KONTAKTI‎ > ‎

Sociālais dienests


KONTAKTINFORMĀCIJA

 SPECIĀLISTS TELEFONS E-PASTS
 Dienesta vadītāja
Solvita Rumba 
 27891673 
 solvita.rumba@kocenunovads.lv
soc.dienests@kocenunovads.lv 
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Sandra Eglīte 
 25414982  sandra.eglite@kocenunovads.lv
Sociālās palīdzības un sociālās aprūpes organizators
Sarmīte Bračka 
 27891674  sarmite.bracka@kocenunovads.lv
Sociālās aprūpētāja
Inese Lapsiņa 
  
Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar sociālā riska grupām
Antra Ulmane 
 29232478  antra.ulmane@kocenunovads.lv
Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma
Sanda Kakse 
 25636999  sanda.kakse@kocenunovads.lv
Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas
Sanita Dārziņa 
 28685852  sanita.darzina@kocenunovads.lv 
Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem 
Eva Gulbe - Zāģere 
 25445245  eva.gulbe-zagere@kocenunovads.lv
Psihologi Kocēnu novadā
Vineta Gončare, Inese Ķirse, Iveta Kreišmane
28685852soc.dienests@kocenunovads.lv 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

Kocēnos
Pieņem sociālā darbiniece Sanita DārziņaPirmdienās: 9.00 - 12.00; 13.00 - 18.00
Trešdienās: 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

Dikļos
Pieņem sociālā darbiniece Anna Larionova
Pirmdienās: 13.00 -17.30
Trešdienās: 8.30 - 12.00 

Dauguļos
Pieņem sociālā darbiniece Anna Larionova
Katra mēneša otrajā pirmdienā: 10.00 - 12.00

Vaidavā
Pieņem sociālā darbiniece Antra Ulmane
Pirmdienās: 9.00 - 12.00; 13.00 - 18.00
Trešdienās: 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00

Rubenē
Pieņem sociālā darbiniece Antra Ulmane
Otrdienās: 9.00 - 14.00

Bērzainē
Pieņem sociālā darbiniece Sanda Kakse
Otrdienās: 10.00 - 12.00; 13.00 - 16.00

Zilākalnā
Pieņem sociālā darbiniece Sanda Kakse
Pirmdienās: 13.00 - 17.30
Trešdienās: 8.30 - 12.00

Sociālā dienesta vadītāja Solvita Rumba pieņem iedzīvotājus:
Kocēnos - katra mēneša pirmajā trešdienā sociālā dienesta telpās no plkst. 9.00 - 12.00
Bērzaines, Dikļu, Vaidavas, Zilākalna pagastā - pēc iepriekšējas vienošanās (zvanīt pa tālr. 27891673)

esf_pilotprojekts3.gif

Saistošie noteikumi:

  

ĉ
Atis Rudzītis,
2016. gada 16. marts 02:51
ĉ
Atis Rudzītis,
2016. gada 1. febr. 06:16
ĉ
Atis Rudzītis,
2016. gada 1. febr. 06:16
ĉ
Atis Rudzītis,
2016. gada 16. marts 02:51
ĉ
Atis Rudzītis,
2016. gada 1. febr. 06:16
Ċ
Eva Eglīte,
2017. gada 19. sept. 13:43
Comments