Ziņas

Pēdējās ziņas

 • Uzsākta Valmieras novada plānošanas dokumentu izstrāde
  Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2021.gada 28.janvāra sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.2, 3.§) ir uzsākta jaunveidojamā Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrāde.

  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, nosaka, ka Valmieras novadu veidos sekojošas teritoriālās vienības: Bērzaines pagasts, Dikļu pagasts, Kocēnu pagasts, Vaidavas pagasts un Zilākalna pagasts (Kocēnu novada pašvaldība); Brenguļu pagasts, Kauguru pagasts un Trikātas pagasts (Beverīnas novada pašvaldība); Burtnieku pagasts, Ēveles pagasts, Matīšu pagasts, Rencēnu pagasts, Valmieras pagasts un Vecates pagasts (Burtnieku novada pašvaldība); Rūjienas pilsēta, Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Lodes pagasts, Vilpulkas pagasts (Rūjienas novada pašvaldība); Valmieras valstspilsēta (Valmieras pilsētas pašvaldība); Naukšēnu pagasts un Ķoņu pagasts (Naukšēnu novada pašvaldība); Mazsalacas pilsēta, Mazsalacas pagasts, Ramatas pagasts, Sēļu pagasts un Skaņkalnes pagasts (Mazsalacas novada pašvaldība); Strenču pilsēta, Sedas pilsēta, Plāņu pagasts un Jērcēnu pagasts (Strenču novada pašvaldība).

  Jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem, - Valmieras pilsētas pašvaldība.

  Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un specializācija, kā arī telpiskās attīstības perspektīva.

  Valmieras novada attīstības programmā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

  Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunveidojamā Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, izsakot viedokli iedzīvotāju aptaujās, sabiedriskajās apspriešanās.

  Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta pašvaldību tīmekļa vietnēs www.valmiera.lvwww.koceni.lv, www.beverinasnovads.lvwww.burtniekunovads.lvwww.rujiena.lvwww.naukseni.lvwww.mazsalaca.lvstrencunovads.lv. Lūdzam sekot līdzi informācijai.

  Priekšlikumus iespējams iesniegt:
  • nosūtot pa pastu Valmieras pilsētas pašvaldībai Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201;
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pasts@valmiera.lv;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

  Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes vadītājs Valmieras pilsētas pašvaldības Izpilddirektora vietnieks / Attīstības pārvaldes vadītājs Sandis Svarinskis.

  Ar lēmumu un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes darba uzdevumiem var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.
  Publicēja 2021. gada 26. febr. 02:05 plkst. Elīna Upīte
 • VIDEO: Atklāta "cilpošanas" spēle par Kocēnu novadu - "Novadpētnieks CILPO"
  2020. gada pavasarī veiksmīgi tika aizvadīts Kocēnu novada pašvaldības rīkotais konkurss "Novadpētniekam pa pēdām", kurā ikviens interesents tika aicināts pārbaudīt savas zināšanas par Kocēnu novadu. Turpinot jau iesāktās tradīcijas radīta jauna spēle “Novadpētnieks CILPO”, kurā izmantoti iedzīvotāju vidū jau labi pazīstamie "cilpošanas" spēles principi.


  2021. gadā Vidzemes plānošanas reģions un Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Vidzemes pašvaldībām jau trešo reizi organizē Inovāciju nedēļu. Šoreiz Inovāciju nedēļas pasākumi norisināsies nedaudz atšķirīgā formātā – inovācijas piekritēji visas nedēļas garumā pulcēsies tiešsaistes pasākumos. Kocēnu novads spēli "Novadpētnieks CILPO" izveidojis tieši Vidzemes inovāciju nedēļas ietvaros. Šajā laikā, kad nav iespējams ceļot un satikties klātienē Kocēnu novads izmanto inovatīvus, virtuālus rīkus, lai satiktos un ļautu gan novadniekiem, gan novada viesiem plašāk iepazīt Kocēnu novadu. Spēle “Novadpētnieks CILPO” atklāta 26. februārī plkst. 10.00 Kocēnu novada Facebook kontā.

  “Novadpētnieks CILPO” ir aizraujoša spēle par un ap Kocēnu novadu - tā vērtībām, simboliem, interesantiem faktiem, personībām un īpašām vietām. Spēli veido 6 Cilpas, kuras, savukārt, veido ap 30 dažādi jautājumi, uzdevumi un stāsti. Tā ir pastaigu spēle, ~ 3km garumā, kuru iespējams spēlēt no jebkuras vietas pasaulē, pat ja neatrodies Kocēnu novadā. Viss kas vajadzīgs ir telefons, aplikācija un pašu izvēlēts pastaigu maršruts. Vairāk par to kas ir cilpošana un kā tā notiek iespējams iepazīties www.cilpo.lv.

  Spēle “Novadpētnieks CILPO” norisinās no 26.februāra līdz 28.martam. Naskākajiem un zinošākajiem cilpotājiem būs iespēja balvā iegūt CILPOTĀJU komplektu kas sastāvēs no pārgājienos noderīgiem atribūtiem, kā arī Kocēnu novada suvenīriem un mājražotāju labumiem. Spēle būs pieejama vietnē www.cilpo.lv arī pēc 28. marta, bet pēc noteiktā spēles laika nebūs iespējams tikt pie iepriekš minētajām balvām.

  Spēlē piedalīties iespējams gan individuāli, gan savas mājsaimniecības ietvaros – veidojot komandu. Spēle notiek pastaigas formā, kur izmantojot viedtālruni dalībnieki ik pēc 100 noietiem metriem saņem kārtējo jautājumu – uzdevumu.

  "Viens no šī projekta mērķiem, sadarbojoties ar aktīvā tūrisma centru "Eži" bija radīt interaktīvu, aizraujošu prāta spēli, kas kalpotu kā tūrisma piesaistes instruments un vēsturiska atmiņa par Kocēnu novadu. Līdztekus tā ir arī radoša un pielāgota ideja kā organizēt pasākumus attālināti, apvienojot kultūras, sporta un tūrisma nozares" stāsta spēles idejas līdzautore - Kocēnu novada domes kultūras un starptautisko sakaru koordinatore Nora Urbāne.

  Dalības maksa ir 5 EUR, plašāk par spēli uzzini www.cilpo.lv un spēles “Novadpētnieks CILPO” aktualitātēm seko arī Kocēnu novada Facebook kontā. Par Vidzemes inovāciju nedēļu plašāk uzzini apmeklējot vietni innovation.vidzeme.lv.
  Publicēja 2021. gada 26. febr. 00:00 plkst. Kristers Blūms
 • Pašvaldība pārceļ nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu
  Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību un sniedzot atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem, šodien, 25. februārī, Kocēnu novada domes sēdē pieņemts lēmums pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņu visiem tā maksātājiem, kuriem ir pienākums maksāt nodokli par Kocēnu novada pašvaldības teritorijā esošajiem īpašumiem.

  Ja līdz lēmuma pieņemšanai maksājums nav veikts, nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņi – 31. marts, 17. maijs, 16. augusts un 15. novembris – pārcelti uz 2021. gada 15. decembri, neaprēķinot nokavējuma naudu.

  Droši un ērti nekustamā īpašuma nodokli ir nomaksāt internetbankā, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejams pašvaldības bankas konts NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

  Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts Kocēnu novada domei. Pārskaitījums veicams uz Kocēnu novada domes kontu, kas norādīts sagatavotajā nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā.
  Publicēja 2021. gada 25. febr. 05:49 plkst. Elīna Upīte
 • Aicina atzīmēt ikgadējo Zemes stundu
  Pasaules Dabas Fonds aicina Latvijas iedzīvotājus 27. martā piedalīties Zemes stundā, pulksten 20.30 uz stundu izslēdzot vai iespējami samazinot apgaismojumu. Šogad Zemes stundas galvenā tēma ir dabas daudzveidības izzušana un aicinājums steidzami rīkoties, īstenojot dabas saglabāšanas un atjaunošanas pasākumus un klimata pārmaiņu mazināšanas iniciatīvas. Dalība akcijā apliecina solidaritāti un demonstrē organizāciju, uzņēmumu un iedzīvotāju rūpes un izpratni par dzīvās dabas stāvokli.

  Zemes stunda ik gadu apvieno miljoniem cilvēku, uzņēmumus un organizācijas no vairāk nekā 180 valstīm un teritorijām, kas iestājas par vides jautājumu aktualizēšanu. Šogad ierasto pulcēšanās pasākumu un fizisko klātbūtni pilsētu gaismas objektu izslēgšanas brīdī aizstās kopības sajūta un solidarizēšanās digitāli. Virtuālajā fokusā — dabas daudzveidības izzušana un ar to saistītās sekas.

  Dabas daudzveidība samazinās un aptuveni miljonam sugu draud izmiršana. Bioloģiskās daudzveidības mērķu īstenošanas novērtējums liecina, ka mēs neesam sasnieguši iepriekšējās desmitgadēs starptautiski izvirzītos mērķus problēmas mazināšanai. Arī Latvijas ziņojumi Eiropas Komisijai par dabas stāvokli neuzrāda apmierinošu situāciju mūsu valstī. Zemes stunda izceļ iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmumu, zinātnes un izglītības institūciju, valdību lomu bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanai nākamajā desmitgadē.

  “Notikumi pēdējā gada laikā ir iezīmējuši planētas mazo mērogu, un to var attiecināt arī uz dzīvās dabas izzušanas sekām. Labvēlīgs dzīvās dabas stāvoklis ir sabiedrības labklājības priekšnosacījums. Starptautiskā un nacionālā līmenī mūsu rīcība samazina dabas daudzveidību, kas rada draudus cilvēces labklājībai un palielina jaunu pandēmiju attīstības risku. Šis gads ir ļoti nozīmīgs gan cenšoties atgūties no COVID-19 pandēmijas ietekmēm, gan pieņemot starptautiskus lēmumus par nākamo desmitgadi,” norāda Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors.

  “Latvijā lielu popularitāti ir guvuši bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumi mežos, purvos un pļavās, kad brīvprātīgie ekspertu vadībā piedalās biotopu atjaunošanas darbos. Arī šogad Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar partneriem plāno vēl aktīvāk īstenot “Daru labu dabai” iniciatīvas pasākumus, kā arī izzinošos pārgājienus dabā. Lai arī klātienes pasākumu organizēšana vēl ir ierobežota, mums visiem ir iespēja pievienoties Zemes stundas akcijai, kas ir par ikviena rūpēm un apņemšanos uzlabot dzīvās dabas stāvokli," aicina Elīna Pekšēna, Pasaules Dabas Fonda pārstāve.

  Pasaules Dabas Fonds ar Zemes stundas partneri Latvijā uzņēmumu Tetra Pak akcijas ietvaros rīko konkursu “Klimata vēstnieks”, organizē dažādus izglītības pasākumus, aicina valsts institūcijas, pašvaldības, uzņēmumus iesaistīties akcijā, simboliski samazinot apgaismojumu vides objektiem un atbalstot akciju informatīvi, rosina savus sociālo tīklu sekotājus un viedokļu līderus līdzdarboties vēstījuma par dabas saglabāšanas nepieciešamību un nozīmību nodošanai plašākai sabiedrībai. Neizpaliks arī tradicionālais Zemes stundas koncerts tiešsaistē.
  Publicēja 2021. gada 25. febr. 04:18 plkst. Elīna Upīte
 • Citāda skolas diena Kocēnu pamatskolā
  Divas nedēļas katru dienu kādai klasei Kocēnu pamatskolā notikusi Citāda skolas diena jeb projektu diena. Bez ierastajām attālinātajām mācību stundām un stundu darbiem skolēniem bija iespēja tikties ar skolotājiem no citām skolām un skolas sadarbības partneriem.

  Vislielākais paldies dabas un tehnoloģiju parka “URDA” skolotājām un administrācijai par nodarbībām, kurās 1., 2. klašu skolēni veica eksperimentus kopā ar Skudru Urdu; 4. - 6. klašu skolēni mācījās izprast lietu otrreizējas pārveides nozīmi, piem., izmantot PET pudeli zirņu diedzēšanai, savukārt 7. - 9. klašu skolēni pētīja sava kosmētikas plauktiņa saturu. 7. klašu skolēniem bija arī kustīga teātra sporta nodarbība, kuru vadīja Valmieras Viestura vidusskolas skolotāja Līga Gacka, bet 8. un 9. klašu skolēni piedalījās ķīmijas nodarbībā Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolotāju Ketijas Nēringas-Martinsones un Kārļa Krastiņa vadībā.

  Paldies vecākiem, kuri palīdzēja bērniem sagādāt praktiskajiem darbiem dažādas nepieciešamās lietas!

  Savukārt skolēnus vēl gaida Valmieras 2. vidusskolas piedāvātās integrētās fizikas un angļu valodas nodarbības, bet karjeras izglītībā nodarbības un sadarbību piedāvās Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, Valmieras Tehnikums un Valmieras Valsts ģimnāzija.

  Paldies visiem sadarbības partneriem par Citādo skolas dienu Kocēnu pamatskolā, kas bija aizrautīga, vērtīga, citāda – īpaši attālinātajā mācību laikā. Iespējams, tā kļūs par skolas tradīciju.

  Attēlos: mazdārziņš otrreiz izmantotā PET pudelē; tā skolēna rokām top vannas bumba, un rezultāts.

   
  Publicēja 2021. gada 24. febr. 22:45 plkst. Elīna Upīte
 • Negaidīt no cilvēka neiespējamo
  Uz ielas pretī nāk sieviete, kura stumj bērnu ratus, bet tajos esošais bērns ir aptuveni desmit gadus vecs. Ķermenis salīcis, kājas pret pārējo ķermeni nesamērīgi tievas. Bērns smejas un skaļi spiedzošām skaņām cenšas komunicēt ar pasauli. Garāmgājēji novērš skatienus, kāds uz brīdi uzsmaida bērna mammai, kāds pāriet ielas otrā pusē, jo ir mācīts neskatīties uz citādo.

  Ģimenēs, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem, ikdienu apgrūtina ne vien rehabilitācijas procedūras, asistenta nodrošināšana bērnam un vides pieejamības problēmas, bet arī sabiedrības neizpratne par bērna ar funkcionāliem traucējumiem piederību sabiedrībai. Vecāku vēlme, lai bērna dzīvē satiktie cilvēki aiz funkcionāliem traucējumiem ierauga bērnu un viņa vajadzības, bieži paliek nesadzirdēta, nesaredzēta un nesaprasta.

  Lai mazinātu sabiedrībā esošo stigmu par bērniem ar funkcionālām traucējumiem un sniegtu zināšanas, šī gada 19. februārī Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros tika organizētas apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzējiem. Apmācības notika ZOOM platformā un tajās piedalījās 25 dalībnieki no desmit Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām. Aktīvākie apmācību dalībnieki pārstāvēja izglītības nozari.

  “Tas, ka mums rada trauksmi kaut kas nepazīstams un citāds, ir normāli. Tā ir mūsu smadzenes daļa, kas tā noreaģē, bet ne vienmēr kaut kas uzreiz ir jādara. Trauksme raisa vēlmi iesaistīties vai dusmas, kas ir aizsargreakcija. Kā piedzīvot to, ka neko nevar darīt? Nevis aizmukt, izvairīties, bet izdzīvot bezspēcības laiku? Pieņemšana. Pieņemšana ir sadarbība. Nav viena vispārīgā metode, pareizais veids, kā komunicēt ar šādiem bērniem un viņu ģimenēm. To nevar vienā pieejā iemācīties un tad lietot. Pareizais veids veidojas, kad iemācāmies būt iejūtīgāki, vairāk spējīgi nevis komunicēt no pareizās pozīcijas (kas būtu ļoti augstprātīgi), bet vairāk nostāties līdzās, būt gataviem līdzpārdzīvot. Un galvenais atslēgas vārds ir cieņa!”- tā, iedrošinot dalībniekus, pauda lektore Mg.psych., mg.sc.sal., sertificēta psiholoģe, mākslas terapeite, supervizore Ilze Dreifelde.

  Apmācību laikā dalībnieki strādāja darba grupās, kurās diskutēja par tādām tēmām, kā neizpratne, iesaiste, uzmanības pievēršana un komunikācijas grūtības ar bērnu, kuram ir funkcionāli traucējumi un viņa ģimeni. “Man ikdienā nav saskarsme ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Šodiena man pilnīgi noteikti ir kas jauns un liek aizdomāties par šiem bērniem,” – pārdomās dalījās kāda bibliotēkas darbiniece. “Bijām dalībnieki no dažādām sfērām un tas ļāva mums uz lietām paskatīties no dažādiem skatu punktiem,”- tā pēc diskusijām secināja viena no dalībniecēm.

  Apmācību noslēgumā dalībniekiem bija brīnišķīga iespēja noklausīties iedrošinošu dzīvesstāstu, kurā dalījās audžumamma Elīna Bataraga. Elīnas ģimenē aug audžumeita, kurai ir smagi funkcionāli traucējumi. “Ir ok, ja bērnam nekad nebūs amata un viņš nekad nestrādās. Jānomet tas plīvurs, ka visi ir salīdzināmi. Mirklis, kad es atmetu ideju, ka man audžumeitu ir “jāsalabo” bija sāpīgs, bet tas nesa milzu atvieglojumu,”- dalījās E.Bataraga. Audžumamma uzsvēra, ka ikvienam ir iespēja palīdzēt īpašajiem bērniem, atbalstot viņa vecākus. Viens vecākam pateikts teikums var mainīt ļoti daudz, Elīna aicina to izmantot, lai celtu: ”Īpašo bērnu vecāki ir vienlaikus ļoti stipri un ļoti trausli. Viņi var cīnīties par savu bērnu, kā lauvas, bet jebkurš negatīvs komentārs par bērnu spēj sagraut vecāku. Ir viegli saskatīt trūkumus un grūtības, bet, lai ieraudzītu stiprās puses, ir nepieciešama piepūle!”

   

  Jautājumiem: Deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, mob.t 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lvSociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, laine.zalite@vidzeme.lv.

  Informāciju sagatavoja: Naula Dannenberga, projekta "Vidzeme iekļauj" sabiedrisko attiecību speciāliste, mob.t. 26148024, naula.dannenberga@vidzeme.lv.
  Publicēja 2021. gada 24. febr. 06:14 plkst. Elīna Upīte
 • Par semināru kandidātu sarakstu gatavotājiem 2021.gada pašvaldības domes vēlēšanām
  No šā gada 17. marta līdz 6. aprīlim norisināsies deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanām.

  Atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam pašvaldības domes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt reģistrēta politiskā partija, reģistrētu politisko partiju reģistrēta apvienība, divas vai vairākas reģistrēta politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētu politisko partiju reģistrētā apvienībā. Deputātu kandidātu saraksti iesniedzami rakstveidā un elektroniskā veidā pašvaldības vēlēšanu komisijai un sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu.

  Lai palīdzētu labāk sagatavoties deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai, Centrālā vēlēšanu komisija šā gada 1. martā rīkos semināru deputātu kandidātu sarakstu gatavotājiem un iesniedzējiem 2021. gada pašvaldību vēlēšanās. Seminārs notiks tiešsaistē, Webex platformā, piekļuves saite semināra dalībniekiem tiks nosūtīta semināra dienā uz e-pastu, kas tiks norādīts, piesakot uz semināru.

  Semināra darba kārtība

  • plkst. 14.00 – 14.05 Semināra atklāšana (Kristīne Bērziņa, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja);
  • plkst. 14.05 – 14.35 Deputātu kandidātu sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas nosacījumi (Ritvars Eglājs, Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs);
  • plkst. 14.35 – 15.00 Iespēja iesūtīt jautājumus, atbildes uz jautājumiem;
  • plkst. 15.00. – 15.10 Pārtraukums;
  • plkst. 15.10 – 15.50 Darbs ar deputātu kandidātu sarakstu gatavošanas sistēmu (uzņēmuma “SOAAR” pārstāvis);
  • plkst. 15.50 – 16.15 Atbildes uz jautājumiem.

  Dalībai seminārā aicinām pieteikties līdz š.g. 26. februārim, nosūtot semināra dalībnieka vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruņa numuru, pārstāvētās partijas vai partijas apvienības nosaukumu uz e-pastu seminari@cvk.lv.

  Vienlaikus informējam, lai iegūtu kandidātu saraksta gatavotāja piekļuves tiesības Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammai, kurā sagatavojami deputātu kandidātu saraksti, ir jāaizpilda pieteikuma forma, kas jāiesniedz attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai. Pēc tam, kad pašvaldības vēlēšanu komisija būs saraksta gatavotājam piešķīrusi sistēmas lietotāja tiesības, šim pārstāvim būs iespēja uzsākt kandidātu sarakstu sagatavošanu, kā arī pēc nepieciešamības pieslēgt lietojumprogrammai citus saraksta pārstāvjus, kuri būs iesaistīti kandidātu saraksta un tam pievienojamo dokumentu sagatavošanā.

  Lūdzam ņemt vērā, ka šā gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma noteiktās administratīvajās teritorijās, izņemot Rīgas pašvaldību, kur pašvaldības vēlēšanas notika 2020. gadā. Līdz ar to Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammas piekļuves tiesības jāpieprasa un deputātu kandidātu saraksti jāiesniedz jauno pašvaldību vēlēšanu apgabalu vēlēšanu komisijām. 2021. gada pašvaldību vēlēšanu komisiju saraksts un kontaktinformācija.

  Ar biežāk uzdotajiem jautājumiem par deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu 2021. gada pašvaldību vēlēšanām iespējams iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanas/Pašvaldību vēlēšanas/2021. gada 5. jūnija vēlēšanas/Kandidātu saraksti”. Nosacījumi deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai un pieņemšanai noteikti Pašvaldības domes vēlēšanu likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcijā.
  Publicēja 2021. gada 24. febr. 06:42 plkst. Elīna Upīte
 • 24. februārī notiks diskusija "Vai atpūta labiekārtotā dabā mums visur pienākas bez maksas?"
  Vidzemes inovāciju nedēļas ietvaros trešdien, 24. februārī, plkst. 10.00–12.00 Vidzemes plānošanas reģions aicina uz diskusiju par šobrīd tik ļoti aktuālo jautājumu – dabas taku un dabas mantojuma objektu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Vai publiskās labiekārtotās dabas takās būtu jāievieš ieejas maksa? Kādi ir iespējamie pārvaldības mehānismi? Vai ir nepieciešama tūrisma pārvaldības inovācija?

  Meklējot labsajūtu dabā, mēs izmantojam ekosistēmas pakalpojumus un esam pieņēmuši, ka šie pakalpojumi mums pienākas par brīvu. Bieži vietas, kur cilvēki gūst īpašu dabas baudījumu un labprāt atgriežas atkal, atrodas aizsargājamās dabas teritorijās, turklāt tiek sagaidīta ērta piekļuve, drošība, komforts un labiekārtojums.

  Kā ilgtermiņā aizsargāt unikālo dabas mantojumu, vienlaikus ļaujot sabiedrībai to baudīt un izzināt videi draudzīgā veidā? Kāpēc gan pie mums, gan citviet pasaulē aktualizējies jautājums par “maksas dabu”?

  Vai tie Latvijas sabiedrības pārstāvji, kas aktīvi izmanto labiekārtotas dabas takas, būtu gatavi piedalīties ar līdzmaksājumu šādu taku izveidē un uzturēšanā?

  Diskusijā uzklausīsim dabas tūrismā ieinteresēto un iesaistīto pušu pārstāvjus no Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas valsts mežiem, Kocēnu novada domes - Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra vadītājs Toms Treimanis, Dziļezera-Riebezera dabas takas, Cecīļu dabas takām un piedzīvojumu tūrisma aģentūras "Baltic Nature Travel". Diskusiju moderēs Vidzemes Augstskolas asociētais profesors, ģeogrāfijas doktors un HESPI pētnieks Andris Klepers.

  Norises laiks: trešdiena, 2021. gada 24. februāris, plkst. 10.00–12.00

  Dalība: Diskusijas tiešraidi bez reģistrēšanās būs iespējams skatīties Vidzemes inovāciju nedēļas tīmekļa vietnē innovation.vidzeme.lv , kur būs iespēja arī uzdot jautājumus (pierakstoties savā Youtube kontā). Reģistrētie dalībnieki var pievienoties diskusijai arī ZOOM platformā (ierobežots skaits).

  Vairāk informācijas un reģistrēšanās šajā saitē:
  http://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2021-02-24/diskusija-vai-atputa-labiekartota-daba-mums-visur-pienakas-bez-maksas.html

  Diskusiju organizē Vidzemes plānošanas reģions, un tiešraidi atbalsta Vidzemes Augstskola.

  Diskusija tiek īstenota ar projekta "Pārrobežu pārgājiena maršruts "Mežtaka"" un Eiropas Reģionālās attīstības fonda Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam finansiālu atbalstu. Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

  Informāciju sagatavojusi: Māra Sproģe, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, +371 26488091, mara.sproge@vidzeme.lv
  Publicēja 2021. gada 23. febr. 00:59 plkst. Kristers Blūms
 • Uzņēmējiem piedāvā intensīvās biznesa konsultācijas
  Vidzemes inovāciju nedēļas 2021 ietvaros Vidzemes plānošanas reģions un Vidzemes uzņēmējdarbības centrs aicina esošos un topošos uzņēmējus pieteikties intensīvām 20 minūšu biznesa konsultācijām ar ekspertiem.

  Konsultācijas notiks ceturtdien, 25. februārī, un dalībnieki individuālā sarunā ar izvēlēto ekspertu varēs saņemt atbildes uz jautājumiem par finansējuma piesaisti, atbalsta programmām, eksportu, starptautisko sadarbību un pārtikas produktu attīstību.

  Intensīvās biznesa konsultācijas (speed-consulting) ir pasaulē labi zināms informācijas apmaiņas formāts, kas samērā īsā laikā ļauj dalībniekiem gūt savas uzņēmējdarbības attīstībai noderīgu pieredzi un vērtīgus padomus.


  Konsultācijas piedāvā:

  – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilga Maļina (par LIAA atbalsta programmām);
  – Attīstības un finanšu institūcijas Altum pārstāve Olita Untāla (par finansējuma piesaisti un pieejamajiem atbalsta instrumentiem);
  – Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā pārstāve Jekaterina Vanaga (par starptautisko sadarbību);
  – Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja un Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore Sandra Muižniece-Brasava (par pārtikas produktu attīstību);
  – SIA Gateway&Partners eksporta attīstības vadītāja Laura Valtere (par soļiem eksporta tirgus sasniegšanai).


  Uzņēmēji aicināti reģistrēties konsultācijām līdz 24. februārim, norādot vēlamo tikšanās laiku un izvēlēto vienu vai vairākus ekspertus. Tā kā katrai konsultācijai atvēlēts ierobežots laiks, dalībniekiem iepriekš jāsagatavojas, lai varētu izklāstīt informāciju par pārstāvēto biznesu, produktu vai pakalpojumu, kā arī skaidri definēt būtiskākos risināmos jautājumus.

  Ļoti ieteicams ierakstīt savu jautājumu vai aptuveno interesi jau reģistrācijas veidnē. Ar katru reģistrēto dalībnieku Vidzemes plānošanas reģiona koordinators atsevišķi sazināsies, lai vienotos par precīzu tikšanās laiku. Saruna ar ekspertu notiks individuāli 1:1 platformā ZOOM.

  PIETEIKŠANĀS un detalizēta informācija par katra eksperta piedāvātajām tēmām:

  http://innovation.vidzeme.lv/lv/jaunumi/uznemejiem-piedava-intensivas-biznesa-konsultacijas.html

  Intensīvās biznesa konsultācijas ir bez maksas, un tās organizē Vidzemes plānošanas reģions un Vidzemes uzņēmējdarbības centrs.


  Par Vidzemes inovāciju nedēļu


  Kopš 2019. gada Vidzemes plānošanas reģions ik gadu februāra pēdējā nedēļā organizē Vidzemes inovāciju nedēļu, lai stiprinātu pārliecību, ka inovācijai piemīt vēl neizmantots potenciāls, kas ikdienā jāliek lietā, jo tas ir pa spēkam ikvienam.

  Šogad, izmantojot priekšrocības, ko piedāvā pasākumu organizēšana tiešsaistē, sabiedrībai no 22. līdz 26. februārim tiek piedāvāti 27 pasākumi, kuros piedalīties, neizejot no mājas.

  Vairāk informācijas par VIN2021 pasākumu piedāvājumu meklējiet innovation.vidzeme.lv sadaļā “Pasākumi”.

  Vidzemes inovāciju nedēļas 2021 lieldraugi – Vidzemes Augstskola, televīzijas kanāls Re:TV, reģionālais laikraksts “Druva” un reģionālais laikraksts “Liesma”.


  Jautājumiem: Ģirts Broks, Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības speciālists, girts.broks@vidzeme.lv, +371 26943163
  Informāciju sagatavojusi: Māra Sproģe, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, mara.sproge@vidzeme.lv, +371 26488091
  Publicēja 2021. gada 22. febr. 22:13 plkst. Kristers Blūms
 • Izvēlies pastaigu vietu topošajā Valmieras novadā!
  Daba uzlādē, atmodina, līdzsvaro, un tā ir pieejama ikvienam! Īpaši aktuāla došanās dabā kļūst laikā, kad mēs tiecamies atjaunot savu labsajūtu un uzpildīt enerģijas krātuves. Lai iedvesmotu apmeklēt jaunas, mazāk zināmas un ainaviskas dabas takas un pastaigu vietas Ziemeļvidzemē, Valmieras Tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas un Strenču pašvaldību tūrisma speciālistiem apkopojis idejas, kurp doties un smelties dabas enerģiju topošajā Valmieras novadā! Atliek tikai silti saģērbties, paņemt līdzi kādu našķi, siltu dzērienu un ļauties piedzīvojumam dabā!

  Īso pastaigu cienītājiem (līdz 5 km)
  • Oleru purva taka (1 km) ** ved lokveidā cauri mežam uz skatu torni purva malā, no kura paveras sūnu purvs, kas izveidojies nolaista ezera vietā. Netālu no takas atrodas arī Oleru muižas komplekss. Lai nokļūtu takā, jādodas pa ceļu P17, posmā Rencēni–Rūjiena nogriežoties uz Oleru muižu.
  • Ķoņu kalna taka (1.4 km) ** pārsteigs gan pašus mazākos, gan visus citus interesentus ar akmens izziņas taku, vērienīgām šūpolēm, Vēja karieti, Dieviņkrēslu un pasakaino skatu uz Ķoņu ainavu. Vai zinājāt, ka Ķoņu kalns ir lielākais drumlins Latvijā un tam kopā ar Burtnieka ezeru ir teika? Takas sākums – pie Ķoņu kalna Naukšēnu novadā.
  • Rūjas upes palienes taka (1.5 km) * ar savu dabas mainīgumu apbur ikvienā gadalaikā. Apļveida takas posmā atrodas skatu platforma, no kuras paveras ainava uz Rūjas upi. Lai nokļūtu takā, jādodas pa šoseju A3/P17–Inčukalns–Valmiera–Rūjiena.
  • Zilaiskalns (2 km)* ir tautas brīvības un mīlestības simbols, un tas vienmēr apvīts ar dažādiem nostāstiem un teikām. Kalna virsotnē nesen izveidota jauna skatu platforma.
  • Vīsraga dabas taka (2,7 km) * ved cauri gleznainajam Burtnieku muižas parkam. Pa ceļam iespējams izzināt parka vēsturi, iepazīties ar šeit sastopamo dabas un dzīvnieku daudzveidību un takas galapunktā uzkāpt putnu vērošanas tornī. Takas sākums – pie Burtnieku muižas parka Sudraba vārtiem.
  • Sietiņiezis (3 km) **, kas vairumam zināms kā Baltijas lielākais baltā smilšakmens “milzis”, ap sevi ved pa labiekārtotu taku. Ja līdzi paņemtas sviestmaizes un desiņas, ko uzcept, tad piknika vietas Gaujas krastā būs īstā vieta, kur atvilkt elpu. Izmanto iespēju doties arī garākā pārgājienā Valmiera–Sietiņiezis–Valmiera pa sniegotām meža takām. Maršruts vasarā pieejams arī velobraucējiem, un tas ir marķēts.
  • Kābeles pilskalna taka (3 km) ** ir meža ielokā ieskauta taka, kas apskatei paver vairākus kultūras pieminekļus muižas kompleksa teritorijā. Senlatviešu pilskalns atrodas Rūjas upes krastā. Pieejama ugunskura vieta. Takas sākums – pie Naukšēnu muižas.
  • Maršruts ar fotoekspozīciju “Divi gadsimti vienotā rakursā” (4 km) ** ved pa Strenčiem un Gaujmalu un ļauj ieskatīties 20.gs. Strenču fotogrāfa Dāvja Spundes foto materiālā. Fotoattēli ir izvietoti tā, lai šo pašu ainavu varētu apskatīt mūsdienās un salīdzināt, kā tā laika gaitā mainījusies. Maršruta sākums pie Strenču novada tūrisma informācijas centra (Strenči, Rīgas iela 7).

  Piedzīvojumu gara meklētājiem (līdz 15 km)
  • Takas Atpūtas parkā Valmierā (2.4–9 km) * būs īpaši piemērotas gan īsām pastaigām, viesojoties Valmierā, ja vēlaties pāris soļu attālumā no pilsētas centra nokļūt dabas mierā, gan garākām pastaigām, sekojot kādam no dažādu krāsu marķējumiem uz kokiem. Atpūtas parkā krustu šķērsu savijušās taciņas meža ielokā, ļaujot ikvienam atklāt Gaujas mainīgos krastus. Tās izved gar Kazu krācēm, Vanšu tiltu, Valmieras estrādi un Gaujas Stāvajiem krastiem. Atpūtas parkā nokļūsiet, dodoties pastaigā no Valmieras vecpilsētas vai Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parka, kur atrodas lielizmēra informatīvā karte ar taku tīklojumu.
  • Gaujas dabas taka Strenčos (2, 7 vai 10 km)** veidojas no dažādu garumu maršrutiem, tādā veidā sniedzot iespēju katram izvēlēties, cik garā pastaigā doties. Pirmie 2 km no kopējās takas garuma ved pa Strenču pilsētu. Īpaši interesants tas būs bērniem, jo pa ceļam apskatāmas koka skulptūras, kas tapušas par godu Gaujas plostniekiem. Garāko posmu cienītāji ieraudzīs vecupēm raksturīgus ainavas elementus, piemēram, applūstošas salas, senu bruģēta ceļa fragmentu un Strenču krāces. Takā izvietotas atpūtas vietas ar iespēju iekurt ugunskuru. Takas sākums – pie Strenču krācēm.
  • Jēču dzirnavu taka (2.7, 7.3 un 7.6 km) ** ved caur laukiem, mežiem un ganībām – pa klusām un savvaļām vietām. Pa ceļam vērojami neparasti dabas un kultūrvēstures veidojumi – Jēču bļodakmens, Pugu akmeņu krāvumi, Garais kalns, Kraujiņu milzakmens, sūnu purvs, dižkoki, arī savvaļas zirgi un taurgovis. Apļveida takas sākums ir pie Jēču dzirnavām.
  • Maršruti dabas liegumā “Sedas purvs” (4.1, 4.5 un 11 km) ** veidoti no vairākiem posmiem, kurus var iziet atsevišķi (Jērcēnu un Sedas puses apļi) vai apvienot, dodoties garākā pārgājienā (11 km). Dabas liegumā, kas ir gandrīz neapdzīvota teritorija, kūdras ieguves rezultātā izveidojusies savdabīga kultūrainava, ko veido kūdras ieguves lauki, purva dīķi un šaursliežu dzelzceļš, kas tiek izmantots kūdras izstrādes vajadzībām.
  • Skaņākalna dabas parks Mazsalacā (6 km) * viennozīmīgi ir Salacas ielejas pērle, kas priecē ar vairākiem smilšakmens atsegumiem un alām. Parkā izvietotas arī koka skulptūras un pieejamas dažādas aktivitātes.
  • Abula dabas taka (11 km) ** ved caur Abula kreisā krasta mežiem, klajumiem un arī muižu apbūvēm. No Brenguļiem gar pašu Abula upi var aiziet līdz ietekai Gaujā, tā iepazīstot, cik dažādi ir šīs upes krasti. Takas sākums – Brenguļos pie “Melderu” mājām, otrpus Alus darītavai.
  • Maršruts “Starp četriem tiltiem Valmierā” (12 km) ** vijas gar krāšņāko rotu Valmierā – Gauju, šķērsojot vai ejot garām četriem Valmieras tiltiem – Vanšu tiltam, galvenajam tiltam pār Gauju, Dzelzs tiltam un apvedceļa tiltam. Maršrutā iespējams vadīties pēc baltas un zilas krāsu kombinācijas marķējuma, kas attēlots taisnstūra formā. Maršruta sākums ir pie Valmieras Mūzikas skolas.
  • Rubenes-Vaidavas ezera vēstures un dabas taka (~12km) * apļveida maršrutā ved apkārt skaistajam Vaidavas ezeram, dodot iespēju apvienot aktīvo atpūtu un ainavisku skatu baudīšanu ar vietējai un Latvijas vēsturei nozīmīgu vēsturisku vietu un kultūras pieminekļu apskati. Pa ceļam varēs redzēt īpašu Zviedru priedi, kuru, kā vēsta teika, ar saknēm gaisā esot stādījis Zviedru ķēniņš. Takā var doties, maršrutu sākot no jebkuras vietas, taču labāk to darīt no Rubenes vai Vaidavas ciematiem, kur ir iespējams gan ērti novietot automašīnu, gan arī iegādāties pārtiku vietējos veikaliņos.

  Garo pārgājienu cienītājiem (līdz 30 km)
  • Valmiera–Sīmanēnu svētozols–Valmiera (20 km) ** ir apļveida maršruts, kas ved caur ainaviskiem mežiem un gar Gaujas krastiem. Maršruta galvenais apskates objekts ir Sīmanēnu svētozols. Lai gan tas cietis un postīts vētrās, daļa svētozola vēl joprojām ir aplūkojama. Takas sākums ir Valmierā, pie Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parka.
  • Dauģēnu taka (24 km) ** priecēs garāku un izaicinošāku pārgājienu cienītājus. Dodoties pa taku, var redzēt sarkanā vidusdevona smilšakmens atsegumus, atmatu pļavas un straujteču posmus. Takas viens gals sasniedzams no Mazsalacas, ejot caur Skaņākalna parku līdz Skaņākalnam. Otrs gals sasniedzams, braucot pa autoceļu Mazsalaca–Ramata, pārbraucot Ramatas upi, nogriežoties pa kreisi un sekojot norādēm “Dauģēnu taka”.
  • Maršruts “Kino pedāļa puspedālis” (25 km) **, kas simbolizē ikgadējo velo un kino festivālu, ved pa Valmieras un Beverīnas novada ainavām, skatam paverot vietu, kur Abuls ietek Gaujā. Tur izveidota īpaša laipa, lai šķērsotu Abulu, un aicina Mīlestības taka. Maršruta marķējums ir trijstūra veidā ar baltu ārējo malu un zaļu iekšpusi, kur trijstūra virsotne norāda virzienu, kurā doties. Maršruta sākums ir pie Valmieras Mūzikas skolas.
  Topošais Valmieras novads lepojas arī ar maršruta “Zaļā Dzelzceļa” tīklojumu, kas kalpo ne tikai kā pārgājienu vai velobraukšanas taka, bet arī slēpošanai sniegotajos ziemas mēnešos. Vairāk par maršruta posmiem šeit. Tāpat aicinām doties arī “Mežtakas” un “Svētā Jēkaba ceļa” maršrutos, kuru posmi izved arī cauri Valmieras topošā novada teritorijām.

  * Taka ir piemērota personām ar kustību traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.
  ** Taka nav piemērota personām ar kustību traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

  Aicinām būt atbildīgiem, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un sargājot savu un apkārtējo veselību!
  Publicēja 2021. gada 22. febr. 04:56 plkst. Elīna Upīte
 • Valmieras pusē aicina doties neparastā ceļojumā "Ar stāstiem kabatā"
  Atzīmējot Starptautisko tūristu gidu dienu, Valmieras Tūrisma informācijas centrs piedāvā ikvienam individuāli vai savas mājsaimniecības ietvaros doties neparastā ceļojumā “Ar stāstiem kabatā”. Izvēloties kādu no diviem maršrutiem – “Mazā kabatiņa” pa Valmieru vai “Lielā kabata” pa Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadu – un apmeklējot noteiktus punktus dabā, ikviens varēs ielūkoties Valmieras gidu stāstu kabatās un saklausīt, iespējams, vēl nedzirdētus stāstus, kā arī atbildēt uz gidu uzdotajiem jautājumiem video fragmentu noslēgumā.

  Kur Valmierā atrodas Pasaules miera egle, kādi īpaši vēstures notikumi saistīti ar Jērakalnu un kāpēc Gaujas krastos Valmierā aug papeles? Šos un daudzus citus interesantus stāstus par ievērojamām personām un notikumiem būs iespējams uzzināt, dodoties maršrutā kājāmgājējiem “Mazā kabatiņa” (~14 km). Apļveida maršruts ved pa Valmieras pilsētu, ietverot 10 pieturpunktus, un to var veikt arī pa posmiem sev ērtākā laikā. Maršruta GPX failu iespējams lejupielādēt visit.valmiera.lv vai ŠEIT.

  Savukārt stāstus par baronu iekoptiem parkiem, seniem pasta ceļiem, unikālu dabas svētvietu, muižkungu stādītām alejām un citus interesantus faktus būs iespējams uzzināt, dodoties maršrutā autobraucējiem “Lielā kabata” (~190km). Tas vīs līkločus pa Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadu, ietverot 11 pieturpunktus. Maršruta GPX failu iespējams lejupielādēt visit.valmiera.lv vai ŠEIT.

  Ceļojumā “Ar stāstiem kabatā” būs iespējams doties no 20. februāra līdz 31.martam. Darba dienās drukātas maršrutu kartes varēs saņemt Valmieras Kultūras centra kasē, savukārt elektroniski tās būs iespēja skatīt un lejupielādēt visit.valmiera.lv. Ceļojuma laikā nepieciešams apmeklēt noteiktus pieturpunktus un, vadoties pēc GPS koordinātām, dabā atrast informatīvas norādes ar QR kodiem. Lai noklausītos Valmieras gidu sagatavotos īpašos video stāstus, nepieciešams noskenēt plāksnītē redzamo QR kodu savā viedtālrunī ar interneta pieslēgumu.

  Aktīvākajiem dalībniekiem, kas būs apmeklējuši teju visus pieturpunktus kādā no izvēlētajiem maršrutiem, kā arī iesūtījuši savas atbildes uz video stāstos uzdotajiem jautājumiem, pēc nejaušības principa izlozē būs iespēja laimēt arī pārsteiguma balvas, ko sarūpējis Valmieras Tūrisma informācijas centrs. Atbildes uz jautājumiem līdz 1. aprīlim aicinām sūtīt uz e-pastu tic@valmiera.lv.

  Lai pārgājieni vai pārbraucieni no punkta uz punktu būtu interesantāki, aicinām apmeklēt arī citus tuvumā esošos tūrisma piesaistes objektus, kas minēti kā ieteikumi maršruta kartēs.

  Apmeklējot pieturpunktus, aicinām ievērot drošības pasākumus, ieturēt distanci un nepulcēties ārpus savas mājsaimniecības.

  Publicēja 2021. gada 22. febr. 04:08 plkst. Elīna Upīte
 • Martā veiks ūdensvadu skalošanu un dezinfekciju
  SIA "Kocēnu komunālā saimniecība" informē, ka martā tiks veikta ūdens rezervuāru dezinfekcija un maģistrālo ūdensvadu tīklu dezinfekcija un skalošana:

  - Bērzainē – 24. martā plkst. 10.00 - 15.00;
  - Dikļos – 22. martā plkst. 10.00 - 19.00;
  - Kocēnos – 23. martā plkst. 11.00 - 16.00;
  - Rubenē – 23. martā plkst. 10.00 - 18.00;
  - Vaidavā – 22. martā plkst. 10.00 - 15.00;
  - Zilākalnā – 24. martā plkst. 13.00 - 18.00.

  Norādītajā laikā iespējamas ūdens spiediena svārstības un ūdens duļķainības palielināšanās. Aicinām sagatavot ūdens rezerves! Ūdens sistēmas dezinfekcijā izmantos ūdeņraža pārskābi jeb peroksīdu, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzeršanas novārīt. Pēc padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens duļķainība.

  Aicinām šajā laikā veikt ēkas ūdensvadu pievadu un iekšējo tīklu skalošanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

  Tālr. uzziņām: 26662735.
  Publicēja 2021. gada 22. febr. 02:34 plkst. Elīna Upīte
 • Diskutēs par dabas taku un dabas mantojuma objektu ilgtspējīgu apsaimniekošanu
  Trešdien, 24. februārī, Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvaros norisināsies diskusija "Vai atpūta labiekārtotā dabā mums visur pienākas bez maksas?".

  Diskusija norisināsies tiešsaistes platformā ZOOM un tiešraide innovation.vidzeme.lv no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00.

  Sarunas dalībnieki diskutēs par šobrīd tik ļoti aktuālo jautājumu – dabas taku un dabas mantojuma objektu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Vai publiskās labiekārtotās dabas takās būtu jāievieš ieejas maksa? Kādi ir iespējamie pārvaldības mehānismi? Vai ir nepieciešama tūrisma pārvaldības inovācija?

  Meklējot labsajūtu dabā, mēs izmantojam ekosistēmas pakalpojumus. Vai šie pakalpojumi mums pienākas par brīvu? Bieži vietas, kur cilvēki gūst īpašu dabas baudījumu un labprāt atgriežas atkal, atrodas aizsargājamās dabas teritorijās, turklāt tiek sagaidīta ērta piekļuve, drošība, komforts un labiekārtojums. Kā ilgtermiņā aizsargāt unikālo dabas mantojumu, vienlaikus ļaujot sabiedrībai to baudīt un izzināt videi draudzīgā veidā?

  Vai tie Latvijas sabiedrības pārstāvji, kas aktīvi izmanto labiekārtotas dabas takas, būtu gatavi piedalīties ar līdzmaksājumu šādu taku izveidē un uzturēšanā?

  Uz diskusiju aicināti dabas tūrismā ieinteresēto un iesaistīto pušu pārstāvji:
  • Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra vadītājs Toms Treimanis (Kocēnu novada pašvaldība);
  • Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktors Rolands Auziņš;
  • AS "Latvijas valsts meži" Rietumvidzemes reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Vilmārs Katkovskis;
  • SIA “Dziļezers” direktore, Dziļezera-Riebezera dabas taka Jolanta Šporne;
  • Cecīļu dabas taku vides gide Kristīne Sniedze;
  • piedzīvojumu tūrisma aģentūras "Baltic Nature Travel" dibinātājs un dabas tūrists Valdis Čeičs.
  Diskusiju moderēs Vidzemes Augstskolas asociētais profesors, ģeogrāfijas doktors un HESPI pētnieks Andris Klepers.

  Par dalību diskusijā:

  Ja vēlaties aktīvi piedalīties diskusijā un pievienoties pasākumam ZOOM platformā, lūdzam reģistrēties (šeit augstāk spiežot uz zaļās pogas "Reģistrēties"), un jums tiks nosūtīta pievienošanās saite.

  Bez reģistrēšanās būs iespējams skatīties diskusijas tiešraidi šeit innovation.vidzeme.lv translācijā no Vidzemes plānošanas reģiona Youtube kanāla. Uzdot jautājumus vai komentēt rakstveidā būs iespējams arī šajā variantā, ja būsiet pierakstījies savā Youtube kontā.

  Ir iespējams arī nosūtīt jautājumus vai komentārus par diskusijas tēmu jau iepriekš e-pastā: maija.rieksta@vidzeme.lv
  Publicēja 2021. gada 22. febr. 02:22 plkst. Elīna Upīte
 • Aicina vecākus, viņu iespēju robežās, nevest bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādēm
  Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), sakarā ar arvien pieaugošo saslimušo skaitu tieši pirmsskolas izglītības iestādēs, aicina vecākus, viņu iespēju robežās, nevest bērnus uz pirmsskolas izglītības iestādēm, tādējādi saudzējot bērnu, ģimenes locekļu, pirmsskolas pedagogu un citu iestādes darbinieku veselību.

  Pamatojoties uz publiski pieejamo informāciju par epidemioloģisko situāciju valstī un saslimstības izplatību pirmsskolas darbinieku vidū, šī gada pirmajās piecās nedēļās Latvijā kopumā ar Covid-19 inficējušies un saslimuši 863 pirmsskolas darbinieki, to skaitā Rīgā - 275. SPKC apkopotie dati liecina, ka saslimstība arī bērnu vidū palielinās. Viens gadījums izraisījis pirmsskolas pedagoga nāvi.

  LIZDA saprot šī brīža situāciju, ka mediķi, policisti, kā arī citu profesiju pārstāvji, kas nodrošina sabiedrības ikdienas vajadzības, nevar veikt savus darba pienākumus attālināti, jo ir pakļauti darbam tiešā kontaktā cīņā ar pandēmijas izraisītajām sekām. Pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki zina, cik svarīgs ir vecāku darbs un cik nozīmīgs viņiem ir pirmsskolas iestādes darbs un ir gatavi strādāt, taču svarīgi, lai mēs visi - bērni, vecāki, pirmsskolas darbinieki, būtu veseli un pēc iespējas ātrāk apturētu vīrusa izplatību. Tāpēc LIZDA aicina ļoti atbildīgi ievērot visas noteiktās drošības prasības un meklēt risinājumus, lai pēc iespējas samazinātu kontaktēšanos.
  Publicēja 2021. gada 19. febr. 04:50 plkst. Elīna Upīte
 • Viesnīca "Bestes apartamenti" piedāvā darbu apkopējai
  Viesnīca "Bestes apartamenti" piedāvā darbu apkopējai.

  Prasības:
  • augsta atbildības sajūta un akurātums;
  • spēja mobilizēties un strādāt tempā;
  • pozitīva un godīga attieksme pret sevi un apkārtējiem.

  Pieteikumu sūtīt e-pasta adresi iveta@bestesapartamenti.lv vai sms veidā uz tālr. +371 26428639 (Iveta).

  Bestes apartamenti atrodas Bērzu ielā 5, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.
  Publicēja 2021. gada 19. febr. 03:09 plkst. Elīna Upīte
Parāda ziņas 1 - 15 no 4477. Skatīt vēl »

Kocēnos notiks bezmaksas seminārs par meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanu

Publicēja 2017. gada 17. janv. 07:02Krista Gromova

2017.gada 10. februārī, plkst. 10.00 Kocēnu kultūras namā norisināsies seminārs par meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanu, meliorācijas ietekmi uz vidi un meža ražību, kā arī par meža sertifikāciju, vides un darba aizsardzību mežsaimniecībā. 

Pasākumā būs iespēja uzzināt informāciju par:
 • meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanas nepieciešamību;
 • ekonomiskā pamatojuma izstrādi;
 • meža novērtēšanu, meža ekoloģiju un tipoloģiju;
 • meža audzēšanas ietekmi uz meža nākotnes vērtību;
 • meliorācijas pamatojumu, tās nozīmi meža ražības paaugstināšanā;
 • meža meliorācijas sistēmu ierīkošanu;
 • meža meliorācijas sistēmu renovācijas ietekmi uz vidi;
 • meliorācijas ietekmi uz lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras nozari;
 • informāciju par Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociāciju tās mērķiem, uzdevumiem un iespējām;
 • meža sertifikācijas vidi, standartiem un principiem;
 • vides, sociālās un ekonomiskās interešu sabalansēšanu apsaimniekojamā teritorijā;
 • vides un darba aizsardzību mežsaimniecībā.

Piedalīšanās seminārā ir bez maksas.
Vairāk informācijas var uzzināt, zvanot pa tālr. 25414008.
Semināru organizē LVMI “Silava”.


1-1 of 1