KONTAKTI‎ > ‎Attīstības nodaļa‎ > ‎Projekti‎ > ‎

Projekts "PuMPuRS

Kocēnu novadā projekta "PuMPuRS" ietvaros īstenos aktivitātes jauniešiem

Kocēnu novada pašvaldības izsludinātajā jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) iesniegtie projekti guvuši pozitīvu vērtējumu un drīzumā tiks slēgti līgumi, lai uzsāktu to īstenošanu.

Biedrības “Piedzīvojuma gars” iesniegto projektu “Arhitekts Dikļos” plānots īstenot no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 1. septembrim. Projekts “Arhitekts Dikļos” ir pieredzes un piedzīvojumu izglītība, lai veidotu spēcīgāku kopdarbu un stiprinātu komandas garu jauniešu vidū. Projektā “Arhitekts Dikļos” meklēs atbildi jautājumam “Ja mēs būtu Arhitekti Dikļos, ko mēs darītu?”. “Piedzīvojumu gars” kopā ar Jura Neikena Dikļu pamatskolas jauniešiem, ideju modelēšanā un maketēšanā pielietojot 20% teorijas un 80% prakses, diskutēs un plānos, kā izmantot līdz šim apgūtās zināšanas skolā, mājās un citviet, lai iejustos Arhitekta lomā.

Biedrības “Māksla labsajūtai” projektu “Esi mākslā” plānots īstenot no 2020. gada 15. augusta līdz 2021. gada 15. aprīlim. Projekta mērķis ir vērsts uz Ziemeļvidzemes pamatskolas skolēnu – jauniešu sociālo prasmju attīstību, pozitīva pašvērtējuma, iekšējās izaugsmes veicināšanu un emocionālās inteliģences prasmju paaugstināšanu caur mākslā balstītām aktivitātēm. Jauniešiem būs iespēja piedalīties izaugsmes nodarbībās – individuāli un grupās.

Jaunatnes iniciatīvas projektu konkursu Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros Kocēnu novada pašvaldība izsludināja šī gada martā, un tajā tika saņemti divi projektu pieteikumi, kuru īstenošanai piešķirs finansējumu 4600 eiro apmērā katram projektam.

* Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.


Kocēnu novada pašvaldība izsludinājusi projektu konkursu jauniešu iniciatīvu īstenošanai


Kocēnu novada pašvaldība izsludinājusi jaunatnes iniciatīvas projektu konkursa Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

Papildus individuālajam atbalstam, ko Kocēnu novada izglītības iestāžu skolēni saņem projekta PuMPuRS ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu jauniešu aktivitātes arī ārpus formālās izglītības.

Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.

Projektu pieteikumu pieņemšana norisinās no 2. marta līdz noslēgsies 31. martam. Viena projekta īstenošanai būs pieejami līdz 4600 eiro, kopējais Kocēnu novada pašvaldībai pieejamais finansējums ir 13 800 eiro, kas dod iespēju īstenot trīs jauniešu iniciatīvas projektus. Paziņojums par projektu konkursa izsludināšanu tiks publicēts Kocēnu novada domes interneta mājas lapā www.kocenunovads.lv.

Projektus varēs iesniegt: 
 • jaunatnes organizācija; 
 • biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni; 
 • jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu.

Lai varētu sākt plānot projekta saturu, aicinām iepazīties ar projekta nolikumu un informatīvajiem materiāliem, kas pieejami projekta PuMPuRS mājaslapā http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti

Lai veicinātu kvalitatīvāku projektu pieteikumu sagatavošanu un informētu potenciālos projektu iesniedzējus par projektu sagatavošanas un īstenošanas nosacījumiem, Kocēnu novada dome aicina potenciālos projektu iesniedzējus uz informatīvo semināru “Jaunatnes iniciatīvu projektu sagatavošanas un īstenošanas nosacījumi”, kas notiks 2020. gada 10. martā plkst. 14.00 Kocēnu kultūras namā Alejas ielā 3, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Plašāka informācija ŠEIT.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītājas vietnieci Svetlanu Tomsoni, e-pasts: svetlana.tomsone@kocenunovads.lv; tālr. 25605539.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.


Kocēnu novads arī jaunajā mācību gadā turpina dalību projektā PUMPURS

Sākoties jaunajam mācību gadam turpinās arī Kocēnu novada dalība Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

2019./2020. mācību gadā projektam "PuMPuRS" pievienojusies Ziemeļvidzemes pamatskola, savukārt,  2018./2019. mācību gadā projektā piedalījās Kocēnu pamatskola sniedzot atbalstu 33 audzēkņiem.

Projektu konkurss notiek ‌Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.

Mērķgrupa: vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei.

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:
 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm;
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālajiem mācību līdzekļiem;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu;
  • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.

Ko iegūst pedagogi?
 • Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams;
 • Profesionālās kompetences pilnveidi;
 • Seminārus;
 • Supervīzijas;
 • Darbnīcas;
 • Konferences;
 • Metodiskos atbalsta līdzekļus;
 • Izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017–12/2022
*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti