Novads‎ > ‎

Autoceļi, transports

Atbildīgie par pašvaldības ceļu uzturēšanu

Dikļu pagastā

  Amats

 Vārds, uzvārds

Telefons  

E-pasts  


Pārvaldnieks 


 Atis Antons

64281163


atis.antons@kocenunovads.lv

diklu.pagasts@kocenunovads.lv 

Vaidavas pagastā un Rubenes ciemā

  Amats

 Vārds, uzvārds

Telefons  

E-pasts  


Pārvaldniece 


Līga Šmaukstele


29230117

liga.smaukstele@kocenunovads.lv

vaidavas.pagasts@kocenunovads.lv

Zilākalna pagastā

  Amats

 Vārds, uzvārds

Telefons  

E-pasts  


Pārvaldniece 


Anita Žogla


26345207

anita.zogla@kocenunovads.lv

zilakalna.pagasts@kocenunovads.lv

Bērzaines pagastā


 Pārvaldnieks


 Atis Keziks


29423415

atis.keziks@kocenunovads.lv

berzaines.pagasts@kocenunovads.lv 


Kocēnu pagastā

 Īpašumu apsaimniekošanas daļas 

Īpašuma speciālists


 Raitis Sīmanis 


25771128 


raitis.simanis@kocenunovads.lvKocēnu novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klases:


Pašvaldības autoceļu uzturēšana ziemas periodā 

Noslēgusies Kocēnu novada domes izsludinātā iepirkuma procedūra par Kocēnu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanu 2016./2017. gada ziemas periodā, kurā uzvarējuši šādi uzņēmumi:

Bērzaines pagastā:


Z/S “Amatas” (Gatis Keziks, mob. tālr. 26577048):
Ceļi: Antiņu kalte – Kodinātava, Antiņi – Ogres, Centrs – Kreiļi, Lielvīkuļi – Zilūžu krejotava, Līdumnieki – Zilūžu krejotava, Ērgoti – Dukuri, Baļļas – Dandari, Dandari – Meždandari, Jaunzēmeles –Klāmaņi, Klāmaņi – Lejasbimberi, Ceriņi – Ludzēni, Kapsēta – Vākšēni, Siliņi – Cīruļi, Baļļas – Līči, Virši – Strautmaļi, Siliņi – Līkas, Straumes – Dzintari, Sprīdīši – Ozoli.
Ielas: Centra, Loku, Imantas, Dīķa, Skolas, Līvānu, Nākotnes, Cerību un Vidzemes ielas.


Dikļu pagastā:

• 1. posms – IK “A-KIMA” (Andris Krēsliņš, mob. tālr. 22013610):
Ceļi: Birzgaļi – Brodelis, Doktorāts – Vīļēni, Balodiņi – Zundas, Birzītes - Ciedras, Šalkas - Kalna Papardes, Silaiņi - Pakalni, Taigas - Teterīši, Grāvelsiņi - Andrēni, Dikļu skola – Vijciems, Strautnieki - Mācītājmuiža, Smiltiņi - Peitēni, Ozoliņi – Bužas, Avotiņi - Riekstiņi, Saulītes - Teterīši, Ceļš – Vilcēni, Ceļš – Briedīši, Ceļš – Rogaiņi, Ceļš – Kalnciems, Ceļš – Vīteļi - Rozītes, Ceļš – Irbes - Ceriņi, Ceļš – Saulītes, Ceļš – Morēni, Ceļš – Mačkēni, Ceļš – Attīrīšanas. 
    

• 2. posms – Z/S “Ķeņģi” (mob. tālr. 20331809):
Ceļi: Grotes - Zariņi, Stārastiņi - Ķeņģi, Kļaviņas - Knospiņi, Kairēni - Uzkuri, Ceļš – Lapurgas, Ceļš – Saulgoži.

• 3. posms – Z/S “Ķeņģi” (mob. tālr. 20331809): 
Ceļi: Dikļu skola – Mastēni, Ezermuiža – Katvaru pagasts, Ceļš – Pavirgas, Ceļš – Kosēni, Ceļš – Vecklanči, Ceļš – Jaunklanči. 

• 4. posms – Z/S “Ķeņģi” (mob. tālr. 20331809): 
Ceļi: Gāršas – Dauguļu kapi, Ķirši – Gāršas, Sautēni – Ausekļi, Vībotnes - Gobiņas, Laipenes - Dauguļu darbnīca, Ausmas - Mežvijas, Ausmas - Lauras, Ceļš – Ķēniņu grants karjers, Beikas – Mazezers, Krievēni – Sprēstiņu kapi, Lieldzelzkaļi - Ribas, Krūmiņi – Strādnieku māja, Tomiņi - Podnieki, Doktorāts - Oši, Ceļš – Buķi, Ceļš – Romas – Purmaļi, Ceļš – Dzintari, Ceļš – Vītoli, Ceļš – Daukšēni, Ceļš – Ozoliņi, Ceļš – Silkalni, Dauguļu internātpamatskolas iebraucamais ceļš.


Kocēnu pagastā:

• 1. posms – SIA "Jaunbrēķi" (Agris Grāvelsiņš, mob. tālr. 26529914):
Ceļi: Ezerkalni – Cīruļi, Ilmāri – Jaunkalni, Jaunviesturi – Randavas, Kaijas – Smiltenes, Maitiņi – Grotes, Makuļu ceļš, Pālēni – Aizupes, Randavas – Bokas, Rubene – Mežuļi, Sprižas – Naudieši, Strautmaļi – Maitiņi, Virši – Vīķvēni, Ķieģeļu ceļš; Apiņu ceļš;
Rubenes ciema ielas: Ansīšu, Avotu, Kalna, Krasta, Parka, Rūķu, Sandaru, Sporta un Valmieras ielas.

• 2. posms – SIA "Jaunbrēķi" (Agris Grāvelsiņš, mob. tālr. 26529914): 
Ceļi: Bebri – Dronas, Beņķi – Tožas, Brambāti – Ķikuti, Cimpēni – Mujāni, Draņķi – Beites, Draņķi – Apvedceļš – Valmiera, Dūķeri – Bērzlejas, Dūķeri – Jānēni – Upmaļi, Nauči – Beites, Puškari – Lielģeriņi – Murēni, Skujenieki – Mujānu skola – Ūdriņi, Sprosti – Lielvējiņi, Stiprie – Vaivari, Tožas – Bērzkalni, Pūcītes – Gaičas, Vīķi - Tožas, Popi – Kaužas. 

• 3. posms – Z/S “Kārļi” (Mārtiņš Pētersons, mob. tālr. 26335187):
Ceļi: Baloži – Stukužas, Grāvelsiņi – Slokas, Jauncēļi – Brēmeles – Jaunmeijas, Jaunrobežnieki – Dārziņi, Jumaras – Gaujas – Slimnīca, Kaktiņi – Bērzkalni, Mildas – Bākšas, Paistalas – Kļaviņas, Silvēni – Gaidas, Tarnīsas – Ezernieki, Mazkalni – Brīnumi – Upītes, Vīteļi – Brīnumi, Zeltiņi – Krumpiņas, Straupnieku ceļš, Lauviņas – Silupītes, Vecbrandeļu ceļš, Straupnieki – Kreiļi, Ratnieku ceļš; Pankas – Draņķi;
Kocēnu ciema ielas: Alejas, Apsīšu Jēkaba, Arāju, Ceļinieku, Dārza, Gravas, Kalna, Kapteiņu, Liepu, Ozolu, Parka, Spīdolas, Torņa, Vidus, Zemeņu, Austrumu, Bērzu, Aveņu, Ošu un Sējēju ielas.


Vaidavas pagastā:

• 1. posms – SIA "Jaunbrēķi" (Agris Grāvelsiņš, mob. tālr. 26529914):
Ceļi: Zvirgzdi – Jāņkalni, Podzēnu aleja, Podzēnu aplis, Dzirnavkalni – Gribieši, Ceriņi – Zvirgzdi.

• 2. posms – VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Valmieras ceļu rajons (mob. tālr. 26404903):
Ceļi: Vaidava – Briņķi, Cauči – Anuļi, Apvedceļš, Vaidava – Strīķi.
Vaidavas ciema ielas: Skolas, Nākotnes, Dārza, Ausekļa, Parka un Ezera ielas.


Zilākalna pagastā:

1. posms – SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” (Māris Heinols, mob.tālr. 20217455):
Ceļi: Zilaiskalns – Rāvas, Zažēni - Briede.
Zilākalna ciema ielas: Imanta, Kultūras, Miera un Parka ielas.

! Kocēnu novada dome atgādina, saskaņā ar likumdošanā noteikto mērķdotāciju izlietošanas kārtību pašvaldība par valsts piešķirtajiem finanšu līdzekļiem var uzturēt tikai pašvaldības ceļus un ielas. Servitūtu ceļu un privāto ceļu attīrīšanu no sniega nefinansē pašvaldība, tādēļ privāto ceļu īpašnieki aicināti sazināties ar konkrētā ceļa posma tīrītāju, lai noslēgtu savstarpēju vienošanas par ceļu uzturēšanu ziemas periodā.


Comments