Kultūra‎ > ‎

Neikenkalna dabas koncertzāle

Neikenkalns ir pirmā Latviešu dziesmu svētku norises vieta. Vides labiekārtošana, saglabāšana un pilnveidošana, nodrošina pastāvēšanu un vērtību nodošanu nākamajām paaudzēm. 

Dabas koncertzāle veidota ar saudzīgu ekoloģisku būvniecību, izmantojot dabiskus, atjaunojamus elementus un materiālus. Vietas unikālās akustiskās īpašības veidotas ar ūdens spoguli, koka konstrukcijām, esošiem parka stādījumiem, terasēm un nogāzēm. Skatuve un amfiteātris ietver daudzfunkcionalitātes ideju - skatuvei ir divas maināmas iespējas, kuras izmantojamas gan apjomīgo Dziesmu svētku pasākumu nodrošināšanai, gan jau ierasto ikdienas kultūras pasākumu rīkošanai – transformējamas tribīnes lieluzvedumiem, horizontāla grīda ar portālu un ekrānu brīvdabas uzvedumiem, koncertiem.


Estrādes projekta tapšanā tika iesaistīta vispusīga profesionāļu komanda, tajā skaitā Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku galvenais režisors Uģis Brikmanis, kura pieredze noteica, kur  jābūt izvietotām skatuvēm un skatītāju vietām, izbūvējot
Triju zonu deju skatuves;
Terašveida orķestra skatuve;
Amfiteātris – 2000 vietām;
Skatītāju zonas pie estrādes un upes otrā krastā (ar numurētām sēdvietām);
Jaunu gājēju celiņu un piebraucamā ceļa izveide;
Pontona tipa tilts pār Mazbriedes upi;
Iekšējās elektroapgādes izbūvi;
Vēja stabules.Projekts ir ticis novērtēts, kā “Gada labākā būve Latvijā 2014” kategorijā – “AINAVA”, apliecinot ne vien savu kultūrvēsturisko nozīmi, bet arī izcilo pārbūves darbu rezultātu. Publikācijas “Latvijas architektūra” Nr. 115(5/14) (2014.gada oktobra/novembra numurs), “Būvinženieris”” 2014.gada augusts Nr.39.

Saņemtie apbalvojumi, kultūrvēstures nozīme un vietas ģeogrāfija ir pamats ilgtermiņa pastāvēšanai un attīstībai. Tas ir arī pienākums, vietu saglabāt un veidot kā galamērķi ceļotājiem, interesentiem un dažādu nozaru (kultūra, vēsture, būvniecība) profesionāļiem. Dabas koncertzāli papildina Dikļu muižas neatņemamas sastāvdaļas – baznīca, kunga māja, pils, skola, muižas parks, dzirnavas.


Comments