Novads‎ > ‎

Bērzaines pagasts

Platība: 55,4 m2

Iedzīvotāju skaits: 550 (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.07.2017.)

Bērzaines pagasts atrodas Tālavas zemienē Burtnieka līdzenumā. Pagastā ir Zilūža ezers, Saules ezers, aizaugušais Velna ezers, upes - Briede, Ežupīte un Budze.


Briede (aukstākā upe Vidzemē)


Bērzaines vārds vēstures avotos pirmo reizi minēts 1927. gadā, kad pie Burtnieku jaunās muižas uzcelts pirmais Aizsargu nams Latvijā. Namam dots Bērzaines vārds, jo uz muižu vedusi sena bērzu aleja. Vēlāk šo nosaukumu iegūst pagasts. Vēsturiskais pagasta nosaukums ir Jaunburtnieki - sena Burtnieku novadam piederoša teritoriāla vienība. Jaunburtnieku vārdu saglabājusi tagadējā Bērzaines pagasta pamatskola. Pagastā aktīvi darbojas brīvprātīgie ugunsdzēsēji, dāvinājumā no sadarbības parteriem Giterslo apriņķī Vācijā saņemta ugunsdzēsēju automašīna un 2011. gadā ar pašvaldības atbalstu uzbūvēts jauns depo.

Bērzu aleja 


Bibliotēka, medpunkts, pagasta pārvaldePagastā darbojas Jaunburtnieku pamatskola. Celta 1939. gadā par pagasta zemnieku saziedotajiem līdzekļiem un tai laikā bijusi viena no lepnākajām valstī. Arī tagad tā var lepoties ar jaunu jumta segumu, apmainītiem logiem un svaigi nokrāsotu fasādi. Skolā strādā darbīgs pedagogu un tehniskā personāla kolektīvs. Bērniem ir iespēja mācīties mazos klašu kolektīvos, piedalīties dažādās kultūras un sporta aktivitātēs.

Jaunburtnieku pamatskola


Jaunburtnieku pamatskolas skolēnu pašdarbības kolektīvu koncerts Bērzaines tautas namā


Bērzaines amatierteātris (režisore Inna Krēsliņa) izrāde "Kā ziemeļmeitas brauca puisi lūkoties"


Trases automodelisma sacensības Bērzainē


Bērzaines sieviešu biedrības "Sonore" dalībnieces

Bērzaines brīvprātīgie ugunsdzēsēji pie jaunā depo

Ievērojamākie dabas un kultūrvēsturiskie objekti: Daviņu lielais upurakmens, Daviņu mazais upurakmens, Daviņu – Noriešu kalniņš, Jaunburtnieku kapsēta un senkapi ar krustakmeni, Purmaļu senkapi, Sauliešu senkapi, Lantu senkapi.


Daviņu lielais upurakmens


Jaunburtnieku senkapi ar krustakmeni

Jaunburtnieku muižas parkā, kas bija viena no Burtnieku draudzes attālākajām muižām, 19. gs. atradās lūgšanu nams. 1912. gadā guļbūves konstrukcijā celtā ēka tika pārvietota uz Jaunburtnieku kapsētas teritoriju. 2009. gada pirmajos Ziemassvētkos tika atklāts atjaunotais Bērzaines saietu nams, savukārt 2011. gada vasarā, piedaloties Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapam Jānim Vanagam, tika iesvētīts jaunais, baroka stilā veidotais nama interjers, kura autori ir Rīgas Amatniecības vidusskolas pedagoga Arvīda Verzas audzēkņi. Bērzaines saietu namā regulāri norisinās svinīgi piemiņas pasākumi, dievkalpojumi, vietējās draudzes pasākumi un garīgās mūzikas koncerti.

Bērzaines saietu nams Jaunburtnieku kapos


Atjaunotā Bērzaines saietu nama iesvētīšana - Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags un Burtnieku Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Aldis Kalcenavs

Bērzaines pagastā galvenais ienākumu avots ir lauksaimniecība.
Z/S “Lejasbimberi” (galvenais ražošanas virziens - graudkopība)

Z/S "Dzintari" (galvenais ražošanas virziens -  piena ražošana) jaunais, modernizētais piena slaukšanas komplekss

Z/S "Zilūži" (galvenais ražošanas virziens -  piena ražošana)

Ar lauku tūrismu nodarbojas viesu mājā “Lantus”. Iespēja rīkot dažādus pasākumus- naktsmītnes, pirts, sporta laukums, dīķis, viesību telpa

Bērzaines pagasta "Zēmelēs" ir iespēja uzspēlēt pļavu golfu


Pagasta teritorijā atrodas Ežupītes briežu dārzs


Zilūžu ezers


Rija

Comments