KONTAKTI‎ > ‎

Sociālais dienests

KONTAKTINFORMĀCIJA

 SPECIĀLISTS TELEFONS E-PASTS
 Dienesta vadītāja
Solvita Rumba
 27891673 
 solvita.rumba@kocenunovads.lv
soc.dienests@kocenunovads.lv 
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Sandra Eglīte 
 25414982  sandra.eglite@kocenunovads.lv
Sociālās palīdzības un sociālās aprūpes organizators
Sarmīte Bračka 
 27891674  sarmite.bracka@kocenunovads.lv
Aprūpētājs
  
Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar sociālā riska grupām
Antra Ulmane 
 29232478  antra.ulmane@kocenunovads.lv
Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma
Elīna Gerliņa 
 25636999   elina.gerlina@kocenunovads.lv
Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas
Sanita Dārziņa Švalbe
 28685852  sanita.darzina@kocenunovads.lv 
Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem 
Evita Lūse
 25445245 evita.luse@kocenunovads.lv
Psihologi Kocēnu novadā
28685852soc.dienests@kocenunovads.lv 


PIEŅEMŠANAS LAIKI

Kocēnos
Pieņem sociālā darbiniece Sanita Dārziņa Švalbe
Pirmdienās: 9.00 - 12.00; 13.00 - 18.00
Trešdienās: 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00


Dikļos
Pieņem sociālā darbiniece Evita Lūse
Pirmdienās: 13.30 - 17.30
Otrdienās: 8.30 - 12.00 


Dauguļos
Pieņem sociālā darbiniece Evita Lūse
Katra mēneša otrajā pirmdienā: 10.00 - 12.00, iepriekš sazinoties ar sociālo darbinieci (tālr. 25445245)


Vaidavā
Pieņem sociālā darbiniece Antra Ulmane
Pirmdienās: 13.00 - 18.00
Trešdienās: 9.00 - 14.00; 


Rubenē
Pieņem sociālā darbiniece Antra Ulmane
Otrdienās: 9.00 - 12.00


Bērzainē
Pieņem sociālā darbiniece Elīna Gerliņa
Otrdienās: 10.00 - 12.00; 13.00 - 16.00


Zilākalnā
Pieņem sociālā darbiniece Elīna Gerliņa
Pirmdienās: 13.30 - 17.30
Trešdienās: 9.00 - 11.30


Sociālā dienesta vadītāja Solvita Rumba pieņem iedzīvotājus:
Kocēnos - katra mēneša pirmajā trešdienā sociālā dienesta telpās no plkst. 9.00 - 12.00
Bērzaines, Dikļu, Vaidavas, Zilākalna pagastā - pēc iepriekšējas vienošanās (zvanīt pa tālr. 27891673)


Saistošie noteikumi:

Noderīgas saites: