KONTAKTI‎ > ‎Dzimtsarakstu nodaļa‎ > ‎

Miršanas reģistrācija

         • Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.
         • Par miršanas fakta reģistrāciju izsniedz miršanas apliecību.
         • Par miršanas fakta reģistrāciju valsts nodeva nav jāmaksā.

Pienākums paziņot dzimtsarakstu nodaļai par miršanas faktu ir:
         • laulātajam;
         • citiem ģimenes locekļiem;
         • jebkurai citai personai, kura bijusi klāt nāves brīdī vai citādi informēta par nāves iestāšanos.

         • Ja persona mirusi ārstniecības iestādē, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē, pansionātā vai ieslodzījuma vietā un par miršanas faktu nav paziņojis neviens no mirušā radiniekiem, kā arī nav paziņojusi neviena cita persona, kura bijusi informēta par nāves iestāšanos, attiecīgās ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādes, pansionāta vai ieslodzījuma vietas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums rakstveidā paziņot par miršanas faktu.
 • Ja par miršanas faktu nav paziņojušas augstāk minētās personas un par personas nāvi kļuvis zināms pašvaldībai, tai ir pienākums rakstveidā paziņot par miršanas faktu.
 • Ja sakarā ar personas nāvi notiek izmeklēšana, izmeklēšanas vai izziņas iestādes pienākums ir rakstveidā paziņot par miršanas faktu.

Paziņojot par miršanas faktu, dzimtsarakstu nodaļai iesniedz vienu no šādiem dokumentiem:
 • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni;
 • tiesas spriedumu par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu;
 • reabilitācijas iestāžu paziņojumu par represētās personas nāvi.

 • Nezināmas (neidentificētas) personas miršanas faktu apliecina ar ārstniecības iestādes izsniegtu medicīnas apliecību par nāves cēloni. Ja mirušo identificē vēlāk, trūkstošās ziņas ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes izdotu izziņu par personas (līķa) atpazīšanu, izziņas iestādes lēmumu vai tiesas spriedumu.
 • Miršanas apliecībā nāves cēloni nenorāda, tas tiek ierakstīts tikai miršanas reģistrā.

Comments