Novads‎ > ‎

Baznīcas

RUBENES BAZNĪCA

Rubenes evaņģēliski luteriskā baznīca celta 13. gadsimtā. Sākotnēji tā bijusi koka ēka, taču tagadējo izskatu baznīca ieguvusi 1739. gadā. Rubenes luterāņu baznīca ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kurā atrodas valsts nozīmes mākslas pieminekļi – kancele ar gleznojumiem (18. gs. vidus), oblatu kārbiņa (1755. gads) un kauss (1849. gads).

Rubenes draudzē par priesteri no 1208. gada līdz pat savai nāvei kalpoja slavenais hronists Latviešu Indriķis, tādēļ Rubenes luterāņu baznīca – vieta, kur pirms gandrīz 800 gadiem tika likti latviskās kristietības pirmsākumi – noteikti ir apskates vērta. Latviešu Indriķis, atbilstoši vēstures liecībām, senajā Imeras novadā 1208. gadā sāka vadīt pirmo draudzi Latvijas vēsturē, kuras locekļi bija tikai latvieši. Lai arī atsevišķi vēsturnieki pieļauj iespēju, ka draudze, kurā kalpojis Indriķis, sākotnēji atradusies pie netālajiem Mujāniem, pārsvarā tomēr valda uzskats, ka vēsturē pirmās latviešu draudzes pulcēšanās vieta atradusies turpat, kur tagadējā Rubenes baznīca, kas celta 1739. gadā, ietverot tajā arī 14. gadsimtā būvētās baznīcas altārdaļu.

Interesanti, ka Rubenes baznīcas grīdas atjaunošanas laikā 2000. gadā tika atrastas unikālas, senas kapenes, par kuru pastāvēšanu līdz šim nebija ziņu. Teikas vēsta, ka tur apglabāts Latviešu Indriķis, taču to pierādīt, protams, nav iespējams.

Sagaidot dievnama 800–to jubileju, kas tika svinēta baznīcā tika veikti restaurācijas darbi, kuru galvenais uzdevums bija saglabāt baznīcas autentiskumu un senatnīgās vērtības. Restaurācijas darbus veica akciju sabiedrība "SCO Centrs". Liels darbs ieguldīts dievnama kolonnu atjaunošanā. Tāpat sakārtota arī baznīcas apkārtējā vide. 

Rubenes evaņģēliski luteriskās baznīcas darbības plāns 2014.-2025. (pdf.)

Rubenes draudze

Adrese: Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4227
Dievkalpojumi: svētdienās plkst. 11.00
Kalpo: prāvests Arnis Bušs un mācītājs Artis Eglītis (e-pasts: artis.eglitis@lelb.lv)
Kontakti: Mob.tālr. 26407248

http://rubenesdraudze.wordpress.com/ 
 


DIKĻU BAZNĪCA

Dikļu evaņģēliski luteriskā baznīca ir viena no retākajām kultūras vērtībām Vidzemē. Pirmā baznīca minēta 1630.-1631. gadā. Necila ēka - māla kleķis salmu jumts. Tika izmantota kā fon Pālenu dzimtas apbedījuma vietu. No vecās baznīcas epitāfijām un kapa piemiņas zīmēm saglabājusies Annas Fon Pālenas (Pahlen) dzim. fon. Štenbergas (Stenberg) kapa plāksnes fragments (17. g.s. 1 puse). Kas pārvietota no vecās baznīcas grīdas un iemūrētas baznīcas sienā. Kapa plāksnes augšējā kreisajā stūrī Pālenu un Štenbergu alianses ģerbonis ar tekstu. Augšējā labajā stūrī Ungernu un Veismaņu dzimtas alianses ģerbonis ar tekstu. Baznīca pārbūvēta 1722. gadā. Koka karkass ar māla kleķi. No jauna pilnīgi pārbūvēta 1848. gadā. Laukakmeņu sienas, kārniņu jumts (dakstiņu).

1698. gadā netālu esošās Budenbrokas (Schujenpahlen) muižas īpašnieks Heinriks Gustavs fon Budenbroks un viņa sieva Kunigunde Ģertrūde fon Strika baznīcai dāvina greznu altāri, kura retablu abās pusēs rotā vakantu vijumi, kuros ietverti Budenbrok un Striku dzimtas ģeŗboņi. Gadu vēlāk 1699. gadā Zviedru armijas ģenerālleitnants, landrāts Ozolmuižas (Lappier) īpašnieks Karls Frīdrihs fon Mengdens un viņa sieva Helena Renata Fon Taube baznīcai dāvina kokgriezumiem rotātu kanceli. Kanceles jumtiņu rotā eņģeļu un akanta vijumu ietverts polihroms, Mengdemu un Taubes alianses ģerboņi. Vecās baznīcas altāris un kancele ievietoti jaunajā baznīcā, un ir saglabāti līdz mūsdienām. Altaris un kancele tapuši Rīgas tēlniecības darbnīcā. Autori Johans Daniels Šauss un Johans Valentīns Rabe. Pirmās ērģeles baznīcai būvējis vācietis Karls Bitners 1858. gadā. Tagadējās ērģeles būvējis latvietis Jānis Dūrējs no Valmieras. Ērģeles būvētas 1934. gadā Jaunās ērģeles izmaksāja Ls. 5620,- par dāmu komitejas savāktiem ziedojumiem. 1988. gadā ērģeles tiek atjaunotas. Līdzekļus ērģeļu atjaunošanai Ls. 1500,- ziedo ASV dzīvojošā dikliete Millija Lūsiņa Howe. Ērģeļu atjaunošanu veic Juris Jerums. Atjaunoto ērģeļu iesvētes dievkalpojumu vada arhibīskaps Jānis Vanags.

Dikļu baznīcā un draudzē no 1857. gada līdz 1867. gadam par mācītāju kalpoja Juris Neikens, talantīgs skolotājs, izglītības darba organizators, ievērojams literāts. 1864. gada Vasarsvētkos Dikļu mācītājmuižas parkā Juris Neikens noorganizēja pirmos kopā dziedāšanas svētkus, tādejādi liekot pamatus - Dziesmu svētku tradīcijas aizsākumiem.


Dikļu baznīca
Adrese: 
Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov., LV-4223
Mācītājs: Aldis Kalcenavs
Tel. nr.: 64242693, 29124453