Novads‎ > ‎

Ģerbonis un logo

Ģerbonis

Kocēnu novada ģerbonis apstiprināts 2012. gada 29. martā.

Kocēnu novada ģerboņa apraksts:

Kocēnu novada ģerboņa pamatā ir zils fons. Novada augstākā virsotne un ģeogrāfiskais centrs, svētvieta "Zilaiskalns" attēlots uz sudraba fona - debesīm. Zilokalnu iezīmē latviešu rakstu zīme - "Dieva zīme", raksturojot teiku par lībiešu vadoni Imantu, kā arī Kocēnu novada būtību un vēlmi virzīties uz attīstību, būt nemitīgā kustībā par novada izaugsmi. Latviešu rakstu zīmei "Dieva zīme" ir liela simboliska nozīme, tā piesaista dievišķos un radošos spēkus. "Dieva zīme" ģerbonī lietota kā garīgā sargātāja.

Uz Zilākalna fona izvietots mītiskais simbols - sudraba zobens, no kura aust zelta saule. Zobens nav uztverams kā fiziskā cīņa, tas simbolizē garīgo cīņu. Par zobenu kā garīgās cīņas simbolu tiek runāts jau izsenis latviešu tautasdziesmās: "Ja nenāci pats, Dieviņ, dod man savu zobentiņ!". Zobens kā dabiskais simbols cīņai par brīvību, attīstību, mīlestību, izaugsmi - mūžīgā cīņa, par ko Kocēnu novadā katrs ar savu darbu, padomu, zināšanām ir nomodā un par ko tur rūpi! "No zobena saule lēca, caur zobenu stipri mēs!"

Saule, savukārt, kā mūžīgās kustības un dzīvības spēka simbols. Visa redzētāja un zinātāja. Saule kā visa sākums - siltums, gaisma, dzīvība. Zelta saules sešpadsmit stari saistīti ar latvisko gadskārtu galveno norišu ciklu. Saule arī kā mūžīgā atdzimšana, izdošanās, mudinot radošai darbībai, nepadodoties un neapstājoties pie sasniegtā. Kā saule katru rītu aust, modina un sāk dienu no jauna, tā cilvēks katru savu darbu var sākt no jauna, kamēr tiek sasniegta pilnība.

Saules simbols latviešu rakstu zīmēs tiek izmantots arī laulību rotās un pūra mantās. Novada veidošanās viennozīmīgi traktējama kā "laulības" - tātad saules simbols sniedz siltumu, gaismu un dzīvības spēku visa novada attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.


Kocēnu novada ģerboņa heraldiskais apraksts:

Dalīts galvā ševrona veidā: sudrabs un zils. Apakšējā laukā zelta dubultsaule - virsējā no astoņiem taisniem un apakšējā no astoņiem liektiem zariem, zem tās pāļa virzienā sudraba zobens - pa kreisi.

Sadarbībā ar Kocēnu novada domi ģerboni izstrādāja heraldikas mākslinieki Ilze Lībiete un Juris Ivanovs, tas apstiprināts Valsts Heraldikas komisijā. Ģerboņa izmantošanas kārtība noteikta Latvijas Republikas Ģerboņu likuma.

Ģerboņa izstrāde veikta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Kocēnu novada domes līdzfinansētā projekta "Būsim atpazīstami!" ietvaros.

 

Pašvaldību ģerboņu svētkos:

Valsts prezidents Andris Bērziņš pasniedz Kocēnu novada domes priekšsēdētājam Jānim Olmanim Kocēnu novada ģerboni

No kreisās: M.Kokins, I.Ķirse, Valsts prezidents A.Bērziņš, E.Nagle, J.Olmanis 
Foto un video avots: Valsts prezidenta kanceleja
 
 
  

 

 KAROGS:


VIMPELIS:

 


KOCĒNU NOVADA ĢERBOŅA SVĒTKI "NO ZOBENA SAULE LĒCA"
(12.08.2012.)
FOTOGALERIJAS:

Kocēnu novada karoga iesvētīšana Rubenes baznīcā 

Kocēnu novada ģerboņa svētki "No zobena saule lēca" Zilākalna svētvietā 

Kocēnu novada karoga pacelšana pie Dikļu pagasta pārvaldes ēkas

Kocēnu novada karoga pacelšana pie novada domes administrācijas ēkas

Pašvaldību ģerboņu svētki Rīgas pilī 


  Logo:

  

2010. gadā tika apstiprināti konkursa rezultāti par Kocēnu novada atpazīstamības zīmes - logo izstrādi. Konkursam tika iesniegti 30 darbi, un par uzvarētāju atzīta Vidzemes Augstskolas studente Līga Luīze Ādamsone, kuras izveidotajā logo galvenais simbols ir koks.

Kā vēstījusi logo autore, koks izvēlēts saistībā ar vārdu "Kocēni", un tas rada viegli iegaumējamu asociāciju ar novadu. Lai šī koka attēlojumu padarītu unikālu un logo tiktu iesaistīti visi 5 novada pagasti un upes, koka lapotne veidota novada kartes formā. Lapotne balstīta uz stingra pamata - koka stumbra un saknēm, kas simbolizē novada stabilitāti un ilgtspējību.

Comments