KONTAKTI‎ > ‎Dzimtsarakstu nodaļa‎ > ‎

Pakalpojumu cenrādis

 Nr.p.k.Pakalpojuma veids  
 Valsts nodeva (EUR)
Dokumentu noformēšana/ ceremonijas organizēšana (EUR) 
 Kopējā maksa (EUR)
 1.Svinīga laulību reģistrācija, ja viens no laulājamiem ir deklarējis dzīvesvietu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā 
 
14,00

20,00 
 
34,00
 2.Svinīga laulību reģistrācija, ja laulātie nav deklarēti Kocēnu novada administratīvajā teritorijā 
 14,0030,00 44,00
 3.Svinīga laulību reģistrācija Kocēnu novada pagastu pārvaldēs  
 14,0060,00 
 74,00
 4. Svinīga laulību reģistrācija tikai liecinieku klātbūtnē 
 14,0010,0024,00
 5. Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija 
 - 25,0025,00 
 6.Dokumentu noformēšana un nosūtīšana reģistru ierakstu labošanas un papildināšanas gadījumos 
7,00 
3,0010,00  
 7.Dokumentu noformēšana un nosūtīšana reģistru ierakstu atjaunošanas gadījumos 
7,003,0010,00
 8.Par visa veida civilstāvokļa aktu (dzimšanas, laulības, miršanas u.c.) meklēšanu arhīvā, izrakstu un izziņu sagatavošanu un izsniegšanu 
 
-
5,00
5,00 
 9.  Par atkārtotu apliecību izsniegšanu7,00 
5,0012,00 
 10. Vārda, uzvārda maiņa, tautības ieraksta maiņa71,1410,00  
81,14

Pakalpojumu cenrādis spēkā no 01.09.2014.

Kocēnu novada domes norēķinu rekvizīti


2013. gada 27.septembra stājās spēkā Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumi Nr. 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" .

Noteikumi nosaka valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju (turpmāk - valsts nodeva) apmēru un maksāšanas kārtību.

3. Valsts nodevas likmes ir šādas:

3.1. laulības reģistrācija - 14 euro;

3.2. civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana - 7 euro;

3.3. atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana - 7 euro.

4. Valsts nodevu samaksā pirms civilstāvokļa aktu reģistrācijas. 

Comments