KONTAKTI

KOCĒNU NOVADA DOME

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts
Kocēnu novads, LV - 4220

Tel. nr. 66954826, 28675556 (uzziņām un informācijai)
e- pasts: info@kocenunovads.lv

KOCĒNU NOVADA DOME

 Juridiskā adrese:Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220 
Reģistrācijas Nr.: 
90009114171  
 Banka:AS SEB Banka  
 Norēķinu konts:LV25UNLA0050014273854 
 Tālrunis (uzziņām, informācijai):
66954826
28675556
 E-pasts:info@kocenunovads.lv 

E-IESNIEGUMI

Administrācijas (Kocēnos) darba laiks:

Pirmdienās: 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00; 
Otrdienās: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00;
Trešdienās: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00;
Ceturtdienās: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00;
Piektdienās: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00.

Norēķinu rekvizīti:

SEB banka, kods: UNLALV2X
Konts: LV25UNLA0050014273854

DnB banka, kods: RIKOLV2X
Konts: LV91RIKO0002010710594

Swedbank, kods: HABALV22
Konts: LV77HABA0551025985028

Citadele banka, kods: PARXLV22
Konts: LV94PARX0012587310001

Ziedojumu un dāvinājumu konts:

SEB banka, kods: UNLALV2X 
Konts: LV49UNLA0050014273907