KONTAKTI

KOCĒNU NOVADA DOME

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts
Kocēnu novads, LV - 4220

Tālr. nr. 66954826, 28675556 (uzziņām un informācijai)
e- pasts: info@kocenunovads.lv

KOCĒNU NOVADA DOME

 Juridiskā adrese:Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220 
Reģistrācijas Nr.: 
90009114171  
 Banka:AS SEB Banka  
 Norēķinu konts:LV25UNLA0050014273854 
 Tālrunis (uzziņām, informācijai):
66954826
28675556
 E-pasts:info@kocenunovads.lv 

E-IESNIEGUMI


KONTAKTINFORMĀCIJA

Darba laiks: 

Pirmdiena: 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00; 
Otrdiena: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30;
Trešdiena: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30;
Ceturtdiena: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30;
Piektdiena: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00. 


Norēķinu rekvizīti:
SEB banka, kods: UNLALV2X
Konts: LV25UNLA0050014273854

Valsts kase, kods: TRELLV22
Konts: LV78TREL9807300960200

Ziedojumu un dāvinājumu konts:

SEB banka, kods: UNLALV2X 
Konts: LV49UNLA0050014273907