Novads‎ > ‎Uzņēmējdarbība‎ > ‎

Atbalsta programmas

Eiropas mikrofinansēšanas instruments "Progress" 

Pašlaik mazajiem uzņēmumiem krīzes dēļ ir arvien grūtāk saņemt kredītu, tāpēc izveidots jauns mikrofinansēšanas instruments, kas palīdzēs tieši mikrouzņēmumiem.

Eiropas Savienība ir sagatavojusi augsni jaunam Eiropas mikrofinansēšanas instrumentam "Progress", no kura mazie uzņēmumi un darbu zaudējušie cilvēki, kas vēlas sākt vai vēl vairāk attīstīt savu mazo uzņēmumu, varēs saņemt mikrokredītus un garantijas.

Sākotnējais budžets būs 100 miljoni eiro, taču iecerēts, ka tas piesaistīs vēl 500 miljonus eiro kredīta, sadarbojoties ar starptautiskām finanšu iestādēm, piemēram, Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupu. Tad astoņos gados varētu piešķirt 45 tūkstošus aizdevumu.

Šis instruments gādās par to, lai cilvēkiem, kas zaudējuši darbu un atrodas salīdzinoši neizdevīgā situācijā, būtu vieglāk pieejami kredīti, ar kuru palīdzību sākt vai izvērst savu uzņēmējdarbību.

Plašāka informācija pieejama ŠEIT

 

Konkurētspējas  programma

ERAF Komersantu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programma (Nr.X 399/2009)

Programmas ietvaros tiek sniegti aizdevumi Latvijā reģistrētiem komersantiem, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu finansējums paaugstinātu risku dēļ.

Programmas ietvaros tiek izsniegti apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumi, kopējā aizdevumu summa vienam komersantam nedrīkst pārsniegt 7.5 milj. LVL. Aizdevumi pamatā ir paredzēti apstrādes nozares komersantu projektu realizācijai un komersantiem, kuri piesaista ES struktūrfondu grantu programmu finansējumu.

Programmas realizācija ar ERAF līdzfinansējumu uzsākta 2009.g. maijā. Līdz ar publisko un bankas finansējumu programmas īstenošanai ir piesaistīti Ziemeļu Investīciju bankas (NIB) aizdevuma līdzekļi (ar valsts galvojumu).

Plašāka informācija pieejama ŠEIT.
 

Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem

Aizdevumi programmas ietvaros pieejami LR reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kas atbilst normatīvajos aktos par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu noteiktajām prasībām, kā arī augļu un dārzeņu ražotāju grupām, kas atbilst normatīvajos aktos par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu noteiktajām prasībām.

Plašāka informācija pieejama ŠEIT.

 

Starta programma uzņēmējdarbības uzsākšanai

Atbalstot uzņēmējdarbības uzsākšanu, Hipotēku banka jaunajiem uzņēmējiem piedāvā īpašu atbalsta programmu "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" jeb Starta programmu.

Programmas mērķis ir saimnieciskās darbības aktivitātes paaugstināšana valstī, attīstot biznesa uzsācēju zināšanas un iemaņas, kā arī sniedzot nepieciešamo finansiālo atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai.

Uz atbalstu var pretendēt Latvijas iedzīvotāji no 18 gadu vecuma, ieskaitot bezdarbniekus, kuri ir izteikuši vēlmi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, kā arī jaundibinātie komersanti. Par jaundibinātiem komersantiem šīs programmas izpratnē tiek uzskatīti komersanti, kuri ir reģistrējuši savu darbību likumā noteiktajā kārtā ne agrāk kā 3 gadus pirms griešanās pēc atbalsta programmas ietvaros.

Plašāka informācija pieejama ŠEIT.

 

Mazo un vidējo komersantu mikrokredīti

Mazo un vidējo komersantu mikrokredīti tiek piešķirti biznesa projektu realizācijai - investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem. Tie tiek piešķirti "Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas" ietvaros.

Mikrokredītus var saņemt Komercreģistrā reģistrēti komersanti līdz 10 strādājošajiem, kur vismaz 51% uzņēmuma kapitāla daļu pieder privātpersonai - LR rezidentam, kā arī fiziskas personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāji (pašnodarbinātās personas), patentmaksas maksātāji vai fiziskas personas, kuras vēlas uzsākt uzņēmējdarbību.

Šīs programmas ietvaros katram aizņēmējam tiek piešķirts tikai viens aizdevums un visi konkrētā uzņēmuma īpašnieki ir jāpiesaista kā galvinieki. Aizņēmējam nedrīkst būt aktuāli nodokļu parādi. Kopējais saistību apjoms - ne vairāk kā 10 000 LVL.

Plašāka informācija pieejama ŠEIT.
 

MVU izaugsmes aizdevums

Programmas ietvaros finansējumu var saņemt mazie, vidējie komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu finansējums paaugstinātu risku dēļ.

Uzņēmējiem piedāvājam divu veidu aizdevumus:

  • aizdevumi investīcijām;
  • aizdevumi apgrozāmajiem līdzekļiem (t.sk. kredītlīnijas).

Kā aizdevuma galvotāji ir jāpiesaista uzņēmuma īpašnieki, kuriem pieder vismaz 10% kapitāla daļu.
Aizdevumus nevar saņemt komersanti, kas ir nonākuši finansiālās grūtībās, kā arī komersanti, kuriem ir nodokļu parādi.

Apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumi kopā nedrīkst pārsniegt 300 000 latu vienam komersantam.

Plašāka informācija pieejama ŠEIT.
Comments