KONTAKTI‎ > ‎

Sociālais dienests
Pamatojoties uz Latvijas valdības izsludināto ārkārtas situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību, no 16. marta līdz 14. aprīlim visi Kocēnu novada domes Sociālā dienesta piešķirtie sociālās palīdzības pabalsti un pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti tiks izmaksāti, pārskaitot tos uz pabalsta saņēmēja norēķinu kontu, lai izvairītos no skaidras naudas aprites.

Saziņu ar Sociālā dienesta darbiniekiem jāveic attālināti – zvanot vai rakstot e-pasta vēstuli konkrētajam darbiniekam!


No 13. janvāra uz nenoteiktu laiku Kocēnu novada sociālais dienests atradīsies Kocēnu kultūras nama (Alejas iela 3, Kocēni) 1. stāvā.


KONTAKTINFORMĀCIJA

 SPECIĀLISTS TELEFONS E-PASTS
 Dienesta vadītāja
Solvita Rumba 
 27891673 
 solvita.rumba@kocenunovads.lv
soc.dienests@kocenunovads.lv 
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Sandra Eglīte 
 25414982  sandra.eglite@kocenunovads.lv
Sociālās palīdzības un sociālās aprūpes organizators
Sarmīte Bračka 
 27891674  sarmite.bracka@kocenunovads.lv
Sociālā aprūpētāja
Inese Lapsiņa 
  
Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar sociālā riska grupām
Antra Ulmane 
 29232478  antra.ulmane@kocenunovads.lv
Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma
Elīna Gerliņa 
 25636999   elina.gerlina@kocenunovads.lv
Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas
Sanita Dārziņa Švalbe
 28685852  sanita.darzina@kocenunovads.lv 
Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem 
Ginta Romanovska 
 25445245 ginta.romanovska@kocenunovads.lv
Psihologi Kocēnu novadā
Iveta Kreišmane
28685852soc.dienests@kocenunovads.lv 


PIEŅEMŠANAS LAIKI

Kocēnos
Pieņem sociālā darbiniece Sanita Dārziņa Švalbe
Pirmdienās: 9.00 - 12.00; 13.00 - 18.00
Trešdienās: 9.00 - 12.00; 13.00 - 17.00


Dikļos
Pieņem sociālā darbiniece Ginta Romanovska
Pirmdienās: 13.30 - 17.30
Trešdienās: 9.00 - 11.30 


Dauguļos
Pieņem sociālā darbiniece Ginta Romanovska
Katra mēneša otrajā pirmdienā: 10.00 - 12.00


Vaidavā
Pieņem sociālā darbiniece Antra Ulmane
Pirmdienās: 13.00 - 18.00
Trešdienās: 9.00 - 14.00; 


Rubenē
Pieņem sociālā darbiniece Antra Ulmane
Otrdienās: 9.00 - 12.00


Bērzainē
Pieņem sociālā darbiniece Elīna Gerliņa
Otrdienās: 10.00 - 12.00; 13.00 - 16.00


Zilākalnā
Pieņem sociālā darbiniece Elīna Gerliņa
Pirmdienās: 13.30 - 17.30
Trešdienās: 9.00 - 11.30


Sociālā dienesta vadītāja Solvita Rumba pieņem iedzīvotājus:
Kocēnos - katra mēneša pirmajā trešdienā sociālā dienesta telpās no plkst. 9.00 - 12.00
Bērzaines, Dikļu, Vaidavas, Zilākalna pagastā - pēc iepriekšējas vienošanās (zvanīt pa tālr. 27891673)


Saistošie noteikumi:

Noderīgas saites:
ĉ
Atis Rudzītis,
2016. gada 16. marts 02:51
ĉ
Atis Rudzītis,
2016. gada 1. febr. 06:16
ĉ
Atis Rudzītis,
2016. gada 1. febr. 06:16
ĉ
Atis Rudzītis,
2016. gada 16. marts 02:51
ĉ
Atis Rudzītis,
2016. gada 1. febr. 06:16
Ċ
Eva Eglīte,
2017. gada 19. sept. 13:43
ĉ
Jānis Pāže,
2018. gada 25. jūn. 01:44
ĉ
Jānis Pāže,
2018. gada 25. jūn. 01:44
ĉ
Jānis Pāže,
2018. gada 25. jūn. 01:44
ĉ
Jānis Pāže,
2018. gada 25. jūn. 01:44
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 2. apr. 00:18