Lieldienu skrējiena nolikums

Skriešanas seriāla "Zilākalna cilpas 2017" Lieldienu skrējiens
NOLIKUMS

Organizators:
 Kocēnu novada dome sadarbībā ar Ziemeļvidzemes orientēšanās centru un Kocēnu sporta skolu. 

Laiks un vieta: Stāvlaukums pie Zilākalna, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads. 

Kopējais starts: Plkst. 10.00. 

Reģistrācija un SPORTident izsniegšana: No plkst. 09.30 līdz plkst. 09.50. 

Dalībnieki var izmantot personīgos SPORTident, kas jāpiereģistrē startā. 

Norises datums: 2017. gada 14.aprīlis. 

Dalībnieki: Startē ikviens interesents atbilstoši savām spējām un fiziskajai sagatavotībai. Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli, par nepilngadīgo personu veselības stāvokli atbild viņu likumīgie pārstāvji. Organizatori neatbild par sacensību laikā iegūtām traumām. 

Pieteikšanās: Kocēnu novada domes mājaslapā internetā no 10.aprīļa līdz 13.aprīlim plkst. 18.00. Sacensību norises dienā no plkst. 09.30 līdz plkst. 09.50. 

Dalības maksa:


10. - 13. aprīlis

14. aprīlī

Bērniem līdz 12 gadu vecumam

Bez maksas

1 EUR

Bērniem un jauniešiem vecumā no 12 gadiem līdz 18 gadiem

1,00 EUR

2,00 EUR

Jauniešiem no 18 gadu vecuma un pieaugušajiem

2,00 EUR

3,00 EUR

Dalības maksa jāsamaksā sacensību norises vietā 14.aprīlī, ņemot vērā pieteikuma iesniegšanas datumu.

Distance, dalībnieku vecuma grupas un apļu skaits:

Visi dalībnieki startē vienā distancē vienlaicīgi ar apļa garumu 1,80 km.

Dzimšanas gads

Grupa

Distance

(apļa garums)

Apļu skaits

2007. gadā dzimušie/-ās un jaunāki/-ās

S10

V10

1,80 km

1

2004. - 2006. gadā dzimušie/-ās

S13

V13

1,80 km

2

2001. - 2003. gadā dzimušie/-ās

S16

V16

1,80 km

2

1978. – 2000. gadā dzimušie/-ās

S20

V20

1,80 km

4

1963. - 1977. gadā dzimušie/-ās

S40

V40

1,80 km

3

1962. gadā dzimušie/-ās un vecāki/-ās

S55

V55

1,80 km

2

Nūjotāji - viena vecuma grupa visiem

S

V

1,80 km

2Distance būs marķēta ar Lieldienu noformējumu. Skriešana norisināsies pa takām ar asfalta, grants, grunts, koku sakņu atklājumiem vai dabīgiem šķēršļiem. Visu vecuma grupu dalībnieki skrien, nūjo pa vienu distanci noteiktu apļu skaitu. Laika kontrole ar SPORTident tiks izmantota apļu uzskaitei. 

Uzsākot skrējienu ar kopējo startu, SPORTident būs aktivizēts. Turpmāk jāatzīmējas distancē, pēc katra apļa veikšanas un finišā. Organizatoru SPORTident jānodod sekretariātā uzreiz pēc finišēšanas. 

Vērtēšana: Lieldienu skrējienā labākos nosaka pēc ātrākā laika, kas pavadīts distancē atbilstoši nolikumā noteikto apļu skaitam. 

Apbalvošana: 
Lieldienu skrējiena apbalvošana plānota ap plkst. 11.15 vai kad finišējis pēdējais dalībnieks, sacensību norises vietā. Apbalvos 1. -3. vietas ieguvējus vecuma grupās sieviešu un vīriešu konkurencē. Nūjotājiem 3 labākos. Rezultāti tiks publicēti www.kocenunovads.lv

Skriešanas seriāla “Zilākalna cilpas 2017” kopvērtējuma uzvarētāju apbalvošana sāksies ap plkst. 11.30. Apbalvošana norisināsies saskaņā ar skriešanas seriāla “Zilākalna cilpas 2017” nolikumu. 

Īpašie noteikumi: 
  • Organizatora SPORTident nozaudēšanas vai nenodošanas gadījumā sods ir 40,00 EUR. 
  • Ja dalībnieks kaut vienā aplī saīsinās distanci, viņa rezultāts tiks anulēts. 
  • Sacensību organizatori ir tiesīgi veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā, informējot par to www.kocenunovads.lv
Comments