KONTAKTI‎ > ‎Sociālais dienests‎ > ‎

Atbalsts ģimenēm un bērniem, daudzbērnu ģimenēm


  • Daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Kocēnu novadā ir tiesības saņemt uztura maksu atlaides 100% apmērā novada pirmsskolas izglītības iestādēs. Daudzbērnu ģimene ir ģimene, kura aprūpē trīs un vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus līdz 18 gadu vecumam, saglabājot daudzbērnu ģimenes statusu arī pēc tam, kad vecākais bērns sasniedz 18 gadu vecumu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam, ja bērns turpina mācības vispārējās izglītības iestādes klātienē, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika studijās.
  • Brīvpusdienas 100% apmērā bērniem, kuri apmeklē Kocēnu novada vispārējās izglītības iestādes, tai skaitā daudzbērnu ģimenēm.
  • Brīvpusdienas 100% trūcīgo ģimeņu bērniem, kuri apgūst piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto pirmsskolas izglītības programmu Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēs.
  • Brīvpusdienas 50% apmērā trūcīgo ģimeņu bērniem, kuri apmeklē Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes.
  • Materiāls atbalsts ģimenei bērna piedzimšanas gadījumā 100,00 euro apmērā, ja viens no vecākiem un jaundzimušais ir deklarēts Kocēnu novadā, 200,00 euro, ja abi vecāki un jaundzimušais deklarēts Kocēnu novadā.
  • Ziemassvētku paciņas Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un novadā deklarētiem bērniem līdz 7 gadu vecumam.
  • Psihologa bezmaksas konsultācijas Kocēnu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, tai skaitā daudzbērnu ģimenēm.
  • Sociālā dienesta transporta pakalpojumi Kocēnu novada vientuļiem pensionāriem, trūcīgām personām un ģimenēm, tai skaitā trūcīgām daudzbērnu ģimenēm, nokļūšanai uz medicīniskām iestādēm, ja personai vai ģimenei nav iespējams pašai nokļūt uz attiecīgo iestādi.
  • Kocēnu novada iedzīvotāju, trūcīgo ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu prioritāra nodrošināšana ar nepieciešamo humāno palīdzību un lietotiem sadzīves priekšmetiem.
Par iepriekšminēto pakalpojumu nodrošināšanu interesēties Kocēnu novada domes Sociālajā dienestā.

Par valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem un daudzbērnu ģimenēm interesēties Labklājības ministrijas mājas lapā.