KONTAKTI‎ > ‎

Sociālais dienests


KONTAKTINFORMĀCIJA

 SPECIĀLISTS TELEFONS E-PASTS
 Dienesta vadītāja
Solvita Rumba 
 27891673 
 solvita.rumba@kocenunovads.lv
soc.dienests@kocenunovads.lv 
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Sandra Eglīte 
 25414982  sandra.eglite@kocenunovads.lv
Sociālās palīdzības un sociālās aprūpes organizators
Sarmīte Bračka 
 27891674  sarmite.bracka@kocenunovads.lv
Sociālās aprūpētāja
Inese Lapsiņa 
  
Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar sociālā riska grupām
Antra Ulmane 
 29232478  antra.ulmane@kocenunovads.lv
Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma
Elīna Gerliņa 
 25636999   elina.gerlina@kocenunovads.lv
Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas
Sanita Dārziņa
 28685852  sanita.darzina@kocenunovads.lv 
Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem 
Ginta Romanovska 
 25445245 ginta.romanovska@kocenunovads.lv
Psihologi Kocēnu novadā
Vineta Gončare, Iveta Kreišmane
28685852soc.dienests@kocenunovads.lv 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

Kocēnos
Pieņem sociālā darbiniece Sanita Dārziņa
Pirmdienās: 9.00 - 12.00; 13.00 - 18.00
Trešdienās: 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

Dikļos
Pieņem sociālā darbiniece Ginta Romanovska
Pirmdienās: 13.30 -17.30
Trešdienās: 9.00 - 11.30 

Dauguļos
Pieņem sociālā darbiniece Ginta Romanovska
Katra mēneša otrajā pirmdienā: 10.00 - 12.00

Vaidavā
Pieņem sociālā darbiniece Antra Ulmane
Pirmdienās: 13.00 - 18.00
Trešdienās: 9.00 - 14.00; 

Rubenē
Pieņem sociālā darbiniece Antra Ulmane
Otrdienās: 9.00 - 12.00

Bērzainē
Pieņem sociālā darbiniece Elīna Gerliņa
Otrdienās: 10.00 - 12.00; 13.00 - 16.00

Zilākalnā
Pieņem sociālā darbiniece Elīna Gerliņa
Pirmdienās: 13.30 - 17.30
Trešdienās: 9.00 - 11.30

Sociālā dienesta vadītāja Solvita Rumba pieņem iedzīvotājus:
Kocēnos - katra mēneša pirmajā trešdienā sociālā dienesta telpās no plkst. 9.00 - 12.00
Bērzaines, Dikļu, Vaidavas, Zilākalna pagastā - pēc iepriekšējas vienošanās (zvanīt pa tālr. 27891673)


Sociālo darbinieku atvaļinājuma laiki 2018. gada vasarā

 

KOCĒNOS

Sociālā darbiniece Sanita Dārziņa

ATVAĻINĀJUMĀ no

16.07.-29.07.2018 

 20.08.-02.09.2018

Nepieciešamības gadījumā zvanīt  28685852

 

VAIDAVĀ

Sociālā darbiniece Antra Ulmane

ATVAĻINĀJUMĀ no 

15.06.-22.06.2018.

10.07.-30.06.2018.

13.08.-19.08.2018.

Nepieciešamības gadījumā 29232478


DIKĻOS

Sociālā darbiniece Ginta Romanovska

ATVAĻINĀJUMĀ no 

25.06.-01.07.2018.

13.08.- 19.08.2018.

Nepieciešamības gadījumā zvanīt 28685852

 

BĒRZAINĒ UN ZILĀKALNĀ

Sociālā darbiniece Elīna Gerliņa

ATVAĻINĀJUMĀ no 

20.08.-02.09.2018.

Nepieciešamības gadījumā zvanīt 28685852

 

Sociālā darbiniece Sandra Eglīte

ATVAĻINĀJUMĀ no 

25.06.-09.07.2018.

30.07.-09.08.2018.

Nepieciešamības gadījumā zvanīt 25414982

 

Sociālās aprūpes organizatore Sarmīte Bračka

ATVAĻINĀJUMĀ no 

17.08.-30.08.2018.

Nepieciešamības gadījumā zvanīt 28685852


esf_pilotprojekts3.gif

Saistošie noteikumi: