās zināšanas par augkopības produkcijas bioloģisko audzēšanu, kā arī bioloģisko metožu pielietošanu lopkopības nozarē, lopbarības gatavošanā un barības devu optimizēšanā (56 stundas praktiskās nodarbības un patstāvīgais darbs - 124 stundas). Sekmīgi pabeidzot 180 stundu mācības un nokārtojot pārbaudes darbu, kursanti saņems apliecību, kas apstiprinās iegūtās zināšanas bioloģiskās lauksaimniecības jomā un dos iespēju sertificēt saimniecību. Lekciju nodarbības vadīs LLKC dārzkopības, lopkopības un ekonomikas speciālisti. Kursanti iegūs praktiskās zināšanas dažādos Latvijas novados. Apmeklēsim labākās bioloģiskās saimniecības Kurzemē, Zemgalē un Ziemeļvidzemē. Iegūtā profesionālās pilnveides apliecība “Bioloģiskā lauksaimniecība” ir pielīdzināma programmas “Lauksaimniecības pamatzināšanu kurss” apliecībai, tas nozīmē, ka uzņēmējiem, kuri plāno uzsākt darbu lauksaimniecībā, iegūtā apliecība būs noderīga dažādu ES finansējumu iegūšanai. Mācības paredzētas no 30. janvāra līdz 8. aprīlim.

  Februārī interesentus aicināsim piedalīties pieredzes braucienos Latvijā un Lietuvā par tēmām “Lauksaimniecības blakusproduktu izmantošanas iespējas”, pārtikas mājamatnieku produktu mārketings un pievienotās vērtības paaugstināšana, kā arī augkopības produkcijas ražošanas modernizācija.

  Marta pēdējai nedēļai tiek gatavota pieredzes apmaiņas programma Beļģijā un Luksemburgā par tēmu “Integrētās augu aizsardzības sistēma augkopībā, sekmējot vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu”. Pasākumā paredzēts apmeklēt LV deputātus un ES Komisijas ģenerāldirektorātu, kas atbildīgs par ES politiku vides jomā.

  Mācības līdzfinansē ES LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.  Teorētiskās mācības norisināsies Mūrmuižas ielā 9, Valmiera, ( 3.stāvs). Pieteikšanās mācībām līdz 27.01.2020. pa telefonu 29188612, vai elektroniski daiga.silina@llkc.lv, Valmieras Lauku konsultāciju biroja vadītāja Daiga Siliņa.
  Publicēja 2020. gada 9. janv. 21:08 plkst. Elīna Upīte
 • Rubenes pamatskolai – 55
  Šodien, 9. janvārī, Rubenes pamatskola svin savu dzimšanas dienu – apritējuši 55 gadi,
  kopš Rubenes pamatskola uzsāka darbību pašreizējā ēkā, apvienojoties Rubenes, Ķieģeļu un Vaidavas skolai. Taču jāatzīmē, ka izglītībai Rubenē ir sena vēsture – pirms 331 gada šeit dibināta draudzes skola, viena no senākajām Vidzemē.

  Skolas dzimšanas dienā skolēni un darbinieki tikās aktu zālē pie svecītēm rotāta svētku klinģera, kur visi kopīgi dziedāja Rubenes pamatskolas dziesmu, atskatījās vēstures notikumos un katra klase atstāja savu vēlējumu stilizētā “puķē”.

  Skolas jubilejas svinības plašākā pulkā norisināsies salidojumā 23. maijā, kurā piedalīties aicināts ikviens, kura sirdī Rubenes pamatskolai ir īpaša vieta – pedagogi, absolventi, bijušie skolēni un tehniskie darbinieki. Plašāka informācija par salidojuma norisi sekos.

  Skolu tās 55 darbības gados vadījuši trīs direktori – Laimonis Mastiņš, Rota Liepiņa un nu jau 26 gadus Ivars Ādamsons. Rubenes pamatskolā aizvadīto gadu laikā ir stabils skolēnu skaits – 2019./2020. mācību gadā mācības uzsāka 118 skolēni. Skola var lepoties ar teicamiem skolēnu sasniegumiem mācību darbā un mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, pēdējo gadu laikā strauju izaugsmi piedzīvojis robotikas pulciņš “Rubis”, kas 2019. gada pavasarī kļuva par Latvijas čempioniem robotikas sacensībās “FIRST LEGO League” un pārstāvēja valsti šo sacensību Eiropas čempionātā.

   
   
  Publicēja 2020. gada 9. janv. 03:50 plkst. Elīna Upīte
 • Aicinām izvirzīt pretendentus "Kocēnu novada uzņēmēju gada balvai – 2019"
  13. martā Vaidavas kultūras un amatniecības centrā norisināsies tradicionālais Kocēnu novada pašvaldības rīkotais uzņēmēju godināšanas pasākums, kura ietvaros pašvaldība izteiks pateicību uzņēmējiem, zemniekiem, tūrisma uzņēmējiem, amatniekiem un mājražotājiem par devumu novada ekonomikas stiprināšanā, labklājības un atpazīstamības vairošanā. Vienlaikus pasākums ir arī iespēja uzņēmējiem savstarpēji iepazīties, veidot jaunus kontaktus un uzzināt par uzņēmējdarbības attīstības iespējām.

  Kocēnu novada pašvaldība aicina ikvienu interesentu izvirzīt pretendentus apbalvojuma saņemšanai deviņās nominācijās: “Gada ražotājs”, “Gada lauksaimnieks”, “Gada tūrisma uzņēmējs”, “Gada amatnieks/mājražotājs”, “Ģimene lauku sētā”, “Rosīgie jaunieši”, “Gada jaunums”, “Kocēnu novada vārda popularizētājs” un “Gada pakalpojumu sniedzējs”.

  Lai pieteiktu pretendentu, jāaizpilda pieteikuma forma, kurā jānorāda uzņēmuma nosaukums vai pašnodarbinātās personas vārds, uzvārds un jāpievieno īss apraksts, kurā jāpamato, kāpēc, Jūsuprāt, šis pretendents ir pelnījis saņemt nomināciju “Kocēnu novada uzņēmēju gada balvā - 2019”. Gaidīsim pieteikumus ne tikai par uzņēmējiem, kuri savu darbību ir nostabilizējuši, bet arī par jaunajiem uzņēmējiem, kas nesen uzsākuši darbību Kocēnu novadā. Dalībai konkursā konkrētās nominācijās aicinām nepieteikt iepriekšējo trīs gadu konkrēto nomināciju uzvarētājus.

  Pieteikumu iespējams iesniegt četros veidos:
  • aizpildot pieteikuma anketu internetā, saite publicēta ŠEIT
  • aizpildot pašvaldības bezmaksas informatīvā izdevuma “Kocēnu Novada Vēstis” Nr. 158 publicēto pieteikuma anketu;
  • rakstiskā veidā, brīvā formā sagatavojot informāciju par pretendentu, un šo pieteikumu iesniedzot Kocēnu novada pašvaldības administrācijā Kocēnos vai pagastu pārvaldēs pie sekretāres – kasieres (Rubenes ciemā – pie kasieres sporta namā); 
  • sūtot īsziņu ar informāciju par pretendentu uz tālr. 26328943.
  Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 24.01.2020.

  Aizvadīto trīs gadu laureātu saraksts (2016. – 2018. gads): nominācija “Gada ražotājs” – SIA “Silviko”, Z/S “Zilūži”; “Gada lauksaimnieks” – Z/S “Zilūži”, Z/S “Kaņepītes”, Z/S “Kārļi”; “Gada tūrisma uzņēmējs” – Daiga Liepiņa, brīvdienu māja “Pilskalni”, SIA “Ezergribieši”; “Gada amatnieks/mājražotājs” – konservu darbnīca “Mežāzis”, Inese Kušķe, SIA “Vīna darītava “Matilde””; “Ģimene lauku sētā” – Valdmaņu ģimene, Gaiļu ģimene, Grasbergu ģimene; “Rosīgie jaunieši” – Nauris Jurgenbergs un Guntars Eglītis (SIA “Cooperative”), Kristaps Zīverts (Z/S “Kalnozoli”); “Gada jaunums” – SIA “Apbedīšanas nams – krematorija”, SIA “Dainar”, SIA “Kocēnu korti” – Bestes apartamenti; “Kocēnu novada vārda popularizētājs” – Z/S “Zilūži”, Zeltīte Kaviere; “Gada pakalpojumu sniedzējs” – SIA “Vectēvs”, SIA “AK-12”, SIA “Daupro”; papildu nominācijas, kas iekļautas pēc komisijas ierosinājuma, “Gada inovācija” – pasākums “Mālēdiens”; “Gada būve” – SIA “BYKO-LAT”, pirts Dikļu pagasta “Bužās”; “Gada finanšu zelts” – SIA “Klasmann Deilmann Latvia” un SIA “AK 12”.
  Publicēja 2020. gada 8. janv. 23:48 plkst. Kristers Blūms
Parāda ziņas 1 - 15 no 3813. Skatīt vēl »

Kocēnos notiks bezmaksas seminārs par meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanu

Publicēja 2017. gada 17. janv. 07:02Krista Gromova

2017.gada 10. februārī, plkst. 10.00 Kocēnu kultūras namā norisināsies seminārs par meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanu, meliorācijas ietekmi uz vidi un meža ražību, kā arī par meža sertifikāciju, vides un darba aizsardzību mežsaimniecībā. 

Pasākumā būs iespēja uzzināt informāciju par:
 • meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanas nepieciešamību;
 • ekonomiskā pamatojuma izstrādi;
 • meža novērtēšanu, meža ekoloģiju un tipoloģiju;
 • meža audzēšanas ietekmi uz meža nākotnes vērtību;
 • meliorācijas pamatojumu, tās nozīmi meža ražības paaugstināšanā;
 • meža meliorācijas sistēmu ierīkošanu;
 • meža meliorācijas sistēmu renovācijas ietekmi uz vidi;
 • meliorācijas ietekmi uz lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras nozari;
 • informāciju par Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociāciju tās mērķiem, uzdevumiem un iespējām;
 • meža sertifikācijas vidi, standartiem un principiem;
 • vides, sociālās un ekonomiskās interešu sabalansēšanu apsaimniekojamā teritorijā;
 • vides un darba aizsardzību mežsaimniecībā.

Piedalīšanās seminārā ir bez maksas.
Vairāk informācijas var uzzināt, zvanot pa tālr. 25414008.
Semināru organizē LVMI “Silava”.


1-1 of 1