Uzņēmējdarbība


Biznesa ideju līdzfinansēšanas konkurss

Lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, sekmētu darba vietu radīšanu, jaunu preču un pakalpojumu veidošanu, Kocēnu novada dome no 2017.gada 1.marta izsludina konkursu biznesa ideju 
līdzfinansēšanai.

Domes līdzfinansējums līdz EUR 2000,00 apmērā šī konkursa ietvaros tiks piešķirts uzņēmumiem (sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, individuāliem komersantiem, zemnieku saimniecībām), kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ne vairāk par vienu gadu, un fiziskām personām, kuras ir gatavas uzsākt komercdarbību Kocēnu novada administratīvajā teritorijā, reģistrējot uzņēmumu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā pēc atbalsta saņemšanas. 

“Ekonomiskā aktivitāte un uzņēmējdarbības attīstība ir ikvienas pašvaldības “asinsrite” un labklājības pamats. Taču pašvaldības pienākums ir ne vien pretendēt uz komersantu radītajiem labumiem, bet arī stimulēt un sekmēt biznesa vidi. Tāpēc šajā gadā esam nolēmuši izsludināt konkursu jaunu biznesa ideju attīstībai. Konkursa nolūks ir sniegt finansiālu atbalstu tādiem jaunajiem vai topošajiem komersantiem, kuri ar savu ideju var sniegt ieguldījumu novada attīstībā, radot jaunas darba vietas vai konkurētspējīgus produktus, pakalpojumus,” pauž Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece Evija Nagle. 

Lai pretendētu līdzfinansējuma saņemšanai, interesentiem līdz 2017.gada 31.augustam jāsagatavo detalizēts pieteikums. Uzņēmējdarbības priekšlikumus izvērtēs kompetenta žūrija, kurā galvenokārt būs uzņēmēji vai nozares speciālisti. Konkursa rezultāti tiks analizēti un lēmums par finansējuma piešķiršanu pieņemts līdz 2017.gada 30.novembrim. Iesniegtais priekšlikums jāīsteno viena gada laikā. 

Lai pēc iespējas kvalitatīvāk sagatavotu pieteikumu, Kocēnu novada dome aprīlī organizēs informatīvu semināru potenciālajiem konkursa dalībniekiem. 

Papildus informācija par konkursu, tā nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama ŠEIT

Kontaktpersona: Inese Pabērza, Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja, mob.tel.: 26418755, e-pasts: inese.paberza@kocenunovads.lv.