Ziņas

Pēdējās ziņas

 • Ekspozīcija “Apslēpto mantu meklējot” Zilākalna ūdenstornī
  Zilākalna ūdenstornī skatāma ekspozīcija “Apslēpto mantu meklējot”!

  Torņa iekštelpā apspēlēts motīvs par zudušās/nogrimušās pils teiku. Pils, dārgumu meklēšana pazemē. Bet īstā, taustāmā vērtība jeb zelts – kūdra, atrodama te pat virszemē, Zilākalna pakājē. Gaisma no pazemes, kā teikas, kas vēl ar vien vilina.

  Reāla padomju perioda 20 gadsimta sešdesmito gadu ķerra, kā zelta meklētāju darbarīks. Papildinājumā (uz planšetēm) ieskats Torņa vēsturē un Vidzemes ūdenstorņi, Zilākalna torņa laikabiedri.

  Plašāka informācija: Zilākalna kultūras nama vadītāja - Inese Stepane, E-pasts: inese.stepane@kocenunovads.lv, Tālr. 29157158 

  Ekspozīcija apskatāma līdz 28. septembrim. 
  Publicēja 2018. gada 21. sept. 04:30 plkst. Kristers Blūms
 • Ziemeļvidzemes internātpamatskolā Dauguļos pacelts zaļais ekoskolas karogs
  Šogad kopā 135 Ekoskolas saņēmušas starptautisko Zaļā karoga balvu – viena no tām ir arī Ziemeļvidzemes internātpamatskola Kocēnu novadā. Šodien, 21. septembrī Zaļais ekoskolas karogs pacelts Ziemeļvidzemes internātpamatskolā Dauguļos.

  Ekoskolas Zaļā karoga pacelšanā piedalās arī audzēkņi un skolas pārstāvji no Katvaru internātpamatskolas, kuri Zaļo karogu savā skolā šogad pacēluši jau vienpadsmito reizi!

  Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet  šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvaldību skolā ,jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

  Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva.
  Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 51 000 skolu visā pasaulē, Latvijā tās ir gandrīz 200 izglītības iestādes, sākot no PII līdz par augstskolām. Sevišķi jāuzsver, ka šī programma nekonkurē ar citām vides izglītības iniciatīvām, bet rada ietvaru koordinētam un sekmīgam ilgtermiņa darbam ar vides izglītības jautājumiem skolās.


   


  Publicēja 2018. gada 21. sept. 02:03 plkst. Kristers Blūms
 • Jaunu sezonu uzsāk Zilākalna kultūras nama sieviešu deju kopa JŪLE

  Jaunu sezonu uzsāk Zilākalna kultūras nama sieviešu deju kopa ''JŪLE''

  Ja vēlies pievienoties – nāc! Ar prieku gaidīsim jaunas dalībnieces.

  Kur: Zilākalna kultūras nams
  Kad: piektdien, 21.septembrī
  Laiks: 19.00

  Publicēja 2018. gada 20. sept. 05:51 plkst. Kristers Blūms
 • Zilākalna kultūras namā atsākas VISPĀRĒJĀS SPORTISKĀS SAGATAVOTĪBAS UN PAŠAIZSARDZĪBAS NODARBĪBAS
  Otrdien, 25.septembrī plkst. 18.00 Zilākalna kultūras namā atsākas VISPĀRĒJĀS SPORTISKĀS SAGATAVOTĪBAS UN PAŠAIZSARDZĪBAS NODARBĪBAS!

  Aicināti meitenes un zēni, jaunieši sākot no 10 gadu vecuma! Plašāka info pie Zilākalna kultūras nama vadītājas Ineses Stepanes. E-pasts: inese.stepane@kocenunovads.l, Tālr. 29157158

  Publicēja 2018. gada 20. sept. 05:30 plkst. Kristers Blūms
 • Izmaiņas VTU autobusu kustībā 24.septembrī

  Tā kā 24.septembris, kad Latvijā būs Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālā vizīte, ir noteikta kā svētku diena, izmaiņas gaidāmas arī SIA „VTU Valmiera” autobusu kustībā.

  Valmieras pilsētas nozīmes maršrutu autobusi kursēs kā svētdienā.
  Izmaiņas gaidāmas arī reģionālās nozīmes maršrutu autobusu kustībā. Saraksts skatāms uzņēmuma mājaslapas vtu-valmiera.lv sadaļā „Pasažieru pārvadājumi”, „Izmaiņas kustību sarakstā”.


  Informāciju sagatavoja:
  Zane Bulmeistare
  SIA „VTU Valmiera”
  Sabiedrisko attiecību speciāliste
  E-pasts: pr@vtu-valmiera.lv
  Mob. tel.: 26443410

  Publicēja 2018. gada 20. sept. 04:35 plkst. Kristers Blūms
 • Mūžībā aizgājis bijušais kocēnietis JĀNIS ĶENCIS
  JĀNIS ĶENCIS
  dzimis 1925. gada 12. decembrī
  miris 2018. gada 11. septembrī

  Kad siltā atvasaras saule stājas pretī pirmajiem rudens vējiem, no Vācijas pilsētas Manheimas mūs sasniegusi skumja ziņa – 92 gadu vecumā 11. septembrī mūžībā aizgājis bijušais kocēnietis JĀNIS ĶENCIS.

  Jānis Ķencis bija ievērojams ar to, ka 1996. gadā, noslēdzot vienošanās līgumu ar toreizējo Kocēnu pagasta padomi, pēc Latvijas neatkarības atgūšanas savu mantoto Kokmuižas zemi 25 ha platībā kopā ar Ķenču dzimtai piederošajām ēkām uzdāvināja Kocēnu pagastam. Šo zemi pirmās Latvijas brīvvalsts valdība piešķīra Jāņa Ķenča tēvam par aktīvu dalību 1918.-1920. gada brīvības cīņās. Uz Jāņa Ķenča dāvinātās zemes atrodas novada domes ēka, veikals “Gatve”, uzceltas individuālās dzīvojamās mājas Kocēnu ciemā Arāju, Ozolu, Bērzu un Sējēju ielā, iedzīvotāju vidū dēvētās Enko mājas Ošu un Dārza ielā, “dvīņu” mājas Aveņu un Zemeņu ielā, daudzdzīvokļu māja Aveņu ielā. 

  Jāņa Ķenča vēlējums bija, lai viņa dāvinātā zeme nestu laimi un labklājību kocēniešiem, kas dzīvo uz šīs zemes. Kocēnu ciemā Jāņa Ķenča vārdā ir nosaukta iela.

  Pateicībā par dāvinājumu 2006. gada 17. jūlijā pie ēkas Alejas ielā 8, klātesot Jānim Ķencim un viņa kundzei Ernai, tika atklāta pateicības plāksne.

  Jāni Ķenci Otrā pasaules kara un likteņa ceļi aizveduši uz Vāciju. Šī zeme, kā teica pats Jānis Ķencis, deva viņam patvērumu, vēlāk arī izglītību un darbu. Jānis Ķencis visu mūžu strādāja par būvinženieri. Šeit viņš 1958. gadā nodibināja ģimeni un ar savu kundzi Ernu bija kopā līdz savas nāves dienai.

  Kopš Latvijas valsts atguva savu neatkarību Jānis Ķencis ar kundzi ik vasaru apmeklēja Latviju, savas dzimtas kapus Kocēnu kapsētā, uzrunāja Kocēnu iedzīvotājus, pagasta un vēlāk novada vadību.

  Jāņa Ķenča pēdējā atdusas vieta pēc viņa vēlēšanās būs vienā no Manheimas kapsētām, bet Kocēnu novada dome, tāpat kā līdz šim, pildot vienošanās līguma saistības, rūpēsies par Jāņa Ķenča dzimtas kapu kopšanu Kocēnu kapsētā.

  Jānis Ķencis zemes klēpī tiks guldīts 21. septembrī. Kocēnu novada dome šajā dienā viņu pieminēs viņa dzimtas kapos Kocēnu kapsētā.

  Kocēnu novada dome aicina arī šajā dienā kocēniešus, kuri pazina un atceras Jāni Ķenci, domās viņu pieminēt un izsaka visdziļāko līdzjūtību viņa kundzei Ernai Ķencis un tuviniekiem Vācijā.

  Tu arvien būsi šai pusē,
  Tai gaismā, ko atstāji mums.
  Kaut arī sirds tava klusē,
  Mums paliek šis mantojums. 
  /Ā.Elksne/
  Publicēja 2018. gada 19. sept. 05:30 plkst. Kristers Blūms
 • Piedāvā dabai pietuvinātu vides izglītību
  Jaunajā mācību gadā Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” (DTP “URDA”) aicina mācīties vidē, par vidi un videi, piedāvājot licencētu izglītības programmu, ekskursijas, radošas aktivitātes un konkursus.

  Licencētā mācību programma 1.-12.klašu skolēniem nodrošina padziļinātas zināšanas par dabas sistēmām un procesiem, kā arī cilvēka un vides mijiedarbību. Šajā mācību gadā nodarbību tēmas ir sadalītas atbilstoši dabas stihijām: “Zeme” (septembris – oktobris), “Uguns” (novembris – janvāris), “Gaiss” (februāris – marts) un “Ūdens” (aprīlis – maijs).

  Programma tiek īstenota caur praktisku iemaņu apguvi un pētniecisko prasmju pilnveidošanu. Nodarbībās notiek pētījumi dabas takā, ekskursija Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC “Daibe”), eksperimenti, praktiskie darbi, vides spēles, radošās darbnīcas un citas aktivitātes DTP “URDA” jaunizveidotajā infrastruktūrā, tostarp dabas koncertzālē un dabas klasē, pētot Latvijas iežu un minerālu kolekciju. 
  Programmas apguves sagaidāmais rezultāts ir izpratne par dabas resursu saudzēšanu, materiālu vairākkārtējas lietošanas iespējām un nepieciešamību, kā arī paradumu un rīcības maiņa mijiedarbojoties ar vidi, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un novērstu klimata pārmaiņu negatīvās sekas. 
  Vidusskolas klašu skolēniem tiks organizētas arī papildus atsevišķas mācību dienas, kuru laikā būs piesaistīti papildus nozares speciālisti un lektori no vadošajām Latvijas augstskolām.

  Sadarbībā ar “Volvo Truck Latvia” sociālās kampaņas “Apstājies. Paskaties. Pamāj.” ietvaros, mācību programmu iespējams bagātināt ar papildus saturu, apgūstot pareizu uzvedību uz ielas smago automašīnu tuvumā. Piedāvājums attiecas uz 1.-4.klašu kolektīviem.
  Visas nodarbības SIA “ZAAO” darbības reģiona izglītības iestādēm ir bez maksas.

  Pirmsskolas izglītības iestādēm iespējams pieteikties uz Skudras Urdas nodarbību savā mācību iestādē, kur caur rotaļām un radošām nodarbībām tiek iepazīti atkritumu, pārstrādes, vides un citi saistīti termini, lai maziem soļiem palīdzētu sekmēt vides apziņas veidošanos arī pašos mazākajos.

  Uz ekskursijām RAAC “Daibe” īpaši aicinātas pieaugušo interesentu grupas, lai gūtu plašāku priekšstatu par atkritumu apsaimniekošanas sistēmu.


  Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem no vispārējās izglītības iestādēm, profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, mākslas skolām, bērnu un jauniešu interešu centriem, jauniešu domēm ir iespēja iesaistīties radošos un izglītojošos konkursos, vides izglītības projektā “Cilvēks vidē”. Šajā mācību gadā skolēniem tiek piedāvāti divi konkursi – otrreizējo materiālu vākšanas akcija “Dabai labu darīt”, pētnieciskais un radošais konkurss “Skudras Urdas gudrā māja”. Jaunums - konkurss pedagogiem - “Metodisko materiālu izstrādņu konkurss”. 
  Vēl viens jaunums – Ģimenes diena! Reizi mēnesī pasākums DTP “URDA” dažādu vecuma grupu interesentiem ar atšķirīgu piedāvājumu katrā no pasākuma reizēm – koku un augu stādīšanas apmācība, eksperimenti, dabas velšu ievākšanas meistarklase un degustācija, zvaigžņu vērošana un citas aizraujošas nodarbes. 

  Plašāka informācija par DTP “URDA” vides izglītības nodarbībām, ekskursijām, vides izglītības projekta „Cilvēks vidē” konkursiem un Ģimenes dienu, kā arī pieteikuma forma atrodama www.urda.lv

  Vairāk informācijas par visu piedāvājumu: izglitiba@zaao.lv, tālrunis 25459399.

  Informāciju sagatavoja: 
  Zane Leimane
  SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

  Publicēja 2018. gada 19. sept. 00:03 plkst. Kristers Blūms
 • Velēšanu iecirkņi Kocēnu novadā
  Kocēnu novada administratīvajā teritorijā noteikti 6 vēlēšanu iecirkņi:

  Iecirkņa numurs

  Iecirkņa nosaukums

  Iecirkņa adrese

   

  919.

  BĒRZAINES PAGASTA PĀRVALDE

  "Pīlādži", Bērzaine, Bērzaines pag., Kocēnu nov.

   

  922.

  DIKĻU PAGASTA KULTŪRAS NAMS

  "Straumes", Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov.

   

  926.

  KOCĒNU NOVADA DOME

  Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

   

  927.

  RUBENES PAMATSKOLA

  Valmieras iela 1, Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu nov.

   

  936.

  KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS VAIDAVA

  Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov.

   

  940.

  ZILĀKALNA PAGASTA PĀRVALDE

  Imanta iela 7, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Kocēnu nov.

   


  Saeimas vēlēšanās var vēlēt jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.


  Vēlēšanu iecirkņos varēs saņemt informāciju par vēlēšanu kārtību, iepazīties ar kandidātu sarakstiem un partiju priekšvēlēšanu programmām. Laikā no 1. oktobra līdz 6. oktobra plkst. 12.00 vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēt vēlēšanu iecirknī un šo vēlētāju aprūpētāji var pieteikties vēlēt savā dzīves vietā.

  Uz vēlēšanām līdzi jābūt derīgai Latvijas pilsoņa pasei vai derīgai Latvijas pilsoņa personas apliecībai (eID) kopā ar vēlētāja apliecību.

  Tiem vēlētājiem, kuriem ir tikai personas apliecība (eID), nepieciešams izņemt vēlētāja apliecību. To bez maksas no 24. septembra līdz 5. oktobrim varēs izņemt tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur tika izsniegta personas apliecība vai citā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā par to rakstiski informējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi līdz 24. septembrim.

  Plašāka informācija par 13. Saeimas vēlēšanu norisi pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē: www.cvk.lv

  Centrālā vēlēšanu komisijas informatīvais tālrunis 67049999

  Plašāka informācija Kocēnu novada Vēlēšanu komisijā:

  Komisijas priekšsēdētāja Svetlana Greka, tālr.28303465, e-pasts : svetlana.greka@kocenunovads.lv
  Komisijas sekretāre Dace Lizuma, tālr. 26460313, e-pasts : dace.lizuma@kocenunovads.lv
  Publicēja 2018. gada 18. sept. 22:22 plkst. Kristers Blūms
 • LLKC Valmieras un Valkas nodaļas aicina piedalīties informatīvajā dienā
  SIA LLKC Valmieras un Valkas nodaļas aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 40 gadiem, piedalīties informatīvajā dienā par Valsts Lauku tīkla ietvaros īstenoto aktivitāti „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” , tā notiks 2018. gada 28. septembrī pl. 9.30, Smiltenes pagasta “Kalnamuižā”- 6, 2. stāvā Smiltenes tehnikuma telpās

  Informatīvās dienas programmā: 
  • informācija par Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un Valsts Lauku tīklu
  • informācija par pasākumu un plānoto mācību programmu
  • iepriekšējo gadu dalībnieces pieredze 
  • pieteikumu aizpildīšana dalībai mācībās

  Turpmākajā mācību plānā:
  • ideju ģenerēšana un attīstīšana;
  • sava biznesa plāna izstrāde un prezentēšana;
  • tikšanās ar tuvākiem un tālākiem uzņēmējiem un citas aktivitātes;

  Rezultātā:
  • piedalīšanās biznesa plānu konkursā “Laukiem būt” ar iespēju iegūt naudas balvu savas idejas realizēšanai;
  Mācībās finansē VLT 

  Pieteikšanās:
  inga.ozolina@llkc.lv t. 26308536
  Pēc vajadzības tiks organizēts transports no Valmieras.

  Publicēja 2018. gada 18. sept. 06:23 plkst. Kristers Blūms
 • Kocēnu novada sportisti Veiksmīgi startē Valmieras maratonā
  2018. gada 16. septembrī norisinājās 12. Valmieras maratons. Kā jau esam ziņojuši - Kocēnu novada dome arī šogad atbalstīja novadnieku dalību maratonā.

  Šogad Kocēnu novadu maratonā pārstāvēja 121 sportists, kas ir nedaudz mazāk nekā 2017. gadā (137 sportisti). Tika pārstāvēti visi pieci Kocēnu novada pagasti un tika pārstāvētas arī novada skolas. Vislielākā aktivitāte dalībnieku ziņā – Jura Neikena Dikļu pamatskolai, kuru pārstāvēja vairāk kā 30 sportisti!

  Visgarākajā distancē – maratonā(42,195 km) devās trīs novadnieki - Liāna Aldiņa, Māris Heinols un Ralfs Kuģis. Visātrāk maratona distanci veikt no Kocēnu novada sportistiem izdevies Mārim Heinolam, kurš 42 kilometrus mēroja trīs stundās un 42 sekundēs(3:42:31) savā grupā (VM40) ieņemot 11. vietu. Ralfs Kuģis savā grupā (VM) ieņēma 41. vietu ar rezultātu 3:49:34, bet Liāna Aldiņa savā grupā (SM) 14. vietā ar rezultātu 4:27:20.

  Pusmaratona distanci (21,09 km) jau mēroja ievērojamāks skaits – 21 Kocēnu novada sportists. Pusmaratona distancē dāmu konkurencē (S) augsto 7. vietu ieņēma Liene Allere ar laiku 1:31:29, bet uzreiz pēc tam, 8. vietā – Līga Valdmane ar laiku 1:33:27. V40 grupā veiksmīgs starts Andim Gailim ar laiku 1:23:58 un ieņemto 8. vietu. V50 grupā goda pjedestāls un augstā 3. vieta Valdim Tiltam ar laiku 1:29:49, savukārt V60 grupā veiksmīgs starts Jānim Dainim ar laiku 2:06:32 un ieņemto 9. vietu grupā.

  12 km skrējienā piedalījās 13 novada sportisti, no kuriem augstāko vietu savā grupā(SN50) ieņēma Inga Vīksna ar laiku 1:09:42. Labs rezultāts arī Jānim - Danam Ķikutam – 11. vieta savā grupā(VNJ) ar laiku 0:56:09.

  6km skrējiens ar 47 Kocēnu novada sportistiem bija pārstāvētākā distance. Augstāko rezultātu (7.vietu) savā grupā (STB) no novadniekiem guva Marta-Luize Pētersone ar laiku 0:27:13. Pirmajā desmitniekā savā grupā (ST) izdevās iekļūt Laurai Pētersonei, kura ar laiku 0:25:34 ieņēma 9. vietu.

  Apsveicam VISUS startējušos Kocēnu novada sportistus, gan tos, kuri ieņēma augstas vietas un uzstādīja personīgos rekordus, gan tos, kuri vienkārši pierādīja, ka Kocēnu novads ir stiprs un sportisks novads!

  Foto no Kocēnu novada sportistu dalības Valmieras Maratona aplūko ŠEIT

  Publicēja 2018. gada 18. sept. 04:42 plkst. Kristers Blūms
 • VARAM aicina piedalīties akcijā “Dienas bez rindām”
  Aicinot sabiedrību aktīvāk izmantot valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski – no 17. līdz 21. septembrim notiks ikgadējā akcija “Dienas bez rindām”. Akcija notiek jau piekto reizi un šogad tajā piedalās vairāk nekā 100 valsts un pašvaldību iestāžu un to filiāļu visā Latvijā.
  Par E-pakalpojumiem Kocēnu novadā uzzini ŠEIT
  Iniciatīvas mērķis ir ne tikai iedrošināt sabiedrību saņemt pakalpojumus digitāli, bet arī iepazīstināt ar e-pakalpojumu dažādību, lai veicinātu paradumu maiņu – ar dažādām dzīves situācijām saistītās formalitātes ātrāk un ērtāk nokārtot tiešsaistē, nevis stāvot rindā valsts vai pašvaldības iestādē. Šogad akcija norisinās integrētās komunikācijas un mācību aktivitātes programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros.

  Svinīgā atklāšana notiks pirmdien, 17. septembrī, plkst.11:00 t/c Galerija centrs 1. stāva foajē (Audēju iela 16, Rīga). Tajā ar svinīgo runu piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” korporatīvās komunikācijas daļas vadītāja Vineta Sprugaine un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sabiedrisko attiecību speciāliste Eva Onzule.

  Kā liecina VARAM šogad veiktā iedzīvotāju aptauja “Klientu apmierinātība ar valsts pakalpojumiem”, Latvijā turpina pieaugt e-pakalpojumu lietotāju skaits un izpratne par digitālās vides sniegtajām priekšrocībām. Tajā pašā laikā vēl aizvien samērā liela sabiedrības daļa (33% respondentu) atzīst, ka tos no pakalpojumu pieteikšanas elektroniskā veidā attur bailes no nezināmā, pieradums doties klātienē, kā arī nepietiekamas datora un interneta lietošanas prasmes.

  “Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, valsts šodien cilvēkiem piedāvā vairāk iespēju nekā jebkad iepriekš. Lai arī pētījumi par e-pakalpojumu lietošanu iedzīvotāju vidū uzrāda augšupejošu līkni, tomēr vēl aizvien pietiekami daudz cilvēku, kuri dažādu iemeslu dēļ neizmanto e-pakalpojumu sniegtās iespējas. Ar šīs akcijas starpniecību vēlamies mudināt sabiedrību doties uz iestādēm, lai kopā ar konsultantu izmēģinātu e-pakalpojumus. Tas ir nākotnes klientu apkalpošanas centru modelis – iedrošināt, konsultēt un izskaidrot, kā strādāt elektroniskajā vidē,” uzsver VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts.  Papildu informācija:
  Anda Zaļepska
  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
  Sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālr.: 67026905
  E-pasts: Anda.Zalepska@varam.gov.lv
  Publicēja 2018. gada 17. sept. 23:55 plkst. Kristers Blūms
 • LTRK aicina uz politisko partiju kandidātu debatēm Valmierā
  Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera rīko Vidzemes politisko partiju kandidātu debates, kas notiks 19.septembrī, plkst. 11:00 Valmierā, Viesnīca "Wolmar", Tērbatas 16a.
  Uz pasākumu aicināti astoņu politisko partiju (apvienību) pārstāvji, kuru reitingi augustā pārsniedza 2,5% robežu, ņemot par pamatu SKDS un Latvijas fakti rezultātus.

  Debatēs plānots runāt par tēmām, kas skar darbaspēka kvalitāti, pieejamību un izmaksas, infrastruktūru biznesa izaugsmei, eksportu, izglītību, kā arī pārmaiņas publiskajā pārvaldē.

  Uz debatēm aicināti visi interesenti, tomēr, ņemot vērā to, ka vietu skaits ir ierobežots, aicinām reģistrēties savlaicīgi ŠEIT!


  Publicēja 2018. gada 17. sept. 06:23 plkst. Kristers Blūms
 • LTRK Vidzemes nodaļa organizē 6 nodarbību kursu Eksporta Attīstība

  Eksporta attīstības programma ir praktisks kurss eksporta stratēģijas izstrādei ar pamatuzsvaru uz tās ieviešanas soļiem. Kursa dalībnieks iegūs zināšanas kā ieviest eksporta stratēģiju savā uzņēmumā, lai panāktu pozitīvu rezultātu. Tas sniegs iespēju pārliecināties, ka izvēlētais eksporta attīstības ceļš ir piemērotākais mērķu sasniegšanai. Programma ļaus veikt inventarizāciju sava uzņēmuma gatavībai, spējai un resursu pieejamībai eksporta tirgu iekarošanai. Kursa uzdevums ir iedot praktisku 90 dienu programmu eksporta attīstības izveidošanā.

  Vairāk par kursu uzzini ŠEIT 

  Kursam reģistrējies ŠEIT
  Publicēja 2018. gada 17. sept. 01:19 plkst. Kristers Blūms
 • Parakstīts sadarbības līgums starp LEADER grupu Vācijā un Latvijā

  Šodien parakstīts sadarbības līgums starp Vācijas LEADER grupu ”Flechtinger Höhenzug” Vācijā un LEADER grupām ”No Salacas līdz Rūjai” un Vidzemes lauku partnerība “Brasla”, kurās ietilpst arī Kocēnu novads.

  Sadarbības līguma mērķis ir palīdzēt sadarbības partneriem ar iespējam teritorijas attīstībai, kā arī attīstīs jaunas uzņēmējdarbības jomas un aktivizēs mājražotāju darbību.

  Publicēja 2018. gada 17. sept. 01:04 plkst. Kristers Blūms
 • Pasaules talkas un Meža dienu ietvaros Kocēnu novadā tiks stādīti koki

  Ar rosinājumu katram no mums iestādīt savu koku vai piedzīvot koka dzimšanu no iestādītās sēkliņas, LIELĀ TALKA aicina Latvijas iedzīvotājus piedalīties Pasaules talkā, kas notiks 150 pasaules valstīs š.g. 15.septembrī.
  Par pasaules talku lasi ŠEIT.

  Latvijas pašvaldības Meža dienās 2018 turpina tradīciju  - padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos gatavojoties Latvijas simtgadei.

  Pasaules talka katrā pagastā:
  • Bērzaines pagastā:
  Pie jaunizveidotā vides objekta stādīs Baltmizas Himalaja bērzu, savukārt Latvijas bērzus Centra un Avota ielās.
  • Dikļu pagastā:
  Eiropas Kultūras mantojuma dienu koncertu kuplinās kori, kur Dziesmusvētku Promenādē katrs kolektīvs vēstījumam stādīs koku vai košumkrūmu.
  • Kocēnu pagastā:
  Kocēnos:
  Ar ozoliem, liepām un kļavām atjaunos Alejas un Ozolu ielu varenās alejas.
  Rubenē:
  Pie sporta nama stādīs vēstījumu nākošajām paaudzēm.
  • Vaidavas pagastā:
  Vaidavas centrā būs svētku egle, kura turpmāk rotāsies Ziemassvētkos.
  • Zilaiskalna pagastā:
  Parkā pie Valmieras ielas veco ābeļu vietā kuplos dekoratīvās ābeles. 

  Koki iegādāti ar Meža attīstības fonda finansējumu.

  Publicēja 2018. gada 13. sept. 07:45 plkst. Kristers Blūms
Parāda ziņas 1 - 15 no 3162. Skatīt vēl »

Kocēnos notiks bezmaksas seminārs par meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanu

Publicēja 2017. gada 17. janv. 07:02Krista Gromova

2017.gada 10. februārī, plkst. 10.00 Kocēnu kultūras namā norisināsies seminārs par meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanu, meliorācijas ietekmi uz vidi un meža ražību, kā arī par meža sertifikāciju, vides un darba aizsardzību mežsaimniecībā. 

Pasākumā būs iespēja uzzināt informāciju par:
 • meža ekonomiskās vērtības paaugstināšanas nepieciešamību;
 • ekonomiskā pamatojuma izstrādi;
 • meža novērtēšanu, meža ekoloģiju un tipoloģiju;
 • meža audzēšanas ietekmi uz meža nākotnes vērtību;
 • meliorācijas pamatojumu, tās nozīmi meža ražības paaugstināšanā;
 • meža meliorācijas sistēmu ierīkošanu;
 • meža meliorācijas sistēmu renovācijas ietekmi uz vidi;
 • meliorācijas ietekmi uz lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras nozari;
 • informāciju par Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociāciju tās mērķiem, uzdevumiem un iespējām;
 • meža sertifikācijas vidi, standartiem un principiem;
 • vides, sociālās un ekonomiskās interešu sabalansēšanu apsaimniekojamā teritorijā;
 • vides un darba aizsardzību mežsaimniecībā.

Piedalīšanās seminārā ir bez maksas.
Vairāk informācijas var uzzināt, zvanot pa tālr. 25414008.
Semināru organizē LVMI “Silava”.


1-1 of 1