Kultūra‎ > ‎

Pasaules koklētāju nometne/World kokle players camp


2020. gads

2020. gada vasarā jau ceturto reizi Kocēnu novadā tiks organizēta Pasaules koklētāju nometne. Šoreiz nometnes norises vieta ir Kocēnu novada, Dikļu pagasta Dauguļi un norises datums ir 3. - 5. jūlijs. 

Pasaules koklētāju nometne Kocēnu novadā jau kļuvusi par tradīciju. 2020. gadā nometne norisināsies jau 4. reizi. Nometnē piedalās lieliski pasniedzēji gan no Latvijas, gan citām valstīm. 2020. gadā paredzēta sadarbība ar Igauņu speciālistiem. Nometnes laikā plānotas meistarklases, jam session, dziesmu vakari, diskusijas un kopīgas, skanīgas pastaigas Zilākalnā. 

Dalībnieki nometnes laikā aug meistarībā, pārrunā aktuālos jautājumus kas saistīti ar kokles spēli, dzied, spēlē un izbauda kopā būšanu kokļu skaņās un dabā. Pieteikties nometnei aicināti gan iesācēji, gan kokles spēles lietpratēji.

Pasaules koklētāju nometnes mērķis ir veidot kopīgu, ikgadēju platformu šī instrumenta cienītājiem! Dalībniekiem nometnē būs nepieciešams pašiem savs līdzpaņemtais instruments – tradicionālā kokle.

Pieteikšanās līdz 2020. gada 19. jūnijam, aizpildot anketu ŠEIT.

Dalība maksa: 70 eiro (ēdināšana, transporta izdevumi, naktsmītne Ziemeļvidzemes pamatskolā Dauguļos, nodarbības, meistarklases un citas ar nometni saistītas aktivitātes). 

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar Kocēnu novada domes Kultūras un starptautisko sakaru koordinatori Noru Urbāni, (Tālr. + 371 26988129, e-pasts, nora.urbane@kocenunovads.lv)

Nometni organizē Kocēnu novada dome sadarbībā ar koklētāju Laimu Jansoni.

Plašāka informācija sekos!

* Informējam, ka nometnes laikā var tikt veikta fotografēšana un/vai filmēšana sabiedrības informēšanas mērķim atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulai.

** Personas dati tiks glabāti atbilstoši Kocēnu novada privātuma politikai


In the summer of year 2020 4th World kokle players camp will be held in Koceni municipality. This time the camp will be located in Koceni municipality – Dikļi parish, Dauguļi and the date will be 3rd to 5th July.

Apply for camp HERE until 19th of June, 2020.

Participation fee: 70 EUR (food, transportation, living in North Vidzeme elementary school in Dauguli, classes, workshops and other camp-related activities).

More info by contacting the Koceni municipality Culture and International Relations Coordinator Nora Urbāne  (Phone. + 371 26988129, e-mail, nora.urbane@kocenunovads.lv)

Camp is organised by Koceni municipality council in cooperation with Laima Jansone.

More information will follow!

* We inform that during the camp organisers may photograph or film some events of the camp and use the photos/videos with the purpose of informing the public in accordance with the General Data Protection Regulation.

** Personal data will be stored in accordance with the Koceni municipality Privacy Policy.


2019. gads

No 28. jūnija līdz 30. jūnijam Kocēnu novadā norisināsies Pasaules koklētāju nometne, kurā piedalīties aicināti kā iesācēji, tā arī spēles prasmes jau iemīlējušie. 

Laima Jansone, talantīgā latviešu koklētāja, kā arī viena no nometnes organizatorēm uzsver, ka pēdējo gadu laikā kokles spēle ir kļuvusi aktuāla un pieprasīta ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Koklē gan tradicionālās mūzikas cienītāji, gan jaunieši savam priekam, gan pieauguši cilvēki atpūtai pēc darba

“Pasaules koklētāju nometne sniegs iespēju visiem spēlēt gribētājiem satikties, vieniem apgūt kokles spēli no pašiem pamatiem, citiem papildināt jau apgūtās spēles prasmes, visiem kopā vienoties ne vien skanīgā saspēlē, bet arī dziesmās dančos vienā no kultūrvēsturiski visnozīmīgākajām vietām Latvijā,” atzīst Laima Jansone. 

Nometnes dalībniekiem būs iespēja apgūt jaunas un papildināt esošās kokļu spēles prasmes pie pieredzējušiem kokļu pedagogiem - Laimas Jansones, Ineses Mičules, Zanes Sniķeres, Latvītes Cirses un Ilzes Ozolas, kā arī būs iespēja apmeklēt meistarklasi, ko vadīs īpašais viesis – Arja Kastinen no Somijas. 

Paredzēti gan dziesmu vakari, gan citas aktivitātes, kā arī iespēja piedalīties Pirmo Dziedāšanas svētku Dikļos 155. gadadienas svēku koncertā 30. jūnijā Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos

Dalībniekiem nometnē būs nepieciešams pašiem savs līdzpaņemtais instruments – tradicionālā kokle.

Dalība maksa: 70 eiro (ēdināšana, transporta izdevumi, nakstmītne Ziemeļvidzemes internātpamatskolā Dauguļos, nodarbības, meistarklases un citas ar nometni saistītas aktivitātes). 

Pieteikšanās norisinās līdz 20. jūnijam plkst. 16.00, aizpildot pieteikuma anketu ŠEIT.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar Kocēnu novada domes Kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītāju Miku Krišānu (tālr. 29188645, e-pasts: mikus.krisans@kocenunovads.lv). 

Nometni organizē Kocēnu novada dome sadarbībā ar koklētāju Laimu Jansoni.
Comments