KONTAKTI‎ > ‎Attīstības nodaļa‎ > ‎

Latvāņa izplatības ierobežošana

Kocēnu novada dome 2017. gada 23. martā apstiprināja precizēto latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2016. - 2022. gadam. Tas paredz, ka 2017. gadā vairākos Kocēnu novada administratīvajā teritorijā esošos īpašumus tiks veikti latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi.

Pasākumi tiks veikti laika posmā no 20. aprīļa līdz 31. augustam. Katrs īpašnieks vai tiesiskais valdītājs par veicamajām darbībām tiks informēts personīgi.

Atgādinām, ka saskaņā izmaiņām 2014. gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā”, jau otro gadu ir iespējams pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 90% apmērā, ja zemes vienībā tiek veikti Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi.

Lai pieteiktos atvieglojumu piešķiršanai, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam līdz 2017.gada 31. maijam Kocēnu novada domē jāiesniedz iesniegums. Pagājušajā gadā tika saņemti iesniegumi no trīs zemes īpašniekiem. Divos īpašumos pārbaužu rezultātā netika konstatēts neviens ziedošs latvānis vai latvānis ar ziedkopu sēklu gatavošanās vai nogatavojušos sēklu stadijā, līdz ar to atvieglojumi ir piemērojami. Diemžēl trešajā īpašumā netika veikti latvāņa apkarošanas pasākumi.

Savukārt 2016. gada 25. augustā tika izdarīti grozījumi 2013. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30/2013 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā”, un ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei, kas ir invadēta ar invazīvo augu sugu – latvāni platībā, kas lielāka par 0,1 ha, ja netiek veikti latvāņa apkarošanas pasākumi, un par kuru Lauku atbalsta dienests nav sniedzis informāciju, ka tā uzskatāma par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, ir 3 procenti no visas zemes vienības kadastrālās vērtības.

Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plāns 2016. - 2022. gadam
Ċ
Lapas Redaktors,
2020. gada 22. maijs 01:27
ĉ
Lapas Redaktors,
2017. gada 30. marts 02:10
ć
Lapas Redaktors,
2018. gada 23. okt. 06:07
Ċ
Lapas Redaktors,
2017. gada 27. nov. 07:51