KONTAKTI‎ > ‎Attīstības nodaļa‎ > ‎

Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss

2021. GADS

Noslēdzies sabiedrības balsojums par Kocēnu novada iedzīvotāju iniciatīvas grupu projektu idejām

Jau devīto gadu Kocēnu novada dome aicināja iedzīvotāju iniciatīvas grupas iesniegt projektu idejas, kuru īstenošanai iespējams saņemt finansējumu no pašvaldības līdz 700 eiro. Viena no projektu konkursa aktivitātēm ir sabiedrības balsojums, kas norisinājās līdz 3. jūnijam un kurā saņemtas 436 balsis. Sabiedrības balsojuma rezultātā pirmo trīs vietu ieguvējiem tiks piešķirti papildu punkti, ko ņems vērā vērtēšanas procesā.

Vislielāko sabiedrības atbalstu balsojumā saņēmusi projekta ideja “Rotaļu laukums Bērzainē” (115 balsis, kas veido 26% no kopējā balsu skaita), 2. vietā ar 66 balsīm ierindojās biedrības “Dikļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” projekts “Brīvprātīgo ugunsdzēsēju treniņa laukuma izveide un labiekārtošana”, 3. vietā biedrības “Budenbrokas muiža” projekts “Sakopta Budenbroku muiža 2” (65 balsis/ 15%).

Projektu konkursa nākamais posms ir projekta pieteikuma iesniegšana, kas visiem konkursa dalībniekiem ir jāveic līdz 2021. gada 25. jūnijam. Projekta dokumenta oriģināli iesniedzami klātienē Kocēnu novada pašvaldības administrācijā Kocēnos, nosūtot pa pastu Kocēnu novada pašvaldībai uz adresi Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220 vai nosūtot kā elektroniski parakstītu dokumentu uz e-pasta adresi info@kocenunovads.lv ar norādi “Finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam”. Konkursa nolikums un veidlapas publicētas ŠEIT.

Balsojuma rezultāti:
1. "Rotaļu laukums Bērzainē" (115 balsis/ 26%);
2. "Brīvprātīgo ugunsdzēsēju treniņa laukuma izveide un labiekārtošana" (66 balsis/ 15%);
3. "Sakopta Budenbroku muiža 2" (65 balsis/ 15%);
4. "Neikena stāstu stāsts Dikļos" (55 balsis/ 13%);
5. "Kokmuižas skolas dīķa pastaigu taka" (42 balsis/ 10%);
6. "Gatavojamies gleznotāja Jāņa Staņislava Rozes 200 dzimšanas dienai" (29 balsis/ 7%);
7. "Satiksim izcilos novadniekus ar Volatus" (26 balsis/ 6%);
8. "20. gs. I puses Dikļu fotogrāfa Alberta Krūmiņa stikla negatīvu kolekcijas digitalizācija, apstrāde un attēlu publiskas pieejamības nodrošināšana" (22 balsis/ 5%);
9. "BUB (brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības) Bērzaine treniņu laukuma izveide" (16 balsis/ 4%).


Aicinām balsot par neformālo iedzīvotāju iniciatīvas grupu projektu konkursam iesniegtajām idejām

Apkopojot iesniegumus Kocēnu novada domes organizētajam neformālo iedzīvotāju iniciatīvas grupu projektu konkursam, piedāvājam balsošanai deviņus iesniegtos projektus.

Kocēnu novada dome šādu konkursu 2021. gadā organizē jau devīto gadu ar mērķi atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot vides sakārtošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām.

Kopā 2021. gadā saņemti deviņi iesniegumi, kuri pretendē uz Kocēnu novada pašvaldības finansējumu, kas sasniedz 700 EUR vienam projektam.

Piedāvājam balsot par iesniegtajām idejām ŠEIT. Balsošana norisinās no 27. maija līdz 3. jūnijam. Balsojot par projekta ideju, ir iespēja pieteikties projekta īstenošanā, iegūstot papildu dalībniekus projekta īstenošanā un iegūt vismaz piecu dalībnieku neformālo grupu.

Informējam, ka no vienas IP adreses iespējams balsot vienu reizi! Tāpat kā 2020. gadā, arī šogad konkursa nolikums iekļauta iespēja pieteikties dalībai projekta īstenošanā - tas nozīmē, ka, lai gan iedzīvotāju iniciatīvu grupā ir jābūt vismaz pieciem dalībniekiem, ideju projektu konkursam varēja iesniegt arī viena persona, pieteikumā norādot, ka būs nepieciešami papildu dalībnieki. Dalībai projektu īstenošanā var pieteikties ikviens interesents, rakstot uz e-pastu attistiba@kocenunovads.lv.

Projektu pieteikumos minēto aktivitāšu īstenošanai, varēja pieteikties fizisku personu neformālās grupas, kā arī nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kas Kocēnu novada administratīvajā teritorijā vēlas īstenot sabiedriski nozīmīgas aktivitātes, sekmēt apkārtējās vides sakārtošanu un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Projektu raksturojums un tā aktivitātes:

Kokmuižas skolas dīķa pastaigu taka (Iesniedzējs: Ģirts Vanags): Projekta mērķis ir uzlabot pastaigu taku, kura ved gar dīķi aiz Kocēnu pamatskolas vēsturiskajā Kokmuižas pils parkā. Plānota takas seguma uzlabošana un tiltiņa pār novadgrāvi atjaunošana.

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju treniņa laukuma izveide un labiekārtošana (Iesniedzējs: Biedrība „Dikļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”): Projekta mērķis ir Izveidot kvalitatīvu un jēgpilnu ugunsdzēsības treniņu laukumu, attīstot ugunsdzēsības sporta kustību jaunā Valmieras novada teritorijā. Plānota vingrošanas elementu un inventāra materiālu iegāde un uzstādīšana (Līdzsvara tilts; Sienas barjeras; Mazās barjeras; Soli un atkritumu urnas; Galds).

Neikena stāstu stāsts Dikļos (Iesniedzējs: Dikļu evaņģēliski luteriskās draudzes un iedzīvotāju neformālās iniciatīvas grupas apvienība): Projekta mērķis ir Dikļu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Plānota Neikena domu akmens apkārtnes labiekārtošana - Neikena sola uzstādīšana; Draudzes ziņojuma dēļa pie Dikļu dievnama atjaunošana.

Rotaļu laukums Bērzainē (Iesniedzējs: Egita Līce): Projekta mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Bērzaines pagasta bērniem, nodrošinot ģimenēm drošu un draudzīgu atpūtas vietu. Plānota šūpoļu konstrukciju atjaunošana, smilškastes uzstādīšana, kāpšanas elementu uzstādīšana.

20.gs. I puses Dikļu fotogrāfa Alberta Krūmiņa stikla negatīvu kolekcijas digitalizācija, apstrāde un attēlu publiskas pieejamības nodrošināšana (Iesniedzējs: Biedrība “Apvārsnis”/Valters Grīviņš): Projekta mērķis ir Dikļu fotogrāfa Alberta Krūmiņa radoši dokumentālā mantojuma saglabāšana, popularizēšana un izmantošana diklēniešu pašizziņai. Plānota negatīvu digitalizācija un zinātniskā apstrāde Valmieras muzejā, Digitalizēto attēlu grafiskā apstrāde un publicēšana Historia.lv, Informatīvs pasākums Dikļos - interesentu iepazīstināšana ar projekta rezultātiem.

Gatavojamies gleznotāja Jāņa Staņislava Rozes 200 dzimšanas dienai (Iesniedzējs: IIG Savam novadam/Ineta Amoliņa): Projekta mērķis ir stiprināt novada identitāti un godināt latviešu profesionālās glezniecības aizsācēju. Plānota gatavošanās J.S.Rozes 200 dzimšanas dienai, rožu dobes izveidošana, piemiņas vietas paplašināšana (norāžu zīmes, soliņi), informatīva izdevuma izveide, Informācija QR koda veida par mākslinieku.

BUB (brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības) Bērzaine treniņu laukuma izveide (Iesniedzējs: BUB “Bērzaine”/Sanita Laiviņa): Projekta mērķis ir izveidot ugunsdzēsēju treniņu laukumu, lai pilnveidotu brīvprātīgo ugunsdzēsēju prasmes darbā ar ugunsdzēsības tehniku, aprīkojumu. Plānota ugunsdzēsības šaušanas mērķu izveide un ūdens rezervuāra(tvertnes) izveide.

Satiksim izcilos novadniekus ar Volatus (Iesniedzējs: IIG Volatus/Maija Zālamane): Projekta mērķis ir apzināt un saglabāt informāciju par Kocēnu novada kultūras mantojumu – personībām video formātā. Plānota materiālu par spilgtām personībām Kocēnu novadā apkopošana, aktieru video ieraksts - Datora iegāde.

Sakopta Budenbroku muiža 2
 (Iesniedzējs: Biedrība "Budenbrokas muiža"/Ieva Treimane): Projekta mērķis ir Budenbrokas muižas teritorijas labiekārtošana un muižas kā kultūrvēsturiskas vērtības saglabāšana. Plānota muižas aizmugures daļas dārza sakopšana (zemes frēzēšana, Arborista pakalpojums, Meža dienu aktivitātes un talkas organizēšana).

Kopējais konkursā pieejamais Kocēnu novada domes finansējums 2021. gadā ir 3500 EUR, vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 700 EUR. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu, un iesniegtais projekts var būt arī jau iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. Projektu ieviešanas periods: līdz 2021. gada 30. decembrim.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar Attīstības nodaļas vadītāju Svetlanu Tomsoni (e-pasts: svetlana.tomsone@kocenunovads.lv).Aicinām iesniegt idejas neformālo iedzīvotāju iniciatīvas grupu projektu konkursā

Kocēnu novada pašvaldība ir izsludinājusi pieteikumu iesniegšanu pašvaldības finansējuma saņemšanai neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursā.

Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci dalībnieki un kuri konkursa ietvaros paredzētās projekta aktivitātes īstenos Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, veicināt sadarbību starp pašvaldību, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī, piesaistīt ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos.

Ceļš no projekta idejas līdz projekta pieteikuma sagatavošanai un finansējuma saņemšanai ir sadalīts trīs etapos, lai projekta idejas vērtēšanā iesaistītos arī iedzīvotāji, kā arī projekta idejas iesniedzējiem ir iespēja savai idejai piesaistīt domubiedrus.

Projekta idejas pieteikumu pretendenti aicināti nosūtīt uz e-pasta adresi info@kocenunovads.lv līdz 2021. gada 20. maijam. Izvērtējot saņemto ideju atbilstību projektu konkursa mērķim un nolikuma prasībām, projekta idejas no 2021. gada 27. maija līdz 3. jūnijam tiks nodotas sabiedrības balsojumam. Apkopojot balsojuma rezultātus, projekti, kas saņēmuši lielāko balsu skaitu (vismaz septiņi projekti), tiks virzīti detalizētākai projekta pieteikuma un dokumentācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Projekta pieteikuma un dokumentu iesniegšanas termiņš ir līdz 2021. gada 25. jūnijam.

Viens pretendents var iesniegt vienu projekta pieteikumu, iesniegtais projekts var būt iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. Projektā pieprasītā finansējuma apmērs nedrīkst būt lielāks par 700 eiro, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis.

Projektu ieviešanas periods: līdz 2021. gada 30. decembrim.

2020. GADS

Piešķirts finansējums Kocēnu novada iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektiem

2020. gadā kopā tika saņemti 6 iesniegumi, kuri sākotnēji tika izvirzīti balsošanai internetā. Kopā par visiem projektiem tika balsots 328 reizes. 

Pēc Kocēnu novada Neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa vērtēšanas komisijas vērtējuma 2020. gadā finansējums piešķirts visiem 6 projektiem: 
 • ''Pieņemšana Caurumkrogā pie Jāņa Staņislava Rozes'' (115. punkti, 700 EUR);
 • "Rubenes Anši – atpūtai un ģimenei" (115. punkti, 700 EUR);
 • "Sakopta Budenbrokas muiža" (115. punkti, 692 EUR);
 • "Zilākalna bērniem"  (92. punkti, 700 EUR);
 • ''Mājas svētība''  (87. punkti, 700 EUR);
 • "Lasām, rakstām un saņemam!"  (84. punkti, 470 EUR);
Kopējais konkursā pieejamais Kocēnu novada domes finansējums 2020. gadā ir 3500 EUR, vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 700 EUR. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu, un iesniegtais projekts var būt arī jau iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. Projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2020. gada 30. decembrim. Tā kā šogad ir atbalstīti vairāk projekti, nekā to paredz pieejamais finansējums, tiek virzīts jautājums par papildus finansējuma piešķiršanu visu projektu atbalstam. 

Kocēnu novada dome šādu konkursu organizē jau astoto gadu ar mērķi atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot vides sakārtošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām. 

Papildus informācija pieejama sazinoties ar Attīstības nodaļas vadītāja vietnieci Antu Šulmeistari-Tupreini (e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv). 

Atbalstītie projekti: 

''Pieņemšana Caurumkrogā pie Jāņa Staņislava Rozes'' (iesniedzējs: IIG "Savam novadam") - iniciatīvas grupa "Savam novadam" jau sesto gadu strādā, lai iemūžinātu izcilu personu, latviešu gleznotāju - Jāni Staņislavu Rozi; 

"Rubenes Anši – atpūtai un ģimenei" (iesniedzējs; Biedrība "Rubenes Anši") - projekta realizācijas gadījumā priekš iedzīvotājiem tiks uzlabota aktīvās atpūtas vieta apkārt ūdenskrātuvei "Mazais Ansis". Projekta aktivitātes - atpūtas zonas; 

"Sakopta Budenbrokas muiža" (iesniedzējs: Biedrība "Budenbrokas muiža") - Biedrības viens no mērķiem un virzieniem ir Budenbrokas muižas teritorijas labiekārtošana un vietējo iedzīvotāju apziņas veicināšana; 

"Zilākalna bērniem" (iesniedzējs: IIG "Imantas ielas bērnu vecāki") - Sniegt bērniem plašākas rotaļu iespējas, papildināt bērnu rotaļu laukumu. Projekta aktivitātes - uzstādīt atsperu šūpoles un pievilkšanās stieni; 

''Mājas svētība'' (iesniedzējs: Biedrība "Alejas 13a") - 2019. gadā māja Alejas iela 13a tika renovēta un nominēta, kā arī ieguva apbalvojumu konkursā "Skaistākā dzīves vieta un vide Kocēnu novadā 2019"; 

"Lasām, rakstām un saņemam!" (iesniedzējs: IIG "Vienoti par attīstību Dauguļos") - Sekmēt apkārtējās vides sakārtošanu un nodrošināt kvalitatīvāku pakalpojumu pieejamību Kocēnu novada Dikļu pagasta Dauguļu iedzīvotājiem.


Kocēnu novada dome arī 2020. gadā finansē neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursu

Arī 2020. gadā iedzīvotāji aicināti pieteikties Kocēnu novada domes finansēto neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursam. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī, piesaistīt ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos.
Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci dalībnieki un kas konkursa ietvaros paredzētās projekta aktivitātes īstenos Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.

Pretendenti aicināti iesniegt projekta idejas pieteikumu elektroniski uz elektroniskā pasta adresi attistiba@kocenunovads.lv līdz 2020. gada 22. maijam, bet projekta dokumentu oriģinālus Kocēnu novada domē jāiesniedz līdz 2020. gada 3. jūlijam plkst. 16.00.

Projekta dokumenta oriģinālus iespējams iesniegt personiski Kocēnu novada domē vai nosūtot pa pastu Kocēnu novada domei vai kā elektroniski parakstītu dokumentu uz elektroniskā pasta adresi info@kocenunovads.lv ar norādi "Finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam".

Plašāka informācija  par projekta pieteikumu sagatavošanu: Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anta Šulmeistare-Tupreine, e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv.

Projektu ieviešanas periods: līdz 2020. gada 30. decembrim.

2020. gada projektu konkursa dokumenti:
 • Plašāka informācija 2020. gada Kocēnu novada domes finansēto neformālo iedzīvotāju projektu konkursa nolikumā ŠEIT;
 • Idejas pieteikuma veidlapa ŠEIT;
 • Pieteikuma veidlapa Kocēnu novada domes finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursam 2020. gadam ŠEIT;
 • Projektu konkursa vērtēšanas kritēriji ŠEIT;
 • Līgums par projekta īstenošanu ŠEIT;
 • Atskaite par projekta īstenošanu ŠEIT.


2019. GADS

2019. gada konkursa rezultāti

2019. gadā kopā tika saņemti 8 iesniegumi, kuri sākotnēji tika izvirzīti balsošanai internetā. Kopā par visiem projektiem tika balsots 316 reizes.

Pēc Kocēnu novada Neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa vērtēšanas komisijas vērtējuma 2019. gadā finansējums piešķirts 4 projektiem:
 1. IIG "Savam novadam" projekts "Caurumkrogs - kultūrtelpa Kocēnu novadā" (122 punkti, 700 EUR);
 2. IIG "Volatus" projekts "Izzini teātri" (118 punkti 700 EUR);
 3. IIG "Vienoti par attīstību Dauguļos" projekts "Lasām, rakstām un saņemam" (98 punkti, 690,60 EUR);
 4. Folkloras kopa "Endzelīte", Aivars Bužs projekts "Izdziedam Dikļus!" (95 punkti, 700 EUR).
Kopējais konkursā pieejamais Kocēnu novada domes finansējums 2019. gadā ir 3500 EUR, vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 700 EUR. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu, un iesniegtais projekts var būt arī jau iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. Projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2019. gada 30. decembrim.

Kocēnu novada dome šādu konkursu organizē jau septīto gadu ar mērķi atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot vides sakārtošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām. 

Papildus informācija par pieteikumu sagatavošanu pieejama, sazinoties ar Attīstības nodaļas vadītāja vietnieci Antu Šulmeistari-Tupreini (e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv). 

Atbalstītie projekti:

"Caurumkrogs - kultūrtelpa Kocēnu novadā" (iesniedzējs: iedzīvotāju iniciatīvas grupa "Savam novadam") - iniciatīvas grupa "Savam novadam" jau piekto gadu strādā, lai iemūžinātu izcilu personu piemiņu Kocēnu novadā. 2019. gadā iniciatīvas grupa plāno fokusēties sekojošā darbības virzienā - popularizēt Caurumkrogu gan kā nozīmīgu tūrisma objektu Kocēnu novadā, gan kā kultūrtelpu - vietu, kur satiekas Kocēnu novada iedzīvotāji un viesi, radoši attīsta sevi, vienlaikus dodot ieguldījumu Caurumkroga pilnveidošanā. Projekta aktivitātes - bērnu un jauniešu mākslas plenēra īstenošana Caurumkrogā, plenērā tapušo darbu izstādes rīkošana, ārtelpas ekspozīcijas stendu izgatavošana izvietošanai Caurumkroga logos, Jāņa Staņislava Rozes un Jāņa Staņislava Birnbauma darbu atklātņu komplekta - Kocēnu novada suvenīra izgatavošana, Caurumkroga sakopšanas talkas rīkošana;

"Izzini teātri" (iesniedzējs: iedzīvotāju iniciatīvas grupa "Volatus") - bērnu un jauniešu vidū arvien populārākas kļūst prāta spēles. Lai attīstītu bērnu un jauniešu erudīciju un dotu iespēju viņiem pilnveidot zināšanas par teātra mākslu, teātra mākslas tradīcijām laiku ritumā un mūsdienās, un īpaši Kocēnu novadā, plānots sagatavot jautājumus par izrādēm, aktieriem, teātra vēsturi un īstenot erudīcijas spēles Kocēnu novada izglītības iestādēs. Vienlaikus, domājot par amatierteātru kustības attīstību Kocēnu novadā, nākotnes amatierteātru aktieriem, amatierteātra "Volatus" dalībnieki paredzējuši bērniem un jauniešiem dot iespēju izmēģināt iegādāto skaņu tehniku, iedrošinot uzstāties publiski. Lai nodrošinātu iespēju kvalitatīvi apskaņot pasākumus un amatierteātra "Volatus" izrādes, nepieciešams papildināt esošo skaņu tehniku ar 2 skandām, kas tiks iegādātas šī projekta ietvaros;

"Lasām, rakstām un saņemam!" (iesniedzējs: neformālā iedzīvotāju iniciatīvas grupa "Vienoti par attīstību Dauguļos") - sekmēt apkārtējās vides sakārtošanu un nodrošināt kvalitatīvāku pakalpojumu pieejamību Kocēnu novada Dikļu pagasta Dauguļu iedzīvotājiem. Projekta aktivitātes - nolietoto pastkastīšu demontāža, jauno pastkastīšu uzstādīšanas vietas sagatavošana, pastkastīšu un atpūtas stūrīša uzstādīšana, apkārtējās teritorijas sakārtošana un labiekārtošana, projekta noslēguma pasākuma rīkošana;

“Izdziedam Dikļus!” (iesneidzējs: Uģis Raibacis un folkloras kopa “Endzelīte”) -  Ar tradicionālās mūzikas palīdzību radīt lielāku interesi par Dikļu kultūrvēsturiskajām vietām, izmantojot visus iespējamos sociālos tīklus. Veidot radio versiju pa Dikļu vēstures lappusēm. Projekta īss raksturojums: izvēlēties nozīmīgākos vēsturiskos objektus Dikļos: Dziesmu svētku muzejs, Dikļu Dabas koncertzāle, Zundu rija, Dikļu pils, Vika parks, veidot īsu un interesantu, teatralizētu stāstījumu par šīm konkrētajām vietām, piemeklēt atbilstošu tradicionālās mūzikas materiālu un savu tekstu radio versijai. Plānotās aktivitātes: darbs pie mūzikas ierakstīšanas studijā, scenāriju veidošana apskates objektiem, mūzikas un teksta sacerēšana radio versijai, darbības saskaņošana  attiecīgi ar objektu vadītājiem un nepieciešamā finansējuma apspriešana ar projektā iesaistītajiem dalībniekiem.Izsludināts 2019. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss

Kocēnu novada dome izsludinājusi iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu pašvaldības finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursā.

Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci vietējie iedzīvotāji, kā arī nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kas Kocēnu novada administratīvajā teritorijā vēlas īstenot sabiedriski nozīmīgas aktivitātes, sekmēt apkārtējās vides sakārtošanu un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti projektu konkursā, nolikumā veiktas izmaiņas, kas sniedz iespēju arī vienai personai iesniegt konkursā izvērtēšanai savu projekta ideju. Tas nozīmē, ja kādam Kocēnu novada iedzīvotājam ir ideja, ko viņš vēlas īstenot šī konkursa ietvaros, viņš var to iesniegt pašvaldībai. Pēc ideju apkopošanas tiks organizēta sabiedriskā balsošana, kurā ikviens, kurš vēlas piedalīties konkrētā projekta īstenošanā, varēs sazināties ar idejas autoru, tādējādi izveidojot neformālu iedzīvotāju iniciatīvas grupu.

Projekta ideju pieteikumi jāiesniedz elektroniskā veidā līdz 22. martam, sūtot uz e-pasta adresi attistiba@kocenunovads.lv. Pēc saņemto pieteikumu apkopošanas tiks izsludināts publiskais balsojums, kas norisināsies līdz 5. aprīlim. Balsojot par projekta ideju ir iespēja pieteikties projekta īstenošanā, iegūstot papildus dalībniekus projekta īstenošanā un iegūt vismaz piecu dalībnieku neformālo grupu.

Kopējais konkursā pieejamais Kocēnu novada domes finansējums 2019. gadā ir 3500 EUR, vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 700 EUR. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu, un iesniegtais projekts var būt arī jau iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. Projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2019. gada 30. decembrim.

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa publicēta ŠEIT.

Papildu informācija par pieteikumu sagatavošanu pieejama, sazinoties ar Attīstības nodaļas vadītāja vietnieci Antu Šulmeistari-Tupreini (e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv).

Kocēnu novada dome šādu konkursu organizē jau septīto gadu ar mērķi atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot vides sakārtošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām.

| Pielikumi:  Iedzivotaju_iniciativu_konkurss_NOLIKUMS_2019.odt  Iedzivotaju_iniciativu_konkurss_lemums.pdf

2018. GADS

Kocēnu novada dome arī 2018. gadā finansē neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursu

Iedzīvotāji aicināti pieteikties Kocēnu novada domes finansēto neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī, piesaistīt ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos.
Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas , fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 (pieci) dalībnieki un kas konkursa ietvaros paredzētās projekta aktivitātes īstenos Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.

Projekta dokumentu oriģinālus Kocēnu novada domē jāiesniedz līdz 2018. gada 27. aprīlim plkst. 16.00, iesniedzot personiski Kocēnu novada domē, nosūtot dokumentus pa pastu vai kā elektroniski parakstītu dokumentu uz elektroniskā pasta adresi info@kocenunovads.lv ar norādi "Finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam". Projektu ieviešanas periods paredzēts līdz 2018. gada 30. decembrim.

Plašāka informācija par projekta pieteikumu sagatavošanu: Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja vietniece Anta Šulmeistare-Tupreine, e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv.

Projektu konkursa nolikums ŠEIT.

Šogad projektu konkursā tika saņemti 10 projektu pieteikumi, par kuriem ikvienam bija iespēja balsot no 31. maija līdz 8. jūnijam. Kopumā tika saņemti 296 balsis.

2018. gada konkursa rezultāti:

2017. GADS

2017. gada konkursa rezultāti

Nr.

Iesniedzējs

Projekta nosaukums

Kocēnu novada domes piešķirtais finansējums (EUR)

1

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Volatus”

Teātris Rubenē- vakar, šodien, rīt

700,00

2.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Labie darbi Kokmuižai”

Labie darbi Kokmuižai!

700,00

3.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Domāts darīts”

Sporta pote

700,00

4.

Dikļu evaņģēliski luteriskā draudze

Dikļu baznīca- kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana

700,00

5.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa ‘Bērzainieši”

Pie Bērzaines kartes- senāk un tagad

700,00

6

Zilākalna Imanta ielas “Vecāku klubiņa” neformālās iniciatīvas grupa

Imanta ielas bērniem

684,50