Dikļu baznīca

Dikļu baznīca ir viena no retākajām kultūras vērtībām Vidzemē. Pirmā baznīca minēta 1630/31 gadā. Necila ēka - māla 

kleķis salmu jumts. Tika izmantota kā fon Pālenu dzimtas apbedījuma vietu. No vecās baznīcas epitāfijām un kapa 

piemiņas zīmēm saglabājusies Annas Fon Pālenas (Pahlen) dzim. fon. Štenbergas (Stenberg) kapa plāksnes fragments 

(17. g.s. 1 puse). Kas pārvietota no vecās baznīcas grīdas un iemūrētas baznīcas sienā. Kapa plāksnes augšējā kreisajā 

stūrī Pālenu un Štenbergu alianses ģerbonis ar tekstu. Augšējā labajā stūrī Ungernu un Veismaņu dzimtas alianses 

ģerbonis ar tekstu. Baznīca pārbūvēta 1722. gadā. Koka karkass ar māla kleķi. No jauna pilnīgi pārbūvēta 1848. gadā. 

Laukakmeņu sienas, kārniņu jumts (dakstiņu).1698. gadā netālu esošās Budenbrokas (Schujenpahlen) muižas īpašnieks. 

Heinriks Gustavs fon Budenbroks un viņa sieva Kunigunde Ģertrūde fon Strika baznīcai dāvina greznu altāri, kura retablu 

abās pusēs rotā vakantu vijumi, kuros ietverti Budenbrok un Striku dzimtas ģeŗboņi. Gadu vēlāk 1699. gadā Zviedru armijas 

ģenerālleitnants, landrāts Ozolmuižas (Lappier) īpašnieks Karls Frīdrihs fon Mengdens un viņa sieva Helena Renata Fon 

Taube baznīcai dāvina kokgriezumiem rotātu kanceli. Kanceles jumtiņu rotā eņģeļu un akanta vijumu ietverts polihroms, Mengdemu un Taubes alianses ģerboņi. Vecās baznīcas altāris un 

kancele ievietoti jaunajā baznīcā, un ir saglabāti līdz mūsdienām. Altaris un kancele tapuši Rīgas tēlniecības darbnīcā. Autori Johans Daniels Šauss un Johans Valentīns Rabe. Pirmās ērģeles 

baznīcai būvējis vācietis Karls Bitners 1858. gadā. Tagadējās ērģeles būvējis latvietis Jānis Dūrējs no Valmieras. Ērģeles būvētas 1934. gadā Jaunās ērģeles izmaksāja Ls. 5620,- par dāmu 

komitejas savāktiem ziedojumiem. 1988. gadā ērģeles tiek atjaunotas. Līdzekļus ērģeļu atjaunošanai Ls. 1500,- ziedo ASV dzīvojošā dikliete Millija Lūsiņa Howe. Ērģeļu atjaunošanu veic Juris 

Jerums. Atjaunoto ērģeļu iesvētes dievkalpojumu vada arhibīskaps Jānis Vanags.

Dikļu baznīcā un draudzē no 
1857. gada līdz 1867. gadam par mācītāju kalpoja Juris Neikens, talantīgs skolotājs, izglītības 

darba organizators, ievērojams literāts. 1864. gada Vasarsvētkos Dikļu mācītājmuižas parkā Juris Neikens noorganizēja 

pirmos kopā dziedāšanas svētkus, tādejādi liekot pamatus - Dziesmu svētku tradīcijas aizsākumiem. 


Kontakti:

Kocēnu novads

Dikļi, Dikļu pag.

GPS 57.5964681,25.0744205Comments