Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss

Piešķirts finansējums Kocēnu novada iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektiem

2020. gadā kopā tika saņemti 6 iesniegumi, kuri sākotnēji tika izvirzīti balsošanai internetā. Kopā par visiem projektiem tika balsots 328 reizes. 

Pēc Kocēnu novada Neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa vērtēšanas komisijas vērtējuma 2020. gadā finansējums piešķirts visiem 6 projektiem: 
 • ''Pieņemšana Caurumkrogā pie Jāņa Staņislava Rozes'' (115. punkti, 700 EUR);
 • "Rubenes Anši – atpūtai un ģimenei" (115. punkti, 700 EUR);
 • "Sakopta Budenbrokas muiža" (115. punkti, 692 EUR);
 • "Zilākalna bērniem"  (92. punkti, 700 EUR);
 • ''Mājas svētība''  (87. punkti, 700 EUR);
 • "Lasām, rakstām un saņemam!"  (84. punkti, 470 EUR);
Kopējais konkursā pieejamais Kocēnu novada domes finansējums 2020. gadā ir 3500 EUR, vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 700 EUR. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu, un iesniegtais projekts var būt arī jau iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. Projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2020. gada 30. decembrim. Tā kā šogad ir atbalstīti vairāk projekti, nekā to paredz pieejamais finansējums, tiek virzīts jautājums par papildus finansējuma piešķiršanu visu projektu atbalstam. 

Kocēnu novada dome šādu konkursu organizē jau astoto gadu ar mērķi atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot vides sakārtošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām. 

Papildus informācija pieejama sazinoties ar Attīstības nodaļas vadītāja vietnieci Antu Šulmeistari-Tupreini (e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv). 

Atbalstītie projekti: 

''Pieņemšana Caurumkrogā pie Jāņa Staņislava Rozes'' (iesniedzējs: IIG "Savam novadam") - iniciatīvas grupa "Savam novadam" jau sesto gadu strādā, lai iemūžinātu izcilu personu, latviešu gleznotāju - Jāni Staņislavu Rozi; 

"Rubenes Anši – atpūtai un ģimenei" (iesniedzējs; Biedrība "Rubenes Anši") - projekta realizācijas gadījumā priekš iedzīvotājiem tiks uzlabota aktīvās atpūtas vieta apkārt ūdenskrātuvei "Mazais Ansis". Projekta aktivitātes - atpūtas zonas; 

"Sakopta Budenbrokas muiža" (iesniedzējs: Biedrība "Budenbrokas muiža") - Biedrības viens no mērķiem un virzieniem ir Budenbrokas muižas teritorijas labiekārtošana un vietējo iedzīvotāju apziņas veicināšana; 

"Zilākalna bērniem" (iesniedzējs: IIG "Imantas ielas bērnu vecāki") - Sniegt bērniem plašākas rotaļu iespējas, papildināt bērnu rotaļu laukumu. Projekta aktivitātes - uzstādīt atsperu šūpoles un pievilkšanās stieni; 

''Mājas svētība'' (iesniedzējs: Biedrība "Alejas 13a") - 2019. gadā māja Alejas iela 13a tika renovēta un nominēta, kā arī ieguva apbalvojumu konkursā "Skaistākā dzīves vieta un vide Kocēnu novadā 2019"; 

"Lasām, rakstām un saņemam!" (iesniedzējs: IIG "Vienoti par attīstību Dauguļos") - Sekmēt apkārtējās vides sakārtošanu un nodrošināt kvalitatīvāku pakalpojumu pieejamību Kocēnu novada Dikļu pagasta Dauguļu iedzīvotājiem.


Kocēnu novada dome arī 2020. gadā finansē neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursu

Arī 2020. gadā iedzīvotāji aicināti pieteikties Kocēnu novada domes finansēto neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursam. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī, piesaistīt ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos.
Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci dalībnieki un kas konkursa ietvaros paredzētās projekta aktivitātes īstenos Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.

Pretendenti aicināti iesniegt projekta idejas pieteikumu elektroniski uz elektroniskā pasta adresi attistiba@kocenunovads.lv līdz 2020. gada 22. maijam, bet projekta dokumentu oriģinālus Kocēnu novada domē jāiesniedz līdz 2020. gada 3. jūlijam plkst. 16.00.

Projekta dokumenta oriģinālus iespējams iesniegt personiski Kocēnu novada domē vai nosūtot pa pastu Kocēnu novada domei vai kā elektroniski parakstītu dokumentu uz elektroniskā pasta adresi info@kocenunovads.lv ar norādi "Finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam".

Plašāka informācija  par projekta pieteikumu sagatavošanu: Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anta Šulmeistare-Tupreine, e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv.

Projektu ieviešanas periods: līdz 2020. gada 30. decembrim.

2020. gada projektu konkursa dokumenti:
 • Plašāka informācija 2020. gada Kocēnu novada domes finansēto neformālo iedzīvotāju projektu konkursa nolikumā ŠEIT;
 • Idejas pieteikuma veidlapa ŠEIT;
 • Pieteikuma veidlapa Kocēnu novada domes finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursam 2020. gadam ŠEIT;
 • Projektu konkursa vērtēšanas kritēriji ŠEIT;
 • Līgums par projekta īstenošanu ŠEIT;
 • Atskaite par projekta īstenošanu ŠEIT.


2019. gada konkursa rezultāti

2019. gadā kopā tika saņemti 8 iesniegumi, kuri sākotnēji tika izvirzīti balsošanai internetā. Kopā par visiem projektiem tika balsots 316 reizes.

Pēc Kocēnu novada Neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa vērtēšanas komisijas vērtējuma 2019. gadā finansējums piešķirts 4 projektiem:
 1. IIG "Savam novadam" projekts "Caurumkrogs - kultūrtelpa Kocēnu novadā" (122 punkti, 700 EUR);
 2. IIG "Volatus" projekts "Izzini teātri" (118 punkti 700 EUR);
 3. IIG "Vienoti par attīstību Dauguļos" projekts "Lasām, rakstām un saņemam" (98 punkti, 690,60 EUR);
 4. Folkloras kopa "Endzelīte", Aivars Bužs projekts "Izdziedam Dikļus!" (95 punkti, 700 EUR).
Kopējais konkursā pieejamais Kocēnu novada domes finansējums 2019. gadā ir 3500 EUR, vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 700 EUR. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu, un iesniegtais projekts var būt arī jau iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. Projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2019. gada 30. decembrim.

Kocēnu novada dome šādu konkursu organizē jau septīto gadu ar mērķi atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot vides sakārtošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām. 

Papildus informācija par pieteikumu sagatavošanu pieejama, sazinoties ar Attīstības nodaļas vadītāja vietnieci Antu Šulmeistari-Tupreini (e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv). 

Atbalstītie projekti:

"Caurumkrogs - kultūrtelpa Kocēnu novadā" (iesniedzējs: iedzīvotāju iniciatīvas grupa "Savam novadam") - iniciatīvas grupa "Savam novadam" jau piekto gadu strādā, lai iemūžinātu izcilu personu piemiņu Kocēnu novadā. 2019. gadā iniciatīvas grupa plāno fokusēties sekojošā darbības virzienā - popularizēt Caurumkrogu gan kā nozīmīgu tūrisma objektu Kocēnu novadā, gan kā kultūrtelpu - vietu, kur satiekas Kocēnu novada iedzīvotāji un viesi, radoši attīsta sevi, vienlaikus dodot ieguldījumu Caurumkroga pilnveidošanā. Projekta aktivitātes - bērnu un jauniešu mākslas plenēra īstenošana Caurumkrogā, plenērā tapušo darbu izstādes rīkošana, ārtelpas ekspozīcijas stendu izgatavošana izvietošanai Caurumkroga logos, Jāņa Staņislava Rozes un Jāņa Staņislava Birnbauma darbu atklātņu komplekta - Kocēnu novada suvenīra izgatavošana, Caurumkroga sakopšanas talkas rīkošana;

"Izzini teātri" (iesniedzējs: iedzīvotāju iniciatīvas grupa "Volatus") - bērnu un jauniešu vidū arvien populārākas kļūst prāta spēles. Lai attīstītu bērnu un jauniešu erudīciju un dotu iespēju viņiem pilnveidot zināšanas par teātra mākslu, teātra mākslas tradīcijām laiku ritumā un mūsdienās, un īpaši Kocēnu novadā, plānots sagatavot jautājumus par izrādēm, aktieriem, teātra vēsturi un īstenot erudīcijas spēles Kocēnu novada izglītības iestādēs. Vienlaikus, domājot par amatierteātru kustības attīstību Kocēnu novadā, nākotnes amatierteātru aktieriem, amatierteātra "Volatus" dalībnieki paredzējuši bērniem un jauniešiem dot iespēju izmēģināt iegādāto skaņu tehniku, iedrošinot uzstāties publiski. Lai nodrošinātu iespēju kvalitatīvi apskaņot pasākumus un amatierteātra "Volatus" izrādes, nepieciešams papildināt esošo skaņu tehniku ar 2 skandām, kas tiks iegādātas šī projekta ietvaros;

"Lasām, rakstām un saņemam!" (iesniedzējs: neformālā iedzīvotāju iniciatīvas grupa "Vienoti par attīstību Dauguļos") - sekmēt apkārtējās vides sakārtošanu un nodrošināt kvalitatīvāku pakalpojumu pieejamību Kocēnu novada Dikļu pagasta Dauguļu iedzīvotājiem. Projekta aktivitātes - nolietoto pastkastīšu demontāža, jauno pastkastīšu uzstādīšanas vietas sagatavošana, pastkastīšu un atpūtas stūrīša uzstādīšana, apkārtējās teritorijas sakārtošana un labiekārtošana, projekta noslēguma pasākuma rīkošana;

“Izdziedam Dikļus!” (iesneidzējs: Uģis Raibacis un folkloras kopa “Endzelīte”) -  Ar tradicionālās mūzikas palīdzību radīt lielāku interesi par Dikļu kultūrvēsturiskajām vietām, izmantojot visus iespējamos sociālos tīklus. Veidot radio versiju pa Dikļu vēstures lappusēm. Projekta īss raksturojums: izvēlēties nozīmīgākos vēsturiskos objektus Dikļos: Dziesmu svētku muzejs, Dikļu Dabas koncertzāle, Zundu rija, Dikļu pils, Vika parks, veidot īsu un interesantu, teatralizētu stāstījumu par šīm konkrētajām vietām, piemeklēt atbilstošu tradicionālās mūzikas materiālu un savu tekstu radio versijai. Plānotās aktivitātes: darbs pie mūzikas ierakstīšanas studijā, scenāriju veidošana apskates objektiem, mūzikas un teksta sacerēšana radio versijai, darbības saskaņošana  attiecīgi ar objektu vadītājiem un nepieciešamā finansējuma apspriešana ar projektā iesaistītajiem dalībniekiem.Izsludināts 2019. gada iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss

Kocēnu novada dome izsludinājusi iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu pašvaldības finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursā.

Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci vietējie iedzīvotāji, kā arī nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kas Kocēnu novada administratīvajā teritorijā vēlas īstenot sabiedriski nozīmīgas aktivitātes, sekmēt apkārtējās vides sakārtošanu un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti projektu konkursā, nolikumā veiktas izmaiņas, kas sniedz iespēju arī vienai personai iesniegt konkursā izvērtēšanai savu projekta ideju. Tas nozīmē, ja kādam Kocēnu novada iedzīvotājam ir ideja, ko viņš vēlas īstenot šī konkursa ietvaros, viņš var to iesniegt pašvaldībai. Pēc ideju apkopošanas tiks organizēta sabiedriskā balsošana, kurā ikviens, kurš vēlas piedalīties konkrētā projekta īstenošanā, varēs sazināties ar idejas autoru, tādējādi izveidojot neformālu iedzīvotāju iniciatīvas grupu.

Projekta ideju pieteikumi jāiesniedz elektroniskā veidā līdz 22. martam, sūtot uz e-pasta adresi attistiba@kocenunovads.lv. Pēc saņemto pieteikumu apkopošanas tiks izsludināts publiskais balsojums, kas norisināsies līdz 5. aprīlim. Balsojot par projekta ideju ir iespēja pieteikties projekta īstenošanā, iegūstot papildus dalībniekus projekta īstenošanā un iegūt vismaz piecu dalībnieku neformālo grupu.

Kopējais konkursā pieejamais Kocēnu novada domes finansējums 2019. gadā ir 3500 EUR, vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 700 EUR. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu, un iesniegtais projekts var būt arī jau iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. Projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2019. gada 30. decembrim.

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa publicēta ŠEIT.

Papildu informācija par pieteikumu sagatavošanu pieejama, sazinoties ar Attīstības nodaļas vadītāja vietnieci Antu Šulmeistari-Tupreini (e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv).

Kocēnu novada dome šādu konkursu organizē jau septīto gadu ar mērķi atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot vides sakārtošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām.

| Pielikumi:  Iedzivotaju_iniciativu_konkurss_NOLIKUMS_2019.odt  Iedzivotaju_iniciativu_konkurss_lemums.pdf

Kocēnu novada dome arī 2018. gadā finansē neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursu

Iedzīvotāji aicināti pieteikties Kocēnu novada domes finansēto neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību, veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī, piesaistīt ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos.
Projektu pieteikumus aktivitāšu īstenošanai var iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas , fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 (pieci) dalībnieki un kas konkursa ietvaros paredzētās projekta aktivitātes īstenos Kocēnu novada administratīvajā teritorijā.

Projekta dokumentu oriģinālus Kocēnu novada domē jāiesniedz līdz 2018. gada 27. aprīlim plkst. 16.00, iesniedzot personiski Kocēnu novada domē, nosūtot dokumentus pa pastu vai kā elektroniski parakstītu dokumentu uz elektroniskā pasta adresi info@kocenunovads.lv ar norādi "Finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam". Projektu ieviešanas periods paredzēts līdz 2018. gada 30. decembrim.

Plašāka informācija par projekta pieteikumu sagatavošanu: Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja vietniece Anta Šulmeistare-Tupreine, e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv.

Projektu konkursa nolikums ŠEIT

Šogad projektu konkursā tika saņemti 10 projektu pieteikumi, par kuriem ikvienam bija iespēja balsot no 31. maija līdz 8. jūnijam. Kopumā tika saņemti 296 balsis.

2018. gada konkursa rezultāti:
2017. gada konkursa rezultāti

Nr.

Iesniedzējs

Projekta nosaukums

Kocēnu novada domes piešķirtais finansējums (EUR)

1

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Volatus”

Teātris Rubenē- vakar, šodien, rīt

700,00

2.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Labie darbi Kokmuižai”

Labie darbi Kokmuižai!

700,00

3.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Domāts darīts”

Sporta pote

700,00

4.

Dikļu evaņģēliski luteriskā draudze

Dikļu baznīca- kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana

700,00

5.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupa ‘Bērzainieši”

Pie Bērzaines kartes- senāk un tagad

700,00

6

Zilākalna Imanta ielas “Vecāku klubiņa” neformālās iniciatīvas grupa

Imanta ielas bērniem

684,50