KONTAKTI‎ > ‎Attīstības nodaļa‎ > ‎Projekti‎ > ‎

Realizētie projektiInformatīvais materiāls "Kocēnu novada domes un Burtnieku novada pašvaldības investīciju projekti" ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda atbalstu, projekta "Efektīvi un kvalitatīvi vides un pārrobežas sadarbības projekti Vidzemes reģiona pašvaldībās" (ID. Nr. 1DP/1.5.2.2.3./11/APIA/SIF/​048/30) ietvaros. Par informatīvā materiāla saturu atbild Kocēnu novada dome un Burtnieku novada pašvaldība.

ESF.jpg 
Ieguldijums_tava_nakotne.jpg   ES_ar_parakstu.jpg  

Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētie projekti:.ERAF_istais     
 Ieguldijums_tava_nakotne.jpg   
 ES_ar_parakstu.jpg 

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētie projekti:

 

ELFLA_logo.jpg  
 Ieguldijums_tava_nakotne.jpg   
ES_ar_parakstu.jpg 

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētie projekti:

 
EZF_200.jpg 
 Ieguldijums_180.jpg 
 ES_180.jpg 

Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansētie projekti:

 
KF_180.jpg 
 Ieguldijums_180.jpg 
 ES_180.jpg 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētie projekti:

 
 

.LV_Sveices_programma

Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētie projekti:

 

IZM_170.jpg 
 JSPA_Logo.jpg 

Valsts budžeta līdzfinansētie projekti:

 

Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma

http://www.estlatrus.eu/ 

 

  

Sorosa fonda - Latvija finansētie projekti:

 
 

Programmas "Jaunatne darbībā" finansējums:

Comments