"No Salacas līdz Rūjai"

Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” ir juridiski reģistrēta biedrība, kas nodibināta ar mērķi radīt iespēju vietējo iedzīvotāju iniciatīvas attīstībai, veicinātu un koordinētu vietējās iniciatīvas grupu darbu teritorijā. Biedrība „No Salacas līdz Rūjai ” attīstības stratēģija par savas teritorijas attīstības mērķi ir izvirzījusi lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes līdzsvarotas attīstības veidošanu, inovatīvu ideju ģenerēšanu un realizēšanu, racionālu un ilgtspējīgu pieejamo dabas un kultūras resursu izmantošanu.

Vietējās rīcības grupas darbības teritorija atrodas Latvijas ziemeļu daļā, Vidzemes plānošanas reģionā. Tā aptver 16 pagastus un 2 mazpilsētas Ziemeļvidzemē, bijušā Valmieras rajona teritorijā un vienu pagastu no bijušā Valkas rajona. Vietējās rīcības grupas "No Salacas līdz Rūjai" darbības teritorijā ietilpst divi Kocēnu novada pagasti - Bērzaines un Kocēnu.

Biedrība „No Salacas līdz Rūjai”
Juridiskā adrese: Mūrmuižas 9. Valmiera, LV 4201

www.nosalacaslidzrujai.lv

e-pasts: daiga.silina@llkc.lv

tel.nr.: 29188612

Konsultācijas


Pirmdiena
10.00 - 16.00
Otrdiena
10.00 - 16.00
Trešdiena 
10.00 - 16.00
Ceturtdiena 
10.00 - 16.00
Piektdiena 
10.00 - 16.00
Sestdiena
 ----
Svētdiena
 ----

Comments