Novads‎ > ‎

Attīstības programma


Kocēnu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam gala redakcija ar attīstības perspektīvu līdz 2020. gadam, kā arī Kocēnu novada attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam gala redakcija apstiprināta 2014.gada 12.decembrī.


Kocēnu novada attīstības programma 2014. - 2020.gadam tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda finansētās programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" projekta "Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros (Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/087/029).

 


   
 

 


Ċ
inese.paberza@valmraj.lv,
2017. gada 12. janv. 23:35
Comments