Lāšplēša dienas skrējiens

Nolikums 

Organizators: 
Kocēnu novada dome sadarbībā ar Ziemeļvidzemes orientēšanās centru un Kocēnu sporta skolu.

Laiks un vieta: 
Vaidavas ezera pludmale, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads. Kopējais starts plkst. 19.00. 

Reģistrācija un SPORTident izsniegšana no plkst. 18.30 līdz plkst. 18.50.
Dalībnieki var izmantot personīgos SPORTident, kas jānorāda iepriekš pieteikšanās formā vai arī ja reģistrējas uz vietas reģistrēšanās brīdī.

Norises datums: 
2017. gada 9. novembris.

Dalībnieki: 
startē ikviens interesents atbilstoši savām spējām un fiziskajai sagatavotībai. Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli, par nepilngadīgo personu veselības stāvokli atbild viņu likumīgie pārstāvji. Organizatori neatbild par sacensību laikā iegūtām traumām.

Pieteikšanās
Tiešsaistē (https://goo.gl/forms/Dsw3xBLMxZdK488e2) no 6.novembra līdz 8.novembrim plkst. 18:00. Sacensību norises dienā no plkst. 18.30 līdz plkst. 18.50.

Dalības maksa: 

Vecuma grupa

6. - 8. novembris

9. novembrī

S10 / V10 / S14 / V14

Bez maksas

1 EUR

S18 / V18

1,00 EUR

2,00 EUR

S / V/ Seniores / Seniori / Nūjotāji 

2,00 EUR

3,00 EUR


Distance, dalībnieku vecuma grupas un apļu skaits:
Visi dalībnieki startē vienā distancē vienlaicīgi ar apļa garumu 2.15 km.

Dzimšanas gads

Grupa

Distance (apļa garums)

Apļu skaits

2007. gadā dzimušie/-ās un jaunāki/-ās

S10 V10

2.15 km

2

2003. - 2006. gadā dzimušie/-ās

S14 V14

2.15 km

2

1999. - 2002. gadā dzimušie/-ās

S18 V18

2.15 km

3

1958. 1998. gadā dzimušie/-ās

S V

2.15 km

4

19. 1957.gadā dzimušie/ās

Seniores Seniori

2.15 km

2

Nūjotāji - viena vecuma grupa visiem

Kopējā

2.15 km

2


Distance būs marķēta ar gaismu atstarojošiem elementiem, svētku noformējumā.
Skriešana norisināsies pa takām ar grants, grunts, asfalta seguma, koku sakņu atklājumiem vai dabīgiem šķēršļiem.
Visu vecuma grupu dalībnieki skrien, nūjo pa vienu distanci noteiktu apļu skaitu.
Laika kontrole ar SPORTident tiks izmantota apļu uzskaitei.
Uzsākot skrējienu ar kopējo startu, SPORTident būs aktivizēts. Turpmāk jāatzīmējas distancē un pēc katra apļa veikšanas. Organizatoru SPORTident jānodod sekretariātā uzreiz pēc finišēšanas.
Distances veikšanai dalībnieks izmanto personīgo rokas bateriju vai pieres lukturīti. Organizatori gaismas lukturīšus neizsniegs.

Vērtēšana: 
Skrējienā Lāčplēša dienai labākos nosaka pēc ātrākā laika, kas pavadīts distancē atbilstoši nolikumā noteiktajam apļu skaitam.

Apbalvošana:
  • Skrējiena Lāčplēša dienai apbalvošana plānota ap plkst. 20.00 vai kad finišējis beidzamais dalībnieks, sacensību norises vietā. Apbalvos 1.-3. vietas ieguvējus vecuma grupās atbilstoši nolikumam sieviešu un vīriešu konkurencē. Nūjotājiem 3 labākos. Rezultāti tiks publicēti www.kocenunovads.lv. 
  • Skriešanas seriāla “Vaidavas cilpas 2017” kopvērtējuma uzvarētāju apbalvošana sāksies ap plkst. 20.15. Apbalvošana norisināsies saskaņā ar skriešanas seriāla “Vaidavas cilpas 2017” nolikumu. 

Īpašie noteikumi:
  • Organizatora SPORTident nozaudēšanas vai nenodošanas gadījumā sods ir 40,00 EUR. 
  • Ja dalībnieks kaut vienā aplī saīsinās distanci, viņa rezultāts tiks anulēts. 
  • Sacensību organizatori ir tiesīgi veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, informējot par to www.kocenunovads.lv.
Comments